www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 266

Autobusová linka 266 po většinu svého aktivního působení spojovala s osídlenějšími částmi hlavního města drobnější usedlosti, nacházející se na jihovýchodním okraji Prahy. Trasa této linky v běhu času nedoznávala nijak výrazných změn, nezahrneme-li její dílčí zkracování či prodlužování na obou koncích, které se obvykle provádělo v návaznosti na zprovozňování nových úseků podzemní dráhy či částečné reorganizace linkového vedení v dané oblasti. Teprve až nedávné události měly za následek skutečně zásadní změnu jejího charakteru.


Víkendový provoz linky 266 s Karosou B 931 č. 7377 v obratišti Nádraží Uhříněves (29. 1. 2006)

Nepatrná víska Hájek, která získala samostatnost teprve roku 1923, se součástí Prahy stává v poslední etapě plošného rozšiřování území hlavního města, k 1. červenci 1974. Samotná obec ležela mimo významné tranzitní silnice, a místní obyvatelé tak zprvu zůstávali odkázáni zejména na pěší docházku do Uhříněvsi, kde se již od 14. prosince 1871 nacházela železniční stanice Dráhy císaře Františka Josefa, odkud následně bylo možné pokračovat dále pěšky. Ti cestující, kteří nejevili zájem o cestování po železnici, mohli poměrně brzy použít většího množství autobusových linek, které Uhříněvsí projížděly po černokostelecké silnici. Jako první se zde roku 1929 objevuje poštovní linka č. 837, jedoucí z Wilsonova nádraží přes Uhříněves, Říčany a Jevany do Kostelce nad Černými lesy, záhy ji však následuje mnohem více dalších soukromých i státních linek, jejichž provoz po druhé světové válce většinou převzal státní podnik ČSAD.


Těsně před konečnou zastávkou Skalka je zachycena hostivařská Karosa B 731 č. 7238 (27. 1. 2005)

Přímo do Hájku veřejná doprava doráží až v roce 1956, kdy je zavedena nová regionální linka ČSAD č. 01084 (Praha, Strašnice – Uhříněves – Hájek – Koloděje – Klánovice, žel.zast.), provozovaná pouze během všedních dnů. Z významných změn, které ovlivnily její vedení, jmenujme zkrácení všech spojů pouze do úseku Strašnice – … – Koloděje z roku 1958 a přečíslování na č. 01105 z r. 1961. Po připojení Hájku k hlavnímu městu se v roce 1974, již s novým označením 11050, odklání z Uhříněvsi do Čestlic, a oblast Hájku tak zcela opouští. Vzápětí ji nahrazuje nová linka č. 11180 (Praha, Strašnice – Dolní Měcholupy – Uhříněves – Hájek – Koloděje), která svůj provoz ukončuje až souběžně se zřízením spoje městské hromadné dopravy. U obou linek ČSAD se však vždy jednalo o poměrně sporadický provoz, kdy do Hájku zajíždělo jen několik málo spojů, které během své cesty ještě konaly závleky do dalších obcí, ležících stranou od hlavních tahů (např. do Pitkovic). Na výrazně vyšší úroveň obsluhy veřejnou dopravou si tak místní museli počkat až do roku 1981.


Karosa B 931 E č. 7469 právě projíždí středem městské části Hájek (foto: Petr Blažek, 8. 9. 2010)

Přestože poslední plošné rozšiřování katastru Prahy proběhlo již k 1. červenci 1974, městské autobusové linky do okolí Uhříněvsi poprvé dojíždí až v jedné z posledních etap zapojování nových okrajových městských částí do systému městské hromadné dopravy. Zahájení provozu však rozhodně nelze označit za nijak skromné – od 16. listopadu 1981 se do Uhříněvsi vydává najednou hned šest(!) nových autobusových linek, konkrétně se jedná o linky 232 (Kosmonautů – Pitkovice – Nádraží Uhříněves), 264 (Černokostelecká – Uhříněves – Kralovice), 265 (Černokostelecká – Uhříněves, Picassova – Benice – Lipany), 266 (Černokostelecká – Uhříněves – Hájek), 267 (Kosmonautů – Petrovice – Uhříněves) a 268 (Černokostelecká – Uhříněves – Kolovraty – Nedvězí).


V Uhříněvsi, nedaleko stejnojmenné zastávky, je na své jízdě ke Skalce zachycena Karosa B 731 č. 7171 (10. 2. 2005)

Právě linka 266, která v režimu klasického celodenního a celotýdenního provozu vyráží na trasu Černokostelecká – Malešická továrna – Průmyslová – Dolnoměcholupská1) – Picassova – Lidový dům2) – Uhříněves – Netluky – Hájek, zajišťuje obsluhu jmenovaného katastrálního území mnohem lépe. Oproti dřívějším několika málo náhodným spojům průjezdných regionálních linek ČSAD je na lince 266 veden klasický městský provoz, jehož intervaly ve špičkách pracovních dnů dosahovaly cca 70 minut, v sedle a o víkendech přibližně 90 minut, stejně tak je výrazně rozšířen rozsah provozu s prvními odjezdy z konečných krátce před 5. hodinou ranní a posledními odjezdy kolem 23. hodiny večerní. Je však nutné podotknout, že celou trasu projížděly spoje pouze vybrané spoje v ranní a odpolední špičce, v ostatních provozních obdobích existovaly spoje pouze ve zkrácené verzi Nádraží Uhříněves – … – Hájek, a pro další jízdu k centru města tak bylo nutné využít ostatní autobusové linky (268), případně železnici.


Pražskou konečnou linky 266 je v současnosti terminál Depo Hostivař, zde s odjíždějícím vozem 7369 (1. 8. 2011)

Další úprava pak proběhla v souvislosti s prodloužením trasy metra A – dne 4. července 1990 vlaky metra linky A poprvé dojely až do stanice Skalka. Tato fráze je do jisté míry nepřesná, ve skutečnosti prostorem budoucí stanice projížděly už dříve během režijních nájezdů z/do depa v Hostivaři, a o dodatečném vestavění dalších stanic bylo rozhodnuto až později, ale až k tomuto datu se stanice uvedla do provozu. Od 5. července 1990 je tak, pro umožnění pohodlného přestupu na metro, linka 266 prodloužena do trasy Skalka – Černokostelecká – … – Hájek, stále se však tato trasa týká pouze spojů během přepravních špiček pracovních dnů, a v okrajových provozních obdobích se nadále dalo linkou dojet jen k uhříněveské železniční stanici.


Karosa B 931 č. 7448 ve venkovsky vypadajícím úseku mezi zaniklou osadou Netluky a Uhříněvsí (16. 7. 2010)

Vedení linky následně výrazně ovlivnil soubor dočasných úprav, který proběhl během několikaleté výstavby kanalizace v Uhříněvsi, což si vyžádalo časté výlukové odklony všech autobusových spojů, danou oblastí projíždějících. Od 24. ledna 1998, kdy nastává další předěl etapovité výstavby, však vstupuje v účinnost trvalá změna, která linku 266 dělí na dvě provozní větve – zatímco během špiček pracovních dnů je nově provozována v trase Skalka – … – Uhříněves – Královice, její mimošpičková zkrácená varianta je vedena po trase Nádraží Uhříněves – … – Uhříněves – Královice – Netluky – Hájek. Ke stejnému termínu dochází ke značnému omezení provozu a zkrácení částečně souběžné linky 264, která nově přebírá špičkovou obsluhu Hájku. K 27. říjnu 1999 jsou ale jmenované úpravy anulovány, jmenované linky zcela navráceny do dřívějšího stavu a linka 266 tak nadále obsluhuje předchozí trasu Skalka / Nádraží Uhříněves – … – Hájek.


Minulostí je jak vůz č. 5958, tak i vedení linky 266 až do přestupního terminálu Skalka (31. 12. 2003)

Zatím poslední prodloužení trasy metra A na jejím východním konci, které vlaky této linky dovedlo až do nového terminálu Depo Hostivař, proběhlo koncem května 2006, přičemž plošné změny sítě linek povrchové dopravy, na tuto trasu obvykle navazujících, vstoupily v účinnost k 28. květnu 2006. V rámci těchto úprav je i linka 266 zkrácena pouze do úseku Depo Hostivař / Nádraží Uhříněves – … – Hájek. Mnohem významnější je však hned závěr téhož roku, 10. prosince 2006 je znovu prakticky sloučen mimošpičkový provoz linek 264 a 266. Tentokrát je však pro společnou obsluhu Hájku a Královic vybrána linka 264 a provoz námi sledované linky 266 je omezen pouze na špičky pracovních dnů, zároveň tedy dochází k úplnému zrušení dřívějších zkrácených spojů mezi konečnými Nádraží Uhříněves a Hájek.


Zkrácený spoj linky 266, zachycený těsně za zastávkou Průmyslová, právě obsluhuje vůz 7472 (4. 3. 2010)

K další trvalé úpravě vedení linky 266, která naopak její roli v systému hromadné dopravy v oblasti Uhříněveska posiluje, dochází 14. června 2009. Lince je opět navrácen rozsah celodenního a celotýdenního provozu, a zároveň ve své trase, v níž je od tohoto dne provozována, Depo Hostivař – Průmyslová – Dolní Měcholupy – Picassova – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice, stále dojíždí všemi spoji až k terminálu Depo Hostivař. Linka je ale obohacena ještě o vložené spoje Depo Hostivař – Uhříněves, posilující provoz v nejexponovanější části trasy. Zároveň je také trvale zrušena souběžná linka 264, a nadále jsou tak katastrální území Hájek a Královice obsluhovány pouze jednou společnou linkou (resp. nyní též příměstskou linkou 366, jejíž spoje jsou vedeny v takových časových polohách, kdy "základní" linka 266 nejede).


V manipulační zastávce Královice vyčkává na odjezd dalšího spoje hostivařská Karosa B 931 č. 7366 (6. 9. 2009)

Za koncem dlouholetého působení kupodivu nestálo další posilování role blízké železnice či pokračující posilování souběžných příměstských linek, nýbrž snaha o koncentraci všech městských autobusových linek do co nejužšího číselného intervalu. 29. dubna 2017 je linka 266 ve své stávající podobě přečíslována na tehdy neobsazené číslo 229. Změna číselného označení je ale fakticky jedinou změnou, která danou linku k tomuto termínu postihla, žádný další parametr jako rozsah provozu nebo trasa modifikován není. Společně s linkou 266 se téhož data přeznačily i další městské autobusové linky, provedenou úpravou totiž dochází k uvolnění rozmezí čísel 251 – 299, která jsou ještě téhož roku zaplněna linkami školními. Se zahájením následujícího školního roku, tedy od 4. září 2017, je skutečně pod číslem 266 zřízena školní linka, obsluhující trasu Zadní Kopanina – Zmrzlík – Řeporyjské náměstí – Náměstí U Lva – Píškova – Malá Ohrada – Nové Butovice. Linka však není zavedena zcela nově, jedná se o přímou následovnici do června téhož roku provozované linky 566. Kromě shodné trasy zachován zůstává i rozsah provozu, který představuje jeden ranní spoj v uvedeném směru3) a dva spoje odpoledne zpět.


Jeden z odpoledních spojů školní linky 266, zachycený nedaleko zastávky Píškova (31. 1. 2018)

Provoz linky 266 byl v prvních letech její existence spjat s vozidly jiných dopravců, než Dopravního podniku, již se svým zřízením dne 16. listopadu 1981 vyráží s autobusy místních poboček národního podniku ČSAD. Státní dopravce danou linku nepřetržitě obsluhuje až do 14. března 1992, kdy ji přebírá Dopravní podnik, který se na ni nadále udržel nepřetržitě až do současnosti4). Zatímco po dlouhá léta linku obsluhovala výhradně vozidla standardní délky, od 1. září 2012, je provoz linky doplněn o midibusy, které se vypravovaly ve večerním období pracovních dnů a po celá období víkendů. Obnovená linka 266 v kategorii školních spojů od 4. září 2017 je obsluhována standardními vozy.


SOR CN 8.5 č. 1933 společnosti About Me, s.r.o. nahrazuje nejedoucí spoje Dopravního podniku (16. 6. 2011)

1) – nynější zastávka Dolní Měcholupy
2) – pozdější název Nové náměstí
3) – Ranní provoz ve směru Nové Butovice fakticky zajišťují dva rozdělené spoje, které na sebe ale přímo nenavazují, jeden spoj obsluhuje pouze úsek mezi Zadní Kopaninou a Řeporyjským náměstím, druhý spoj jede v druhé části trasy z Řeporyjského náměstí na Nové Butovice
4) – Jedinou výjimku v novodobé historii představuje čtvrtek 16. června 2011, kdy z důvodu generální stávky odborů většiny veřejných společností došlo k poměrně výraznému omezení provozu linek Dopravního podniku hl. m. Prahy. Provoz svazku městských a příměstských linek 266 + 364 + 366 se však podařilo poměrně úspěšně operativně zajistit autobusy soukromé společnosti About Me, s.r.o.