www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 509

Noční linka 509 v dnešní trase zajišťuje noční obslužnost zejména Žižkova, Malešic, sídliště Skalka, Dolních Měcholup a Dubče, které spojuje s významným přestupním bodem nočních linek Masarykovo nádraží, po kterém pokračuje ještě dvě zastávky na konečnou Florenc.


Konečná Florenc s vozem 5870 (22. 8. 2010)

Samotné číslo 509 má ale poměrně dlouhou a zajímavou historii, zahrnující mnohem větší území než to, co obsluhuje dnes. 20. dubna 1970 vyjíždí nová noční autobusová linka 257, spojující právě vznikající sídliště na Proseku s noční tramvají na Vychovatelně. Hned následující rok ale linka prošla změnou, nejprve byla přečíslována na 357 a ke konci roku byla její trasa prodloužena z Proseka přes Letňany až k nádraží Čakovice.


Vůz 4127 byl svého času na nočních pořadích vidět velmi často, zde na Masarykově nádraží (24. 12. 2009)

Linka 357 dostála ještě jedné drobnější korekce trasy, v roce 1973 začala zajíždět k nově vzniklým garážím Klíčov. K 9. květnu 1974 došlo obecně v celé síti pražské městské hromadné dopravy k většímu množství systémových změn, jednou z nich bylo i přečíslování nočních autobusových linek z původního systému (číslo denní linky, nejpodobnější té noční + 200) do nové číselné řady 500 a výše. To pro linku 357 znamená, že se nově jmenuje 509. Po přečíslování, až na jednu drobnou změnu trasy, roku 1980 byla v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky na Vychovatelně zkrácena o jednu zastávku na Bulovku, vcelku stabilně jezdila až do roku 1990.


Vůz 7403 na jinak zcela pustém obratišti Chodov (21. 3. 2010)

V roce 1990 proběhla celoplošná reorganizace denních i tramvajových nočních linek, linka 509 byla při této příležitosti prodloužena z Bulovky přes Holešovice, Vltavskou a Bílou Labuť až k Masarykovu nádraží, čímž přestala být pouhým napaječem tramvajových nočních linek a sama se dostala až do centra. Nová trasa zůstala zachována i po termínu další celoplošné reorganizace nočních linek (rok 2001), kdy byla trasa upravena jen mírně – v centru vyměnila konečnou Masarykovo nádraží za Florenc, zatímco na svém druhém konci byla prodloužena od Nádraží Čakovice přímo na konečnou Čakovice.


Výjimečně lze na lince 509 potkat i kloubové vozy, jako zde na Florenci vůz 6372 (24. 12. 2008)

Následující rok 2002 ale prošla poněkud výraznou změnou - zatímco na svém severním konci zůstala ve stejné trase, z centra byla prodloužena směrem na jih, a to o značný kus cesty - z Masarykova nádraží přes I.P.Pavlova, Pankrác, Budějovickou, Kačerov, Novodvorskou a Polikliniku Modřany na konečnou Na Beránku, kde nahradila linku 504. Poněkud nevhodným se ale ukázal 60 minutový interval, jenž linka získala v roce 2001, který sice mohl stačit v Čakovicích a Letňanech, nicméně směrem Na Beránku občas docházelo ke značnému přetěžování spojů.


Jedna z vršovických nočních stálic, 7354, v zastávce Sídliště Malešice (1. 1. 2010)

Po další kompletní reorganizaci nočního linkového vedení v září 2008 linka 509 opustila jak oblasti Čakovic, Letňan či Proseka, tak i jižních sídlišť jako Lhotka a Modřany, a dostala se do trasy podobné té dnešní, Florenc – Sídliště Malešice – Skalka – Přeštická – Chodov. Stala se tak kupříkladu první linkou, která zajišťovala noční obsluhu sídliště Košík, Zahradního města nebo Počernické ulice.


Karosa B 931 E č. 7485 v nynější konečné, Dubeč (30. 7. 2011)

Ani v této podobě nezůstala příliš dlouho, k prosinci 2010 je z Malešic odkloněna přes hostivařskou průmyslovou zónu (Myšlínská, Kablo) a Dolní Měcholupy do Dubče. Zatímco Dolními Měcholupy do této změny projížděla linka 506, do Dubče nikdy dříve nebylo žádné noční spojení vedeno a linka 509 ho sem zcela nově zavedla. Zatímco "počáteční" úsek trasy mezi Florencí a zastávkou Michelangelova (sídliště Skalka a nonstop Tesco) je poměrně slušně vytížen, další pokračování do Dubče si své stálé cestující pořád hledá a výjimkou v této části trasy nejsou ani jízdy naprázdno.


Konečná zastávka Florenc se nachází přímo v zastávce denních invalidních linek (21. 3. 2010)