www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 235

Přestože v současnosti je mezi odbornou i cestující veřejností linka 235 známá nejspíše pouze ve své poslední provozní podobě, ve které plnila funkci krátké napájecí radiální linky, nebylo tomu tak vždy. Její aktuální popis je vzhledem k určité monotónnosti její trasy poměrně nezajímavý, a nejinak tomu bude i s popisem historických tras, v nichž byla linka vedena, což je zapříčiněno nízkou četností úprav, jimiž prošla, nicméně neoddiskutovatelnou skutečností zůstává, že vystřídala celkem tři různé, vzájemně spolu vůbec nekorespondující, podoby.


Vůz 7252 v místě vyústění na Jeremiášovu ulici. Nic již nebrání dojezdu ke stanici metra! (2. 8. 2009)

Číslo 235 se s pražskými ulicemi poprvé stýká dne 1. února 1971. Tím není myšleno zřízení zcela nové linky v pravém slova smyslu, za touto změnou se ve skutečnosti skrývá pouze přečíslování a rekategorizace již existující linky 135. Svou atraktivní trasou, Aritma Vokovice – Nádraží Veleslavín – Horoměřická – Letenské náměstí – Nádraží Těšnov – Florenc – Náměstí Míru – Spořilov – Sídliště Spořilov, splňovala podmínky, opravňující jí k zařazení do nově vyčleněné sítě tzv. překryvných linek. Ty se pro cestující navenek odlišovaly zejména zvláštním, zvýšeným tarifem – právě toto hledisko bylo jedním z hlavích důvodů pro přečíslování linek této skupiny. S novým označením nastal stav, kdy první cifra číselného označení linky zároveň udávala jízdné v korunách, které u základních linek řady 100 činilo 1 Kčs, u překryvných linek 2xx dvě koruny a u nočních linek řady 300 rovné 3 Kčs.


Škoda 706 RTO během krátké etapy překryvné l. 235 (J. Hussarová, repro z knihy "Autobusy a trolejbusy pražské MHD")

Stav úplného tarifního i číselného oddělení překryvných linek vydržel pouze něco málo přes tři roky. Zejména z technických důvodů, souvisejících se zahájením provozu prvního úseku pražského metra (instalace mincových vstupních turniketů v každé jeho stanici) bylo současně s jeho spuštěním dne 9. května 1974 přistoupeno k opětovnému sjednocení tarifu v pražské městské hromadné dopravě. Zároveň dochází k opětovnému přečíslování zbylých překryvných autobusových linek (některé byly nahrazeny trasou metra C a svůj provoz ukončily) zpět do standardní stovkové řady. Výjimkou nebyla ani linka 235, jež ze sítě po přeznačení na 135 na určitou dobu mizí.


Velkokapacitní kloubový autobus č. 6254 pod novou dominantou Velké Ohrady (24. 4. 2012)

Zatímco na její první verzi byly každodenně odkázány tisíce Pražanů, po své reinkarnaci byl její význam nepoměrně menší. Dne 19. března 1979 je nově zavedena v trase Špejchar – Hradčanská – Břevnovská. Zde ale plní úlohu pouhé špičkové posily dalších silných autobusových linek (108, 174, 237), spojujících Břevnov s trasou metra A, ať už na Leninově nebo na Hradčanské. Dokonce je během víkendů a letních školních prázdnin pravidelně mimo provoz. Pozoruhodným je ovšem fakt, že v této podobě vydržela beze změn trasy až do 26. února 1993. Osudnými se jí staly úsporné redukce v síti pražské městské hromadné dopravy, které společně s několika dalšími linkami nepřežila a byla bez náhrady zrušena.


Charakteristický výchozí bod linky 235 – Nové Butovice – se dvěma Karosami B 732 č. 5568 a 7120 (7. 3. 2006)

Prázdné místo po ní nijak dlouho ale nezůstalo. Jedním z posledných pražských sídlištních celků, zřízených až závěrem osmdesátých let 20. století, je tzv. Jihozápadní Město. Jeho část Velká Ohrada se začala osidlovat až počátkem devadesátých let. A právě pro neustále vzrůstající přepravní nároky jsou 18. prosince 1993 zavedeny nové linky 235 a 4591 (z druhé jmenované se později stala běžná linka 211), spojující sídliště Velká Ohrada nejpřímější možnou trasou po Jeremiášově ulici s nejbližší stanicí metra B – Nové Butovice. V kontextu dnešní doby, kdy jakékoli prodloužení metra automaticky znamená totální převrat ve vedení návazné povrchové dopravy v širším okolí, je do jisté míry kuriózní, že ani po pozdějším zprovoznění úseku V.B (Nové Butovice – Zličín), který přivedl metro do těsné blízkosti tohoto sídliště (stanice Lužiny), nedošlo k žádné úpravě trasy linky 235!


Karosa B 731 č. 7234 projíždí dnes již linkou 235 neobsluhovanou ul. Tlumačovskou (17. 10. 2011)

Dlouholetou dopravní zajímavostí byla rozdílná organizace městské hromadné dopravy v oblasti Velké Ohrady mezi ranní špičkou a ostatními provozními obdobími. Sídliště Velká Ohrada lze zjednodušeně charakterizovat jako hustě zalidněnou plochu čtvercového tvaru. Autobusové linky MHD jsou vedeny pouze po komunikacích, tvořících jeho obvod. Obsluhovaná je pouze jeho západní hrana, na níž jsou umístěny zastávky Velká Ohrada2 a Červeňanského2, a severní hrana se zastávkou Nad Malou Ohradou2. Během ranní špičky byla provozována linka 142, spojující s Novými Butovicemi pouze severní hranu, naopak západní hranu k metru dovezla linka 211. Úderem deváté hodiny dopolední obsluhu převzala dosud neprovozovaná linka 235, jejíž spoje polookružně projely postupně obě jmenované hrany, přičemž tento stav setrval nejen celou odpolední špičku, ale i celý večerní a víkendový provoz.


Kloubový nízkopodlažní SOR NB 18 v nácestné zastávce Ovčí hájek (10. 9. 2012)

O této zajímavosti je ale nutné hovořit v minulém čase. V souvislosti s reorganizací sítě městské hromadné dopravy (nejen) v jihozápadní části města, proběhnuvší k 11. prosinci 2011, došlo ke zrušení linek 142 a 211 a k úpravě trasy linky 235, spočívající ve zrušení zajíždění do obratiště Nad Malou Ohradou a ve změně jejího původního polookružního charakteru na klasickou linku se dvěma konečnými zastávkami. Nová trasa, Nové Butovice – Píškova – Velká Ohrada, tak zcela odpovídá trase zrušené linky 211 – původní záměr organizátora Pražské integrované dopravy logicky směroval k zachování linky 211 a naopak zrušení linky 235, nicméně narazil na odpor městské části Praha 13, která tvrdě prosazovala zachování "známějšího" čísla 235.


Moderní nízkopodlažní autobus, Iveco Citelis 12M, za zastávkou Píškova (6. 6. 2011)

Brzké trvalé ukončení provozu linky 235 ale ani poslední jmenovaný krok neodvrátil. K 7. dubnu 2015 v rámci celoplošných změn linkového vedení po zprovoznění úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol), dochází k určitým úpravám, směřujícím k celkovému zjedodušení sítě linek a snížení jejich počtu, i v okolí sídliště Velká Ohrada. Jejich součástí je i zavedení nové autobusové linky 184 (Hradčanská – … – Nové Butovice – Píškova – Velká Ohrada), která právě v relaci mezi stanicí metra Nové Butovice a konečnou Velká Ohrada přebírá funkci klasického celotýdenního napaječe. Dosud zde operující linka 235 je zároveň ke stejnému termínu zrušena.


Závěr provozu linky 235 patřil kloubovým autobusům, včetně Karosy B 941 E č. 6301 (25. 7. 2013)

1) – Datum 18. prosince 1993 připadá na sobotu, linka 459 tak poprvé vyjela až v pondělí 20. prosince 1993, což některé prameny uvádí jako skutečné datum zřízení linky.
2) – Stav k roku 1994, dnes je na obou hranách zřízeno více zastávek (Ohradské náměstí, respektive Bašteckého)