www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 181

Městská autobusová linka čísla 181 sice krátce po svém zřízení pouze pomohla zahustit autobusovou síť v bezprostředním okolí jednoho z největších pražských sídlištních celků, hned během následujícího desetiletí ale postupným prodlužováním na obou svých koncích dosáhla takové trasy, během níž navštívila snad všechny myslitené funkční druhy městské zástavby. Jednou linkou tak byla pospojována osídlená panelová sídliště s okrajovými vilovými čtvrtěmi i východní industriální zónou, které od sebe ještě oddělovaly četné úseky, nacházející se v extravilánu. I ve své současné podobě linka stále zajišťuje několik odlišných, navzájem se překrývajících přepravních vztahů.


Cíglerovou ulicí projíždí vršovická Karosa B 931 č. 7395, mířící k nácestné zastávce Ronešova (4. 6. 2011)

Vůbec poprvé se autobusy, nesoucí číslo 181, s pražskými ulicemi setkávají 16. října 1972. Uvedené datum představuje jeden z významných mezníků pražské městské dopravy, neboť tohoto dne dojezdila poslední trolejbusová linka, čímž tento druh dopravního prostředku z hlavního města zcela zmizel. Právě zřízení linky 181 však s touto historickou událostí nijak nesouvisí. Ta se objevuje ve zcela jiné oblasti města a vyráží na trasu Sídliště Ďáblice – Liberecká1) – Sídliště Prosek – Prosek – Krocínka – Čakovická – U pekáren2) – Vysočanská radnice – Vysočany, ÚNZ3), přičemž je od počátku v celé své délce provozována v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu. Již z výčtu trasy je patrné, že mezi její hlavní účely patřila obsluha starého Klíčova a Krocínky, zatímco základní spojení sídliště Prosek s kapacitnějšími druhy hromadné dopravy nadále zajišťovaly dříve existující přímé linky (např. 126, 127, 157, 169).


Nízkopodlažní Citybus č. 3416, zachycený nedaleko zastávky Hostivařské náměstí (2. 3. 2014)

Pozorného čtenáře jistě zaujme netradiční sled zastávek na trase linky, která obsluhuje současně zastávky Čakovická a U pekáren2). Mezi jmenovanými body totiž projížděla dnes již nepoužívaným úsekem ulice Nad Klíčovem, která je v současnosti na svém vyústění do Kbelské ulice zaslepena. Do horního úseku ul. Ke Klíčovu ale linku přivedla trvalá změna k 3. září 1973, kdy opouští jmenované komunikace a naopak začíná obsluhovat zastávku Klíčov. Je ale vhodné podotknout, že druhá klasická linka č. 151, která projížděla oblastí Krocínky, tento zajímavý závlek k zastávce Čakovická v trvalém stavu nikdy neabsolvovala a vždy zůstávala vedena přes zastávku Klíčov.


Zimní večerní spoj linky 181, vyčkávající návratu do jižních končin v manipulační zastávce Hloubětínská (9. 1. 2010)

Výraznější dopad na podobu linky 181 měly až trvalé změny z roku 1974, během nichž došlo k její přeměně na poměrně dlouhou tangenciální linku, vedoucí napříč vnějšími východními částmi hlavního města. Nejprve je od 1. dubna 1974 prodloužena na svém jižním konci do trasy Sídliště Ďáblice – … – Náměstí Lidových milicí4) – ČKD Trakce – Nový Hloubětín – Hloubětín – Černý most5) – Kyje – Pávovské náměstí – Perlit – Štěrboholská6) – Kablo – Sklářská – Hostivař, Autorenova7), přičemž rozsah jejího provozu, nezávisle na zásadní změně charakteru linky, zůstává zachován. Příbytku trasy se však dočkala i na odvrácené straně, 16. prosince 1974 poprvé pokračuje z dosavadní konečné Sídliště Ďáblice přes zastávky Burešova8) a Čumpelíkova9) do obratiště Vozovna Kobylisy.


Iveco Citelis č. 3510 právě opustil zastávku Šimůnkova a míří vstříc zastávce Bojasova (30. 4. 2008)

Dvojice dalších úprav trasy, které opět mírně upravily linku na obou svých koncích, ovlivnila její vedení roku 1980. Od 14. května 1980 se prodlužuje do podoby Čimice – Fořtova – Okořská – Vozovna Kobylisy – … – TOS Hostivař7), čímž nově vybudovanému čimickému sídlišti nabízí hned několik zcela nových přepravních vztahů. Naopak od 8. listopadu 1980 přestává obsluhovat dosavadní konečnou TOS Hostivař7) a nově je ze zastávky Sklářská odkloněna do obratiště Nádraží Hostivař. Drobnější úpravu ještě dne 4. listopadu 1984 představuje zprovoznění nového autobusového obratiště Sídliště Čimice, do něhož jsou k tomuto termínu autobusové linky 152 a 181, dosud ukončené v zastávce Čimice, o jednu zastávku prodlouženy.


Průmyslovou ulicí nedaleko zastávky Kablo právě projíždí klíčovská Karosa B 731 č. 7150 (24. 6. 2009)

K 4. listopadu 1984 ale vstupují v účinnost ještě další dvě změny, které se linky 181 týkají. Jednak dochází k příjemnému napřímení její trasy, kdy nově nezajíždí do oblasti Klíčova a Krocínky, ale mezi Prosekem a Vysočany jede přímo po vysočanské estakádě. Dále je ale všemi svými spoji z konečné u hostivařského nádraží prodloužena do těsné blízkosti sídliště Horní Měcholupy, čímž její trasa získává výslednou podobu Sídliště Čimice – Čimice – Fořtova – Okořská – Vozovna Kobylisy – Burešova8) – Sídliště Ďáblice – Liberecká1) – Sídliště Prosek – Prosek – Náměstí Lidových milicí4) – ČKD Trakce – Nový Hloubětín – Hloubětín – Černý most5) – Kyje – Pávovské náměstí – Perlit – Štěrboholská6) – Kablo – Sklářská – Nádraží Hostivař – Taškent10) – Sídliště Horní Měcholupy11).


Nízkopodlažní Citybus č. 3210 míří ke koncovému bodu své trasy, k obratišti Sídliště Čimice (9. 5. 2005)

Od 22. ledna 1985, v návaznosti na zprovoznění další části tzv. Pražského průmyslového polookruhu, konkrétně Průmyslové ulice v místě přemostění železniční vlečky k areálu ústředních dílen Dopravního podniku, přestává obsluhovat zastávku Štěrboholská a je napřímena po nově zpřístupněné komunikaci s novou zastávkou Průmyslová12). Až k 5. červenci 1990, datu, kdy proběhly rozsáhlé trvalé změny vedení povrchových linek hromadné dopravy v jihovýchodní části města, navázané na prodloužení trasy metra A až do stanice Skalka, dochází k opětovnému zkrácení linky pouze do obratiště Nádraží Hostivař. Opuštěný úsek k sídlišti Horní Měcholupy přenechává ostatním tudy vedeným linkám (183, 204, 271), právě jmenovaná linka 183 je ke stejnému termínu od Nádraží Hostivař dále jižním směrem naopak prodloužena.


Karosa B 931 č. 7347, vypravená na ranní zatahovák linky 181, právě opustila zastávku Sídliště Lehovec (26. 7. 2010)

23. dubna 1991 vstupuje v účinnost úprava trasy v oblasti Hloubětína, neboť od tohoto data již neobjíždí přilehlé sídliště přes tramvajovou smyčku, resp. bývalý přestupní terminál Černý most5), nýbrž vložením zastávky Sídliště Lehovec začíná zajíždět přímo do nitra sídliště. Téhož roku linku postihuje druhá změna, mající za následek zřízení dalšího závleku a prodloužení jízdní doby. Od 10. října 1991 opouští vedení po Vysočanské estakádě a dochází k obnovení závleku přes starý Klíčov se staronovými zastávkami Klíčov, Krocínka a U pekáren2). Poslední obdobná úprava tohoto druhu, uskutečněná k 18. listopadu 1995, která však byla vyžádána místními samosprávnými orgány13), spočívala v převedení z části Broumarské ulice do souběžné ulice Vajgarské, kde je též zřízena stejnojmenná zastávka. Naopak zastávka Markovská, nacházející se v čerstvě osiřelém úseku, je městskou dopravou zcela opuštěna.


Hostivařský SOR NB 12 č. 3549 odbočuje do dnes již nepojížděného úseku v Hostivařské ulici (16. 9. 2011)

Další významnou změnou prochází linka až k 9. květnu 2008, termínu, kdy vstupuje v účinnost rozsáhlý balík trvalých změn vedení autobusových linek ve východní části města, vyvolaný zprovozněním úsekem trasy IV.C2 Ládví – Letňany. Mezi jedny z jejich projevů patřilo i omezení exponovaného svazku východních tangenciálních linek, spojujících malešickou a hostivařskou průmyslovou zónu se severními sídlišti. Zatímco před jmenovaným datem tento vztah zajišťovala dvojice linek 181 a 183, nyní téměř celou severní část trasy linky 181 přebírá zmíněná linka 183, nově provozovaná i mimo přepravní špičky pracovních dnů. Námi sledovaná linka 181 je naopak zkrácena pouze do úseku Hloubětínská – Hloubětín – Sídliště Lehovec – Hejtmanská – Vajgarská – Kyje – Pávovské náměstí – Za horou – Perlit – Průmyslová – Kablo – Sklářská – Nádraží Hostivař.


V manipulační zastávce Opatov je odstavena vršovická Karosa B 732 č. 5847 linky 181 (16. 7. 2010)

Ani následující roky nezůstávala východní oblast Prahy ušetřena rozsáhlých trvalých změn. Hned 1. září 2009 je uskutečněn další soubor úprav linkového vedení, postihující tentokrát zejména jihovýchodní část města, zaměřený především na rušení zdejších klasických špičkových linek. Právě linka 181 patří do té skupiny, určené k náhradě jiných, rušených spojů, a tak se k tomuto datu prodlužuje z Nádraží Hostivař přes sídliště Na Košíku až ke stanici metra Opatov, čímž nahrazuje zejména rušené spoje dřívější linky 212. Podobně motivovaná změna, ovlivňující vedení linky 181, probíhá v oblasti sídliště Černý Most o rok později – od 12. prosince 2010 se upravuje do současné trasy Černý Most – Rajská zahrada – Hejtmanská – Vajgarská – Kyje – Pávovské náměstí – Za horou – Perlit – Průmyslová – Kablo – Sklářská – Nádraží Hostivař – Hostivařská – Hostivařské náměstí – K obecním hájovnám – Donovalská – Opatov. Právě v počátečním úseku své nové trasy je považována za částečnou náhradu ke stejnému termínu zrušené letité linky 141.


Poslední provozní týdny hostivařského vozu č. 7370, zachyceného za zastávkou Jiráskova čtvrť (30. 5. 2014)

Ve výčtu historických milníků pražského linkového vedení jistě nelze opomenout významné datum 1. září 2012, spojené se spuštěním tzv. nové metropolitní sítě PID. Právě linky 181 se ale tato všeobecná linková revoluce dotýká jen minimálně, jejím jediným projevem je úplné opuštění Hostivařské ulice, kterou dosud ve směru na Opatov projížděla, a její obousměrné převedení přes zastávku Na Groši. Zajímavější je druhé kolo celoplošných změn, prezentované jako doladění metropolitní sítě, v jehož rámci dochází 28. června 2013 k trvalému zrušení souběžné linky 122. Úbytek spojů je velmi omezeně nahrazen zřízením nových vložených spojů na lince 181, jedoucích během přepravních špiček pouze v úseku Opatov – … – Barvy a laky. Rozsáhlé změny autobusové sítě, provedené k 15. říjnu 2016, však tyto posilové spoje znovu ruší a vzápětí nahrazují nově zřízenou souběžnou linkou 182.


Novinkou letní sezóny roku 2013 byly vložené spoje linky 181, končící v zastávce Barvy a laky (31. 7. 2013)

Po celou dobu existence autobusové linky 181 byla obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně tak jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodávek, oblíbené z raných porevolučních let. Stejně tak byla v trvalém stavu všech variantách obsluhována standardními vozy, je však zaznamenáno několik případů z nedávné i hluboké minulosti, kdy se zde článkové autobusy různých typů objevily, někdy i v několika po sobě následujících dnech.


Klíčovská Karosa B 931 č. 7457 odbočuje k výstupní zastávce obratiště Nádraží Hostivař (2. 1. 2009)

1) – zastávka v těsné blízkosti současné stanice metra Střížkov
2) – nynější název Ke Klíčovu
3) – zkratka ÚNZ, případně OÚNZ, označuje (okresní) ústav národního zdraví; stejnojmenná konečná zastávka se nacházela v ul. K Moravině nedaleko pozdějšího terminálu Českomoravská
4) – nyní náměstí OSN, potažmo zastávka Vysočanská
5) – nynější zastávka Lehovec
6) – zastávka zřízena v místě dřívější křižovatky černokostelecké a štěrboholské silnice, u dnešní zast. Ústřední
7) – pozdější názvy TOS Hostivař, Továrny Hostivař
8) – současný název Šimůnkova
9) – nynější zastávka Bojasova
10) – současný název Gercenova
11) – zastávka až v relativně nedávné minulosti obdržela název Boloňská
12) – nynější název Radiová
13) – nově zřízená zastávka se nachází výrazně blíže místní poliklinice