www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 201

Městská autobusová linka 201 byla během svého více než pětapadesátiletého působení v síti pražské městské hromadné dopravy několikrát zrušena a zanedlouho znovu obnovena, přičemž v každé z verzí zajišťovala odlišné přepravní funkce. Pod stejným označením se tak Pražané mohli postupně setkat s doplňkovou noční linkou, tangenciálním spojem, špičkovou posilou dalších vytíženějších spojů, případně s klasickým radiálním napaječem s celotýdenním provozem. Téměř všechny její varianty ale spojuje příslušnost do severovýchodního sektoru hlavního města.


Karosa B 951 E č. 4050 linky 201 opouští Toužimskou ulicí městskou část Kbely (16. 11. 2013)

Koncem padesátých let 20. století se v ulicích hlavního města opět objevují noční autobusové spoje. Na rozdíl od současných nočních autobusových linek, které jsou vedeny především v relacích, nezajištěných tramvajovou dopravou, se obnovené linky vydávají přibližně ve stopách předválečných nočních spojů A (nově 201) a D (202), které tehdejší páteřní dopravní prostředek, linky elektrických drah, ve většině své trasy kopírovaly. Od 31. ledna 1959 je tedy linka 201 zavedena v trase Václavské náměstí – Tylovo náměstí – Náměstí Míru – Ruská třída – Stalingradská1) – Zdravotní ústav2) – Průběžná v celotýdenním nočním provozu v rozsahu cca 2300 – 0330 hod.


V nácestné zastávce Madlina je zachycena klíčovská Karosa B 732 č. 5711 (1. 2. 2008)

Jakkoli by se na první pohled mohlo jevit, že se jedná o stejné spojení, které v denním období zajišťovaly tehdejší trolejbusové linky 54 a 61, nejvýraznější odlišnost představovalo její vedení přes Ruskou ulici, v jejíž střední části (okolí současné zastávky Tolstého) se stává vůbec první linkou hromadné dopravy, která je tudy vedena. Provoz obou novodobých nočních autobusových linek však nemá dlouhého trvání, patrně kvůli zcela mizivému zájmu potenciálních cestujících. Ještě téhož roku, k 14. dubnu 1959, je omezena pouze na noc před dnem pracovního klidu (tj. pouze noc ze soboty na neděli), a bez dalších úprav trasy je následně dne 4. května 1966 bez náhrady zcela zrušena.


Nízkopodlažní Citybus č. 3467 v těsné blízkosti bývalého obratiště Avia Letňany (26. 12. 2013)

Po necelých deseti letech se linka 201 znovu do pražských ulic navrací. Právě dokončovanému bohnickému sídlištnímu celku jsou v této době kromě klasických radiálních linek k nejbližší stanici metra (200) a dalších přímých spojů, směřujících do významné vysočanské průmyslové oblasti (177, 183) nabídnuty i další, doplňkové tangenciální spoje, protínající odlehlejší části, ležící na severu hlavního města. Součástí poslední jmenované skupiny se 12. května 1975 stává i nová linka 201, vedená v trase Sídliště Bohnice – Podhajská pole – Písečná – Střelničná – Sídliště Prosek – Prosek – Letňanské strojírny3) – Letňany4) – Kulturní dům Kbely5) – Kbely – Důstojnické domy. Zpočátku je provozována pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, již k 12. lednu 1976 je ale její provoz rozšířen do klasického celodenního a celotýdenního režimu.


Vůz č. 4111 sjíždí táhlou ulicí V Holešovičkách vstříc zastávce Kuchyňka (6. 6. 2013)

Od 22. března 1977 se pak všechny spoje linky 201 prodlužují přes zastávky U vodojemu a Čakovická skrze Mladoboleslavskou6) ulici až do terminálu Nový Hloubětín. V relaci Kbely – Nový Hloubětín nahradila ke stejnému dni odkloněnou linku 185, která toto spojení dosud zajišťovala. Naopak další trvalá změna, která vstoupila v účinnost 1. března 1978 upravila podobu linky v její východní části trasy, nadále nebyla ukončena v obratišti Sídliště Bohnice, ale na paralelní konečné Sídliště Bohnice, jih7). Ještě k 3. květnu 1978 je její provoz omezen pouze na pracovní dny, od 1. září 1980 dokonce jen na přepravní špičky pracovních dnů, roli pouhé špičkové posily si následně zachovává na více než dalších dvacet let.


Před terminálem Nádraží Holešovice, který je pro linku 201 konečnou zastávkou, je zachycen vůz č. 7148 (2. 11. 2007)

30. srpna 1982 je znovu upraveno bohnické ukončení linky 201, během něhož si jednak společně s linkou 177 prohazují konečné zastávky, dále je ale nově vedena přes ul. K Pazderkám, čímž její trasa získává podobu Sídliště Bohnice – Zhořelecká – Mazurská8) – Dunajecká – Písečná – … – Nový Hloubětín. Plynule se tak přesouváme až k 23. listopadu 1990, kdy je linkové vedení v celé východní oblasti města ovlivněno souběžným předáním hned dvou nových dopravních staveb – úseku metra II.B (Florenc – Českomoravská) a nové tramvajové trati Ohrada – Palmovka. Dochází tak k významnému omezení autobusového provozu v okolí vysočanské průmyslové zóny, které se projevuje i na lince 201, a to jejím zkrácením pouze do úseku Sídliště Bohnice – … – Důstojnické domy – Hůlkova9).


Klíčovská Karosa B 931 č. 7457 právě přijíždí do přestupního terminálu Letňany (5. 3. 2013)

V této poněkud okleštěné podobě následně pozvolně skomírala po celá devadesátá léta, dokud organizátor systému integrované dopravy nepřistoupil k částečné reorganizaci provozu v předmětné oblasti. K 24. září 2000 je linka 201 trvale zrušena a částečně nahrazena prodloužením tehdejší linky 186 v její stopě ze Satalic přes Kbely, Letňany, Prosek a Kobylisy až do Bohnic. S ukončením provozu linky 201 však též došlo k úplnému opuštění obratiště Hůlkova, do něhož již v pravidelném provozu nikdy žádná další linka nezajížděla, a jelikož v nedávné době byla Hůlkova ulice dopravně zklidněna tak, že je v ní nyní vyloučen průjezd rozměrnějších vozidel, zjevně tento stav nebude zvrácen ani v budoucnosti.


Konečná zastávka Bakovská s odstaveným nízkopodlažním Citybusem č. 3228 linky 201 (27. 12. 2013)

Znovu se do pražských ulic autobusy tohoto označení vrací 8. listopadu 2004. K tomuto termínu je linka 201 zřízena v trase Nádraží Holešovice – Kuchyňka – Vychovatelna – Bulovka – Madlina – Poliklinika Prosek, kterou obsluhuje pouze během přepravních špiček pracovních dnů. Její hlavní úlohu představuje posílení tehdejší přetížené linky 210, která zejména pro ty části proseckého sídliště, ležící nedaleko zastávek Teplická a Madlina, byla jediným smysluplným spojem k jakékoli stanici metra či kapacitních tramvajových linek. Bez jakékoli průběžné úpravy její trasy nebo změny rozsahu jejího provozu je ale společně se zprovozněním úseku metra IV.C2 dne 9. května 2008 provoz linky 201 opět trvale ukončen a následně částečně nahrazen odkloněním linky 186.


Poslední okamžiky existence tehdejší linky 201 ve výstupní zastávce Poliklinika Prosek (7. 5. 2008)

Potřetí linku 201 do systému navrací spuštění tzv. metropolitní sítě linek z 1. září 2012. Jednou ze zásadních potíží, kterou organizátor integrovaného systému v severovýchodní oblasti města identifikoval, bylo nápadné nevyužití střední části tehdejší tangenciální linky 186, výrazně kontrastující s relativně vysokým zájmem cestujících v koncových úsecích. K tomuto termínu tedy bylo přistoupeno k přetvoření linky 186 pouze do podoby krátkého napaječe Satalic a Hutí, zatímco východní část trasy nahradila nově zavedená linka 201. Ta v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu obsluhovala trasu Nádraží Holešovice – Kuchyňka – Vychovatelna – Bulovka – Madlina – Střížkov – Poliklinika Prosek – Českolipská – Letňany – Tupolevova – Avia Letňany – Staré Letňany – Letecké opravny – Bakovská. Její nové vedení lze bez nadsázky označit jako určitý druh kombinace obou její předcházejících letitých podob, kromě zjevného úplného zachování trasy z let 2004 – 2008 připomíná svou starší verzi také v navazujícím úseku mezi Prosekem a Kbely.


Karosa B 731 č. 7211 projíždí Toužimskou ulicí vstříc sídlišti Letňany (16. 11. 2013)

Do současné trasy se linka 201 dostává změnou, provedenou v rámci celoplošné úpravy linkového vedení sítě PID k 15. říjnu 2016. Od zmíněného data je tak celodenně a celotýdenně provozována v trase Nádraží Holešovice – Kuchyňka – Vychovatelna – Bulovka – Madlina – Střížkov – Poliklinika Prosek – Českolipská – Letňany – Tupolevova – Avia Letňany – Staré Letňany – Letecké opravny – Bakovská – Kbely – Satalice – Plynárna Satalice – Hutě – Rajská zahrada – Černý Most, její prodloužení současně umožnilo trvalé zrušení linky 186 a odklonění dříve v této relaci provozované linky 202. Bystrému oku čtenáře jistě neunikne skutečnost, že nyní linka 201 obsluhuje stejnou trasu, ve které byla v rozmezí let 2008 až 2011 provozována tehdejší linka 186.


Nízkopodlažní Citybus č. 3360, právě obsluhující linku 201, míří k zastávce Dobratická (15. 5. 2015)

Provoz linky 201 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Stejně tak byla ve všech variantách vypravována autobusy běžné délky, nelze však vyloučit sporadický výskyt článkových vozů, typicky vystavených jako záložní či pohotovostní vozidla.


Závěr provozu vozů Karosa B 732 pražského Dopravního podniku, zachycený nedaleko zastávky Teplická (18. 4. 2013)

1) – dnešní zastávka Tolstého
2) – prostor křižovatky současných ulic Benešovská a Ruská
3) – současný název Rychnovská
4) – pozdější zast. Staré Letňany, v současném umístění zastávek by zde takto linka zastavit nemohla
5) – pozdější názvy Jilemnická, Bakovská
6) – jako Mladoboleslavská byla tehdy označena i část dnešní Kbelské ulice
7) – pozdější názvy Nisa a Poliklinika Mazurská
8) – současná zastávka Krakov
9) – dnes již opuštěné obratiště, nacházející se na konci stejnojmenné ulice