www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 176

Nynější podoba městské autobusové linky 176 představuje již jen pouhý pahýl dřívější významné vnitropražské spojnice, která na své diametrální trase propojovala hned několik atraktivních čtvrtí, ležících v širším centru města, s těmi nejdůležitějšími přepravními cíli. I na své stávající, sklonově velmi náročné trase, vyznačující se značným a prudkým převýšením, však plní v určitém smyslu nenahraditelnou úlohu, neboť na její většině není doplňována žádnými dalšími souběžnými spoji veřejné dopravy, které by ji mohly odlehčit.


Těsně pod konečnou Stadion Strahov, v Turistické ulici, je zachycen odjíždějící spoj linky 176 (9. 2. 2012)

Spojení na ose Karlovo náměstí – Hřebenka – Stadion Strahov bylo počínaje druhou polovinou dvacátého století zajištěno zejména trolejbusovou dopravou, čemuž napomáhalo zřízení jedné z nejstarších pražských trolejbusových tratí. Prvním spojem, jedoucím po nové trati na Strahov, se mezi 18. červnem 1948 a 9. červencem 1948 stala účelová linka "S", jejíž trolejbusy dopravovaly cvičence na poslední povolený všesokolský slet. Od 1. října téhož roku se část této trati dočkala kažodenní obsluhy pravidelnou linkou č. 53, která pravidelně spojovala zastávku Hřebenka s Václavským náměstím. Ta zde zůstávala provozována nepřetržitě až do 31. května 1966, kdy ji dočasně vystřídala odkloněná linka 60.


Strahovskými serpentinami klesá kačerovský Citybus č. 3476, kterému tvoří pozadí dnes již vybydlený hotel (18. 5. 2011)

Trvalou změnou, ovlivňující provoz na strahovské trati, je naopak zřízení nové trolejbusové linky č. 51, která od 24. ledna 1967 obsluhovala trasu Bělocerkevská – Zdravotní ústav1) – Orionka – Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Jiráskovo náměstí – Náměstí Sovětských tankistů2) – Hřebenka – Spartakiádní3) – Strahov, Stadion jih4). Na přelomu 60. a 70. let se však již plně uskutečňoval plán rušení trolejbusové trakce na území celého hlavního města, a v jeho rámci docházelo k postupnému ukončování provozu na všech dosud existujících trolejbusových tratích. 5. července 1972 je poslední provozovaná trolejbusová linka, 51, zkrácena pouze do úseku Stadion Jih4) – … – Orionka. Úplná eliminace tohoto druhu dopravy z pražských ulic na sebe nenechává dlouho čekat, a 15. října 19725) vyráží trolejbusy linky 51 naposledy.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3602 obsluhuje dočasnou zastávku Botanická zahrada (8. 12. 2013)

Téměř ve shodné trase je k totožnému termínu, 16. říjnu 1972, zřízena nová autobusová linka č. 176, která v obdobném provozním režimu (celodenní a celotýdenní provoz) vyjíždí na trasu Stadion Jih4) – Spartakiádní3) – Hřebenka – Náměstí Sovětských tankistů2) – Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí – Náměstí Míru – Šumavská – Orionka – Kremelská6) – Zdravotní ústav1) – Průběžná7). Zprovoznění prvního úseku pražského metra, I.C Sokolovská – Kačerov, se na lince 176 k 9. květnu 1974 projevuje pouhým zřízením nové nácestné zastávky I. P. Pavlova, mnohem zajímavějším datem je však 30. srpen 1976, kdy se linka 176 ze své dosavadní konečné Průběžná prodlužuje dále přes zastávku Štěchovická do obratiště Sídliště Rybníčky8). Ve zmíněném úseku si touto úpravou navzájem prohodily trasy souběžné linky 176 a 180.


Řepská Karosa B 931 č. 7397, vypravená na linku 176, vjíždí na východní hranu Arbesova náměstí (29. 4. 2010)

Další rozsáhlé změny linkového vedení povrchových spojů městské hromadné dopravy v celé východní části města vyvolalo k 20. prosinci 1980 zprovoznění úseku II.A (Náměstí Míru – Želivského) pražského metra, který na sebe logicky přebral většinu cestujících, směřujících z této oblasti nejkratší cestou směrem k centru města. Dosud existující radiální a diametrální autobusové linky tak většinou ustoupily nově zřízeným či přesměrovaným napaječům, které místní obyvatele k tomuto novému páteřnímu dopravnímu prostředku svážely. Ani linka 176 není výjimkou, a k tomuto termínu je tak všemi spoji zkrácena pouze do trasy Stadion Jih – … – Náměstí Míru, čímž též dochází k úplnému opuštění obratiště Sídliště Rybníčky8). Částečnou náhradu spojení, které dosud linka 176 na tomto území nabízela, nadále zajistila například přesměrovaná linka 155.


Iveco Citelis č. 3502 právě stoupá od nácestné zastávky U Palaty vstříc strahovskému stadionu (11. 5. 2010)

Trasování linky 176 zanedlouho ovlivnil další rozvoj systému pražské podzemní dráhy, a společně se zprovozněním úseku I.B (Smíchovské nádraží – Sokolovská) od 3. listopadu 1985 ještě výrazněji opouští centrální část města, neboť je zkrácena pouze do trasy Stadion Strahov – Spartakiádní3) – Hřebenka – Náměstí Sovětských tankistů2) – Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí, kde u nově zřízené stanice metra umožňuje přestup alespoň na jeho nejnovější trasu. Zároveň se také znovu stává jedinou autobusovou linkou, zdolávající sklonově náročnou trasu strahovských serpentin, neboť dosud souběžná linka 191 je k tomuto termínu odkloněna do zcela odlišné trasy, v níž lince 176 již nijak neodlehčí.


Jedna z novodobých dominant Prahy, tzv. Tančící dům, s řepskou Karosou B 732 č. 5905 linky 176 (9. 7. 2010)

Až na jedinou drobnější úpravu, kterou k 23. říjnu 2007 představovalo zřízení nové nácestné zastávky Palackého náměstí, do níž však linka 176 zajížděla pouze při jízdě ve směru na Strahov, zůstávalo vedení této linky nezměněno déle než následujících 25 let. Dlouhá léta stálosti však narušil soubor trvalých změn, provedený při spuštění tzv. metropolitní sítě PID dne 1. září 2012. Provedené úpravy, které postihly prakticky celé území hlavního města, sledovaly též záměr co nejvíce snížit počet linek, čehož mělo být docíleno také slučováním dosud spolu nijak nesouvisejících přepravních vztahů do jedné společné linky. Praktické aplikace této zásady v oblasti Strahova vyústila v prodloužení linky 176 na trojnásobek své původní délky, a od zmíněného data tak následně obsluhovala trasu Karlovo náměstí – … – Stadion Strahov – Spiritka – Podbělohorská – Klamovka – Pod Šmukýřkou – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Butovická – Nové Butovice.


V Tichnově ulici, spojující terminál Nové Butovice se starými Jinonicemi, je zachycen vůz 3509 (18. 4. 2013)

Je však nutné podotknout, že toto výrazné prodloužení se týkalo pouze části spojů linky 176, ve všech provozních obdobích zůstávala polovina spojů vedena pouze v původním úseku Karlovo náměstí – … – Stadion Strahov. Naopak prodloužené spoje ve svém nově nabytém úseku nahrazovaly hned tři linky, které se k této příležitosti dočkaly ukončení svého provozu či alespoň částečného přesměrování. Zatímco obsluhu zastávky Spiritka linka 176 převzala po upravené lince 191, po zbytek své dlouhé jízdy ke konečné Nové Butovice zajišťovala obsluhu spoře osídlených částí Jinonic a Košíř, tedy území, dříve odkázaných na zrušené linky 130 a 149.


Karose B 731 č. 7232 u zastávky Holečkova tvoří pozadí budova Národopisného muzea v Praze (11. 9. 2012)

Jeden z dlouhodobých požadavků zastupitelstev městských částí Praha 5 a Praha 6, které trvalé změny ze září 2012 vyvolaly, spočíval v obnovení provozu zrušené linky 217. Organizátor systému Pražské integrované dopravy během roku 2014 skutečně přistoupil k jeho částečnému uspokojení, namísto prostého znovuzavedení této dlouholeté spojnice Anděla a Vítězného náměstí však požadavek interpretoval jako "přímé spojení Dejvic a Smíchova" a k 15. září 2014 jej vyřešil prodloužením linky 143, která však obyvateli i cestujícími vyžadovanou relaci rozhodně neobsluhovala. Související úpravou, proběhnuvší ke stejnému termínu, též bylo opětovné zkrácení linky 176 do staronové trasy Karlovo náměstí – Jiráskovo náměstí – Švandovo divadlo – Hřebenka – U Palaty – Stadion Strahov, v níž je provozována i v současnosti.


V obratišti Stadion Strahov je odstaven nízkopodlažní SOR BN 12 č. 3594 (2. 9. 2012)

Krátkou zajímavou kapitolu provozu linky 176 představovalo období tzv. prodlouženého denního provozu. Zatímco běžné denní linky s celodenním rozsahem provozu zahrnují spoje přibližně v rozmezí od 430 do 0030 hod, počínaje 6. listopadem 2004 byla na linku 176 celotýdenně přidána dvojice nových párů spojů, které pokrývaly období až cca do druhé hodiny ranní. Tímto netradičním opatřením, které bylo o měsíc později aplikováno též na nedalekou linku 131, tak bylo dosaženo alespoň částečné noční obsluhy Strahova, kam v této době žádné další noční spoje nezajížděly. Společně s přesměrováním a prodloužením noční linky 510, která od 30. srpna 2008 začala kopírovat celou trasu denní linky 176, však pominuly všechny důvody existence této organizace provozu a žádné spoje mimo běžné denní období již neobsahuje.


Polonoční spoje linky 176 obslouží kačerovská Karosa B 731 č. 7231, vypravená na její 51. pořadí (13. 12. 2007)

Provoz linky 176 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Stejně tak byla ve všech variantách vypravována autobusy běžné délky, nelze však vyloučit sporadický výskyt článkových vozů, typicky vystavených jako záložní či pohotovostní vozidla.


Ulicí Puchmajerova projíždí řepský Citybus č. 3334, mířící k centru města na Karlovo náměstí (27. 2. 2014)

1) – prostor křižovatky současných ulic Benešovská a Ruská
2) – pozdější náměstí Kinských se zastávkami Kinského zahrada, resp. Švandovo divadlo
3) – nynější zastávka U Palaty
4) – označení pro dnešní zastávku Stadion Strahov
5) – poslední denní výjezd proběhl 15. října 1972, následující den pouze krátce po půlnoci zatahovaly poslední dojíždějící spoje
6) – pozdější zastávka Murmaňská, resp. Murmanská
7) – podle některých zdrojů byla linka 176 ukončena již v zastávce Pod Rapidem, může se však jednat jen o jiné označení téže zastávky
8) – blokové obratiště, vedené dnešními ulicemi Slapská a Dobročovická