www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 140

Linku městské hromadné dopravy, označenou číslem 140, lze bezpochyby prohlásit za typického reprezentanta pražské sítě překryvných linek. V dobách největšího rozmachu autobusových spojů vyráží na velmi exponovanou spojnici centra s vysočanskou průmyslovou oblastí, teprve však s postupem času se tento původně značně protěžovaný směr postupně utlumuje co do intenzity, tak i rozsahu provozu, až je závěrem devadesátých let zcela přerušen. Síť městské dopravy však v současnosti o linku 140 ochuzena není, nalezneme ji v severovýchodní oblasti města, kde nyní plní úlohu klasické radiální linky, napájející dokonce dvě různé trasy metra.


Spoj linky 140 stoupá vzhůru Proseckou ulicí, dříve užívanou též trolejbusovou dopravou (30. 4. 2008)

Předchůdce linky 140 kupodivu nehledáme v oblasti autobusových linek, mnohem vhodnější je během jejich objevování zavítat mezi trasy trolejbusů. Po definitivním zprovoznění trolejbusové trati na Žižkově a Vinohradech mezi smyčkou Ohrada a náměstím Míru je 1. března 1953 zavedena trolejbusová linka 57, obsluhující trasu Vysočany1) – Vysočanská radnice – Harfa – Vysočanské náměstí2) – Krejcárek – Ohrada – Bezovka3) – Kolínská – Šumavská – Náměstí Míru – Sv. Štěpán4) – Karlovo náměstí. Jedinou úpravou, postihující tuto linku během jejího života, bylo roku 1956 její zkrácení již na náměstí Míru, postupně však docházelo v nejrůznějších dílčích úsecích k jejímu posilování dalšími souběžnými linkami.


Kloubový nízkopodlažní SOR NB 18 č. 6799 v novém terminálu Letňany vhodně ilustruje současný provoz linky (5. 3. 2013)

Přibližně v druhé polovině šedesátých let dvacátého století však padlo definitivní rozhodnutí v nejbližších letech tento dopravní prostředek zcela z pražského provozu vyloučit. Vysočanskou trasu proces likvidace trolejbusové sítě potkal jako jednu z prvních, k 28. březnu 1966 je celá trať, počínaje odbočením ze Slezské ulice až k blokové smyčce Vysočany, trvale zrušena a provoz dosud tudy vedených linek 56, 57 a 63 zcela ukončen. Od téhož dne je však obsluha v téměř totožných trasách nahrazena nově zřízenými autobusy 139, 140 a 142, z nichž právě linka 140 vyráží v celodenním a celodenním provozu na trasu Vysočany – Vysočanská radnice – Harfa – Vysočanské náměstí – Krejcárek – Ohrada – Rokycanova – Bezovka – Šumavská – Náměstí Míru, shodné se zrušenou trolejbusovou předchůdkyní 57.


Zastávku Olšanské náměstí opouští v závěrečném období provozu hostivařská Karosa B 732 č. 5718 (foto: Roman Vanka)

Na tomto místě je vhodné zmínit, že prakticky ihned po svém zavedení představuje linka 140 jeden z vůbec nejexponovanějších autobusových spojů v tehdejší síti – již během roku 1966 je doloženo vypravování až 31 vozidel ve špičce pracovního dne, provozovaných v až dvouminutových (!) intervalech, roku 1969 na lince stále nalezneme 20 autobusů v ranní a odpolední špičce (interval 3,0 minuty) a 12 kurzů v sedle (interval 4,6 minuty), vyjíždějících z garáží Libeň a Vršovice. Zatímco co do intenzity a počtu provozovaných pořadí se v současnosti žádná existující linka nemůže s takovým spojem srovnávat5), na přelomu šedesátých a sedmdesátých let osamocena nezůstávala – obdobných intenzit dosahovaly např. diametrální překryvné linky 135 / 235 či 136 / 236.


Článková Karosa B 941 č. 6181 projíždí čakovickou ulicí Ke Stadionu (20. 10. 2010)

Hlouběji do vysočanské průmyslové zóny linku přivádí již trvalá změna z 16. března 1970, vyvolaná zprovozněním nového autobusového nádraží Nový Hloubětín, vůbec první takové stavby, určené především pro linky městské hromadné dopravy, nacházející se na rozhraní Vysočan a Hloubětína nedaleko tramvajové vozovny. Přestože lze z dlouhodobého hlediska výstavbu tak rozsáhlého terminálu označit za nepříliš účelnou, neboť samotné nádraží se nacházelo v krajině nikoho a davy dělníků z továren okupovaly až následující zastávky na trase, pro autobusové linky v širším okolí po dlouhá léta hrálo roli významné konečné zastávky. V den uvedení stanoviště do provozu se k němu prodloužilo mnoho spojů městské hromadné dopravy, povětšinou dosud ukončených v blokovém obratišti Vysočany, přičemž jedním z nich byla i linka 140, od tohoto dne dále provozována v trase Nový Hloubětín – ČKD Trakce – Vysočany – … – Náměstí Míru.


V Tupolevove ulici v těsné blízkosti zastávky Výstaviště Letňany je zachycen vůz č. 6344 (20. 9. 2012)

Zásadní omezení rozsahu provozu přináší 3. září 1979, kdy je na lince zcela ukončen provoz během dopoledního sedla pracovních dnů a víkendů, právě o tato období je však obohacena souběžná linka 142. Další rozsáhlé změny linkového vedení povrchových spojů městské hromadné dopravy v celé východní oblasti města vyvolalo k 20. prosinci 1980 zprovoznění úseku II.A (Náměstí Míru – Želivského) pražského metra, projevující se na lince 140 jejím zkrácením pouze do úseku Nový Hloubětín – … – Jiřího z Poděbrad, kde byla nyní přímo navázána na nový páteřní prostředek pražské městské hromadné dopravy.


Zastávku Náměstí J. Berana již autobusy linky 140 v trvalém stavu neobsluhují (17. 8. 2011)

V souvislosti s částečnou asanací západní části Žižkova vznikají v okolí trasy linky 140 nové kapacitní místní komunikace, pro autobusový provoz o poznání vhodnější. Od 17. září 1985 je tak opuštěno vedení Lupáčovou ulicí a dochází k jejímu převedení přes Táboritskou a Prokopovu ulici, přičemž se v jízdním řádu nově objevuje jednosměrná zastávka Olšanské náměstí – jakkoli se tento fakt může zdát podivuhodným, až do ukončení provozu tímto významným uzlem, umožňujícím přímý přestup na bezpočet tramvajových linek, ve směru na Jiřího z Poděbrad bez zastavení projížděla, patrně pro neexistenci žádného vhodného místa ke zřízení zastávky. Provoz linky od 13. července 1987 doplňují nové vložené spoje v dopoledním období pracovních dnů, vedené pouze v úseku Ohrada – Jiřího z Poděbrad, částečně nahrazující odkloněnou linku 234.


Typickou novodobou čakovickou zástavbou skrze ulici Ke Stadionu projíždí vůz č. 6161 (21. 7. 2008)

Téměř přesně po deseti letech znovu výstavba dalších podzemních úseků metra ovlivnila vedení autobusové linky 140. Příčinu proběhlých úprav však nelze hledat pouze v pokračujícím rozvoji podzemní dráhy, k 23. listopadu 1990 jsou do provozování předány hned dvě nové dopravní stavby – kromě již zmíněného prodloužení trasy B (II.B Florenc – Českomoravská) je též otevřena tramvajová trať Ohrada – Palmovka, tvořící významnou spojnici dvou odlehlých paprsků ve východní části sítě. V novém systému je pro linku 140 nalezeno místo na trase Jiřího z Poděbrad – Bořivojova – Olšanské náměstí – Rokycanova – Ohrada – Krejcárek – Skloněná – Balabenka – Palmovka, kterou nyní obsluhuje v celé trase kromě přepravních špiček též během dopoledního sedla pracovních dnů.


Ještě z dob dopoledního provozu pochází snímek vozu 5399, odbočujícího do Rokycanovy ulice (foto: Roman Vanka)

Význam linky 140 v této podobě je však s jejími dřívějšími variantami nesrovnatelně menší, a celá devadesátá léta se nesou ve znamení neustálého pozvolného omezování tohoto dříve velice exponovaného spoje. Poprvé o letních prázdninách roku 1992 je opět dočasně přerušen dopolední provoz, pro velký úspěch je tato úsporná metoda znovu aplikována i během letních prázdnin 1995 a 1996, až dané omezení provozu pouze na období přepravních špiček pracovních dnů přechází od 30. června 1997 do trvalého stavu. V poslední fázi své existence lze bez nadsázky hovořit o viditelném živoření, zachovaný špičkový provoz představovaly standardní autobusy, vedené převážně ve 30 minutovém intervalu, což vyniká zejména v porovnání s dřívějšími dvou až tříminutovými rozestupy mezi jednotlivými spoji. Předvídatelné se stává skutečností v pátek 30. ledna 1998, kdy linka vyjíždí naposledy, od následujícího dne je trvale zrušena a poslední relikt přímého spojení na ose Vysočany – Žižkov – Vinohrady tak bez náhrady definitivně zaniká.


Starým Prosekem je linka 140 vedena objízdnou trasou v důsledku dalšího propadu vozovky v ul. Prosecké (27. 8. 2012)

S autobusovou linkou téhož označení se však v systému pražské městské hromadné dopravy opět setkáváme zkraje nového tisiciletí. 30. září 2001 dochází k menší reorganizaci provozu v oblasti Čakovic, spočívající zejména v trvalém zrušení letitých linek 159 a 209 a jejich náhradou vloženými spoji linky 158 a prodloužením linky 195. Za účelem posílení zmíněných spojů je též od 1. října 2001 zavedena nová linka č. 140, vedená v trase Českomoravská – Vysočanská – Prosek – Tupolevova – Červený mlýn6) – Nádraží Čakovice – U pošty7) – Čakovice, od zrušené linky 159 se lišící pouze odchylkou trasy přímo v Čakovicích. Zmíněná linka 140 je však v této verzi provozována pouze v odpolední špičce pracovních dnů, v přibližně patnáctiminutových intervalech. Minimální dopad na trasování, přesto však výrazný zásah do role linky v dělbě přepravní práce v nejbližším okolí, představuje následující fáze úprav linkového vedení v letňansko-čakovické oblasti. Od 30. srpna 2003 je po drobném přetrasování v Čakovicích a odklonění ke vzdálenější stanici metra Palmovka provozována v trase Palmovka – U kříže10) – Kelerka – Prosek – … – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Náměstí J. Berana – Čakovice, na rozdíl od předcházejících měsíců je zde nyní veden pravidelný celodenní a celotýdenní provoz, který lince zůstává zachován dosud.


Klíčovská Karosa B 732 č. 7046, zachycená v tehdejší zastávce Červený mlýn (27. 6. 2003)

V jízdních řádech a výpisech linkového vedení, pocházejících i z nového tisíciletí, lze u většiny letňanských autobusových linek nalézt uvedenu zastávku Na Hranici, nacházející se v ulici Beranových. V souvislosti se zprovozněním mimoúrovňové křižovatky Prosecká x Kbelská však tranzitní doprava tuto komunikaci opustila, a od 20. května 2003 je zastávka Na Hranici zrušena – průjezdné autobusové linky, včetně linky 140, jsou vedeny nově vybudovanými prodlouženími ul. Prosecká a Tupolevova. Náhradou za zrušenou zastávku od stejného data všechny autobusy zastavují v zastávce Výstaviště Letňany. Prozatím poslední úprava trasy, postihující linku, se též projevila nedaleko od představených míst – 9. května 2008 vstupují v důsledku zprovoznění úseku pražského metra IV.C2 (Ládví – Letňany) v účinnost trvalé změny, zasahující do většiny čtvrtí na východním břehu hlavního města. Linku 140 od tohoto data lze využívat v trase Palmovka – U kříže10) – Kelerka – Prosek – Nový Prosek – Letňany – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Oderská8) – Čakovice.


Některé stavby zanedlouho dosáhnou padesáti let, zachycená zastávka je však stále nazývána Nový Prosek (19. 3. 2008)

Prozatím poslední trvalou úpravou trasy linka prošla, společně s bezpočtem dalších souvisejících autobusových linek, při příležitosti celoplošné úpravy autobusové sítě k 15. říjnu 2016. Nově přibližně polovina jejích spojů ve všech provozních obdobích pokračuje z Čakovic do nedalekých Miškovic, kde nahrazují ke stejnému termínu odkloněnou linku 158. Výsledkem realizovaných opatření je tak současná trasa Palmovka – Kundratka – Kelerka – Prosek – Nový Prosek – Letňany – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Oderská – Čakovice – Miškovice. Miškovicím je tak, oproti situaci před zmíněným termínem, nabídnuto rychlejší a přímější spojení ke všem relevantním stanicím metra, u kterých lze realizovat přestup na návazné kapacitní prostředky.


Obratiště Čakovice představuje blokový objezd s odstavením vozidla v běžné zastávce (28. 3. 2009)

S linkou 140 byl dlouhá léta neodmyslitelně spjat provoz autobusů standardní délky, nalezneme však i období, věnovaná výhradně kloubovým vozidlům – mezi 30. srpnem 1982 a 2. listopadem 1987 obsadily všechna9) pořadí kloubové Ikarusy 280, vyjíždějící z garáže Klíčov, článkové autobusy jsou též novodobě nepřetržitě vypravovány od 30. srpna 2003 až do současnosti. Nelze též nezmínit krátkodobé angažmá ostatních dopravců, než majoritního Dopravního podniku – ten sice danou linku provozoval od zahájení jejího provozu, od 3. dubna 1991 je však linka vypravována společně s klíčovskou provozovnou státního podniku ČSAD (který nasazuje autobusy, dříve využité na lince 186). Během roku 1992 se nakrátko dostává do rukou soukromého dopravce FEDOS, ten však k 29. srpnu 1992 linku opouští a definitivně předává zpět Dopravnímu podniku.


Víkendové obratiště Palmovka s odstavenými kloubovými autobusy různých typů i linek (11. 10. 2008)

1) – blokové obratiště, odpovídající přibližně dnešní zastávce Špitálská
2) – prostor dnešních zastávek Novovysočanská
3) – zastávka Bezovka se nacházela v těsné blízkosti Prokopova náměstí
4) – zastávka v Žitné ulici poblíž křižovatky s ul. Štěpánskou
5) – v současnosti je sice na některých tangenciálních metrobusových linkách zejména na východě Prahy (136, 177, 183) dosahováno okolo třiceti zde vedených pořadí, v žádnou chvíli běžného provozního dne se však neobjevují všechna zároveň
6) – nyní zastávka Obchodní centrum Čakovice
7) – současný název Čakovický zámek
8) – zastávka trvale zřízena až k 9. květnu 2008, již od roku 2006 se zde však v důsledku dočasných změn průběžně autobusy objevovaly
9) – netýká se pozdně večerního provozu a v závěru období též vložených spojů Jiřího z Poděbrad – Ohrada
10) – nynější zastávka Kundratka