www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 267

Přestože pražská městská autobusová linka č. 267 během svého nepříliš dlouhého života zavítala hned do několika různých katastrálních území, tvořící součást hlavního města, zatím nikdy v důsledku žádných svých úprav neopustila jihovýchodní sektor české metropole. Zejména rozvoj příměstských linek integrované dopravy, na které jsou nenápadně pozvolně přidávány spoje, však probíhá právě na úkor tohoto klasického vnitroměstského napaječe, a v současnosti lze konstatovat, že její trvalé zrušení může nastat při jakékoli předem neočekávatelné příležitosti, aniž by zároveň byla vyvolána jednoznačně vysledovatelnými vnějšími vlivy.


Dva vršovické autobusy linky 267, zleva vozy č. 5868 a 3444, odstavené v obratišti Háje (24. 6. 2008)

Dříve samostatná obec Uhříněves, připojená ku Praze roku 1974, patří mezi největší sídla, které hlavní město v poslední fázi svého plošného rozrůstání pohltilo. Přestože se v současnosti skládá ze tří různých katastrálních území (Uhříněves, Hájek, Pitkovice), přiblížení vývoje obsluhy druhé a třetí jmenované lokality přesahuje rámec tohoto článku a bude podrobněji představeno současně s linkami 232 či 268. Samotná Uhříněves se dočkala prvního prostředku veřejné dopravy již ve druhé polovině 19. století – dne 14. prosince 1871 zahájila provoz Dráha císaře Františka Josefa, na níž se přímo v obci zřídila železniční stanice. Nutno podotknout, že v současnosti je její umístění vůči přirozenému jádru obce poměrně nešťastné a uvažuje se o vystavění nové železniční zastávky, která by přiblížila příměstskou železnici rozsáhlejšímu okruhu uhříněveským osadlíkům.


V zastávce Hájová je zachycena Karosa B 931 E č. 7482, stabilně zařazená do nočního diagramu (27. 12. 2010)

Opomíjena samozřejmě nezůstává ani silniční doprava – v této oblasti může Uhříněves těžit ze své výhodné polohy, neboť se nachází na významné komunikaci, staré kutnohorské silnici. Zcela prvním veřejným spojem je však koněspřežná linka, spojující nejpozději od roku 1899 Uhříněves s nedalekými Průhonicemi, zprvu provozovaná bez jakéhokoli označení, od r. 1919 označená jako 776 a roku 1925 přečíslovaná na č. 1022, s nímž roku 1930 provoz ukončila. Mnohem významnější roli však měly tranzitní autobusové linky, spojující Prahu se vzdálenějšími středočeskými sídly – prvním takovým doloženým spojem je linka Československé pošty č. 837, spojující od roku 1929 pražské Wilsonovo nádraží s Říčany, Jevany a Kostelcem nad Černými lesy. Ještě během dob První republiky se zde pak objevují další, soukromé či státní autobusové linky, vedoucí např. do Kutné Hory, Sázavy či Chocerad, které samozřejmě obnovily svůj provoz i v poválečných letech a v jejich stopách je dnes vedeno hned několik příměstských linek Pražské integrované dopravy.


Novopetrovickou ulicí vstříc zastávce Jakobiho projíždí vršovická Karosa B 732 č. 5867 (5. 4. 2004)

Přestože jsme již zmínili, že se Uhříněves stala součástí hlavního města již k 1. lednu 1974, městské autobusové linky sem poprvé dojíždí až v jedné z posledních etap zapojování nových okrajových městských částí do systému městské hromadné dopravy. Zahájení provozu však rozhodně nelze označit za nijak skromné – od 16. listopadu 1981 se do Uhříněvsi vydává najednou hned šest(!) nových autobusových linek, konkrétně se jedná o linky 232 (Kosmonautů – Pitkovice – Nádraží Uhříněves), 264 (Černokostelecká – Uhříněves – Kralovice), 265 (Černokostelecká – Uhříněves1) – Benice – Lipany), 266 (Černokostelecká – Uhříněves – Hájek) a 268 (Černokostelecká – Uhříněves – Kolovraty – Nedvězí). Zatímco na všech těchto jmenovaných linkách je veden přibližně 60 minutový interval v přepravních špičkách a 90 minutový během víkendů, poslední, dosud nezmíněná linka 267, vyrážející na trasu Kosmonautů – Horčičkova – Bellova2) – Na Vrchách – Picassova – Lidový dům3) – Uhříněves, se může pyšnit celodenním a celotýdenním provozem v intervalech hodných velkoměsta.


Linka 267 neopouští katastr Prahy, dopravní značení na mnoha místech skutečnému průběhu neodpovídá (16. 6. 2013)

Ke 27. listopadu 1982 probíhá v oblasti sídliště Jižní Město menší lokální reorganizace provozu, jejíž hlavní motivací je přesměrovat dlouhé radiální linky mimo hlavní komunikace, aby u nich nedocházelo k nárazovému přetěžování úsekovou frekvencí, kterou mají za úkol pohltit kratší linky s převažující místně obslužnou funkcí. Do druhé jmenované skupiny nově spadají například tehdejší autobusové spoje 227, 239, 253, nebo námi sledovaná linka 267, která je prodloužena do trasy Družby – Mikulova – Protivova4) – Kosmonautů – … – Uhříněves. S pozdějšími fázemi dalších úprav je však tento systém postupně opuštěn, a od 12. července 1987, kdy je mimochodem zprovozněna nová vestavěná stanice trasy metra A, Strašnická, je 267 opět zkrácena do podoby Kosmonautů – Uhříněves.


Nový obytný komplex nedaleko zastávky Venušina, "Sluneční čtvrť", míjí Karosa B 951 E č. 4123 (16. 7. 2010)

Bezmála dvacet let pak dělí linku 267 od dalších trvalých změn jejího trasování – ta nastává přibližně měsíc po zprovoznění jedné z nejkontroverznějších stanic pražského metra, Depo Hostivař. Od 1. července 2006 se linka 267 vybranými spoji prodlužuje do trasy Háje – … – Uhříněves – Kolovraty – Tehovičky – Škola Kolovraty – Lipany, přičemž v posledním jmenovaném úseku, Kolovraty – Lipany, nahrazuje tudy dosud vedenou linku 265, na rozdíl od své předchůdkyně, která se zde objevovala pouze během špiček pracovních dnů, však tyto dvě městské části spojuje celodenně a celotýdenně. Mnohem významnějším termínem je 14. prosinec 2008, kdy organizátor systému Pražské integrované dopravy přistoupil k odklonění říčanského svazku kapacitních příměstských linek (381, 382,5) 383, 387), dosud vedených přímo po černokostelecké silnici do terminálu Depo Hostivař, ke konečné trasy metra C Háje, které tak začaly městskou linku 267 v relaci Uhříněves – Háje kopírovat, což umožnilo poměrně zásadně omezit počet spojů na ní vedených. Ke stejnému dni je trasa linky 267 upravena do podoby Háje – … – Škola Kolovraty – K Říčanům – Hájová – Nedvězí, přičemž svým prodloužením zcela nahradila zde již od roku 1981 nepřetržitě provozovanou linku 268.


Z Opatovské ulice, nedaleko zastávky Horčičkova, pochází snímek Karosy B 732 č. 5463 (11. 6. 2004)

Poslední změna, ovlivňující vedení autobusové linky 267, nastává k 1. září 2012, kdy postihlo autobusové linky v celém hlavním městě spuštění nové, tzv. metropolitní sítě. Jeden z cílů nového systému představovalo též omezení spojů silniční dopravy, jedoucích v souběhu s kapacitnějšími tramvajovými či železničními linkami, přičemž právě městská část Uhříněves, kde již před tímto termínem zastavují vlaky příměstského systému Esko ve špičkách pracovních dnů přibližně každých patnáct minut, je ideálním kandidátem pro další preferenci tohoto druhu dopravy na úkor zbývajících autobusových linek k Depu Hostivař, jež jsou ještě více omezeny. Provedená opatření se však na lince 267 přímo projevují pouze zřízením obousměrného závleku k uhříněveské železniční stanici. Následně je provozována v současné trase Háje – Horčičkova – Sídliště Petrovice – Na Vrchách – Nádraží Uhříněves – Nové náměstí – Uhříněves – Kolovraty – Tehovičky – Škola Kolovraty – K Říčanům – Hájová – Nedvězí. Provoz linky od 30. srpna 2015 doplňují nové vložené špičkové spoje, posilující ji v relaci Nádraží Uhříněves – … – Kolovraty na poloviční interval.


Do zastávky Jakobiho právě dorazil Citybus č. 3425, v době pořízení fotografie starý méně než půl roku (5. 4. 2004)

Přestože ostatní linky v uhříněveské oblasti, vzniklé v listopadu 1981, prakticky ihned začaly provozovat místní pobočky národního podniku ČSAD, pouze linka 267 byla od počátku vypravována autobusy pražského Dopravního podniku. Nelze ji však prohlásit za typický příklad spoje, kontinuálně provozovaného jedním dopravcem. Monopol majoritního městského dopravce na této lince končí roku 1992, v jehož průběhu se zde začínají objevovat vozidla dokonce tří různých subjektů zároveň – Dopravního podniku hl. m Prahy, soukromníka Barnoky a ve špičkách pracovních dnů provoz doplňují ještě autobusy ČSAD Benešov. K 1. lednu 1993 jsou pro nízkou kvalitu poskytovaných služeb s dopravcem Barnoky rozvázány všechny smlouvy, přežívající provozy ČSAD se stejného dne sdružují pod ČSAD Ingsped. Do skupiny privátních přepravců, podílejících se na provozu linky 267, se ještě 1. dubna 1993 přidává živnostník Milan Bado, k 30. srpnu 1993 však společně s ČSAD Ingsped jeho angažmá na lince 267 nadobro končí a linka nadále zůstává Dopravnímu podniku.


Vršovický Citybus č. 3315 právě zdolává klesání od mimoúrovňového překonání železniční trati v Kolovratech (16. 6. 2013)

1) – "Uhříněves" do výčtu zařazena jen pro přehlednost, ve skutečnosti právě zastávku Uhříněves míjí
2) – odpovídá přibližně současným zastávkám Sídliště Petrovice
3) – nyní zastávka Nové náměstí
4) – nyní zastávka Hněvkovského
5) – velmi těsně před daným termínem bylo rozhodnuto o "zkušebním" ponechání linky 382 na původní trase k Depu Hostivař, k jejímu definitivnímu odklonění na Háje došlo až k 8. březnu 2009