www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 205

Autobusová linka 205, původně hrající roli pouhého doplňkového spoje, rozšiřujícího směrovou nabídku přímých spojení v jižní části města, se společně s postupující výstavbou velkokapacitních vysokopodlažních sídlištních celků velmi rychle přeměnila ve významný nepostradatelný spoj, sloužící ke každodenní dojížďce místních obyvatel za povinnostmi do centra města. Její vývoj je však výrazně poznamenán přeměnami a rekonstrukcemi komunikační sítě, které každou rozsáhlou stavební akci nezbytně provází, a právě neexistence původních letitých okresních silnic je důvodem, proč dnes již nelze prvotní varianty její trasy stoprocentně rekonstruovat či alespoň lépe přiblížit.


Karosa B 741 č. 6137 opouští nový administrativní komplex Brumlovka a míří ke stanici metra Budějovická (18. 4. 2011)

V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská, které se uskutečnilo dne 9. května 1974, proběhly rozsáhlé změny linkového vedení v širším okolí všech nově vystavěných stanic. Atraktivní dopravní prostředek vyžadoval návozné linky i ze vzdálenějších městských částí, a právě touha po přímém spojení na rozvíjející se páteř pražské veřejné dopravy se stala příležitostí pro vůbec historicky první autobusový spoj, jedoucí z Modřan přímo přes Lhotku do Krče. Jmenované Modřany tak s trasou metra C s ročním zpožděním, od 29. září 1975, spojuje v podobě Budějovická – Lísek – Nemocnice Krč – Zálesí – Obecní domy1) – Modřany2) – Cukrovar3) – Komořany nová autobusová linka 205.


Kloubový autobus linky 205 na své cestě do Modřan a Komořan projíždí sídlištěm Lhotka (22. 4. 2010)

Přestože se jedná o trvalý stav, je od počátku provozu považován za dočasný – jak je zřejmé, linka je namísto starou lhoteckou silnicí vedena oklikou přes Libuš, přičemž mezi zastávkami Zálesí a Obecní domy nikde dále nezastavuje. Do původně zamýšlené přímější trasy je možné autobusový spoj převést až po ukončení právě probíhající rekonstrukce této komunikace, k čemuž dochází 23. prosince 1975, od kdy lze linku 205 sledovat v trase Budějovická – … – Zálesí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Rozvodna4) – K Libuši5) – Modřany – Komořany. Je však nutné upozornit, že jak v případě trasy přes Libuš, tak i v přímé trase přes Lhotku, se k provozu používaly silnice, které o pár let později, v souvislosti s rozsáhlou výstavbou panelových sídlišť v této lokalitě, prakticky zanikly.


Autobusy linky 205 čerpají přestávku v obratišti Komořany (26. 8. 2008)

Další změny trasování linky opět souvisí s rozsáhlou výstavbou v dané oblasti, avšak na rozdíl od trvalého vedení linky v roce 1975 mají všechny charakter pouze dočasné změny trasy. Od 26. července 1979 do 29. srpna 1982 je tak výlukově vedena přes Tyršovu čtvrť, od 30. srpna 1982 do 30. listopadu 1982 pak naopak přes zastávku Sídliště Modřany6) oblast Baby III. V této době je však nové sídliště již zčásti osídleno a v relaci sídliště Modřany – Budějovická je od 30. srpna 1982 posilována též nově zřízenou linkou 157. Dne 1. prosince 1982 se na několik následujících let linka 205 ustálí v trase Budějovická – Lísek – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Sovětské armády7) – Na Havránce – Obchodní náměstí – Cukrovar – Komořany.


Nový nízkopodlažní autobus SOR NB 18 č. 6694 v dočasném obratišti U Dobešky (18. 8. 2011)

Od 1. dubna 1989 autobusy linky 205 opouští zastávku u krčské Thomayerovy nemocnice a její spoje jsou obousměrně odkloněny přes zastávky Višňová a Nádraží Krč, čímž se na rozdíl od podobných linek 121 a 196, které však přes zastávku Nad Havlem míjí železniční trať i Jižní spojku z jižní strany), zcela vyhýbá Vídeňské třídě, avšak prozatím stále jede přes Lísek. To se ale o rok později změní, od 28. dubna 1990 dochází k přetrasování do značně přímější trasy Budějovická – Ryšánka – Nádraží Krč – Višňová – Zálesí – … – Komořany.


Kloubová Karosa B 941 č. 6213 odbočuje do srdce starých Modřan, na Obchodní náměstí (10. 7. 2011)

Další změna trasy nastala až s plošnou reorganizací linkového vedení v celé jižní oblasti města, proběhnuvším při příležitosti dlouho budovaného prodloužení tramvajové trati z Braníka do sídliště Modřany. Linky 205 se však paradoxně v okolí Modřan vůbec nedotkla, naopak došlo k jejímu přesměrování v její krčské části trasy. Od 27. května 1995 se tak v trvalém stavu nadále provozovala v trase Zelený pruh – Ryšánka – Budějovická – Na rolích – Kačerov – Nemocnice Krč – Zálesí – … – Komořany. Zatímco na Zeleném pruhu nahradila ke stejnému datu zrušenou linku 178, obsluhu zastávky Nádraží Krč převzala odkloněná linka 121.


Výjimečný výjezd standardního vozu na linku 205, zachycený na zachovaném úseku staré lhotecké silnice (4. 12. 2010)

V předchozím odstavci jsme hovořili pouze o trvalém stavu, přičemž právě tato poznámka zde nebyla uvedena náhodou. Od 10. května do 14. července 1995 došlo z důvodu rekonstrukce Komořanské ulice k přerušení veškeré silniční dopravy z Modřan do Komořan, přičemž tehdy provozované autobusové linky č. 117, 165, 205 a 245 musely být zkráceny pouze do zastávky Cukrovar Modřany. Náhradní spojení však zajistil na pražské poměry nevšední dopravní prostředek, železnice. Středočeská železniční společnost, s.r.o.8) zabezpečovala na trase Praha-Modřany zastávka – Praha-Modřany 9) – Praha-Komořany10) v pravidelném dvacetiminutovém intervalu náhradní dopravu, neoficiálně označenou jako linku 900, pronajatými motorovými vozy řady 810. Vzhledem k neexistenci rozumné alternativní silniční trasy tak představovala jediné rozumné spojení Komořan se zbytkem světa. Naopak jižní úsek přerušené linky 165 byl až do obratiště Komořany nahrazen zvláštní autobusovou linkou 465, která též umožňovala přestup na náhradní železniční dopravu.


Letní víkendový podvečer s nízkopodlažním SORem NB 18 v zastávce Na Návrší (3. 9. 2011)

Nadcházející dlouholetou stabilitu narušily až do jisté míry kuriózní spory. Za dosud neobjasněných okolností došlo na počátku 20. století k prodeji autobusového obratiště Zelený pruh do soukromého vlastnictví, přičemž nový majitel ze situace, kdy svůj pozemek nemůže používat podle vlastního uvážení, neboť mu na něm parkují městské autobusy, nebyl příliš nadšený. Vzájemné spory tak vyeskalovaly až do stavu, kdy od 1. dubna 2009 muselo dojít ke zkrácení linky 205 na Ryšánku, odkud se bez přestávky vracela zpět do Komořan. Oslabený provoz k Zelenému pruhu však bylo nutné nahradit dlouhodobě neudržitelnými vloženými spoji linky 124. Situaci se naštěstí podařilo brzy vyřešit zřízením vhodného místa k obracení autobusů poblíž stávající zastávky U Dobešky, a tak se od 14. dubna 2009 linka 205 vrátila do lehce pozměněné trasy Zemanka11) – Zelený pruh – Ryšánka – … – Komořany.


Karosa B 741 č. 6124 projíždí okolo autobusového obratiště Budějovická (18. 3. 2009)

V září 2012 postihlo autobusové linky v celém hlavním městě spuštění nové, tzv. metropolitní sítě PID, přičemž hlavní motivací celé reorganizace sítě městské hromadné dopravy bylo razantní snížení počtu linek, realizované nejčastěji začleňováním kratších spojů do delších souběžných linek. Linka 205 se ale vydala cestou přesně opačnou – její trasa se zredukovala na pouhý zlomek své původní délky, a od 1. září 2012 se provozovala pouze v trase Zelený pruh12) – Ryšánka – Budějovická. Úsek do Komořan je od stejného data nahrazen odkloněním souběžné autobusové linky 139.


Nízkopodlažní Crossway soukromého dopravce nedaleko zastávky Na Planině (4. 9. 2012)

Zejména neefektivita takto organizovaného provozu na lince 205, který si vyžadoval relativně vysoký počet vypravených vozidel s významným podílem prostojových časů v celkové době oběhu vozidla, stála za další úpravou jejího vedení. K té bylo přistoupeno při příležitosti termínu rozsáhlých trvalých úprav autobusové sítě, proběhlého k 15. říjnu 2016. Provedená změna však kupodivu spočívá v trvalém ukončení provozu linky 205 a její náhradě nově zavedenou linkou 134, která oproti zrušené lince nabízí přímé spojení i se vzdálenějšími lokalitami, než pouze s nejbližší stanicí metra.


Kuriózní odstavení autobusu linky 205 v konečné zastávce Zelený pruh (4. 9. 2012)

Po většinu doby svého provozu byla linka obsluhována autobusy Dopravního podniku, až do posledních trvalých změn trasy není prokazatelně doloženo provozování místními závody státního podniku ČSAD či jinými soukromými dopravci. Od 1. září 2012 byla však linka provozována soukromou společností ČSAD Střední Čechy, která na ni vypravovala nízkopodlažní autobusy ze své staroboleslavské provozovny. K termínu rozšíření integrovaného systému severním směrem od hlavního města, 7. dubna 2015, jsou však tomuto dopravci výrazně navýšeny výkony na příměstských linkách, což je vzápětí kompenzováno předáním linky 205 dopravci Stenbus, s.r.o., který se na lince udržel až do jejího zrušení. Od svého zavedení až do 4. března 1990 byla linka obsluhována standardními vozy, které od následujícího dne, 5. března 1990, vyměnila za článkové autobusy (až do 27. května 1995 o víkendech stále standardní vozy). Po změně dopravce, proběhnuvší v roce 2012, se na linku opět vrátily autobusy standardní délky.


Poslední týdny existence linky 205 s nízkopodlažním Citybusem soukromého dopravce Stenbus (29. 9. 2016)

1) – Zastávka Obecní domy se nacházela přibližně v prostoru pomyslné křižovatky současných ulic Plevenská × Jordana Jovkova
2) – dnešní Obchodní náměstí
3) – nyní Cukrovar Modřany
4) – nejblíže zastávce Rozvodna, umístěné na původní lhotecké silnici, je dnes zastávka Družná
5) – současná zastávka Na Havránce
6) – pozdější zastávka Místní úřad Modřany, resp. Písková
7) – nyní Tylova čtvrť
8) – soukromý provozovatel drážní dopravy, ve stejné době provozující osobní vlaky např. na trati Olbramovice – Sedlčany
9) – dnešní fyzicky stále existující železniční stanice Praha–Modřany, nicméně pro osobní dopravu se nepoužívá a pravidelné vlaky, vedené na trati 210, stanici bez zastavení projíždí; v době provozování náhradní vlakové dopravy do Komořan zde tyto spoje zastavovaly pouze na znamení
10) – provizorní zastávka, umístěna v těsné blízkosti křížení železniční vlečky do Modřanských strojíren a Komořanské ulice, nezaměňovat se současnou zastávkou Praha-Komořany, nacházející se na trati 210
11) – výstupní zastávka, předcházející obratišti U Dobešky
12) – vzhledem ke změně dopravce lze linku opět ukončit v tomto obratišti