www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 113

Jedna z vůbec nejstarších pražských autobusových linek hromadné dopravy, provozovaná pod číslem 113, slouží v jižním sektoru hlavního města několika generacím již téměř devadesát let. Bez ohledu na proměnu komunikační sítě, plošné rozšíření katastrálního území Prahy nebo změnu funkčního využití dané oblasti, jež mělo podobu nové, rozsáhlé výstavby velkokapacitních obytných celků, se vedení linky během celé její provozní doby změnilo pouze minimálně, a všechny její současné i bývalé podoby se drží letité osy Krč – Libuš, na níž se linka objevila již v rámci svého prvního zřízení.


Za vlahého letního podvečera opouští spoj linky 113 okrajovou městskou část Písnice (28. 6. 2008)

Obyvatelé obou dříve samostatných obcí, Libuše i Písnice, se prvního spojení veřejnou dopravou dočkali poměrně brzy. Již na přelomu 19. a 20. století je doložen provoz koněspřežných poštovních linek, jedoucích z Prahy přes Pankác, Krč a Dolní Břežany dále směrem k Jílovému, tento spoj ale užíval staré benešovské silnice, vedoucí přes Kunratice a Betáň, k níž bylo nutné docházet. Od roku 1924 je však uváděna existence soukromé autobusové linky z Karlova náměstí přes Pankrác, Krč, Písnici, Dolní Břežany a Jílové dále do Netvořic, kterou během třicátých let posílila i linka Československých státních drah. V poválečném období se zdejší základní linkou státního podniku ČSAD stává č. 01208 (Praha, Pankrác – Libuš – Písnice – Dolní Břežany – Jílové u Prahy), pro obsluhu Libuše a Písnice však v návaznosti na prodloužení spojů městské dopravy velmi brzy ztrácí jakýkoli význam.


K nácestné zastávce Nemocnice Krč právě stoupá kačerovská Karosa B 732 č. 5924 (31. 3. 2008)

Od 4. října 1925 zahajují Elektrické podniky provoz na teprve druhé autobusové lince, označené písmenem B, která vyráží během všedních dnů i nedělí na trasu Pankrác1) – Horní Krč2) – Krč, nádraží – Krč, Zelené domky – Kunratice, U třech svatých. Od Zelených domků ke Třem svatým, kde byl zajištěn přestup na další příměstské linky, však pokračovaly pouze vybrané spoje, přičemž tento úsek byl ještě kvůli zavedení potravní daně, která ovlivnila všechny autobusové linky, překračující hranici města, byl ještě krátkodobě mezi 16. listopadem 1927 a 8. prosincem 1927 zcela zrušen. Dne 29. května 1930 je v souvislosti se zprovozněním tramvajové tratě Pankrác – Budějovické náměstí – Kačerov zkrácena pouze k nové tramvajové smyčce na Kačerově.


Zkrácený špičkový spoj linky 113, ukončený již v obratišti Sídliště Písnice (5. 9. 2012)

Během nejbližších následujících let se na lince B zřizuje hned několik provozně nezávislých větví, přejděme proto až k 16. únoru 1933, kdy se k již existujícím variantám Kačerov – Zelené domky a Kačerov – Lhotka přidává i nová verze (tzv. černá větev) Kačerov – Masarykovy domovy – Libuš, potravní daň. Libušská větev se od 3. května 1935, po oddělení kunratických spojů pod samostatnou linku U, stává jedinou provozovanou variantou. Od 1. srpna 1936 jsou všechny spoje linky prodlouženy z dosavadní konečné na katastrální hranici Prahy přímo až do středu Libuše k místní sokolovně, přesně o dva roky později se však opět zkracuje pouze na tzv. čáru potravní daně. Nadcházející léta v souvislosti s probíhající druhou světovou válkou a navazujícím úsporným opatřením, která podřizují prakticky celý protektorátní život výhradně válečné výrobě, mají na provoz linky B silně negativní vliv, a postupně tak dochází nejdříve ke zkrácení pouze ke kolonii Tempo (27. září 1943), zrušení nedělního provozu (12. března 1944) a úplnému přerušení provozu linky (5. června 1944), které je v omezeném rozsahu nahrazeno pouze v krátkém počátečním úseku mezi Kačerovem a Masarykovými domovy novou linkou P.


Vršovická Karosa B 931 č. 7354, zachycená při jízdě mezi zastávkami Jalodvorská a Tempo (25. 5. 2008)

Krátce po konci války je částečně obnoven provoz linky B, která se 28. května 1945 během všedních dnů vrací na trasu mezi Kačerovem a dočasnou konečnou Jalodvorská, od 6. října 1946 znovu vyráží i během nedělí, a dne 1. října 1948 spoje této linky opět dojíždí až k libušské sokolovně. Výraznou změnu představuje prodloužení vybraných spojů do trasy Kačerov – Masarykovy domovy – Tempo – Jalodvorská – Libuš, sokolovna – Písnice, ke kterému dochází 2. září 1951 (úplně všechny spoje se pak do Písnice prodlužují až k 16. říjnu 1972). Za zvláštní pozornost stojí, Dlužno podotknout, že právě Písnice jsou samostatnou obcí, která se k hlavnímu městu připojila až v poslední etapě plošného rozšiřování území k 1. červenci 1974, a tyto prodloužené spoje tak v určitých obdobích představují jedny z mála případů, kdy městské autobusy zajistily obsluhu obcí, neležících na katastru Prahy.


V závěrečném úseku trasy před konečnou Kačerov je zachycen nízkopodlažní Citybus č. 3478 (18. 7. 2010)

Při příležitosti plošného přeznačení městských autobusových linek, které proběhlo k 31. prosinci 1951, obdržela dosavadní linka B nové číslené označení 113 za současného zachování stávající trasy. Primárně se autobusové linky podle nového systému označovaly tak, aby jim přidělené číslo bylo co nejpodobnější označení návazné tramvajové linky, kterou bylo možné pokračovat na své cestě směrem k centru města, přičemž právě v případě obou spojů, vyjíždějících z konečné Kačerov, bylo toto pravidlo ctěno doslova učebnicově – od tramvajových linek č. 13 a 14 zde nyní dále odjížděly autobusové linky 113 a 114. Přestože však k žádné změně vedení linky k tomuto termínu nedochází, následující změna, která její trasování ovlivňuje o bezmála dvacet let později, má znovu s těmito tramvajovými spoji těsnou souvislost.


Karosa B 951 E č. 4059 opustila zastávku Sídliště Písnice a míří přímo do stejnojmenné městské části (9. 3. 2014)

Dlouhodobou úpravu trasy, která však po celé své trvání stále měla charakter dočasné změny, vyvolalo ukončení provozu na tramvajové trati z Budějovického náměstí na Kačerov, ke kterému dochází 19. října 1970. Náhradní obsluha tohoto úseku však není řešena zavedením zvláštního spoje náhradní autobusové dopravy, místo ní jsou na souběžné komunikace výlukově převedeny trvalé autobusové linky, dosud jedoucí přes původní obratiště Kačerov, mezi něž například spadá i námi sledovaná linka 113. Ta je tak odkloněna do trasy Ryšánka – Budějovické náměstí – V podzámčí3) – … – Libuš, sokolovna – Písnice. Po zprovoznění první trasy pražského metra (I.C Sokolovská – Kačerov) je dne 9. května 1974 dlouhodobá výluka ukončena a dočasně odkloněné autobusové linky jsou navráceny do své původní podoby, případně ukončeny v novém přestupním terminálu Kačerov, kde se nově obrací také linka 113.


Ve výstupní zastávce Kačerov právě vykládá cestující vršovická Karosa B 732 č. 5756 (3. 9. 2005)

Trasa, ve které se po zmíněném termínu zprovoznění prvního úseku metra linka 113 ustálila, Kačerov – Nemocnice Krč – Sídliště Krč – Tempo – Jalodvorská – Libuš – Masokombinát Písnice4) – Lipovická – Písnice, jí zůstala zachována po následujících více než 40 let. Do nedávné doby tak nebylo možné lince upřít jisté prvenství, neboť v systému Pražské integrované dopravy po tak dlouhou dobu neexistovala žádná další autobusová linka, která by neprošla žádnou trvalou změnou své trasy. Jediné dílčí úpravy se tak týkaly výhradně zřizování či rušení nácestných zastávek, případně zvyšování či snižování počtu spojů v jednotlivých provozních obdobích.


V prostoru obratiště Písnice vyčkává na odjezd dalšího spoje ke Kačerovu vůz č. 7438 (14. 3. 2011)

Z první jmenované skupiny lze uvést například zrušení nácestných zastávek V Podzámčí a Michelský les, provozní parametry linky 113 dále ovlivnil termín plošných úprav z 1. září 2009, kdy došlo ke sloučení trojice soubězných linek 113 + 171 + 272 do jedné linky, čímž se na lince znovu objevily zkrácené spoje, nejedoucí až do Písnice. Naopak k výraznému oslabení četnosti spojů vedla snaha o vzájemné proložení linky 113 s příměstskými linkami 331 a 333, která se nejprve 7. června 2010 projevila omezením provozu na lince 113 během přepravních špiček pracovních dnů (snížení počtu spojů až o třetinu) a shodným opatřením v ostatních provozních obdobích od 1. září 2012. S odstupem času lze konstatovat, že se bohužel v tomto případě jedná o značně nepovedený krok, vedoucí k nežádoucímu přetížení tranzitních příměstských linek, které jsou solidně vytíženy cestujícími, jedoucích až do vzdálenějších regionálních destinací.


Na odklonové trase v zastávce Dobronická je zachycena kačerovská Karosa B 732 č. 5821 (22. 5. 2006)

O dříve zmíněné prvenství, týkající se stálosti její trasy, však linka 113 na sklonku roku 2016 přišla. Již během letních prázdnin tohoto roku vyvstala potřeba zajistit nějaký náhradní způsob obsluhy nedalekých okrajových pražských čtvrtí Cholupice a Točná. Do těchto částí stabilně zajížděly autobusové linky 173 a 341, probíhající rekonstrukce Hornocholupické ulice ale zapříčinila jejich nucený odklon. Vybrané spoje linky 113 se tak, pouze v režimu dočasné změny trasy, prodloužily ze své dosavadní konečné Písnice přes Cholupice na Točnou. Následný poprázdninový návrat k trvalému stavu představoval pro místní cestující, navyklé na pravidelné a rychlé spojení na Kačerov, opětovné snížení úrovně nabídky, se kterou již nyní nebyli příliš spokojeni. Prostřednictvím místních zastupitelstev se pak zdejším obyvatelům podařilo domoci k nejbližšímu termínu celostátních trvalých změn, k 11. prosinci 2016, trvalého prodloužení části spojů do dřívější výlukové trasy. Linka 113 je tak od zmíněného data provozována v současné trase Kačerov – Nemocnice Krč – Sídliště Krč – Tempo – Jalodvorská – Libuš – Sídliště Písnice – Lipovická – Písnice – Cholupice – Točná. Vybrané spoje linky jsou však nadále ukončovány v nácestných obratištích Sídliště Písnice a Písnice.


Čerstvou novinku představuje vedení jednoho ranního spoje ve směru na Kačerov kloubovým autobusem (27. 9. 2013)

Po obě období existence autobusové linky 113 byla obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně tak jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodávek, oblíbené z raných porevolučních let. Stejně tak byla ve všech variantách vypravována autobusy běžné délky, nelze však vyloučit sporadický výskyt článkových vozů, typicky vystavených jako záložní či pohotovostní vozidla. Předcházející větě však částečně odporuje následující situace, která nastává od 1. září 2013, kdy v rámci úspory provozních prostředků během pracovních dnů dochází k zajištění jednoho ranního spoje Sídliště Písnice – Kačerov (s odjezdem krátce po 9. hodině) přejezdem z linky 197, které stabilně obsluhuje článkový autobus. Je však nutné podotknout, že při jakékoli následující úpravě oběhů obou linek může jmenovaný spoj náhle zajistit jakékoli jiné vozidlo.


SOR NB 12 č. 3714 projíždí okolo místního cholupického fotbalového hřiště (11. 7. 2016)

1) – tehdejší konečná tramvají před pankráckou vozovnou
2) – nedaleko dnešního vyústění Jižní spojky poblíž Vídeňské ulice
3) – nyní již zrušená zastávka, nacházející se přibližně v místech křižovatky Vídeňské ulice a Jižní spojky
4) – současné obratiště Sídliště Písnice