www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 437

Linka systému Pražské integrované dopravy (PID) č. 437 byla zavedena 1. července 2004 v trase Štěchovice – Nové Dvory, Krámy – Štěchovice při příležitosti jeho rozšíření do oblasti Novoknínska, Štěchovicka a severozápadní části Neveklovska spolu s linkami čísel 338 (Smíchovské nádraží – Hradištko, zámek – Hradištko, Pikovice, most), 361 (Smíchovské nádraží – Štěchovice – Nový Knín), 390 (Smíchovské nádraží – Štěchovice – Rabyně, hotel Nová Rabyně), 438 (Štěchovice – Vysoký Újezd – Neveklov, Jablonná – Rabyně, Měřín), 439 (Štěchovice – Nový Knín) a 440 (Štěchovice – Štěchovice, Masečín)1). Částečně přitom nahradila stávající linku licenčního čísla 130447 (Praha – Chotilsko/Županovice), provozovanou týmž dopravcem Probo Trans Beroun, s.r.o.2)


Karosa C 954 E č. 1221 právě opouští zast. Štěchovice a vyráží na svou polookružní jízdu (foto: Petr Blažek, 7. 7. 2009)

Se svým zavedením začala čtyři sta třicet sedmička obsluhovat obce Štěchovice, Slapy, Buš a především Nové Dvory včetně místních částí této vsi, nazvaných Porostliny, Nová Hospoda a Krámy. Trasa linky byla vyprojektována jako polookružní se dvěma spoji v pracovní dny s jízdní dobou činící 35 minut a Štěchovicemi coby vlastní konečnou. První, ranní spoj začal ze Štěchovic odjíždět v sedm hodin ve směru na Nové Dvory (po komunikaci II/102 a pak místních komunikacích) s návaznou obsluhou Buše a Slap (v tomto pořadí) a posléze návratem do výchozí zastávky přímo v linii Slapy – Štěchovice (tj. po místní komunikaci a silnici II/102). Druhý, odpolední spoj začal odjíždět z výchozího místa v 13:15, avšak v opačném sledu trasy – tedy nejprve přes Slapy.3) Z hlediska vlastní obce Nové Dvory a její části Krámy, kde linka č. 437 převzala základní dopravní obsluhu po již zmíněné lince č. 130447, se oproti jejím přepravním výkonům počet spojů nezměnil. Původní spoje sem ovšem zajížděly jen ve dnech školního vyučování, a tak je možné integraci chápat též jako jisté zlepšení nabídky.4)
Od počátku provozu linky jsou samozřejmostí návaznosti ve Štěchovicích na linky PID jedoucí z, respektive do Prahy. V době zřízení byla výchozí zastávka zařazena do tarifních pásem č. 3 a 4, zatímco zbylé zastávky obdržely příslušnost k pásmu č. 4. Tento stav platí i v současnosti. Dopravcem na lince se stala uvedená společnost Probo Trans Beroun, spol. s. r. o. 5) se svými standardními vozy.6)


Konečná Štěchovice nabízí krom autobusu l. 437 též např. rozcestník turistických tras (foto: Radek Kolář, 9. 4. 2009)

První změny trvalého charakteru v provozu linky přišly v roce 2009. Nejprve došlo k 1. květnu k transformaci stávajícího dopravce na nový PROBO BUS a.s. 7), načež byl k 1. září posunut ranní spoj z původních 700 při odjezdu ze Štěchovic na 655. 8) Formálně k sobotě 1. září 2012, reálně k pondělí 3. září, byl však odjezd tohoto spoje znovu upraven, tentokrát na čas 653. 9) Zatím poslední trvalou úpravou na čtyři sta třicet sedmičce je přemístění zastávky Nové Dvory, Porostliny ve směru Štěchovice k nově zřízenému nástupišti na spojce silnice III/10215 a II/102. Změna vstoupila v platnost v neděli 9. prosince 2012, přičemž účinnosti nabyla o den později.10)


Štěchovická stálice vyčkává v manipulačním prostoru času odjezdu odpoledního spoje linky 437 (28. 12. 2010)

Dle průzkumu provozu autobusových linek v jihozápadním sektoru PID, provedeného organizací ROPID na jaře 2012, patřila čtyři sta třicet sedmička k jedné z nejméně vytížených linek PID v daný den šetření. Podle zveřejněných dat přepravily její dva spoje celkem 36 cestujících. Menší využití zaznamenala v rámci dané spádové oblasti jen linka č. 315 (Sídliště Radotín – Černošice, Vráž, U transformátoru) a „sesterská“ linka č. 439 (Štěchovice – Nový Knín).11)


1) Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2004: změny ke 13. 6., 26. 6., 1. 7. 2004 [online]. Praha: ROPID, červen 2004, s. 13, 15 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/data/Galleries/58/d247_1_2004-06.pdf
2) 1. 7. 2004 integrace Štěchovicka: Trvalé změny autobusových linek zařazených do Pražské integrované dopravy. DRÁPAL, Filip. Autobusová zastávka: Autobusová zastávka [online]. [2004], 06. 06. 2005 [cit. 2013-12-07]. Dostupné z: http://bus.zastavka.net/za-pid_datum/1-7-2004r.phtml
3) Viz např. předchozí poznámka. Číslo silnice podle Mapy.cz. Mapy.cz [online]. © 2011 [cit. 2013-12-07]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/#!x=14.408734&y=49.824736&z=11.
4) Jízdní řád linky 130447 se nachází např. zde: ROPID. Jízdní řády veřejné hromadné dopravy: Praha - Středočeský kraj. Praha: ROPID, březen 2003, s. 529.
5) např. jako poznámka č. 2
6) Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2004: změny ke 13. 6., 26. 6., 1. 7. 2004 [online]. Praha: ROPID, červen 2004, s. 14 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/data/Galleries/58/d247_1_2004-06.pdf
7) Změny v květnu 2009. In: Ropid.cz [online]. 24. 5. 2009, 20. 8. 2010 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/trvale/zmeny-v-kvetnu-2009__s188x720.html
8) Změny v září 2009. In: Ropid.cz [online]. 2. 9. 2009, 20. 8. 2010 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/trvale/zmeny-v-zari-2009__s188x810.html
9) Změny v září 2012. In: Ropid.cz [online]. 20. 9. 2012, 24. 9. 2012 [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/trvale/zmeny-v-zari-2012__s188x1545.html
10) Změny v prosinci 2012. In: Ropid.cz [online]. 9. 12. 2012, 14. 1. 2013 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/trvale/zmeny-v-prosinci-2012__s188x1608.html
11) Vyhodnocení průzkumu autobusů na jihozápadě Prahy. In: Ropid.cz [online]. 19. 7. 2012, 24. 1. 2013 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ropid.cz/tiskove-informace/2012/vyhodnoceni-pruzkumu-autobusu-na-jihozapade-prahy__s241x1541.html

text, neoznačené fotografie: © Lukáš Vokřínek