www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 272

S linkou 272 se v současnosti nesetkáme, a díky aktuálnímu stavu dalšího směrování pražské sítě autobusových linek, nesoucího se ve znamení slučování souběžných spojů a minimalizace jejich počtu, se tento stav do budoucna nejspíše nezmění. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století ale obsluhovala takové relace, které bychom z dnešního pohledu mohli označit přinejmenším jako kuriózní, v některých případech dokonce zajížděla i do lokalit, kde mezitím poptávka poklesla natolik, že se tato místa musí dnes bez celodenní obsluhy městskou dopravou obejít zcela.


Nízkopodlažní Citybus č. 3227 na konečné Sídliště Písnice (13. 5. 2009)

Dne 11. července 1987 vlaky metra linky A poprvé dojely až do stanice Strašnická, umístěné výstižně ve Strašnicích. Tato fráze je do jisté míry nepřesná, ve skutečnosti prostorem budoucí stanice projížděly už dříve během režijních nájezdů z/do depa v Hostivaři, a o dodatečném vestavění dalších stanic bylo rozhodnuto až později, ale až k tomuto datu se stanice uvedla do provozu. Neodmyslitelným průvodním jevem každého prodloužení metra jsou rozsáhlé změny návazné povrchové dopravy v jejím širším okolí, kdy je mnoho linek přesměrováno, některá spojení zcela zanikají a jiná naopak dostanou příležitost vydobýt si svou pozici v síti městské dopravy.


Vůz 7325, obsluhující jeden z odpoledních spojů, projíždí ulicí K Libuši (30. 3. 2009)

Přestože prvotním impulzem ke změnám linkového vedení bylo zřízení stanice Strašnická, nová linka 272 se této stanici ani nepřiblížila. O den později, 12. července 1987, poprvé vyjíždí v trase Želivského – Bělocerkevská – Kodaňská – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlov. Nahradila tak v oblasti Vršovic zejména původní dlouhé radiální linky 101 a 148, linka 101 před zkrácením dokonce dojížděla až na Karlov, naopak v dodnes velmi exponované relaci Bělocerkevská – Náměstí Míru výrazně posilovala tehdejší linku 135. Hned od 1. prosince 1987 však linka přestala zajíždět do terminálu Želivského a ve směru z centra byla ukončena polookružním "blokovým" objezdem horních Vršovic ulicemi Ruská – Bělocerkevská – Dvacátéhoosmého pluku, podobně jako linka 135.


I v době provozu pouze vybraných spojů si linka některé cestující našla (3. 6. 2005)

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci města, provázející městskou kasu celá devadesátá léta, byla dne 22. prosince 1992 radou zastupitelstva hl. m. Prahy schválena úsporná varianta projektu organizace MHD, nesoucí se zejména v duchu omezování vzájemných souběhů různých druhů dopravy a rušení méně významných přímých spojení. Přestože takto schválená varianta nakonec nedošla své plné realizace, navržená opatření byla částečně uskutečněna k 27. únoru 1993, čímž jsou míněny zejména ty úpravy, výrazně omezující autobusový provoz v centrální části města. Od tohoto dne proto vůbec nevyjely, mimo jiných, tehdejší autobusové linky 125, 235, a také námi sledovaná linka 272. Ve valné většině své dosavadní trasy nebyla nijak nahrazena, pouze spojení k základní škole na Karlově zajistila až od 8. března 1993 nová školní linka 403 (později přečíslovaná na 552), sestávající z jednoho spoje ráno a jednoho odpoledne.


Roku 2006 byla linka ukončena v provizorním obratišti "Libuš", umístěném v Mílové ulici (22. 5. 2006)

Mnohem známější bude zřejmě až její druhé angažmá, proběhnuvší v jižní části města, pro plné pochopení kontextu celého jejího vývoje je ale vhodné se vrátit téměř o deset let zpět. Dne 5. listopadu 1984 vyjíždí "účelová" linka 455, spojující nový Masokombinát Písnice se stanicí metra Kačerov. O nijak životně důležité spojení nešlo, neboť od tohoto data přesně tuto relaci obsluhovaly hned čtyři autobusové linky – konkrétně se jednalo o linky 113 (Kačerov – Tempo – Jalodvorská - Masokombinát Písnice – Písnice), 171 (Kačerov – Tempo – Jalodvorská - Masokombinát Písnice; pouze v ranní špičce), 198 (Kačerov – Tempo – Přírodní - Masokombinát Písnice; pouze ve špičkách), a nově zavedená linka 455 volila trasu Kačerov – Zelené domky – Dobronická - Masokombinát Písnice. Spojení na Kačerov tedy bylo možné uskutečnit hned několika různými způsoby, ale pouze v některých provozních obdobích, například provoz linky 455 byl zajišťován pouze velmi omezeným počtem vybraných spojů v ranní špičce k masokombinátu a v odpolední špičce zpět.


Linka 455, uvedená v publikaci "Informace pražské dopravě", včetně chybně uvedené zastávky "Dobratická" (1986)

V souvislosti s plošným rušením tzv. účelových linek, provozovaných pravidelně, došlo ke dni 2. září 1996 k přečíslování linky 455 na nové označení 272, avšak se zachováním původního počtu i intenzity spojů. Roku 1998 se též konečná zastávka Masokombinát Písnice přejmenovala na současné Sídliště Písnice. Vyššího smyslu linka došla téměř o deset let později – k termínu trvalých změn linkového vedení, 1. září 2005, se na ní jednak zřídilo několik nových zastávek zejména na Vídeňské ulici a v oblasti Libuše, a dále, za stálého zachování provozu pouze v odvratných špičkových směrech, došlo k výraznému navýšení počtu spojů a zahájení pravidelného intervalového provozu, který nečinil více, než 20 minut.


Jediné přímé spojení mezi zastávkami Dobronická a terminálem Kačerov zajišťovala linka 272 (30. 3. 2007)

Ani tato změna ale lince nepřinesla do budoucna žádné jistoty. Úvahy o jejím zrušení byly prezentovány již během roku 2008, a při první projednatelné příležitosti, k 1. září 2009, došlo k výrazným změnám linkového vedení a optimalizaci sítě linek v jižní části města, mající za následek úplné zrušení většího množství autobusových linek, mezi které patřila i linka 272. Její spoje (i spoje "souběžné" linky 171) se nakrátko převedly na linku 113, avšak v současnosti lze bohužel pozorovat postupné nenápadné omezování i této, dnes již jediné zbývající městské linky. Číslo 272 se tak s pražskou městskou hromadnou dopravou zřejmě již nadobro rozloučilo.


Poslední půlrok existence 272 s dosluhující Karosou č. 7431, projíždějící křižovatkou U Tří Svatých (30. 3. 2009)