www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 122

Nedávno uměle umrtvená linka 122 se sice do všeobecného podvědomí zapsala především jako špičková posila pro přepravu pracovníků do objektů, nacházejících se v hostivařské průmyslové oblasti, avšak během své téměř pětašedesátileté historie zajišťovala ve svých dřívějších podobách mnohem širší spektrum přepravních vztahů. Nikdy ale neopustila jihovýchodní oblast města, kterou provázela po celou dobu výstavby a rozvoje místních sídlištních celků, pro něž tak až do dnešních dnů zůstávala dlouholetou stálicí.


Ranní zatahovák linky 122 v ul. Štěrboholská, nedaleko zastávky Myšlínská (20. 8. 2009)

Po poválečné stabilizaci a postupném rozšiřování pražského autobusového provozu byl roku 1953 zhotoven plán zřizování nových linek, podle nějž mělo dojít v následujících sedmi letech k zavedení linek 116 – 129. Číslo 122 se plánovalo použít pro označení linky v trase Chodov – Hostivař, Kablo, která by převzala stávající linku ČSAD. Jako jeden z mála bodů tohoto programu, který se dočkal své realizace, skutečně dne 3. ledna 1954 vyjíždí nová autobusová linka č. 122 v trase Chodov1) – U křížku2) – Nádraží Hostivař – Hostivař, Kablo. Ke stejnému datu je zprovozněna nová tramvajová trať ze Zahradního Města do Hostivaře, která nahradila dosud provozovanou linku 118, čímž došlo k uvolnění několika autobusů, a ty se tak mohly použít na nově zřízené linky.


Hlavní tepnou, protínající hostivařsko-malešickou industriální zónu, je Průmyslová ulice (4. 3. 2010)

Již po svém zavedení se linka 122 v oficiálních podnikových informačních materiálech označovala dovětkem "tovární linka". Není se čemu divit, linku tvořilo několik spojů ve všední dny, jenž byly provozovány pouze v omezeném rozsahu, cca v rozmezí 5–7, 11–17 a 21–22 hod. Přestože ve zbytku sítě pražské městské hromadné dopravy již platil plně přestupní tarif, jízdenky zakoupené v ostatních spojích městské dopravy se na lince 122 neuznávaly, což ještě více zvýrazňovalo její zvláštní charakter.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3584 projíždí sídlištěm Košík (30. 4. 2012)

Dalšími změnami prošla linka až po připojení dosud samostatné obce Chodov k hlavnímu městu – během roku 1968 je prodloužena nejprve vybranými, posléze všemi svými spoji až ke konečné tramvají na Spořilov. Rozsáhlé změny linkového vedení v blízkém i širším okolí proběhly v souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská. Nový dopravní prostředek vyžadoval návozné linky i z oblasti Chodova, a tak, společně s nepřeberným množstvím dalších změněných linek, se od 9. května 1974 linka 122 prodloužila do trasy Budějovická – Severozápadní – Spořilov – Na Sádce – U křížku – Náměstí J. Marata – Nádraží Hostivař – Hostivař, Kablo. Od 26. března 1975 pak ze svého hostivařského konce pokračuje až do obratiště u podniku Léčiva.


Ani zdvojený vnější orientační systém není zárukou stoprocentní informovatelnosti cestujícího obecenstva (5. 4. 2007)

Krátkou etapu představuje provoz linky až na Ryšánku, kam se sice s účinností od 6. prosince 1976 prodlužuje, avšak nevydrží tam déle, než do dalšího termínu trvalé úpravy své trasy. Ta přichází se zprovozněním dalšího úseku metra II.C Kačerov – Kosmonautů, která přibližuje tento dopravní prostředek Jižnímu Městu. Linka je tak od 8. listopadu 1980 odkloněna k bližšímu terminálu u nově vystavěné stanice metra a je provozována v trase Budovatelů – Benkova – K obecním hájovnám – Náměstí J. Marata – Nádraží Hostivař – Kablo – Léčiva. Další úpravy trasy tak závisely už jen na celoplošných reorganizacích linkového vedení v oblasti (1982), případně na dokončování dílčích sídlišť na Jižní Městě.


Karosa Citybus č. 3320 projíždí přes Litochlebské náměstí (10. 10. 2008)

Od 27. listopadu 1982 je tak linka opět upravena převedením k terminálu Družby, nicméně zanedlouho poté, 23. února 1983, je prodloužena k dokončovanému areálu vysokoškolských kolejí u obratiště Koleje Jižní Město. S postupující výstavbou se pak 17. června 1985 přetváří do své stálejší podoby Budovatelů – Volha – U dálnice – Družby – … – Léčiva, v níž zůstává bezmála dalších 25 let.


Kloubová Karosa B 741 č. 6097 projíždí Hostivařskou ulicí (25. 8. 2010)

Dlouholetou stabilitu narušily až trvalé změny k 1. září 2009, které postihly téměř všechny linky v jihovýchodní oblasti města. V okolí hostivařsko-malešické průmyslové zóny se nesly zejména v razantním rušení účelových špičkových linek (194, 212, 238) a umělém vytvoření "dělnické superlinky" 122, která nově všechny dříve obsluhované industriální lokality spojila dohromady, naopak na svém sídlištním konci se upravila tak, aby lépe nahradila dosud provozovanou oblíbenou linku 212. Ve své výsledné podobě pak spojovala zastávky Jižní Město – Háje – Opatov – K obecním hájovnám – Nádraží Hostivař – Kablo – Zentiva – Kablo – Radiová – Depo Hostivař.


Poslední den provozu linky 122 s Karosou B 931 č. 7306 v obratišti Zentiva (28. 6. 2013)

O tři roky později, dne 1. září 2012, postihlo systém pražské městské hromadné dopravy spuštění nové, tzv. metropolitní sítě PID, mezi jehož hlavní doprovodné efekty patřilo zejména rušení či razantní omezení téměř všech linek se špičkovým či jinak upraveným provozem. Linka 122 však z této všeobecné linkové revoluce vyvázla téměř celá, jediná změna, která na ni byla provedena, je zkrácení do zastávky Opatov, tudíž po tomto termínu se nadále provozovala v trase Opatov – Depo Hostivař. Osudným se ji stalo druhé kolo celoplošných změn, prezentované jako doladění metropolitní sítě, a tak 28. června 2013 vyrazila do ulic naposledy. Podle oficiálních propagačních materiálů byla zcela nahrazena posílenými či přesměrovanými linkami 101 a 181, bohužel ve skutečnosti ani jedna z nich plně nenahrazuje žádný přepravní vztah, který se zrušením linky 122 zanikl, stejnak jako je obecně pomíjena skutečnost, že rozsah provozu nově zřízených spojů, nahrazujících linku 122, je oproti zrušené lince znatelně kratší.


Na lince 122 byl ukončen provoz autobusů Karosa B 732 – dříve, než došlo ke zrušení samotné 122 (19. 4. 2013)

1) – konečná zastávka, umístěna přibližně uprostřed dnešní ul. Starochodovská

2) – odpovídá dnešní zastávce K Obecním hájovnám