www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 124

Autobusová linka pražské městské dopravy čísla 124 od dob svého prvního výjezdu nikdy neopustila oblast městských částí Podolí a Krč. Z takové definice ale rozhodně nelze usuzovat, že by se nyní svým dřívějším podobám nějak výrazně podobala, neboť za bezmála pětapadesát let své existence prošla postupnou proměnou. Během ní se z krátkého lokálního spoje, obsluhujícího jednu z klasických vilových čtvrtí, přetvořila v exponovanou součást sítě linek povrchové dopravy, kterou každodenně ke svým cestám využívá početná skupina cestujících.


Předváděcí autobus Volvo 7700LH s hybridním pohonem právě dorazil na konec trasy linky 124 (4. 9. 2012)

Brzká poválečná léta nebyla pro autobusový provoz pražských Elektrických podniků právě nejšťastnější období. S nedostatkem provozních prostředků, nevyhovujícím technickým zázemím a nepříliš početným vozovým parkem představovalo určitou výzvu samo zajištění alespoň základní obsluhy ve stávajícím rozsahu sítě. Teprve po celkové konsolidaci provozu, dodávce dalších vozidel a všeobecném obnovení běžného života přicházely na pořad dne otázky možného zavedení městské dopravy do dalších, dosud neobsluhovaných lokalit.


Vršovická Karosa B 732 č. 5799 v zastávce Kloboučnická, která dříve byla pro linku 124 konečnou (15. 12. 2010)

Jedním z dosud opomíjených míst byla i rozlehlá prvorepubliková vilová zástavba v Podolí, jejíž obyvatelé zůstávali odkázáni na nepříjemnou pěší docházku k nejbližším tramvajovým linkám, příčemž mohli volit mezi konečnou Ryšánka a zastávkami branické trati na vltavském nábřeží. Nabídku spojů ale od 1. září 1959 výrazně rozšiřuje nově zřízená autobusová linka 124, která v režimu celodenního a celotýdenního provozu vyráží na trasu Dvorecké náměstí1) – U školy – Na Dobešce – Na Zemance – Ryšánka2). Ještě téhož roku, 1. prosince 1959, dochází k drobnější úpravě sledu zastávek uvnitř vilové čtvrti.


Dominantou Čechova náměstí je ozářený kostel sv. Václava, doplněný o nízkopodlažní Citybus č. 3050 (10. 3. 2014)

Pomocí čerstvě zřízené autobusové linky 124 v následujících letech zároveň dochází k dosud chybějícímu tangenciálnímu propojení nepříliš vzdálených lokalit v nejbližším okolí, které dosud byly obsluhovány pouze v radiálním směru po stávajících tramvajových tratích. Dne 3. října 1960 se tak prodlužuje do trasy Dvorecké náměstí – … – Ryšánka – Zelená liška – Rohová3) – Hadovitá – Michelská. Na současné síti místních komunikacích se však takové vedení oprávněně jeví nerealizovatelným, neboť mezi zastávkami Zelená Liška a Hadovitá projížděla dnešní Baarovou ulicí, která však byla později zneprůjezdněna vystavěnou Severojižní magistrálou. O rok později, 2. května 1961, pak všechny její spoje pokračují o jednu zastávku dále do konečné Kloboučnická, kde lze například uskutečnit pohodlný přestup na jednu z prvních průkopnic překryvné autobusové sítě.


Karosa B 951 E č. 4124, zachycená na objízdné trase v zastávce Pekárenská (21. 6. 2010)

Datum 19. října 1970 je pro celou oblast horní Krče významným mezníkem, neboť v tento den dochází k trvalému ukončení provozu na tramvajových tratích na Ryšánku a Kačerov, a tento druh dopravy tak zůstává na pár následujících let zachován pouze na poslední zbývající trati, směřující z Budějovického náměstí dále k centru. Zrovna toto omezení ale paradoxně nijak nesouvisí s úpravou vedení linky 124, která je nadále od tohoto dne vedena ze zastávky Budějovické náměstí téměř současnou trasou Vyskočilovou ulicí přes zastávku Hadovitá. V první polovině sedmdesátých let několikrát vystřídala jízdu Olbrachtovou ulicí a ul. Antala Staška, krátce po zahájení provozu metra v této lokalitě, od 22. prosince 1974, je však přesměrována přes zastávku Na strži definitivně.


Spoj linky 124, obsloužený vozem č. 7096, stoupá vzhůru Kovringovou ulicí (19. 10. 2012)

Dalším významným termínem je 23. listopad 1990, kdy síť pražské městské dopravy obohacují hned dvě nové dopravní stavby – jednak je do provozu uveden nový úsek metra (II.B Florenc – Českomoravská), zároveň je též zprovozněna nová tramvajová trať mezi Ohradou a Palmovkou. Zejména druhá jmenovaná ovlivnila linkové vedení i v oblasti Vršovic a Michle, neboť dosud tudy vedené autobusové linky 126 a 127 jsou kvůli nové trati zrušeny, ale v závěrečném úseku tím vzniká potřeba jejich náhrady. Ta je zajištěna zejména zřízením nové linky 139 a také prodloužením linky 124 do trasy Dvorce – … – Kloboučnická – Koh-I-Noor / Čechovo náměstí – Kodaňská – Želivského.


Nedávná konečná a manipulační zastávka linky 124, Kavkazská, s kačerovskou Karosou B 731 č. 7225 (28. 11. 2004)

Právě nově nabytého úseku se však dotýkají drobné úpravy tras autobusových linek městské hromadné dopravy v oblasti horních Vršovic z 18. ledna 1997, které se linky 124 dotkly jejím zkrácením pouze do úseku Dvorce – … – Kavkazská. Poslední jmenovaná úprava je však úplně anulována o necelých deset let později, k 2. září 2006 se všechny její spoje znovu prodlužují do předcházející trasy, Dvorce – … – Koh-I-Noor / Čechovo náměstí – Na Míčánkách – Želivského. Příčinou jejího opětovného dovedení až k tomuto terminálu bylo dokončení výstavby nového Justičního paláce v areálu bývalých kasáren nedaleko zastávky Na Míčánkách, kde se očekávala výrazně zvýšená poptávka.


Brzké podzimní dopoledne s hostivařským vozem SOR NB 12 č. 3551, odstaveným v obratišti Habrová (11. 10. 2010)

Prozatím poslední změna proběhla v rámci plošného termínu úprav linkového vedení v jihovýchodní části Prahy dne 1. září 2009. Součástí těchto rozsáhlých změn bylo i trvalé zrušení posledního dosud provozovaného úseku bývalé autobusové linky 234, aby však zůstala zachována alespoň minimální dopravní obsluha odlehlejší části Jarova, došlo k její náhradě prodloužením části spojů námi sledované linky 124. Ta je tak od tohoto data provozována v současné trase Dvorce – U školy – Dobeška – Zemanka – Ryšánka – Budějovická – Brumlovka – Hadovitá – Kloboučnická – Koh-I-Noor / Čechovo náměstí – Na Míčánkách – Želivského – Mezi hřbitovy – Třebešín – Habrová, je však nutné podotknout, že v závěrečném úseku, mezi obratišti Želivského a Habrová, je ve všech provozních obdobích vedena pouze polovina spojů.


V posledních týdnech provozu autobusu č. 5889 byl zachycen jeho příjezd do zastávky Ryšánka (25. 7. 2012)

Autobusová linka 124 byla po celé období své existence obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně tak jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodávek, oblíbené z raných porevolučních let. Zároveň byla vždy plánovaně obsluhována autobusy standardní délky, nelze však vyloučit možné sporadické vypravení kloubových vozů, například jako záložních či pohotovostních vozidel.


Nový kancelářšký komplex Brumlovka představuje pro všechny tudy vedené linky významný zdroj poptávky (18. 4. 2011)

1) – odpovídá současné konečné zastávce Dvorce
2) – konečná stanice tramvajové trati, obsluhovaná až do r. 1970
3) – zastávka v Baarově ulici uvnitř dnešního sídliště Michelská