www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 255

V nedávné minulosti potichu obnovená linka 255 se v povědomí odborné veřejnosti držela zejména svou podobou, pocházející z přelomu tisiciletí, kdy obsluhovala venkovsky vypadající lokality, nacházející se v nejjižnějším cípu Prahy. Již méně je však známá skutečnost, že takto označené autobusy obsluhovaly dříve mnohem významnější relace ve zcela jiné oblasti města, a i znovuzrozená verze trasy není se "starou strnadskou" příliš srovnatelná, ať už rozsahem provozu, charakterem či délkou trasy nebo počtem spojů a přepravených cestujících. I ona však musela po několika letech zcela ustoupit přeznačenému školnímu spoji.


Kačerovská Karosa B 951 E č. 4134 se přibližuje k zastávce Vrážská (24. 9. 2012)

Číslo 255 se s pražskými ulicemi poprvé stýká v roce 1971. Jak již číselné označení, začínající cifrou 2 napovídá, šlo o linku tzv. překryvnou, skupinu autobusových linek, charakterizovanou především dlouhou trasou, vedenou přes centrum města, provozem pouze během všedních dnů, projížděním některých nácestných zastávek a zvláštním, zvýšeným tarifem. Nejednalo se však o zbrusu novou linku, na číslo 255 byl dne 1. února 1971 pouze přeznačen již existující spoj 155, obsluhující trasu Mikrobiologický ústav – Nemocnice Krč – Budějovické nám. – Autobusové nádraží Pankrác - Náměstí hrdinů – Botanická zahrada – Náměstí Míru – Řipská – Flora – Hollarovo náměstí1) – Na Palouku – Sídliště Malešice.


Nedávnou minulostí linky 255 byly nízkopodlažní midibusy SOR CN 8.5 dopravce Arriva Praha (7. 11. 2013)

Jediná změna trasy, kterou linka 255 v této verzi podstoupila, proběhla 16. října 1972. Z hlediska pražské městské hromadné dopravy jde o historický mezník – v tento den dojezdila poslední trolejbusová linka, čímž tento druh dopravního prostředku z hlavního města zcela zmizel. Úprava vedení linky 255 však s touto událostí přímo nesouvisí, změna spočívala v odklonění linky v oblasti Krče z Vídeňské ulice do Štúrovy, kde mezi původními zastávkami Nemocnice Krč a Mikrobiologický ústav obsloužila nové nácestné zastávky Zálesí a Tempo.


Karosa B 732 č. 1107 soukromého dopravce Martin Uher vyčkává na odjezd svého spoje linky 255 (4. 8. 2003)

Status úplného tarifního i ciferného označení překryvné sítě ale vydržel pouze něco málo přes tři roky, v souvislosti se zahájením provozu prvního úseku pražského metra bylo současně s jeho spuštěním dne 9. května 1974 přistoupeno k opětovnému sjednocení tarifu v pražské městské hromadné dopravě. Současně dochází k opětovnému přečíslování překryvných autobusových linek zpět do standardní stovkové řady, což se nevyhýbá ani lince 255, která se s novou trasou Petřiny – Větrník – Letenské náměstí – Revoluční – Národní divadlo – Karlovo náměstí – I.P.Pavlova – Náměstí Míru – Orionka – Flora – Hollarovo náměstí – Na Palouku – Sídliště Malešice opět vrací ke svému "tradičnímu" číslu 155.


Solaris Urbino 8.9 č. 2043 právě ulicí U Národní galerie opouští Zbraslav (foto: Petr Blažek, 27. 6. 2013)

Druhé obsazení čísla 255 přichází ke slovu ve zcela jiné části města. 1. ledna 1974 došlo k zatím poslednímu plošnému rozšíření území hlavního města Prahy pohlcením několika okrajových, dosud samostatných obcí, přičemž jednou z těchto obcí byla též Zbraslav, rozléhající se na levém břehu Vltavy jižně od centra města. První spoje veřejné dopravy, obsluhující Zbraslav, jsou podrobněji popsány v článku o autobusové lince 243, stručně připomeňme, že autobusy Dopravního podniku se zde objevily nejprve během První republiky mezi lety 1936 a 1939 v podobě linky K, po připojení ku Praze sem městská doprava dorazila až v samotném závěru roku 1979 s linkami 129, 240, 241, 243 a 245.


Karosa Citybus č. 3457, zachycená bezprostředně před zastávkou Přeštínská (5. 9. 2012)

Výše zmíněné linky však bez výjimky obsluhovaly pouze zalidněnější část Zbraslavi, zahrnující jednak staré jádro obce okolo místního zámečku, nově vystavěné sídliště podél silnice na Jíloviště a místní části Záběhlice (částečně) a Žabovřesky. Osada Strnady tak zůstávala závislá na průjezdných linkách místních závodů ČSAD, jedoucích dále směrem k Davli a Štěchovicím. Ani tento zbraslavský cíp nezůstával dopravním podnikem příliš dlouho osamocen, a v poslední fázi zavádění městských autobusových linek do okrajových částí města, dne 23. listopadu 1981, vyjela nová linka 255 v trase Lihovar – Dostihová – Lahovice – Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru – Na Plácku – Strnady2).


Vršovická Karosa B 931 E č. 7471 v závěrečném úseku Vrážské ulice před konečnou Nádraží Radotín (6. 2. 2013)

Jakkoli by se mohlo zdát, že zastávka Strnady, umístěná těsně před samotnou hranicí katastru hlavního města, zůstane pro autobusové linky Dopravního podniku konečnou, zcela ojediněle tomu tak nebylo. Od 15. dubna 1982 získává tento dosud koncový bod nový název Osada Strnady, přičemž linka 255 pokračuje dále mimo území hlavního města Prahy až do nově zřízeného obratiště Strnady3). Pomineme-li krátké mezidobí, trvající od 1. srpna 1984 do 16. dubna 1985, kdy linka opět končila v osadě Strnady, zůstávala až do svého zrušení jedinou městskou linkou MHD (a později i PID), opouštějící katastr Prahy.


Karosa B 932 E č. 1125 projíždí okolo terminálu Smíchovské nádraží, hledajíc nástupní zastávku linky 255 (25. 12. 2003)

Jediná trvalá změna trasy nastala v souvislosti se zprovozněním prvního úseku trasy metra B, ke kterému se linka zákonitě musela přiblížit – od 3. listopadu 1985 tak začala obsluhovat trasu Smíchovské nádraží – Lihovar – Dostihová – Lahovice – Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru – Na Plácku – Osada Strnady – Strnady, ve které vydržela bez dalších úprav celá devadesátá léta, stejně jako první polovinu jedenadvacátého století. Za její stabilitou však nestála nijak výrazná výzamnost přepravního proudu, který zajišťovala, ale zejména téměř neprobíhající výstavba žádných nových obytných objektů v oblasti osady Strnady, v pozdějších letech ji od ostatních okrajových městských linek odlišovala spíše nulová míra integrace souběžně jedoucích příměstských spojů.


Vůz 4070 tehdy čerstvě obnovené linky 255 opouští zastávku Přeštínská a míří vstříc Zbraslavi (5. 9. 2012)

Systém Pražské integrované dopravy však v jedné z posledních etap své expanze dosáhl i oblasti davelské výpadovky, nejprve od 1. ledna 2003 zřízením nové linky č. 314 (Smíchovské nádraží – Přívoz Strnady – Davle – Bratřínov – Mníšek pod Brdy), dále od 1. července 2004 integrací celého Štěchovicka se zavedením příměstských linek 338, 361 a 390. Nově začleněné linky disponovaly výrazným množstvím spojů, a tak souběžně došlo k výraznému omezení samostatné linky 255, která v takto ořezané podobě nadále nedlouho přežívala. Impulsem k jejímu zrušení však nebyla plošná reorganizace linkového vedení v oblasti, ale pouhý záměr sjednotit administrativní rozdělení sítě zastávek a linek PID na městské a příměstské. Od 26. února 2006 tak byla linka 255 trvale zrušena, mimopražské zastávky Výzkumný ústav Strnady4) a Přívoz Strnady přejmenovány a veškeré spoje bez úprav jejich počtu a trasování převedeny na souběžnou linku 314.


Karosa B 951 č. 1137 soukromého dopravce Martin Uher najíždí do zastávky Lihovar (17. 10. 2004)

Třetí, dosud existující obsazení čísla 255, vzniká při příležitosti spuštění tzv. nové metropolitní sítě PID, proběhnuvšího k 1. září 2012, které mělo za následek přesměrování, případně úplné zrušení většího množství autobusových linek v rámci celého hlavního města. Mezi jednu z úprav, spadajících do tohoto rozsáhlého souboru změn, patřilo odklonění tangenciální linky 165, která nyní ze Zbraslavského náměstí nezajížděla dále k Radotínu, ale nově se ukončila v konečné zastávce Sídliště Zbraslav. Zůstávala však nutnost opuštěný úsek nějakým spojem veřejné dopravy alespoň částečně nahradit, čehož se ujala právě nově zřízená linka 255 v polookružní trase Nádraží Radotín – Přeštínská – Lahovice – Zbraslavské náměstí – Lahovice – Přeštínská – Nádraží Radotín. Zanedlouho ještě prochází drobnou korekcí trasy, kdy od 4. října 2012 před obsloužením Zbraslavského náměstí zajede i do zastávky Most Závodu míru (Zbraslav tak objíždí po směru hodinových ručiček, přičemž k objezdu užívá výpadovky K přehradám).


Midibus SOR BN 8.5 č. 2018 v zastávce Zbraslavské náměstí, následovaný vozem linky 241 (foto: Petr Blažek, 27. 6. 2013)

K termínu plošných změn vedení povrchové dopravy v západní oblasti města, po zprovozění úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Moto), je kupodivu přistoupeno i k úpravě trasy linky 255. Ta je nově sloučena s původní linkou 256, jejíž původní trasu, vedoucí z Radotína do Stodůlek, až na jednu drobnou odchylku plně přebírá, a to i se zachováním dřívějších parametrů a rozsahu provozu. Linka tedy získává polookružní charakter, a nadále je vedena v trase Sídliště Stodůlky – Luka – Amforová – Hlávkova – Řeporyjské náměstí – Zadní Kopanina – Cikánka – Cementárna Radotín – Nádraží Radotín – Přeštínská – Lahovice – Zbraslavské náměstí – Lahovice – Nádraží Radotín – … – Sídliště Stodůlky s fiktivní průjezdnou konečnou Zbraslavské náměstí. Většina spojů linky je však vedena pouze v úseku Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín, dále směrem na Řeporyje a Stodůlky pokračuje v různých provozních obdobích pouze třetina až čtvrtina spojů.


Linková Karosa C 954 č. 1133 linky 255, odstavená na severním parkovišti terminálu Smíchovské nádraží (31. 1. 2006)

Nezvykle zcela mimo návaznost na jakýkoli termín celoplošných trvalých změn, nýbrž ke dni 15. srpna 2017 dochází k přečíslování linky 255 na nové, v období předchozích pěti let nepoužité, číslo 246, žádnou úpravou trasy však tato linka při této příležitosti neprošla. Motivem této změny je snaha organizátora o celkové uvolnění číselného intervalu 251 – 299, do kterého se vzápětí umístily tehdejší školní spoje. Ani uvolněné číslo 255 nebylo výjimkou, a se začátkem nového školního roku, 4. září 2017, do pražských ulic vyráží znovu v režimu jednoho ranního spoje, provozovaného pouze ve dnech školního vyučování, v trase Nebušice – K Noskovně – Nad Habrovkou – Jenerálka – Korek – Kalinův Mlýn – Dolní Šárka – Žežulka – Břetislavka – V Podbabě – Nádraží Podbaba – Zelená – Dejvická.


V nejnovějším úseku trasy, v pražských Řeporyjích, právě podjíždí železniční trať vůz č. 2028 (19. 4. 2015)

Doménou druhého obsazení linky 255 byl po dlouhá léta provoz autobusů ostatních dopravců, než Dopravního podniku – v 80. letech 20. století je známé pravidelné vypravování místními pobočkami ČSAD, trvající až do rozpuštění ČSAD KNV Praha dne 31. prosince 1990. Ihned od 12. března 1991 je však na lince doložen provoz soukromého dopravce Fedos, kterého od 14. března 1992 opět dočasně vystřídal Dopravní podnik, a teprve 17. října 1992 provoz přebírá nově vzniklý dopravce Martin Uher, který linku až do jejího zrušení neopouští. Reinkarnovanou linku 255 od jejího znovuzrození v září 2012 zprvu vypravovaly vršovická a kačerovská provozovna Dopravního podniku hl.m. Prahy, k termínu plošných trvalých změn PID 29. června 2013 je však linka předána dopravci Veolia Transport Praha, s.r.o., který o dva dny později, 1. července 2013, mění název na Arriva Praha, s.r.o.. Od 7. dubna 2015 přebírá provoz linky znovu pražský Dopravní podnik, který ho zajišťuje až do jejího zrušení 15. srpna 2017. I po obnovení linky 255 v kategorii školních spojů od 4. září 2017 zůstává provozovatelem této linky Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s..


Přestupní terminál Nádraží Radotín s projíždějícím spojem linky 255 (30. 6. 2017)

1) – zastávka, umístěná v těsné blízkosti tehdejší tramvajové zastávky Vinohradská nemocnice, na východním nároží dnešní křižovatky Pod židovskými hřbitovy x Vinohradská
2) – zastávka "Strnady" označovala buď současné zastávky Strnady nebo dnešní obratiště Jíloviště, přívoz, její název se během 80. let průběžně přesouval na obě zastávky, přičemž vždy značil koncovou zastávku linky 255 nezávisle na její skutečné poloze. V místě uvedení poznámky 2) však skutečně odpovídá dnešní zastávce stejného názvu.
3) – později Přívoz Strnady a Jíloviště, přívoz
4) – po přejmenování Jíloviště, výzkumný ústav