www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 189

Městská autobusová linka č. 189 plní celý svůj provozní život pouhou úlohu špičkového napaječe, spojujícího typická pražská panelová sídliště s nejbližší stanicí metra, umožňující pokračování dále směrem k centru města. Přestože lze v posledních několika letech sledovat trend postupného částečného omezování tohoto druhu autobusových spojů, linka 189 se vydává cestou přesně opačnou a v nedávné době došlo dokonce k jejímu posílení o spoje, nahrazující nabízenou kapacitu jiné utlumené linky, dříve vedené v souběžném směru.


Kačerovský kloubový autobus Karosa B 741 č. 6067 čerpá přestávku v obratišti Sídliště Lhotka (17. 3. 2014)

Kažodenní obslužnost sídliště Krč zajišťovaly v prvních letech jeho existence zejména autobusové linky překryvné sítě, např. č. 255 a 271, které místní obyvatele dovezly přímo až do centra města, aniž by kdekoli na trase vyvstala nutnost konat jakýkoli přestup. Rozsáhlé změny v organizaci městské hromadné dopravy však nastaly v souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská, které se uskutečnilo dne 9. května 1974. Společně s jeho otevřením dochází k zásadní transformaci sítě autobusových linek, neboť překryvná síť nemá v systému s kapacitním metrem již žádné opodstatnění, a mnohé, dosud velmi vytížené spoje, jsou zcela zrušeny, případně odkloněny do podzemní dráhou dosud nedotčených lokalit.


Nový nízkopodlažní SOR NB 18 č. 6693 linky 189 na východním vyústění Durychovy ulice (27. 9. 2013)

Plošná obsluha nejen sídliště Krč tak nyní zůstává na bedrech zcela nového druhu radiálních spojů, tzv. napaječů, které by měly cestující svážet k nejbližší stanici metra po co nejkratší trase. Právě novou linku 189, zřízenou ke 12. květnu 1974, která vyjíždí v trase Kačerov – Nemocnice Krč – Sídliště Krč – Tempo, lze do této skupiny nepochybně zařadit. Obsahovala však pouze spoje během přepravních špiček pracovních dnů, čímž tak tvořila posilu již delší dobu provozované souběžné linky 182 (Kloboučnická – Kačerov – Tempo), na které byl od zprovoznění metra veden celodenní a celotýdenní provoz v celé délce své trasy.


Krátce po provedení střední opravy byl v terminálu Kačerov zachycen kloubový vůz Karosa B 741 č. 6074 (3. 6. 2005)

Linka 189 se též vyznačuje pozoruhodnou stálostí své trasy – během celé doby jejího provozování prošla pouze jedinou trvalou úpravou (ani dočasných změn, vyvolaných nutnými opravami či rekonstrukcemi místních komunikací, není zaznamenáno nijak závratné množství), která ji místo původního ukončení v obratišti Tempo dovedla až do dokončovaného sídliště Lhotka, nacházejícího se na dnešním katastrálním území Kamýk. Od 17. ledna 1977 je tak linka provozována v současné trase Kačerov – Nemocnice Krč – Sídliště Krč – Tempo – Nové Dvory – K Višňovce1) – Sídliště Lhotka. Stále však představuje pouhou špičkovou posilu již zmíněné souběžné linky 182.


Víkendový provoz během letních prázdnin ještě nedávno zajišťovaly výhradně standardní vozy (28. 8. 2005)

S pozvolným omezováním jak rozsahu provozu, tak intenzity spojů, vedených na lince 182, je během následujících let linka 189 stále více posilována, od 8. dubna 1980 je zaveden i večerní a víkendový provoz, od 5. března 1990 se přidávají i spoje v dopoledním sedle pracovních dnů. Vzájemná koordinace s linkou 182 též napomáhá realizovat zajímavé úsporné opatření – na konci 80. let 20. století se Dopravní podnik dostává do nepříjemné situace, kdy kvůli neustále stoupajícím přepravním nárokům, váznoucím dodávkám dalších kapacitních kloubových Ikarusů a zároveň dožívání prvních dodaných kusů trpí nedostatkem provozních autobusů. Na větším počtu linek tak dochází ke změnám, které mají za cíl za zachování téhož počtu vypravených vozidel zkrátit oběznou dobu a tím umožnit zkrácení intervalu.


Zastávka Sídliště Lhotka sestává ze šesti různých označníků, výstupní linky 189 se nachází v ul. U Kamýku (14. 8. 2010)

Právě linka 189 s výrazně jednostranným zatížením v typických špičkových přepravních směrech, kdy je v ranní špičce zvýšený zájem o spoje jedoucí k metru, zatímco naopak během odpoledne probíhá návrat obyvatel zpět na sídliště, k takovému opatření přímo vybízí. Od 1. září 1988 je během ranní špičky provozována pouze ve směru Sídliště Lhotka – Kačerov, přičemž se všechna pořadí po vykonání každého takového spoje z Kačerova režijně vrací zpět do nástupní zastávky Sídliště Lhotka, kde následně konají další spoj. Částečně je tento úsporný krok realizován i v opačném směru ve špičce odpolední, kdy manipulačně zpět ke Kačerovu přejíždí pouze vybrané spoje, od 14. února 1998 se ale v těchto obdobích všechny spoje na Kačerov zcela ruší, hned k 31. srpnu 2002 se však část spojů na linku vrací. Obsluha odvratného špičkového směru tak nadále zůstává zajištěna především stále existující linkou 182.


Víkendový provoz linky 189 s kačerovskou Karosou B 741 č. 6018 na Kačerově (7. 5. 2006)

Počátkem nového tisíciletí nastalo postupně ve třech po sobě jdoucích fázích definitivní zrušení linky 182 (a jemu odpovídající posílení l. 189):

  • od 4. října 2008 je v odpolední špičce linka 182 zcela zrušena, linka 189 v odvratném směru posílena
  • od 1. září 2009 je provoz linky 182 omezen pouze na cca 4 páry spojů během ranní špičky, linka 189 nově provozována v ranní špičce i z Kačerova
  • od 1. září 2012 je linka 182 definitivně zrušena, spoje z Kačerova na Sídliště Lhotka nahrazeny posílením linky 189

I v současnosti je však na části spojů realizováno zmíněné úsporné opatření, kdy v odvratném směru ranní i odpolední špičky některé autobusy manipulačně přejíždí z jedné konečné na druhou, čímž je v této relaci veden mírně delší interval, než v protisměru. Nyní však není motivováno snahou o snížení počtu vypravených autobusů, úspora spočívá v kratší kilometrické délce režijního přejezdu, kdy není nutné zbytečně objíždět celé sídliště Lhotka, ale lze si cestu zkrátit přímo Mariánskou ulicí.


Durychovou ulicí vstříc zastávce Nové Dvory, potažmo obratišti Sídliště Lhotka, projíždí vůz č. 6518 (14. 8. 2010)

Provoz linky 189 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Těsně po jejím zřízení zajišťovaly provoz autobusy standardní délky, od 3. září 1979 jsou však na všechny spoje nasazeny článkové autobusy, které v běžném provozu linku nepřetržitě obsluhují dodnes. Výjimku představoval víkendový provoz během letních prázdnin na přelomu devadesátých a nultých let, kdy byla linka vypravena vozy běžné délky, počínaje prázdninami roku 2008 sem však vyráží kloubové autobusy i v těchto provozních obdobích.


Setkání dvou generací kloubových autobusů v prostoru obratiště Sídliště Lhotka (11. 10. 2008)

1) – současný název zastávky Cílkova