www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 269

Autobusová linka 269 zahájila zkraje osmdesátých let svůj provoz jako typický dělnický spoj, jedoucí pouze v časech střídání směn podniku nadregionálního významu, zaměstnávajícího výraznou část obyvatel širšího okolí. Přestože však v této podobě živořila více než dvě desetiletí, vývoj poslední doby překvapivě ukázal, že vhodně zvoleným rozsahem provozu a přetrasováním do potenciálně zajímavější trasy takové linky rozhodně ještě nepatří na smetiště dějin a stále mají v systému hromadné dopravy cestujícím co nabídnout.


První měsíce provozu dopravce Stenbus žádnou přidanou hodnotu lince 269 bezesporu nepřinesly (10. 4. 2009)

Stejnak jako u mnoha dalších současných linek, obsluhujících vnější oblast hlavního města, je i v případě linky 269 vhodné hledat její předchůdce v bývalých regionálních linkách ČSAD. A skutečně, již od roku 1951 provozoval tento státní podnik autobusovou linku č. 01013 v trase Letňany, Avia – Kbely – Satalice – Horní Počernice, Na kovárně – Jirny – Klánovice, nádraží. Během následujících let začaly vybrané spoje zajíždět též k letňanskému podniku Letov, naopak od roku 1960 se v Jirnech odlučuje druhá větev, místo do Klánovic jedoucí až do Nových Jiren. Nejedná se však přesně o linku, ze které přímo vznikly pozdější spoje městské hromadné dopravy, podotkněme tedy pouze, že roku 1974 je přečíslována na 10130 a společně se zřízením souběžných linek MHD je její provoz roku 1981 ukončen.


Karosa B 931 č. 7307, pocházející z ověřovací série, zachycená v dnes přemístěné zastávce Jilemnická (30. 8. 2005)

Z našeho hlediska mnohem zajímavější je větev 01013A, která se od výše uvedené linky pod samostatné číslo oddělila roku 1968, jedoucí v trase Letňany, Avia – Kbely – Satalice – Horní Počernice, Chvaly, nám. – Svépravice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Úvaly, provozovaná pouze ve všední dny. Během lokální změny označování příměstských linek ČSAD roku 1974 pak získává číslo 10131. Také tato linka končí svůj provoz roku 1981, nově vzniknuvším spojům městské hromadné dopravy je však nápadně podobná a vzájemně je odlišuje snad jen vynechání závleku přes Horní Počernice a opuštění mimopražského úseku z Újezda nad Lesy do Úval.


Linková Karosa č. 1769 soukromého dopravce míří před areál bývalých Výzkumných ústavů Běchovice (1. 7. 2010)

Rozšiřování území hlavního města pohlcováním okolních samostatných obcí, jehož poslední etapa proběhla k 1. lednu 1974, s sebou přinášelo i nutnost zajistit základní přepravní potřeby těchto nových městských částí autobusovými spoji městské hromadné dopravy. V předcházejícím odstavci zmíněná linka 10131 však bezesporu nepatřila k těm, bez nichž by si drtivá většina východopražských obyvatel nemohla představit život, a tak přestože se městské autobusy zapojovaly do obsluhy těchto obcí od roku 1978, tangenciální letňanská linka vznikla až v poslední fázi přebírání linek ČSAD. Konkrétně 28. prosince 1981 vyráží do pražských ulic tři nové autobusové linky – 262 (Nádraží Čakovice – Klánovice), 263 (Nádraží Čakovice – Výzkumné ústavy Běchovice) a samozřejmě také linka 269 v trase Nádraží Čakovice – Avia odbyt1) – Kbely – Trabantská2) – Vojická – Xaverov – VÚ Běchovice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Rohožnická.


Karosa B 732 č. 1774 projíždí Třebešovskou ulicí v Horních Počernicích (15. 7. 2011)

Je však nutné podotknout, že na všech třech linkách byl veden pouze velmi omezený počet spojů během pracovních dnů v polohách, vyhovující návozu a odvozu pracovníků letňanských závodů Avia v časech střídání směn, jako plnohodnotnou součást sítě městských linek s nimi v této době počítat rozhodně nelze. První úprava trasování linky nastává po necelém roce provozu, od 27. srpna 1982 již žádný spoj 269 nevede přes zastávku Výzkumné ústavy Běchovice, kam od zřízení linky zajížděly pouze vybrané spoje. Naopak další změna je přímým důsledkem dokončení výstavby obratiště Sídliště Rohožník, nacházejícího se na samém východním konci zástavby Újezda nad Lesy, kam jsou od 11. června 1986 všechny linky dosud ukončené na Rohožnické, linku 269 z toho samozřejmě nevyjímaje, prodlouženy.


Obstarožní Karosa C 734 č. 1060 dopravce Connex Praha, s.r.o. obsluhuje zastávku Staré Letňany (31. 8. 2007)

Jak již bylo zmíněno, přestože je trojice linek 262, 263 a 269 určena především pro kvalitní obsluhu letňanského závodu Avia, následující změna je sice tímto podnikem vyvolána, avšak na námi sledované spoje nemá příliš pozitivní dopad. Dne 1. února 1988 totiž došlo k rozšíření plochy areálu podniku Avia Letňany, který nově zabral a zneprůjezdnil i část staré čakovické silnice. Veškerá mimopodniková doprava, autobusové linky veřejné hromadné dopravy z toho nevyjímaje, tak musela být z úseku vyloučena, přičemž průjezdné linky, obsluhující prioritně Čakovice, Miškovice a Třeboradice, nově Avii objížděly po okolních komunikacích, zatímco dělnické spoje 262, 263 a 269 jsou od tohoto data nově ukončeny v zastávce Avia Letňany, nacházející se u jižní brány tohoto závodu.


Na provozu linky 269 se podílel i dopravce Hotliner, s.r.o., zachycený s vozem 1050 v obratišti Avia Letňany (13. 4. 2006)

Další změny se nesly ve znamení zkvalitnění plošné obsluhy města zřízením nových nácestných zastávek, které se v prvním případě týkalo nízkopodlažní zástavby východní části Horních Počernic, naopak v druhém se nová zastávka objevila v extravilánu nedaleko průmyslových podniků. Od 16. října 1995 jsou hornopočernické autobusové linky 262, 263, 269 a 273 ze své původní trasy, vedoucí přímo ulicemi Náchodská a Ve Žlíbku, odkloněny do nitra Počernic ulicemi Komárovská a Třebešovská, přičemž v blízkosti jejich křižovatky došlo ke zřízení zastávky Komárovská3). Druhá změna, proběhnuvší k 9. listopadu 1998, již do trasování nezasáhla nijak a znamenala pouhé zřízení nové nácestné zastávky Podnikatelská, dodnes se nacházející u odbočky k Výzkumným ústavům.


Nízkopodlažní MAN Lion's City č. 1775 míří z Újezda nad Lesy do Běchovic (16. 3. 2013)

Zásadní úpravy provozu nastaly až po přelomu tisíciletí, přesněji s trvalými změnami dne 12. prosince 2004. Organizátor systému Pražské integrované dopravy přistoupil k plošné reorganizaci linkového vedení, která do života linek 262, 263 a 269 zasáhla jejich sloučením do jediné, přičemž číslem, které mělo tu čest dále existovat, se stala právě linka 269, posílená o převedené spoje svých bývalých souputnic. Paradoxně však v tomto termínu vyvázla bez žádné změny trasy, nepočítaje v to zřízení nové nácestné zastávky Lukavecká (viz poznámky níže). Následně, od 9. května 2008, dochází k obnovení dávno zrušeného závleku k Výzkumným ústavům Běchovice.


Karosa C 934 E č. 1769 právě vjíždí do čtvrti Koloděje, nedaleko zastávky Pod Oborou (10. 9. 2010)

Další změna nebyla přímo vyvolána změnou přepravních potřeb cílové skupiny cestujících, nýbrž čistě majetkově-právními vztahy. Plocha, na kterých se nacházelo autobusové obratiště Avia Letňany, během privatizace přešla do vlastnictví nejmenovaného soukromého vlastníka, který si za obracení autobusů městské hromadné dopravy na svém pozemku nechával rád platit, a zatímco během devadesátých let místní organizace dopravy neumožnila tuto konečnou nevyužít, zejména trvalé změny, které nastaly v květnu 2008 po zprovoznění úseku metra IV.C2 (Ládví – Letňany), situaci zvrátily, a nyní zde dlouhodobě zůstávaly ukončeny pouze zkrácené spoje linek 110 či 166 a dále právě linka 269. Ta obratiště opouští k 8. březnu 2009 a mění trasu do podoby Letňany – U vodojemu – Kbely – Satalice – Vojická – Nádraží Horní Počernice – Ve Žlíbku – Xaverov – VÚ Běchovice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník.


Provoz autobusů Dopravního podniku na lince 269 je nyní již historií, stejnak jako vůz 5405 (25. 7. 2005)

Zmíněná novodobá optimalizace sítě linek v severovýchodní oblasti města se však organizátorovi systému příliš nevyvedla, o čemž svědčí fakt, že zde během let 2008 a 2009 došlo celkem ke čtyřem(!) plošným reorganizacím linkového vedení. Při jedné z nich, 13. prosince 2009, linka 269 vůbec poprvé opouští roli pouhé špičkové posily každodenních spojů a je na ni alespoň v části trasy zaveden celodenní a celotýdenní provoz. Nově totiž zajišťuje základní obsluhu Třeboradic, které spojuje se světem trasou Teplárna Třeboradice – Třeboradice – Čakovice – Nádraží Čakovice – OC Čakovice – Avia Letňany – Rychnovská – Letňany – U vodojemu – Kbely – Satalice – Stavební zóna Horní Počernice4) – Vojická – … – Sídliště Rohožník.


Blokové obratiště Třeboradice s autobusem Iveco Crossway č. 1773 linky 269 (27. 12. 2009)

V této trase však nevydržela ani po dobu jednoho celého roku, od 1. září 2010 opouští oblast Třeboradic a Čakovic, což je ale více než bohatě kompenzováno prodloužením na svém druhém konci. K tomuto termínu z ní vzniká nejvýchodněji provozovaná plnohodnotná tangenciální linka, spojující severní a jižní oblast města, konkrétně velmi dlouhou trasou Obchodní centrum Čakovice – Fryčovická – Letňany – U vodojemu – Kbely – Satalice – Stavební zóna Horní Počernice – Vojická – Nádraží Horní Počernice – Ve Žlíbku – Xaverov – VÚ Běchovice – Běchovice – Újezd nad Lesy5) – Kvasinská4) – Pod Oborou – Hájek – Netluky – Uhříněves – Nové náměstí – Nádraží Uhříněves.


Dnes již zrušené zajíždění do obratiště Hájek s autobusem Škoda 21Ab č. 1775 (foto: Petr Blažek, 8. 9. 2010)

Zprvu poměrně kuriózní a rozhodně odvážné spojení si však postupem času našlo svou stálou klientelu, což si následně vynutilo rozšíření rozsahu provozu ze špiček pracovních dnů na celodenní a celotýdenní, a lze tedy konstatovat, že po více než třicetiletém vývoji trasování si autobusová linka 269 konečně našla své stálé místo. Poslední drobnou úpravu vedení linky představovalo zrušení zajíždění do zastávky Hájek6), které se od 1. listopadu 2013 nahradilo vybudováním nové nácestné zastávky U Mezníku, umístěné nedaleko odbočky z tranzitní komunikace Koloděje – Uhříněves.


Dosluhující Karosa B 732 č. 1075 dopravce Connex Praha, s.r.o. v nácestné zastávce Toužimská (19. 6. 2007)

S linkou 269 je po dlouhá léta spojen především provoz autobusů ostatních dopravců, než Dopravního podniku. Od zahájení provozu byla nepřetržitě obsluhována autobusy místních závodů bývalého ČSAD, a to až do 14. března 1992, kdy provoz nakrátko převzal Dopravní podnik, aby ho hned 17. října 1992 předal soukromému dopravci Fedos, během následujícího roku 1993 se však linka na dlouhou dobu navrací do rukou Dopravního podniku. Až k 1. prosinci 2005 je společně s dalšími východopražskými linkami provoz převzat dopravcem Hotliner, s.r.o., který je od 1. ledna 2007 pohlcen pobočkou nadnárodní korporace Connex Praha, s.r.o., měnící od 1. září 2008 název na Veolia Transport Praha, s.r.o.. Současností je však provoz dopravce Stenbus, s.r.o., do jehož pole působnosti linka spadá od 8. března 2009.

Linka je po celou dobu své existence cíleně vypravována standardními vozy – výjimkou budiž krátké období během jara a léta roku 2007, kdy se na jednom ze tří pořadí, které tehdy spoje obsluhovaly, stabilně objevoval ojetý kloubový autobus Karosa C 744 č. 1083 dopravce Connex Praha, s.r.o.


Karosy B 732 soukromníků Stenbus a ČSAD Polkost před žst. Praha–Uhříněves (foto: Petr Suchopár, 22. 6. 2012)

1) – nynější zastávka Avia Letňany
2) – pozdější název Místní úřad Satalice, nyní Satalice
3) – na tomto místě je vhodné poukázat na fakt, že zatímco linka 273 zastavovala i v nedaleké zastávce Lukavecká, dělnické spoje 262, 263 a 269 ji projížděly a zastavily až u Nádraží Horní Počernice, přičemž u prvních dvou jmenovaných se Lukavecká v jízdním řádu neobjevila nikdy, na linku 269 byla dodatečně přidána až 12. prosince 2004
4) – nově vzniklé obratiště v logistickém parku v prostoru mezi Horními Počernicemi a rychlostní silnicí R10, obsluhované MHD od května 2005
5) – vedení linky přes Újezd nad Lesy a Koloděje bylo těsně po zahájení provozu označováno jako dočasné, původní záměr počítal s trasováním linky přímo ulicí Do Panenek, která však pravidelný provoz autobusové dopravy neumožňovala, a jelikož se její rekonstrukce v dohledné době nechystá, je v současnosti trasa přes Újezd nad Lesy prohlášena za trvalou
6) – do 14. prosince 2013 zůstává přes zastávku Hájek veden jeden spoj během ranní špičky pracovních dnů