www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 195

Městská autobusová linka čísla 195 již přes čtyřicet let pravidelně slouží Pražanům v relaci, která během celé doby její existence doznávala jen minima změn, obvykle zaměřené výhradně na oba koncové úseky trasy. Jakkoli by se však mohlo zdát, že po rapidním úpadku vysočansko-libeňské průmyslové zóny bude stejně rychlý konec čekat i na toto spojení, kupodivu lze přibližně od druhé poloviny devadesátých let sledovat neustále rostoucí oblíbenost této trasy, patrně vyvolanou relativně povedenou konsolidací provozu a jeho vhodnou organizací i v současnosti.


Klíčovská Karosa B 931 č. 7417 linky 195 právě opustila nácestnou zastávku K Žižkovu (16. 7. 2010)

Jednu z prvních pražských tangenciálních autobusových linek, které však zároveň nejsou charakterově blízké dříve oblíbeným linkám překryvné sítě, zavedly do ulic hlavního města plošné úpravy sítě povrchové dopravy, uskutečněné dne 9. května 1974 v návaznosti na zprovoznění prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská. Nově zřízená linka 195 vyráží v režimu klasického celodenního a celotýdenního provozu na trasu Nádraží Čakovice – Letňany1) – Nový Prosek – Prosek – Náměstí Lidových milicí2) – Harfa3) – Spojovací – Sídliště Malešice – Limuzská – Velkoprodejna Skalka4) – Skalka5) – Zahradní Město – Cíl6) – Hlohová – Sídliště Zahradní Město západ7). Za zvláštní zmínku stojí, že přepravní vztah, který od tohoto data linka 195 zajišťuje, je prostředky pražské městské hromadné dopravy zajištěn vůbec poprvé. Jakoukoli, byť jen vzdáleně podobnou linku, bychom kdykoli v dřívějších dobách hledali marně, snad jen s výjimkou krátké relace Malešice – Vysočany, kterou dlouhodobě obsluhovala dělnická linka 115.


K současnému provozu linky 195 neodmyslitelně patří nízkopodlažní kloubové autobusy SOR NB 18 (27. 2. 2014)

Zatímco centrální část trasy linky 195 se na pražské poměry vyznačuje až neobvyklou stálostí své podoby, kterou ovlivňují snad jen sporadická zřizování a přemisťování nácestných zastávek, koncové úseky se už takovému privilegiu zdaleka netěší. K první z nich, postihující severní konečnou zastávku, je přistoupeno 1. února 1988. K tomuto termínu totiž došlo k rozšíření plochy areálu podniku Avia Letňany, který nově zabral a zneprůjezdnil i část staré čakovické silnice. Veškerá mimopodniková doprava, autobusové linky veřejné hromadné dopravy z toho nevyjímaje, tak musela být z úseku vyloučena, přičemž průjezdné linky, obsluhující prioritně Čakovice, Miškovice a Třeboradice, nově Avii objížděly po okolních komunikacích, zatímco zbylé autobusové spoje, dosud ukončené v obratišti Nádraží Čakovice (kromě linky 195 též dělnické spoje 262, 263 a 269), nadále svou jízdu končí již v zastávce Avia Letňany, nacházející se u jižní brány tohoto závodu.


Karosa B 732 č. 5826 právě zdolala stoupání po Vysočanské estakádě a nyní míří k zastávce Prosek (19. 5. 2008)

Ani následující trvalá změna vedení linky nepostihuje jinou oblast, než její severní ukončení. K 30. září 2001 dochází k menší reorganizaci provozu v oblasti Čakovic, spočívající zejména v trvalém zrušení linek 159 a 209, které patřily k čakovickým stálicím, zajišťujícím dlouhá léta spojení této okrajové pražské části se světem, a jejich náhradou novou špičkovou linkou 140, vloženými spoji linky 158 a zejména přetrasováním námi sledované linky 195. Ta je tak následně provozována v trase Jesenická – … – Prosek – Dobratická – Tupolevova – Červený mlýn8) – Nádraží Čakovice – Ke Stadionu – Čakovice. Kromě prodloužení do Čakovic je vhodné zaregistrovat i úpravu v oblasti sídliště Letňany, kde je trasa přeložena z ulice Beranových do její východnější alternativy, Tupolevovy ulice.


Hostivařská Karosa B 941 č. 6251, zachycená těsně před nácestnou zastávkou Balkán (17. 8. 2011)

V jízdních řádech a výpisech linkového vedení, pocházejících i z nového tisíciletí, lze u většiny letňanských autobusových linek nalézt uvedenu zastávku Na Hranici, nacházející se v ulici Beranových. V souvislosti se zprovozněním mimoúrovňové křižovatky Prosecká x Kbelská však tranzitní doprava tuto komunikaci opustila, a od 20. května 2003 je zastávka Na Hranici zrušena – průjezdné autobusové linky, včetně linky 195, jsou vedeny nově vybudovanými prodlouženími ul. Prosecká a Tupolevova. Náhradou za zrušenou zastávku od stejného data všechny autobusy zastavují v zastávce Výstaviště Letňany. V těsné blízkosti zmíněné křižovatky je též 9. května 2008 zprovozněn nový terminál Letňany, kde je nově, nejen z linky 195, v nově zřízené nácestné umožněn přestup na prodlouženou trasu C pražského metra (úsek IV.C2 Ládví – Letňany).


Do Cukrovarské ulice, nedaleko zastávky Čakovický zámek, právě odbočila kloubová Karosa B 741 č. 6019 (15. 4. 2011)

Zpět do své staronové konečné, Avia Letňany, linku navrací následující fáze úprav linkového vedení v letňansko-čakovické oblasti. Od 30. srpna 2003 přebírá úlohu zajištění pravidelné celotýdenní obsluhy Čakovic přesměrovaná a posílená linka 140, což umožňuje linku 195 odklonit do trasy Jesenická – … – Tupolevova – Krausova – Avia Letňany, vedení přes Tupolevovu ulici však lince zůstává zachováno. Ani tato změna však není pro linku definitivní, a severnějších oblastí, které provedenou úpravou opustila, vzápětí znovu dosahuje zejména díky novodobé vysokopodlažní bytové zástavbě v prostoru mezi Čakovicemi a Třeboradicemi, pro kterou se zažilo nedávné označení Sídliště Čakovice.


Kvůli rekonstrukci komunikací v přilehlé oblasti výjimečně projíždí Malešickou ulicí odkloněný spoj linky 195 (16. 7. 2010)

Rychle osidlovaný komplex zůstával relativně dlouho bez jakékoli rozumné obsluhy hromadnou dopravou, až teprve roku 2007 bylo zdejší obratiště poprvé obslouženo zprvu vybranými, později všemi spoji linky 233. Obsluha této lokality je ještě více zkvalitněna úpravou z 30. srpna 2008, kdy dochází k trvalému zrušení linky 233 a její náhradě přesměrovanou linkou 195, která je tak nadále provozována v trase Jesenická – … – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Čakovický zámek – Sídliště Čakovice. První osadníci nově budovaného sídliště tím získali pravidelné celodenní a celotýdenní spojení, nabízející též spojení i dále, než jen k nejbližší stanici metra.


Dříve exponovaný přestupní terminál Skalka opouští hostivařská Karosa B 731 č. 7237 (1. 8. 2004)

Do současné trasy se linka dostává během celoplošných trvalých změn autobusové sítě, provedených k 15. říjnu 2016. Mezi jednu z dlouhodobých potíží organizace provozu linek v okolí Letňan patřilo soustavné přetěžování linky 158, která jako jediná zajišťovala smysluplnou obsluhu nově budovaného a stále se rozrůstajícího sídliště, vznikajícího v dříve nezastavěném prostoru mezi Letňany a Kbely. V rámci provedených změn tedy místní obyvatele začala svážet přesměrovaná linka 195, která jim v upravené trase Jesenická – Hlohová – Centrum Zahradní Město – Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Malešické náměstí – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Nový Prosek – Letňany – Staré Letňany – Avia Letňany – Krausova nabídla za cenu mírného prodloužení intervalu i kloubové autobusy. Linka je provozována v klasickém celodenním a celotýdenním režimu, v koncovém úseku Avia Letňany – Krausova jsou ale, s ohledem na nepříznivé možnosti manipulačního odstavu vozidel v blízkosti obou konečných, vedeny pouze vybrané spoje.


Po Vysočanské estakádě vzhůru k Proseku stoupá kloubový SOR NB 18 č. 6605 linky 195 (17. 8. 2011)

Severojižní osa na východním okraji širšího centra hlavního města, po níž jsou vedeny autobusové linky tangenciálního charakteru, které spojují většinu významných lokalit, zde se nacházejících, a zároveň umožňují na několika místech přestup na kapacitní kolejovou dopravu, s níž je možné pokračovat v radiálním směru do centra, patří mezi nejexponovanější relace, jež autobusovy pražské městské hromadné dopravy obsluhují. Její význam ještě více posílila soustava postupných úprav linkového vedení, která probíhala během posledních dvaceti let – zatímco dříve tuto spojnici obsluhovalo v dílčích úsecích větší množství kratších autobusových linek, z nejvýznamnějších jmenujme např. linky 122 (Chodov – Léčiva), 127 (Poliklinika Mazurská – Sídliště Černý Most), 145 (Opatov – Nový Hloubětín, později Jesenická – Ládví), 146 (Želivského – Nový Hloubětín), 177 (Chodov – Poliklinika Mazurská) nebo 276 (Sídliště Bohnice – Sídliště Černý Most). Na konci tohoto procesu, který je dokonán v květnu 2008, je však obsluha celé relace zajištěna výhradně svazkem vzájemně proložených souběžných linek 177 a 195.


Standardní autobusy linky 195, odstavené v obratišti Jesenická, vyčkávají na čas svého pravidelného odjezdu (21. 4. 2007)

Provoz linky 195 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let v rolích subdodavatelů městského majoritního dopravce. Po většinu dobu provozu se na linku plánovaně vypravovaly autobusy standardní délky, od 1. listopadu 2010 se však přechází na režim smíšeného provozu standardních a kloubových autobusů. Provoz na lince tak byl přechodně organizován způsobem, kdy v ranní špičce vyjela se všemi pořadími obsazenými klasickými vozy, avšak mezi osmou a desátou hodinou došlo k jejich výměně za článkové autobusy, které pak zajistily všechny pozdější spoje, včetně odpolední špičky, večerů, i celodenního víkendového provozu. Od 1. října 2011 pak kloubové autobusy obsluhují bez výjimek všechny spoje linky 195.


Krátká epizoda soustavnějšího provozu autobusů SOR BN 12 se týkala i tehdejší linky 195 (24. 6. 2008)

1) – nynější zastávka Avia Letňany
2) – nyní náměstí OSN, potažmo zastávka Vysočanská
3) – současný název zastávky je Nádraží Libeň
4) – nynější zastávka, resp. terminál Skalka
5) – odpovídá cca současné zastávce Na Padesátém
6) – nyní Centrum Zahradní Město
7) – pozdější obratiště Jesenická
8) – nyní zastávka OC Čakovice