www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 234

V současnosti se pražská síť autobusových linek bez čísla 234 zjevně obejde, avšak během svého bezmála třicetiletého života se v nejrůznějších časových intervalech průběžně stávala nepostradatelnou pro nejednu skupinu obyvatel. Vždy však zůstával ve stínu silnějších souběžných linek s intenzivnějším provozem, a proto nebylo nijak obtížné objevit takový způsob její náhrady, který ani příliš nezabolí.


Sídlištní obratiště Habrová s odstaveným autobusem Karosa B 931 č. 7371 (10. 12. 2006)

Číslo 234 se s pražskými ulicemi poprvé stýká dne 1. února 1971. Tím není myšleno zřízení zcela nové linky v pravém slova smyslu, za touto změnou se ve skutečnosti skrývá pouze přečíslování a rekategorizace již existující linky 134. Svou atraktivní trasou, Petřiny – Vypich – Letenské náměstí – Na Františku – Náměstí Krasnoarmějců1) – Národní divadlo – Ostrčilovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Budějovické náměstí – Sídliště Antala Staška – Ryšánka, splňovala podmínky, opravňující jí k zařazení do nově vyčleněné sítě tzv. překryvných linek. Ty se pro cestující navenek odlišovaly zejména zvláštním, zvýšeným tarifem – právě toto hledisko bylo jedním z hlavích důvodů pro přečíslování linek této skupiny. S novým označením nastal stav, kdy první cifra číselného označení linky zároveň udávala jízdné v korunách, které u základních linek řady 100 činilo 1 Kčs, u překryvných linek 2xx dvě koruny a u nočních linek řady 300 rovné 3 Kčs.


Dlouholetá konečná zastávka, Sídliště Skalka, se nachází těsně u významné Jižní spojky (24. 7. 2006)

Tento stav ale vydržel pouze něco málo přes tři roky, v souvislosti se zahájením provozu prvního úseku pražského metra bylo současně s jeho spuštěním dne 9. května 1974 přistoupeno k opětovnému sjednocení tarifu v pražské městské hromadné dopravě. současně dochází k opětovnému přečíslování překryvných autobusových linek zpět do standardní stovkové řady, což se nevyhýbá ani lince 234, která se opět vrací ke svému "tradičnímu" číslu 134 a na několik let toto číselné označení z ulic města mizí.


Trasa linky též vedla přes zastávku Želivského s možným přestupem na trasu metra A (14. 5. 2005)

Jedním z nejvýznamnějších úseků pražského metra, uvedený do provozu v osmdesátých letech, je část trasy II.A Náměstí Míru – Želivského, zprovozněná 19. prosince 1980. Výrazné zlepšení kvality dopravy v oblasti Vinohrad a Žižkova samozřejmě mělo za následek rozsáhlé úpravy linkového vedení povrchové dopravy. V rámci těchto změn též došlo k zavedení autobusové linky 234, obsluhující trasu Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov – Mezi hřbitovy – Třebešín – Habrová, spojující okrajovou část Jarova s nově otevřenou trasou metra. Nejedná se však o první linku, obsluhující oblast konečné zastávky Habrová, již roku 1978 sem byla prodloužena autobusová linka 168, která však po prodloužení spoje 234 pozbyla smyslu.


Poslední dny provozu linky 234 s vozem č. 7374, dojíždějícím do zastávky Malešická (18. 8. 2009)

Nedlouho po svém zřízení podstupuje další drobnější úpravy trasy. Od 6. dubna 1981 opouští náměstí Jiřího z Poděbrad a ve směru z Habrové je ukončena jednosměrným objezdem Habrová – ... – Mezi hřbitovy – Olšanské náměstí – Želivského – Mezi hřbitovy – ... – Habrová, avšak dne 4. listopadu 1984, při příležitosti trvalých změn po zprovoznění dalšího úseku trasy metra C, se vrací zpět do své prvotní trasy na náměstí Jiřího z Poděbrad.


Nízkopodlažní Citybus č. 3424 opouští obratiště Sídliště Skalka (14. 5. 2006)

Výrazná změna, upravující vedení linky do podoby, v níž vydržela téměř až do trvalého ukončení svého provozu, nastala po dalším prodloužení trasy metra A do stanice Strašnická. Trvalou změnou od 12. července 1987 zcela opouští širší centrum města a nadále vozí cestující na trase Sídliště Skalka – Strašnická – Murmanská – Želivského – Mezi hřbitovy – Třebešín – Habrová. Dlužno podotknout, že tehdejší konečná, respektive obratiště Sídliště Skalka odpovídá přibližně poloze dnešních nácestných zastávek Královická – samotné obratiště zaniklo s postupující výstavbou Jižní spojky a současná, dosud existující konečná Sídliště Skalka zahájila provoz až dne 27. června 1997.


Výjimečné setkání dvou autobusů linky 234 – zleva č. 3509 a 3229 – v obratišti Habrová (28. 7. 2008)

Prvním náznakem brzkého definitivního konce se staly trvalé změny k 1. září 2008. Kromě ostatních změn, proběhnuvších téměř po celé ploše hlavního města, se též zavedla nová autobusová linka 175, vytýčená body Florenc – Flora – Strašnická – Skalka. Přestože tím vzniklo nové, dlouho požadované spojení Karlína, Žižkova a Vinohrad, tato nová trasa se nesla ve znamení nápadně dlouhého souběhu se stávající linkou 234 – ta se tak zkrátila do pouhé části své původní trasy, Želivského – Malešická – Habrová. Ani v této podobě ale dlouho nezůstala, a přesně o rok později, 1. září 2009, došlo k jejímu trvalému zrušení a nahrazení vybranými prodlouženými spoji linky 124.


Dosluhující Karosa B 731 č. 7176 projíždí křižovatkou Želivského (26. 7. 2006)

1) – Náměstí Krasnoarmějců je dnešní Palachovo náměstí, avšak přilehlé zastávky nesou název Staroměstská.