www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 158

Městská autobusová linka 158, která zahájila provoz v nesmírně hektických srpnových dnech roku 1968, kdy se o změny vedení spojů městské hromadné dopravy prakticky nikdo soudný nezajímal, se postupem času stala ve svém domovském severovýchodním cípu města pro výraznou část místních cestujících samozvanou stálicí, a přestože v nedávné době došlo k jejímu dočasně trvalému zrušení, pozdější běh času znovu ukázal, že takto označená linka má své místo v systému jisté.


Karosa B 931 E č. 7475 zachycená na spojovací komunikaci mezi Miškovicemi a Čakovicemi (23. 8. 2011)

Zatímco o zajištění dopravy do Letňan a Čakovic byl v novodobé historii pražských předměstí poměrně značný zájem, daný nikoli významem či velikostí těchto sídel, nýbrž potenciálem přilehlých průmyslových podniků, vzdálenější obce, pokud neležely na hlavních dálkových dopravních tazích, takové štěstí neměly a na svůj první spoj nezřídka čekaly až do druhé poloviny dvacátého století. To ale není případ Miškovic, které se nacházely na silnici z Prahy do Kostelce nad Labem. V této relaci je první soukromá autobusová linka doložena již roku 1912 (!), její přesné trasování ale známo není, a proto nelze s jistotou tvrdit, že skutečně přes katastr Miškovic vedla, případně, zda zde zastavovala. Nelze opomenout ani železnici, která 28. října 1872 dorazila do nedalekých Čakovic. Prokazatelně přes Miškovice však od roku 1926 projížděla další soukromá linka Autodopravní společnosti, spojující Vysočany s Kostelcem nad Labem, v období po druhé světové válce v podobné relaci můžeme od roku 1951 pozorovat autobusovou linku ČSAD č. 01010.


Klíčovský Citybus č. 3364 přijíždí do zastávky Vysočanská (25. 6. 2010)

Okolnosti, které bezprostředně předcházely zavedení linky 158, nelze označit za všeobecně známé, a proto si zaslouží bližšího upřesnění. Po přerušení provozu na trolejbusové trati do Čakovic v červenci 1965 převzaly předčasně obsluhu této obce autobusy Dopravního podniku, a tak 29. listopadu 1965 v oblasti vzniklo nové linkové vedení, tvořené zpočátku linkami 141, 151 a 152, během let 1966 a 1967 doplněné ještě o linky 153 a 154. Již od jejich zavedení s nimi však bylo počítáno pouze jako s linkami dočasnými, utvoření stálého linkového vedení se předpokládalo až po dotvoření komunikační sítě v oblasti nového sídliště Prosek, potažmo až po připojení samostatných Čakovic k hlavnímu městu. Definitivní podoba obsluhy Letňan a Čakovic tak spatřila světlo světa 26. srpna 1968, kdy došlo k zavedení nových autobusových linek 158 a 159, přičemž námi sledovaná linka 158 vyrazila v trase Vysočany, ÚNZ1) – Prosek – Čakovice – Čakovice, ZPA2) – Miškovice. Do Miškovic však zpočátku v závislosti na různých provozních obdobích zajížděla jen polovina, třetina, nebo dokonce pouze čtvrtina spojů této linky.


Zastávku Rychnovská, umístěnou v těsné blízkosti podniku Letov, opouští Karosa č. 5831 (18. 5. 2010)

První úprava vedení linky nastala až po deseti letech provozu, kdy v souvislosti s finalizací výstavby nového sídliště Letňany došlo k jejímu převedení z původní trasy přes "staré Letňany" na novou komunikaci, obepínající velkokapacitní obytný celek ze západní strany. Od 23. ledna 1978 tak linka 158 obsluhovala trasu Vysočany, OÚNZ – … – Na Hranici – Tupolevova – Fryčovická – Nádraží Čakovice – … – Miškovice. Přestavba silniční sítě však neměla dlouhého trvání, a tak se od 3. května 1978 linka vrací na svou původní trasu, objíždějící sídliště naopak z východní strany. Ačkoli by četnost těchto navzájem protichůdných kroků mohla evokovat pouhou výluku, skutečně se z administrativního hlediska jednalo o dvojici trvalých změn.


Karosa B 931 E č. 7261 odbočuje do Vážské ulice, jedné z os poválečného čakovického "sídliště AZL" (27. 4. 2011)

Desetiletá perioda trvalých změn, kterou lze též označit v nedávné době populárním pojmem osudové osmičky, zůstává zachována i do budoucna. Dne 1. února 1988 došlo k rozšíření plochy areálu podniku Avia Letňany, který nově zabral a zneprůjezdnil i část staré čakovické silnice. Veškerá mimopodniková doprava, autobusové linky veřejné hromadné dopravy z toho nevyjímaje, tak musela být odkloněna po okolních komunikacích. Změna se nevyhnula ani lince 158, která je tak od tohoto data provozována v trase Vysočany, OÚNZ – Vysočanská radnice – Prosek – Na hranici – Rudý Letov – Avia Letňany – Masokombinát Čakovice3) – Nádraží Čakovice – U pošty4) – ZPA Čakovice – Miškovice.


Vůz 7465 linky 158, stojící v čele odstavených vozů v terminálu Českomoravská (7. 5. 2008)

Zatímco dosud nabízela linka 158 na svém pražském konci trasy pouze přestup na kapacitní tramvajové linky, případně pro vnitroměstské relace takřka nepoužívané železniční spoje z Vysočan, začátkem devadesátých let tuto tramvajovou hegemonii výrazně narušil nový páteřní prostředek pražské městské hromadné dopravy. Když se 22. listopadu 1990 uvedl do provozu úsek metra II.B Florenc – Českomoravská, stáhl k nově vybudovaným terminálům mnoho linek povrchové dopravy, svážejících k metru cestující z blízkého i vzdáleného okolí (zejména části ve východní oblasti Prahy – Horní Počernice, Klánovice, Běchovice atd.). Přímo linky 158 se ale soubor trvalých změn dotkl jen minimálně – její novou konečnou zastávkou se stal terminál Českomoravská, a v následujících letech se bez dalších změn provozovala ve stálé trase Českomoravská – Miškovice.


Citybus č. 3364 stoupá k Proseku, zanechávajíc v pozadí panorama Vysočan a Hloubětína (17. 8. 2011)

Pozorný čtenář jistě postřehl, že se ve výňatku trasy z roku 1978 jako jeden z bodů, jimiž linka projížděla, objevila zastávka Na Hranici, kterou bychom v současném jízdním řádu jakékoli pražské autobusové linky hledali marně. Až do poměrně nedávné minulosti však skrze ní vedla hlavní dopravní tepna, spojující Letňany s Prosekem. Tu totiž tvořila dnešní ulice Beranových, těsně obepínající prvorepublikovou kolonii rodinných domků Nový Prosek B, pro jejíž obsluhu byla zastávka Na Hranici zřízena. V souvislosti se zprovozněním mimoúrovňové křižovatky Prosecká x Kbelská však tranzitní doprava tuto komunikaci opustila, a od 20. května 2003 je zastávka Na Hranici zrušena – průjezdné autobusové linky jsou vedeny nově vybudovanými prodlouženími ul. Prosecká a Tupolevova. Náhradou za zrušenou zastávku od stejného data všechny autobusy zastavují v zastávce Výstaviště Letňany.


Autobusy č. 4016 a 7152 linky 158 vyčkávají v Miškovicích na svůj odjezd směrem k Českomoravské (2. 5. 2008)

Dne 9. května 2008 vstoupily v účinnost trvalé změny povrchové dopravy, proběhnuvší při příležitosti zprovoznění úseku metra IV.C2 Ládví – Letňany. Pro linku 158 však v novém systému, při jehož utváření se ctily zásady potlačit co možná nejvíce souběhy s nově vystavěným metrem, už bohužel nezbylo místo, a k tomuto termínu došlo k jejímu trvalému zrušení. Obsluhu Miškovic místo ní následně v kombinaci s posílenou příměstskou linkou 365 zajistila prodloužená linka 210, později nahrazena odkloněným spojem 134.


Dosluhující Karosa B 732 č. 5852 nedaleko zastávky Cukrovar Čakovice (23. 3. 2012)

Jak však pozdější běh dějin ukázal, zvolené řešení linkového vedení v oblasti Proseka, Letňan a Čakovic nepatřilo mezi ty nejšťastnější, což potvrzuje fakt, že během následujícího roku v oblasti proběhly hned čtyři (!) plošné reorganizace vedení autobusových linek. Shodou okolností při jedné z nich, k 29. listopadu 2009, došlo v mírně obměněné trase k opětovnému zavedení staronové linky 158, která se do pražských ulic navrátila v trase Českomoravská – Vysočanská – Prosek – Letňany – Staré Letňany – Avia Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Čakovice – Miškovice. Jedinou změnou, kterou se oproti své zrušené předchůdkyni odlišuje, je zajíždění do nitra Čakovic (oblasti poválečného sídliště AZL), kde obsluhuje zastávky Ke Stadionu a Náměstí Jiřího Berana.


Vlahý podzim se zkráceným spojem linky 158 nedaleko letňanského výstavního areálu (14. 10. 2010)

Prozatím poslední trvalou úpravou trasy linka prošla, společně s bezpočtem dalších souvisejících autobusových linek, při příležitosti celoplošné úpravy autobusové sítě k 15. říjnu 2016. Nově se objevuje ve zčásti zkrácením a zčásti odkloněním pozměněné trase Letňany – Staré Letňany – Avia Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Čakovice – Třeboradice. Zatímco v relaci mezi Letňany a Vysočany linka nezískala nijak úchvatnou oblibu cestujících a její absence výrazné potíže v systému zdejší hromadné dopravy nezpůsobila, úsek trasy do Miškovic, který linka taktéž opustila, je nahrazen přesměrovanou linkou 140. K žádné další trvalé změně trasy od tohoto termínu nedošlo, výše uvedená trasa linky je tak prozatím trasou aktuální.


Během generální stávky odboráře nahradili soukromníci, zde vozem č. 1032 dopravce Jaroslav Štěpánek (16. 6. 2011)

Provoz linky 158 od jejího zavedení zajišťovaly pouze autobusy pražského Dopravního podniku5) a není nijak doložena žádná výpomoc lokálních provozoven ČSAD či chaotické provozování soukromými dopravci, z autobusové sítě známé zejména z počátku devadesátých let. Spoje byly obsluhovány výhradně autobusy standardní délky, avšak přestože stabilně kloubové autobusy v žádném historickém období vypravovány nebyly, jsou známy sporadické případy výjezdu kloubových Ikarusů z konce devadesátých let, v novém tisíciletí se objevily četnější případy náhodných výjezdů článkových vozů v první polovině roku 2008 a zpočátku roku 2013 – nikdy se však nejednalo o systematické plánované vypravení, velkokapacitní autobusy vždy vyjížděly pouze v případě akutního nedostatku klasických vozidel.


Freyovou ulicí již linka 158 neprojíždí, a ani vozu č. 3328 nelze předpovídat zářnou budoucnost (13. 1. 2015)

1) – zkratka ÚNZ, případně OÚNZ, označuje (okresní) ústav národního zdraví; stejnojmenná konečná zastávka se nacházela v ul. K Moravině v těsné blízkosti pozdějšího terminálu Českomoravská
2) – zkratka ZPA označuje Závody průmyslové automatizace, stejnojmenná zastávka odpovídá dnešní konečné Čakovice
3) – pozdější název Červený mlýn, ještě později Obchodní centrum Čakovice
4) – pozdější název Čakovický zámek
5) – Jedinou výjimku v novodobé historii představuje čtvrtek 16. června 2011, kdy z důvodu generální stávky odborů většiny veřejných společností došlo k poměrně výraznému omezení provozu linek Dopravního podniku hl. m. Prahy. Zejména v severovýchodní oblasti města však kvalitní náhradní dopravu zajistily autobusy soukromých společností, v případě linky 158 byla většina plánovaných spojů obsloužena dopravci Jaroslav Štěpánek, ČSAD Střední Čechy, a.s. a Stenbus, s.r.o.