www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 214

Městská autobusová linka čísla 214 nepatřila v žádné z existujících verzí k nejvýznamnějším spojům pražské městské hromadné dopravy. Jediným společným prvkem, který obě její provozované varianty spojuje, je jejich příslušnost k západním částem hlavního města. Naopak z hlediska rozsahu provozu, druhu linky či funkce, kterou v daný okamžik plnila, se vzájemně zásadně odlišují. Ve své poslední provozní podobě byla zřízena poměrně rychle a neočekávaně, nadcházející termín celoplošných trvalých změn ale zanedlouho vedl k jejímu opětovnému zrušení.


Tlumačovskou ulicí vstříc obratišti Nad Malou Ohradou projíždí Karosa B 731 č. 7251 (18. 4. 2013)

Výstavba a uvedení do provozu první části trasy metra A, úseku I.A Leninova – Náměstí Míru, značnou měrou zkvalitnila obsluhu zejména levobřežní části Prahy. Na každé dokončení dalších úseků tohoto kapacitního dopravního prostředku tak obvykle logicky navazuje celoplošná reorganizace vedení linek povrchové dopravy, zaměřená zejména na koncentraci spojů do terminálů, v nichž lze uskutečnit přestup. Často ale dochází k úpravám i ve vzdálenějším okolí, které se na první pohled může jevit jako takovou stavbou nedotčené. Zářným příkladem takové situace je právě zřízení linky 214, která dne 14. srpna 1978 (tj. nejbližší pracovní den, následující po datu 12. srpen 1978) vyráží na trasu Petřiny – Větrník1) – Vypich – Bílá Hora – Karlovarská silnice2) – Ruzyně, Uhelné sklady.


Vůz SOR NB 12 č. 3665 nedaleko obratiště Sídliště Stodůlky, kde však linka 214 nezastavuje (26. 4. 2013)

Netradiční datum zahájení provozu linky napovídá, že linka byla provozována pouze během přepravních špiček a dopoledního sedla pracovních dnů. Pro plnění její primární funkce, tedy obsloužení čerstvě dokončeného areálu uhelných skladů, ležícího na západním okraji hlavního města nedaleko silnice do Hostivice, takový rozsah provozu zcela postačoval, a případná úseková frekvence ve zbylé části trasy nikdy neměla pro vytížení linky zásadní význam. Lepšímu zabřednutí do sítě ostatních linek hromadné dopravy nepomáhala ani nízká četnost spojů, její interval v žádném období neklesal pod cca 35 – 40 minut, spoje byly naopak přímo vedeny v takových polohách, aby pro jejich zajištění postačoval jediný autobus.


Jeden z ranních spojů linky 214, vedený vozem č. 4031, právě přijíždí do nácestné zastávky Luka (18. 4. 2013)

Nedlouho po jejím zavedení, k 21. květnu 1980, dochází k omezení rozsahu jejího provozu pouze na špičky pracovních dnů. Pomineme-li však drobnější úpravy, spočívající ve zřizování, přesouvání či změnách charakterů nácestných zastávek, lze prohlásit, že se v této variantě bez jediné trvalé změny dožívá až ukončení svého provozu. Ve druhé polovině devadesátých let je v návaznosti na utlumení činnosti uhelných skladů a jejich následného úplného uzavření postupně omezována, až je 28. června 1996 její provoz trvale ukončen. Těsně po jejím zrušení není nijak nahrazena, oblast bývalého areálu uhelných skladů, která je dnes zaplněna nově vzniklým logistickým parkem, je v současnosti obsluhována zejména příměstskou linkou č. 347 prostřednictvím nedaleké nácestné zastávky Na Hůrce.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3598 zachycený uvnitř sídliště Řepy, nedaleko zastávky Za Slánskou silnicí (5. 3. 2012)

Autobusy, nosící na sobě označení linky 214, do pražských ulic opětovně zavádí soubor celoplošných změn, který v závěru roku 2011 postihl zejména jihozápadní část hlavního města. Původní záměr organizátora systému integrované dopravy spočíval v jednorázovém posílení existující linky 225 na přibližně dvojnásobný počet spojů ve všech provozních obdobích. Takový krok však zároveň zahrnoval i zřízení hned několika různých variant spojů téže linky, které by se od sebe lišily nejen částečným pásmovým zkracováním, ale také zajižděním či nezajížděním do nácestných obratišť. Tyto verze by od sebe ani nebyly odlišeny různými provozními obdobími, naopak se uvažovalo o jejich souběžném provozování.


Dosluhující Karose B 732 č. 5898 v zastávce Amforová zbývá už jen posledních několik týdnů provozu (15. 6. 2012)

Pro zachování alespoň minimální míry přehlednosti pro pravidelné i náhodné cestující je nakonec přistoupeno k variantnímu opatření, kdy dochází k reorganizaci provozu formou zřízení "páteřní trojlinky"3) 108 + 214 + 225. Linka 214 je tedy 11. prosince 2011 znovu zřízena, přičemž vyráží na trasu Nové Butovice – Malá Ohrada – Píškova – Nad Malou Ohradou – Píškova – Luka – Vackova – Stodůlky – Bavorská – Slánská – Bazovského – Za Slánskou silnicí – Reinerova – Bílá hora, kterou obsluhuje v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu. Uvedená trasa zároveň reprezentuje poslední provozní stav, žádná další trvalá změna, která by vedení linky jakkoli ovlivnila, se za její existence už udát nestihla.


Nízkopodlažní Citelis č. 3502 projíždí Jeremiášovou ulicí (25. 7. 2013)

Při příležitosti zprovoznění úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol) dochází v celé západní oblasti hlavního města k rozsáhlým změnám linkového vedení povrchové dopravy, přičemž mezi jedno z přijatých opatření patří i konsolidace relativně nedávno vzniklého svazku linek 108 + 214 + 225. Právě s linkou 214, která v rámci tohoto svazku měla spíše doplňkový charakter, se v pozměněném systému již nadále nepočítá, a k termínu provedených změn, tedy k 7. dubnu 2015, je trvale zrušena. Společně se souběžnou linkou 225, jejíž provoz se při této příležitosti taktéž ukončil, byla nahrazena nově zavedenou linkou 142.


Karosa B 731 č. 7250 se právě nachází nedaleko zastávky Vackova (20. 4. 2012)

Po obě období existence autobusové linky 214 byla obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně tak jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodávek, oblíbené z raných porevolučních let. Stejně tak byla v trvalém stavu všech variantách obsluhována standardními vozy, zejména v závěrečném období její první existence a po celou dobu trvání jejího druhého provozu však všechny její spoje zajišťovaly přejezdy z ostatních linek a své vlastní "kmenové" vozy dlouhodobě neměla.


Poslední dny provozu linky 214 s nízkopodlažním vozem SOR NB 12 č. 3614 (25. 3. 2015)

1) – současný název Nad Markétou
2) – nynější zastávka Jiviny
3)oficiální propagační materiál organizace ROPID