www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 157

Městská autobusová linka 157 sloužila cestující veřejnosti během uplynulých téměř padesáti let, do nichž spadají všechna období její existence, ve dvou zcela odlišných oblastech hlavního města. Impulsem pro její zavedení se v obou případech stalo budování a osidlování nových sídlištních celků, které dosud postrádaly kvalitní napojení na síť městské hromadné dopravy, přičemž poprvé bylo číslo 157 povoláno do služby v severní části hlavního města, po dalších patnácti letech se ale za podobných okolností objevilo na jeho opačném konci. Všechny provozované varianty však navzájem pojí doplňkový charakter linky, která povětšinou vyjížděla jen v nejexponovanějších obdobích.


Kloubová Karosa B 741 č. 6018 opouští za ostrého ranního slunce nácestnou zastávku Labe (5. 4. 2007)

Jednou z prvních oblastí, kde se v šedesátých letech dvacátého století začalo s rychlou výstavbou jednoduchých, zato však velkokapacitních panelových domů, byla i katastrální území Prosek a Střížkov. Zatímco v prvních letech postupného obydlování nových budov postačovaly stávající průjezdné autobusové linky, které v jejich těsné blízkosti projížděly do vzdálenějších obcí, např. do Letňan a Čakovic (141, 158, 159), záhy vyvstala nutnost zřízení dalších spojů, určených zejména pro obyvatele nové zástavby. Těsně před rázným nástupem éry překryvných linek, z nichž měly pro oblast Proseka největší význam pozdější linky 126 / 226 a 156 / 256, vznikla i běžná městská autobusová linka, nijak nevybočující ze základních schématu ostatních pražských spojů.


Současností linky 157 je provoz standardních autobusů, a to pouze v přepravních špičkách pracovních dnů (16. 1. 2014)

Vůbec první linkou, zřízenou zejména za účelem kvalitního obsloužení proseckého sídliště, se tak 10. dubna 1969 stává linka 157, která k tomuto dni vyráží na trasu Vysočany, ÚNZ1) – Vysočanská radnice – Prosek – Sídliště Prosek – Liberecká2) – Vychovatelna. Nabízí tak pravidelné celotýdenní spojení ve všech denních provozních obdobích, přičemž zároveň umožňuje přestup na kapacitnější tramvajové linky na obou svých konečných zastávkách. Setkáváme se tak nejen s prvním zástupcem oboustranného napaječe páteřních dopravních prostředků v této oblasti, který v několika různých variantních trasách zůstal zachován až do otevření úseku metra IV.C2, ale též s první městskou autobusovou linkou, která projížděla Libereckou ulicí.


Kačerovská Karosa B 941 č. 6218 míjí druhou nácestnou zastávku Sídliště Lhotka (foto: Lukáš Vokřínek, 28. 8. 2012)

Krátce po zprovoznění prvního úseku pražského metra dochází též ke přesměrování či zavedení několika autobusových linek, zajišťujících návoz cestujících z proseckého sídliště k jeho nejbližší stanici, kterou v té době byla stanice Sokolovská. Tento proces se neomezuje pouze na termín plošných trvalých změn, nastávající bezprostředně po výjezdu prvních vlaků podzemní dráhy, ale částečně pokračoval i v letech následujících. Zářným příkladem je 27. září 1975, kdy je zřízena nová linka č. 210, obsluhující trasu Sokolovská – Vychovatelna – Liberecká – Prosek, která ale zároveň ve své východní části nahrazuje dosud tudy vedenou linku 157. Ta je ke stejnému termínu, tedy 27. září 1975, přesměrována do trasy Vysočany, ÚNZ1) – … – Liberecká2) – Lovosická3).


Karosa B 741 č. 6117 v závěru ranní špičky stoupá ke konečné zastávce, jíž je terminál Kačerov (5. 4. 2007)

Ani v této zkrácené trase však nezůstává provozována příliš dlouho, a již 1. září 1980 je její provoz trvale ukončen, přičemž nedochází k žádné formě okamžité náhrady zavedením či přesměrováním jiných autobusových linek v blízkém okolí. Konec letních prázdnin roku 1980 je obecně v síti pražské městské dopravy spjat s určitým plošným omezením provozu spojů povrchové dopravy, hned u několika autobusových linek na celém území hlavního města (120, 132, 134, 146, 153, 175, 199, 201) je přistoupeno k úpravě období provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů, určitá úsporná opatření nastávají i v tramvajové dopravě.


Kačerovská Karosa B 951 E č. 4065 linky 157 sjíždí od zastávky Družná vstříc Modřanům (5. 9. 2012)

Zanedlouho se autobusy, nesoucí číselné označení 157, objevují v pražských ulicích znovu, tentokrát však napomáhají obsloužit nově se rodící sídliště na opačném konci města. Od 27. dubna 1981 vyráží na trasu Budějovická – Nemocnice Krč – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Rozvodna4) – Tyršova čtvrť, kde posiluje zejména již dříve zavedenou linku 205, na rozdíl od tohoto staršího souběžného spoje je však provozována pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Postupné dokončování a předávání sídliště Modřany, včetně navazujících místních komunikací, ale vyžaduje prodloužení této linky blíže nové zástavbě, a tak od 30. srpna 1982 místo obratiště Tyršova čtvrť obsluhuje zastávky Družná a Sovětské armády5), přes které dojede až na konečnou Sídliště Modřany6).


Dva standardní autobusy linky 157, zleva vozy č. 3395 a 7353, zachycené v obratišti Kačerov (5. 6. 2013)

Několik následujících změn zahrnuje pouze úpravy rozsahu provozu této linky. Od 1. prosince 1983 je nakrátko vypravována ve všech denních provozních obdobích, včetně večerů a víkendů, hned k 4. listopadu 1984 se ale znovu pouze na přepravní špičky pracovních dnů a ve zbylých časech je naopak nahrazena rozšířením rozsahu provozu souběžné linky 190. Během některého ze zmíněných termínů, nejpozději však 4. listopadu 1984, dochází zároveň ke zrušení všech nácestných zastávek mezi zastávkami Nemocnice Krč a Lhotka, které nově linka 157 projíždí. Ještě většího omezení se linka 157 dočkává 1. dubna 1987, od kdy vyjíždí dokonce pouze během ranní přepravní špičky.


Nedávno omlazená Karosa B 931 č. 7443 míří v odvratném směru odpolední špičky na Kačerov (5. 9. 2012)

O jejím přetvoření do linky čistě doplňkového charakteru svědčí i její úplné zrušení během letních prázdnin 1987, 1988 a 1989. Naopak k částečnému obnovení někdejší slávy linky 157 dochází 17. října 1989, kdy je ze své dosavadní konečné Sídliště Modřany6) prodloužena do trasy Budějovická – … – Sídliště Modřany6) – Petržílova – Na Beránku. Spojení okolí sídliště Na Beránku s trasou metra C již dva roky zajišťovala linka 170, je ale nutné podotknout, že konala skutečně dlouhou a nepříjemnou zajížďku přes Hodkovičky a Braník, a první plnohodnotné spojení k této trase je tedy zajištěno až prodloužením linky 157. Ke stejnému termínu je též obnoven její provoz i během odpolední špičky pracovních dnů.


Kačerovská Karosa B 941 E č. 6295 právě obsluhuje nácestnou zastávku Pavelkova (23. 5. 2006)

Ještě delšího provozního období se linka 157 dočkává 31. srpna 1991, od kdy znovu vyráží v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu, přičemž jsou všechny její spoje vedeny obousměrně v celé trase linky. Celá první polovina devadesátých let se však v oblasti Modřan nesla v duchu neustálého čekání na konečné zprovoznění dlouhodobě budované tramvajové tratě. Ta se v trase Nádraží Braník – Levského skutečně od 27. května 1995 uvedla do provozu, čímž vyvolala rozsáhlé změny autobusových linek v celém širším okolí, některé byly zcela zrušeny, zatímco jiné spoje prošly větší či menší úpravou. Právě na linku 157 mají provedené úpravy skutečně drtivý dopad, po tomto termínu je provozována jen v ranní přepravní špičce pracovních dnů v trase Tylova čtvrť – Družná – Labe – Sídliště Lhotka – Nemocnice Krč – Budějovická, kterou obsluhuje pouze v tomto směru.


Citybus č. 3469 linky 157 právě stoupá od krčské nemocnice vstříc Lhotce a Modřanům (foto: Petr Blažek, 5. 3. 2013)

Od 1. července 1996 se počátečním místem, kde je umožněn nástup cestujících, stává zastávka Poliklinika Modřany, ještě většího prodloužení trasy se linka dočkává 18. října 1999, kdy je nadále provozována v trase Na Beránku – Petržílova – Poliklinika Modřany – … – Nemocnice Krč – Kačerov. Ani její převedení z Budějovické na Kačerov ale nezvrátilo velmi omezený charakter provozu, a i po následujících více než deset let bude zachován pouhý jednosměrný provoz v ranní špičce s režijním návratem autobusů zpět z Kačerova do obratiště Na Beránku. Tento stav nepříliš efektivního provozu, kdy vozy, kmenově nasazené na linku 157, vykonají během běžného dne v provozu s cestujícími slabší výkon, než na manipulačních přejezdech, se částečně podařilo zvrátit až přibližně po roce 2005, kdy několik spojů linky 157 v závěru ranní špičky začaly vykonávat kačerovské kurzy linek 139 a 253, dosud manipulačně přejíždějící z obratiště Na Beránku až do garáží Kačerov.


Zastávku Novodvorská, před níž je zachycen spoj linky 157, vůz č. 6018 bez zastavení projede (10. 6. 2009)

Zejména z pouhého porovnání tras by se dalo konstatovat, že úprava, kterou linka 157 prošla k příležitosti spuštění tzv. metropolitní sítě PID dne 1. září 2012, nemá na její provoz zásadnější vliv a týká se pouze několika málo zastávek v koncové části trasy. Mnohem zajímavější jsou však její ostatní provozní parametry, neboť svou novou trasu, Kačerov – Nemocnice Krč – … – Poliklinika Modřany / Čechova čtvrť, pojíždí obousměrně, a to v ranní i odpolední špičce pracovních dnů. V zastávce Čechova čtvrť byl v této verzi linky umožněn pouze nástup cestujících, v opačném směru se ukončila již v zastávce Poliklinika Modřany, odkud pokračuje manipulačně.


Výjimečně je za zastávkou Modřanská rokle zachycen vůz l. 157, která tudy nikdy pravidelně nevedla (5. 6. 2013)

Prozatím poslední změna trasy přetvořila vedení linky 157 k 15. říjnu 2016. Nejedná se však o nijak rozsáhlou úpravu jejího trasování, ovlivněn je pouze její závěrečný úsek v Modřanech. Nově se z předposlední, resp. poslední zastávky Poliklinika Modřany nevydává západně k jednosměrné nástupní zastávce Čechova čtvrť, nýbrž pokračuje dále směrem ke konečné Násirovo náměstí, obsluhující zejména severní okraj sídliště Na Beránku. Po velmi dlouhé době tak tato oblast získává spojení veřejnou hromadnou dopravou, které lze z hlediska četnosti obsluhy označit za atraktivní, i když zůstává stále omezeno pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Nově vzniklá trasa linky 157, Kačerov – Nemocnice Krč – Lhotka – Sídliště Lhotka – Labe – Družná – Poliklinika Modřany – Násirovo náměstí, kterou pojíždí obousměrně, a to v ranní i odpolední špičce pracovních dnů, je tak zároveň i trasou současnou. Taktéž zůstává zachován zrychlený charakter linky, kdy projíždí zastávkami Zálesí, Sulická a Novodvorská.


Do výstupní zastávky Kačerov právě přijíždí kačerovská Karosa B 741 č. 6009 (26. 1. 2004)

S linkou 157 byly po většinu doby jejího provozu neodmyslitelně spjaty autobusy pražského majoritního dopravce, Dopravního podniku, nalezneme však i období, kdy se na lince stabilně objevovaly autobusy jiných subjektů. Konkrétně mezi 1. červencem 1991 a 14. březnem 1992 ji společně obsluhoval jak dopravní podnik, tak místní pobočky bývalého státního podniku ČSAD, z nichž sem byly vypravovány jak standardní, tak i článkové autobusy. Kloubové autobusy se během provozu linky několikrát s vozy běžné délky vystřídaly, zatímco první léta provozu se nesou ve znamení standardních autobusů, velkokapacitní vozy Ikarus linku obsluhují od 30. srpna 1982 do 2. února 1987, kdy jsou vystřídány vozy běžné délky. Smíšený provoz standardních i kloubových vozů je na lince dále veden mezi 4. prosincem 1989 a 5. červencem 1990, následně se však vypravují výhradně článkové autobusy. Naopak v krátkém období od 27. května 1995 do 1. července 1996 se zde objevují pouze standardní vozy, poté jsou však vystřídány kloubovými autobusy. Ty se zde drží až do poslední trvalé změny dne 1. září 2012, od kdy linka přechází do vypravování autobusy běžné délky, které se na lince prozatím drží dodnes.


Čerstvě zřízený odpolední provoz linky 157 s vozem SOR NB 12, zachyceným poblíž zastávky Družná (5. 9. 2012)

1) – zkratka ÚNZ, případně OÚNZ, označuje (okresní) ústav národního zdraví; stejnojmenná konečná zastávka se nacházela v ul. K Moravině v těsné blízkosti pozdějšího terminálu Českomoravská
2) – odpovídá současné zastávce Střížkov
3) – nyní zastávka, resp. obratiště Poliklinika Prosek
4) – nejblíže zastávce Rozvodna, umístěné na původní lhotecké silnici, je dnes zastávka Družná
5) – nyní zastávka Tylova čtvrť (nezaměňovat s Tyršovou čtvrtí)
6) – nynější zastávka Poliklinika Modřany