www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 241

Ve své současné podobě spojuje autobusová linka č. 241 okrajovou pražskou městskou část Lipence s osídlenějšími a z dopravního hlediska významnějšími oblastmi hlavního města. Neznalému pozorovateli se však na první pohled celkem oprávněně nemusí jevit jako typická součást sítě linek městské hromadné dopravy, neboť její trasa sestává z dlouhých úseků, vedených povětšinou extravilánem, a v počáteční části je tvořena dokonce bezmála deseti kilometry jízdy po Strakonické ulici, která krátce za místem, kde ji městské spoje opouští, plynule přechází v rychlostní komunikaci.


Kačerovský spoj linky 241 projíždí zbraslavskou ulicí Elišky Přemyslovny (18. 8. 2011)

Katastrální území Lipence v současnosti sestává z dřívějších osad Lipence, Lipany a Dolní Černošice, přičemž obyvatelé tohoto sídelního útvaru měli po dlouhá léta hned několik možností, jak dosáhnout veřejné dopravy – jednu tvořila logická, avšak poměrně zdlouhavá pěší docházka do Zbraslavi (vývoj obsluhy Zbraslavi podrobněji popsán v článku o lince 243) s pokračováním dálkovými silničními (od roku 1929), paroplavebními (1865) a železničními (1897) spoji. Dále však existovala též mnohem bližší cesta, vedoucí přes přívoz v Černošicích s následovným přestupem na vlaky původní České západní dráhy, kterými již od 15. července 1862 mohli cestovat nejen dále do Prahy, ale též opačným směrem podél řeky Berounky.


Strakonická ulice je významnou součástí sítě pražských komunikací, kterou užívají i autobusy linky 241 (26. 4. 2011)

Zřízení prostředku hromadné dopravy, obsluhujícího přímo jádro obce, na sebe kupodivu nenechalo dlouho čekat, již roku 1929 vyjíždí nová autobusová linka č. 911 Československých státních drah, zpočátku pouze na trasu Praha, Jungmannovo náměstí – U Anděla – Zlíchov – Velká Chuchle – Zbraslav, od roku 1931 je však prodloužena ze Zbraslavi přes Lipence až do Černošic. Během třicátých let ještě linka několikrát změnila svou pražskou konečnou stanici a roku 1933 došlo k jejímu přečíslování na č. 1026, v roce 1936 však státní dopravce zcela trasu na Zbraslav opouští a tato linka je trvale zrušena. Je pravděpodobné, že provoz mezi Zbraslaví a Černošicemi převzal některý z drobných živnostníků, v následujících letech je však prokazatelný až omezený provoz linky protektorátních Českomoravských drah č. 1506j na trase Hlubočepy – Zbraslav – Lipany, trvající pouze v rozmezí let 1943 – 1944.


Výjimečně v pravobřežních Modřanech je na objízdné trase zachycen spoj linky 241 (5. 6. 2013)

Po druhé světové válce je roku 1947 provoz této příměstské autobusové linky pod číselným označením 3488, opět v režii Československých státních drah, v trase Praha, Smíchov, aut.st. – Hlubočepy – Velká Chuchle – Zbraslav – Lipence obnoven. Od 1. května 1949 je, se zpětnou platností k 1. lednu téhož roku, předána novému národnímu podniku ČSAD, v následujících letech pak dochází k jejímu několikerému přeznačení – roku 1950 na č. 01302, roku 1953 na č. 01102, roku 1961 na č. 01143 a konečně roku 1974 na č. 11430. Společně se zavedením městské autobusové dopravy do Zbraslavi a Lipenců je v roce 1979 provoz této linky trvale ukončen.


Jiná dlouhodobější výluka zavedla spoje linky 241 do odklonové trasy přes zastávku Žabovřesky (24. 3. 2012)

Obec Lipence se součástí hlavního města stává k 1. červenci 1974, napojování nově připojených obcí na síť pražské městské dopravy však probíhalo ještě následujících několik let. Až 29. prosince 1979 tak vyjíždí hned několik nových linek (240, 241, 243, 245), nahrazující dosud zde provozované příměstské linky ČSAD (11430, 11431, 11432), přičemž námi sledovaná linka 241 je zavedena v trase Lihovar – Malá Chuchle – Dostihová – Lahovičky – Zbraslavské náměstí – Sídliště Zbraslav (Z) – Kostrounek – Peluněk – Lipence1) v režimu celodenního a celotýdenního provozu. Dlužno podotknout, že převzetí provozu Dopravní podnikem proběhlo pouze na čistě formální úrovni, provoz této nově zřízené linky MHD nadále zajišťovaly místní pobočky ČSAD stejnými, dosud vypravovanými autobusy.


Karosa B 951 č. 4013 linky 241, mířící na Zbraslav, zachycená nedaleko zastávky Lahovice (21. 10. 2011)

Až na drobné trvalé změny, které proběhly během celé pětatřicetileté historie pouze dvě, se linka 241 stále drží své základní podoby, vytyčené roku 1979. První ze jmenovaných úprav trasy je vyvolána zprovozněním prvního úseku trasy B pražského metra (I.B Smíchovské nádraží – Sokolovská), jehož součástí je i nový terminál městské a příměstské autobusové dopravy Smíchovské nádraží, nacházející se nedaleko původní konečné zastávky Lihovar. Veškeré zde dosud ukončené linky městské hromadné dopravy, linku 241 samozřejmě nevyjímaje, se tak od 3. listopadu 1985 prodlužují až na Smíchovské nádraží. Další úprava, spočívající v prodloužení trasy v Lipencích na nové obratiště, umístěné od dosud užívaného o poznání jižněji, potkává linku až 1. června 2010, od níž je provozována v současné trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Dostihová – Lahovičky – Zbraslavské náměstí – Sídliště Zbraslav (Z) – Kostrounek – Peluněk – Škola Lipence – Lipence.


V původní konečné zastávce Lipence je odstavena kačerovská Karosa C 734 č. 5972 (26. 8. 2008)

Rozsáhlý soubor celoplošných změn, který proběhl při příležitosti spuštění tzv. nové metropolitní sítě PID dne 1. září 2012, sice žádnou úpravou trasy linku 241 nepostihl, v oblasti Zbraslavi však znamenal trvalé zrušení zde dosud provozované autobusové linky 243, jejíž kapacitu tak nyní musí spoje linky 241 částečně nahrazovat. Ačkoli byl organizátorem systému Pražské integrované dopravy veřejně prezentován záměr vypravovat na linku 241 výhradně kloubové autobusy, které by kapacitní problémy mohly vyřešit, prozatím ho není možné realizovat, neboť tomuto druhu vozidel působí potíže průjezd úzkou komunikační sítí v Lipencích. Jako náhradní řešení je tak v současnosti na lince v ranní špičce pracovních dnů vedeno větší množství jednosměrných vložených spojů, jedoucích ze zastávky Kostrounek přes Sídliště Zbraslav až na Smíchovské nádraží, pokud se však skutečně v budoucnu podaří článkové autobusy na linku vypravit, nepochybně budou znamenat konec těchto ranních posilových spojů.


Současností a budoucností linky 241 jsou nové nízkopodlažní autobusy SOR NB 12, např. vůz 3678 (19. 7. 2013)

S linkou 241 se dříve neodmyslitelně pojil provoz autobusů jiných subjektů, než pražského Dopravního podniku – již od svého zavedení 29. prosince 1979 až do 31. prosince 1990 byl její provoz výhradně v režii místních provozoven státního podniku ČSAD. Dopravní podnik hl.m. Prahy pak linku vypravuje od 1. ledna 1991 do 30. září 1992, od 1. října 1992 se však opět na všech spojích objevuje dopravce ČSAD Smíchov, který linku zpět Dopravnímu podniku, tentokrát definitivně2), předává 30. srpna 1993. Veškerá pořadí linky jsou stabilně vypravována standardními autobusy, ale přestože se předchozí odstavec zmiňoval o nemožnosti vypravení kloubového autobusu, v minulosti došlo ke jejich sporadickým výjezdům, což se týká jak éry provozu ČSAD, tak několika novodobých případů článkových autobusů Dopravního podniku z posledního desetiletí.


Během generální stávky odboráře nahradili soukromníci, zde vozem č. 1464 dopravce Bosák BUS, s.r.o. (16. 6. 2011)

1) – Nynější zastávka Škola Lipence
2) – Jedinou výjimku v novodobé historii představuje čtvrtek 16. června 2011, kdy z důvodu generální stávky odborů většiny veřejných společností došlo k poměrně výraznému omezení provozu linek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V řešené oblasti města však i v trvalém stavu panuje silný provoz příměstských linek PID, provozovaných soukromými dopravci, které tak výjimečně zajistily také obsluhu Zbraslavi, pražskou čtvrť Lipence, kterou žádný mimoměstský spoj neprojíždí, pak obsloužila část spojů linky 241, vypravená soukromým dopravcem Bosák BUS, s.r.o.