www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 207

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy, označená číslem 207, se v současné době může pyšnit ojedinělým privilegiem, neboť je jí, na rozdíl od naprosté většiny svých souputnic, dopřáno pravidelně navštěvovat téměř samotné historické jádro hlavního města. Přestože se od svého zavedení stále drží přibližně ve stejné oblasti, neznamená to, že během svého života neprocházela větším množstvím dílčích úprav, spočívající ve změně její trasy, funkce, provozních parametrů, které ale často měly na její provoz radikální dopad.


Vršovická Karosa B 931 č. 7422 na odklonové trase v Roháčově ulici (4. 5. 2012)

Významným mezníkem pro obsluhu Dolního Žižkova hromadnou dopravou se stal prosinec 1883, kdy se zprovoznila nová trať koňky, vedoucí dnešní Husitskou a Koněvovou ulicí, již koncem roku 1901 se ale na celé trati dokončila elektrifikace a animální trakci zde nahradily tramvaje. Kvůli výstavbě tzv. Základního komunikačního systému, jehož součástí byla i nová mimoúrovňová křižovatka Bulhar, se však v těchto místech očekávala rozsáhlá přestavba a rekonstrukce všech významných komunikací a následný prudký nárůst individuální automobilové dopravy. Proto dochází v předstihu, k 27. červnu 1977, k trvalému zrušení této tramvajové trati a prakticky okamžitému snesení všech prvků kolejového svršku.


Téměř přesně rok obnovení linky 207 je zachycen vůz č. 5870 v zastávce Bílá labuť (2. 10. 2012)

Náhradní dopravu zajistila nejprve zvláštní autobusová linka X-21, provozovaná od 27. června 1977 do 18. listopadu 1977 v trase Hlavní nádraží – U památníku — Černínova – Ohrada, od 19. listopadu 1977 ji nahrazuje přesměrovaná linka 168, jedoucí v trase Hlavní nádraží – U památníku — Černínova – Nákladové nádraží Žižkov – Vackov. Od 15. února 1978 pak její provoz v oblasti doplňuje nová autobusová linka 207, která v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu vyjíždí na trasu Sokolovská – U památníku – Černínova – Ohrada. Kromě zmíněné linky 168 se její trasa do značné míry podobá existující lince 133, od níž se v oblasti Žižkova odlišuje pouze vedením po jiné, souběžné komunikaci.


Nízkopodlažní SOR BN 12 č. 3108, obsluhující zastávku Ohrada (2. 7. 2008)

Zanedlouho však dochází k dalšímu prodloužení linky 207 východním směrem. Od 19. září 1978 se její trasa upravuje do podoby Sokolovská – … – Ohrada – Pražačka1) – Jarov2) – Balkán – Pod Šancemi, Pražské komunikace3). V návaznosti na další termíny plošných úprav linkového vedení, které souvisely se zprovozňováním nových částí pražského metra, vycházejícími ze stanice Sokolovská, je nejprve k 4. listopadu 1984 (zahájení provozu na úseku III.C Sokolovská – Nádraží Holešovice) převedena do trasy Staroměstská – Revoluční4) – Sokolovská – … – Jarov5), přičemž obsluhu konečné Pod Šancemi přenechává prodloužené lince 168. Téměř přesně o rok později, 3. listopadu 1985, je společně s otevřením prvního úseku trasy metra B (I.B Sokolovská – Smíchovské nádraží) na svém východním konci znovu zkrácena, tentokráte pouze do trasy Staroměstská – … – Ohrada.


Klíčovská Karosa B 931 č. 7339 vyčkává v manipulační zastávce Staroměstská na čas svého odjezdu (2. 9. 2005)

Od 1. března 1988 se linka znovu prodlužuje z dosavadní konečné Ohrada skrze Koněvovu ulici na Spojovací, provedená úprava je však zanedlouho znovu anulována. K 23. listopadu 1990, kdy ve stejném dni dochází jednak k otevření tramvajové trati Ohrada – Palmovka a zároveň ke zprovoznění dalšího úseku trasy metra B (II.B Florenc – Českomoravská), je v rámci provedené reorgenizace linkového vedení povrchové dopravy v oblasti znovu zkrácena do obratiště Ohrada. Na následujících patnáct let je linka zproštěna všech dalších trvalých změn, pomineme–li zprvu dočasné, později definitivní, zřízení nové nácestné zastávky Právnická fakulta, které si vyžádalo drobné přeložení trasy v oblasti josefovského předmostí Čechova mostu.


Konvoj dvou autobusů linek 207 a AE právě dosáhl začátku náměstí Republiky (22. 10. 2011)

Další úprava linku postihla 1. října 2005, přičemž její vedení ovlivnila výrazným zkrácením pouze do trasy Florenc – … – Ohrada. Ve zbývající části trasy, mezi konečnými Florenc a Staroměstská, je nahrazena prodlouženou stávající linkou 133, což naopak umožnilo omezit provoz linky 207 jejím zrušením v některých okrajových provozních obdobích (mizí velmi brzký ranní a polonoční provoz, není provozována ani v neděli dopoledne). Ve prospěch této souběžné linky je linka 207 oslabena ještě jednou, tentokrát se však jedná o oslabení skutečně radikální. V souvislosti s posílením provozu linky 133, spočívající v dílčím zkrácení intervalů během pracovních dnů a celotýdennímu vypravení kloubových autobusů, a zároveň se zřízením nové linky 175, dochází 30. srpna 2008 k jejímu trvalému zrušení a částečnému převedení nabízené kapacity na výše jmenované souběžné spoje.


Vršovický Citybus č. 3446 projíždí objízdnou trasou skrze Sabinovu ulici (4. 5. 2012)

Za poněkud zajímavých, a dodnes ne zcela uspokojivě objasněných okolností, je o tři roky později, 1. října 2011, přistoupeno k opětovnému zkrácení a oslabení linky 133, přičemž její výpadek částečně nahrazuje ke stejnému dni obnovená autobusová linka 207, která vyrazila na svou současnou trasu Staroměstská – Právnická fakulta – Nemocnice na Františku – Náměstí Republiky – Florenc – U památníku – Černínova – Ohrada s obvyklým celodenním a celotýdenním rozsahem provozu. Oproti všem dřívějším variantám se odlišuje především zajíždění na Náměstí Republiky, které si již za dob provozu linky 133 oblíbila nemalá skupina pravidelných cestujících.


Všechny existující varianty linky 207 vždy obsluhovaly významný přestupní bod Florenc (29. 5. 2008)

Po obě období existence autobusové linky 207 byla obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně tak jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodávek, oblíbené z raných porevolučních let. Stejně tak byla v trvalém stavu všech variantách obsluhována standardními vozy, nedávnou dočasnou výjimku však představuje celotýdenní vypravení kloubových autobusů v rozmezí od 14. února 2012 do 31. března 2012, kdy linka 207 plnila funkci náhradní dopravy, doplňující oslabený tramvajový provoz na náměstí Republiky. Od roku 2015 se taktéž kloubové vozy na lince objevují o podzimních víkendech, tentokrát v rámci předvánočního posílení provozu.


Výjimečný výjezd kloubového autobusu na linku 207, zdokumentovaný v Trocnovské ul. (20. 3. 2012)

1) – přibližně dnešní zastávka Vozovna Žižkov
2) – nedaleko současné tramvajové zastávky Chmelnice
3) – pozdější obratiště Pod Šancemi, dnes již opuštěná
4) – současná zastávka Nemocnice na Františku
5) – obrat probíhal jednosměrným objezdem ulicí U Kněžské louky