www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 259

Vinořská stálice, autobusová linka 259, představovala v době před rozvojem sítě příměstských linek Pražské integrované dopravy základní formu hromadného spojení s Prahou. Zejména v posledních letech však stále pozvolna ztrácí spoje ve prospěch ostatních souběžných linek, a v závěru své existence, kdy v určitých provozních obdobích dokonce nebyla provozována vůbec, působila již jen jako torzo dřívějšího kvalitního spoje. Její znovuzrození v množině školních linek jí přisoudilo oproti dřívějšímu provozu zcela jinou roli.


Výlukově přesunutá zastávka Prosek s nízkopodlažním vozem č. 3200 (2. 4. 2006)

Obec Vinoř již v dopravním pravěku těžila ze své výhodné polohy, neboť se nacházela přímo na významné obchodní trase z Prahy do Staré Boleslavi. V polovině 18. století jsou na ní doloženy pravidelné poštovní spoje, spojení k nejbližší železniční stanici do nedalekých Satalic, kam vlaky soukromé Turnovsko–kralupsko–pražské dráhy poprvé přijely roku 1872, zajišťovala další koněspřežná poštovní linka1), prokazatelně jezdící v letech 1898 – 1921.


Autobusy č. 4118 a 7338, vypravené na linku 259, v terminálu Českomoravská (7. 5. 2008)

Počátkem 20. století se též pracovalo na několika projektech příměstských elektrických drah, z nichž vesměs všechny primárně zamýšlely spojit Prahu s Brandýsem nad Labem, přičemž se snažily trasou kopírovat státní silnici, vedoucí přes Vinoř. Známými jsou například projekt České společnosti elektrotechnické V. Suchánek a spol., plánující dráhu ze Žižkova přes Vysočany, Hloubětín, Kbely a Vinoř do Staré Boleslavi, z roku 1897. V letech 1906 – 1907 uskutečňoval obdobný záměr také František Křižík, ale z plánů záhy sešlo. Poslední projekt vypracovalo brandýské soukromé družstvo roku 1919, avšak ani tento plán nedošel své realizace. A tak se jediným tramvajovým vozem, který se vyskytl na katastru Vinoře, stává až ex-pražský vůz T3 SUCS č. 7043, který v areálu Pražských strojíren2) plní funkci statického propagačního vozidla.


Autobusové obratiště Vinoř, hosticí standardní vozy linek 259 a 202 (30. 8. 2005)

Ve své nedávné historii tak Vinoř zůstala odkázána především na autobusy. Již roku 1912 je doložena jedna z prvních autobusových linek na našem území, Praha – Brandýs nad Labem, jejíž provoz přerušila první světová válka. V období První republiky pak obsluhu zajišťovaly dálkové spoje, mající ve Vinoři nácestnou zastávku. Z poválečných linek ČSAD je nutné zmínit zejména linku 10280, respektive 010283), která počínaje létem 1954 obsluhovala trasu Vinoř – Kbely – Letňany – Ďáblice – Březiněves – Odolena Voda. Přestože ji lze s určitou dávkou nadsázky považovat za předchůdce pozdější linky městské dopravy č. 202, zavedení námi sledovaného spoje 259 ji též ovlivnilo – od roku 1981 přestává obsluhovat úsek Letňany, Avia – Vinoř, neboť je právě novou linkou 259 nahrazen.


Zastávku Letecké muzeum opouští nízkopodlažní Citybus č. 3282 (12. 6. 2010)

K síti pražské městské dopravy se Vinoř připojila více než sedm let po svém pohlcení hlavním městem. 23. listopadu 1981 tak poprvé vyráží autobusy Dopravního podniku na trasu Vysočany, ÚNZ4) — Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř. Ve svém celodenním celotýdenním provozu je na této relaci jedinou linkou městské dopravy, stále však zůstává doplněna průjezdnými regionálními linkami ČSAD (např. 10060, 10070). Přesně po devíti letech, 23. listopadu 1990, se pak prodlužuje k nově vybudovanému terminálu u stanice metra B Českomoravská.


Karosa B 732 č. 5852, obsluhující linku 259, projíždí křižovatkou u zastávky Kbely (25. 8. 2008)

Během devadesátých let a zpočátku 21. století pak linku 259 ve Vinoři postupně doplnily další, nově zřízené, spoje – ať už se jedná o městské linky 185, 202, 278 a 280, příměstské linky 302, 354, 375, 378, 386 a 399 nebo noční spoje 513 a 603. Stále si však zachovávala svou hlavní a nezastupitelnou roli v každodenní přepravě místních obyvatel za svými povinnostmi do centra města.


Do terminálu Palmovka linka 259 zavítá pouze při přerušení provozu metra (29. 2. 2008)

Situace se dramaticky změnila až se zprovozněním úseku metra IV.C2 Ládví – Letňany. Od 9. května 2008 je k této stanici linka 259 zkrácena, zároveň se kvůli posílení příměstské linky 375 výrazně snižuje počet spojů na ni vedených. Dále, vzhledem k skutečnosti, že linka 375 nadále jezdí až do Vysočan na konečnou Českomoravská, značně klesá zájem vinořských obyvatel o autobusy linky 259, kterými se prakticky nikam jinam, než k nejbližší stanici metra, nedostanou. Ještě větší úpadek přineslo zavedení příměstské linky č. 378, tvořené ve své pražské části výhradně převedenými spoji z linky 259, o něž byla ochuzena. V tomto kontextu ani příliš nepřekvapí, když se organizátor systému Pražské integrované dopravy pokoušel k 1. září 2012 linku 259 zcela zrušit.


Poslední den provozu linky přes Prosek na Českomoravskou (8. 5. 2008)

Vzhledem k silným protestům městské části Praha–Vinoř ke konečnému řešení tehdy přistoupeno nebylo, příležitost však nezůstala nevyužita pro další razantní seškrtání spojů, čímž došlo k téměř úplnému zastavení provozu v pracovní dny (zůstáválo cca 5 párů spojů). Celoplošné úpravy autobusové sítě, které proběhly po zprovoznění úseku metra V.A k 7. dubnu 2015, sice ovlivnily zejména západní část hlavního města, přesto však ke stejnému termínu dochází i k trvalému zrušení linky 259. Obsluhu relace mezi Vinoří a stanicí metra Letňany v okrajových provozních obdobích, které její existující zbytky pomáhaly vykrývat, posílily již od srpna 2014 nově zřízené spoje souběžné příměstské linky 375.


Příjemný letní podvečer s linkou 259 a zastávkou Lohenická (8. 7. 2008)

Pokračující proces integrace dalších příměstských oblasí postavil organizátora systému před zcela nový problém, začal si totiž uvědomovat nedostatek volných čísel, jimiž by mohl označit nově zřizované linky. Proto se rozhodl přistoupit, kromě dalších opatření, ke kurióznímu kroku, spočívajícím v plošném přečíslování školních linek z jimi dříve obsazeného intervalu 551 – 575 do čerstvě uvolněné číselné řady 251 – 275. Zatímco u jiných městských linek, které se v tomto rozmezí nacházely, vyvstala nutnost je předtím přečíslovat, školní linka 559 mohla být pod novým číselným označením k 4. září 2017 bez dalších opatření trvale zřízena. Její současná trasa, Jahodnice II – Sídliště Jahodnice – Za Horou – Pávovské náměstí – Nádraží Kyje – Vajgarská – Sídliště Lehovec – Sídliště Hloubětín – Hloubětínská, nedoznává oproti její předchůdkyni žádné úpravy. Stejně tak zůstává zachován rozsah provozu, který činí dva spoje v ranní špičce v uvedeném směru a dva spoje během odpolední špičky ve směru opačném.


Znovuzrozená školní linka 259, zachycená v zastávce Jiráskova čtvrť (30. 11. 2017)

1) – Počínaje rokem 1919 je linka označována č. 936.
2) – Areál se nachází těsně u současné zastávky Vinoř.
3) – K přečíslování z 01028 na 10280 došlo od nového JŘ roku 1972.
4) – dnešní zastávka Vysočanská