www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 137

Radiální autobusová linka 137 již slouží pražským cestujícím necelé půlstoletí, přestože by jí běžný čtenář retrospektivních článků o vývoji pražského linkového vedení na základě jejího nízkého číselného označení neprávem mohl několik málo let přidat. V ulicích hlavního města se totiž objevila souběžně s drastickým omezením trolejbusové dopravy, přičemž impulzem, vedoucímu k zavedení tohoto autobusového spoje, bylo zrušení druhé nejstarší pražské trolejbusové trati, vedoucí k jinonickému podniku Motorlet.


Linková Karosa C 734 č. 3035 odstavená v obratišti před již nefunkčním podnikem Motorlet, resp. Waltrovka (7. 3. 2009)

Přibližme si nyní přímého předchůdce linky 137, za nějž lze označit trolejbusovou linku č. 60. Dne 1. listopadu 1954 je v pražských Vršovicích uveden do provozu nový krátký úsek trolejbusové trati Zdravotní ústav1) – Bělocerkevská2), což vyvolalo menší lokální úpravy linkového vedení trolejbusů. Jednou z proběhlých úprav je i zřízení nové linky č. 60, vedené v trase Strašnice, Průběžná – Zdravotní ústav – Orionka – Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Knížecí – Santoška – Jinonice, Motorlet3). Během následujících patnácti let na ni došlo pouze k několika málo nepodstatným změnám, zmiňme proto až 3. září 1968, kdy došlo ke zrušení trati Zdravotní ústav – Průběžná a linka 60 se omezila pouze na úsek Smíchov, KNV4) – Jinonice, Motorlet, přičemž opuštěný úsek Smíchov – Průběžná nahradila autobusová linka X-60.


Trolejbus Tatra T400 linky 60 na Jiráskově mostě (repro z Autobusy a trolejbusy pražské MHD)

Následující rok, konkrétně 31. března 1969, je v celé délce zrušena i navazující trolejbusová trať ze Smíchova do Jinonic, s níž do věčných lovišť odchází i trolejbusové linky 52, 60, stejně jako již zmíněná náhradní autobusová linka X-60. Téhož dne však svůj provoz zahajují nové autobusové linky 128, 137 a 153, přičemž právě linka 137 obsluhuje nám již z listopadu 1954 známou trasu Strašnice, Průběžná – Zdravotní ústav – Orionka – Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Jiráskovo náměstí – Na Knížecí – Santoška – Malvazinky – Jinonice, Motorlet.5)


Na stejném místě, obdobné lince, pouze v opačném směru, je zachycena Karosa ŠM 11 č. 5261 (foto: archiv DP, 1973)

Ještě během necelého půlroku došlo k prodloužení linky 137 v její východní větvi z dosavadní zastávky Průběžná přes zastávky Nádraží Strašnice a Jawa Strašnice6) do konečné Sídliště Zahradní Město, západ7), kde právě vrcholilo předávání bytů nově vystavěného panelového sídliště. Pozoruhodné je, že ačkoli svou diametrální trasou, vedenou v souběhu s kapacitními tramvajovými linkami, splňuje jeden ze základních znaků již tehdy utvářené překryvné sítě autobusových linek, k termínu jejich vyčlenění do zvláštní skupiny tarifně a číselně odlišených spojů, k 1. únoru 1971, do nich formálně zařazena nebyla a nadále si ponechala své původní označení, stejně jako běžné korunové jízdné, platné ve zbytku sítě městské dopravy.


Táhlé klesání k zastávce Santoška právě zdolává řepská Karosa B 931 E č. 7268 (17. 4. 2010)

I následné změny trasování této autobusové linky úzce souvisí se zprovozňování nových tras metra – zatímco na otevření vůbec první takové stavby ve městě, úseku I.C Kačerov – Sokolovská, reagovala pouhým zřízením zastávky u stanice metra I. P. Pavlova, prodloužení trasy metra A do východní části města ji dne 20. prosince 1980 zkrátilo pouze na Náměstí Míru, které nadále spojovala s Malvazinkami. Až v polovině osmdesátých let byl příchodem třetí trasy metra lince 137 definitivně odebrán její diametrální charakter, neboť od 3. listopadu 1985 je dodnes ukončena v nově vybudovaném autobusovém stanovišti Na Knížecí.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3642 projíždí Peroutkovou ulicí vstříc zastávce Urbanova (21. 10. 2011)

Zatímco terminál Na Knížecí dosud neopustila, zajímavých úprav doznával pro změnu západní konec linky. Od 21. dubna 1986 je linka prodloužena do trasy Na Knížecí – Santoška – Václavka – Malvazinky – Farkáň – Motorlet – Vidoule – Jinonice8), je však nutné podotknout, že koncový úsek Motorlet – Jinonice obsluhovaly pouze vybrané spoje v sedlech pracovních dnů, které navíc nezastavovaly v nácestné zastávce Hutmanka. Tyto spoje měly nahradit omezený provoz souběžné linky 128, která od téhož dne nadále vyjížděla pouze během špiček pracovních dnů. Zmíněná linka 128 trvale oblast Jinonic opouští v dubnu 1988, prodloužené spoje linky 137 však do obratiště zajíždí až do 21. května 1990, kdy jsou zkráceny zpět do smyčky Motorlet.


Terminál Na Knížecí právě opouští kačerovská Karosa B 732 č. 5925 (21. 7. 2010)

V této stálé trase zůstávala bez sebemenších změn následujících více než dvacet let, razantnější úprava vedení linky nastala až s příchodem tzv. nové metropolitní sítě od 1. září 2012, opět se týkající východního cípu trasy. K tomuto termínu vstoupil v účinnost rozsáhlý soubor trvalých změn linkového vedení, který postihl plošně celou oblast hlavního města, přičemž jednu nich provedených představovalo zrušení letitých autobusových linek 130 a 149, které byly nahrazeny prodloužením části spojů linek 137 a 176. Ta byla nadále provozována v trase Na Knížecí – … – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Stará Stodůlecká – Nové Butovice – Bucharova – Nová kolonie – Kovářova – Sídliště Stodůlky, přičemž drtivá většina spojů zůstává provozována pouze v úseku Na Knížecí – U Waltrovky a dále do Stodůlek pokračuje pouze velmi omezený počet spojů, zpočátku pouze ve špičkách všedních dnů, od 10. října 2012 též v dopoledním sedle a od 29. června 2013 ve všech provozních obdobích vyjma pozdního večera.


Novinkou posledních let jsou vybrané spoje, dojíždějící až do západních oblastí města (28. 12. 2013)

V souvislosti s termínem celoplošných úprav sítě v západní oblasti města dne 7. dubna 2015, ke kterým bylo přistoupeno při příležitosti zprovoznění nedalekého úseku trasy metra A, V.A (Dejvická – Nemocnice Motol), dochází i k úpravě linky 137. Zejména stodůlecká ulice Armády po reorganizaci vedení autobusových linek nově hostila výrazně více spojů, než v předchozí etapě, prodloužené spoje linky 137 by tak zde pravděpodobně valný zájem veřejnosti nevyvolaly. Nově se tak vydává po stopách souběžně zrušené linky 164, čímž se dostává do trasy Na Knížecí – Santoška – Malvazinky – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Stará Stodůlecká – Nové Butovice – Bucharova – Mototechna – Bavorská. Zároveň se na lince objevují hned tři různé varianty provozovaných spojů, kromě dlouhých spojů z terminálu Na Knížecí až do konečné Bavorská též obsahuje vložené spoje Bavorská – Nové Butovice (pouze ve špičkách pracovních dnů) a základní zkrácenou verzi Na Knížecí – U Waltrovky (naprostá většina spojů, někdy dokonec 4x kratší interval než na dlouhých spojích).


Řepská noční stálice, Karosa B 931 č. 7405, míří za počínající sněhové přeháňky ke konečné Na Knížecí (9. 2. 2012)

Ukončení stodůlecké části trasy linky 137 však zanedlouho prošlo dalšími změnami. K 1. květnu 2016 je přistoupeno již ke třetímu doladění vedení autobusových linek v celé západní oblasti hlavního města, přičemž se do úseku mezi terminálem Na Knížecí a Bavorskou vydává prodloužená linka 149. Předmětný úsek zároveň opouští tudy dosud vedené vybrané spoje linky 137, které se ale vzápětí, ve stejém rozsahu provozu, vydávají ve stopě současně přesměrované linky 174 do trasy Na Knížecí – … – Bucharova – Nová kolonie – Kovářova – Luka – Píškova – Velká Ohrada. Čtvrté kolo úpravy autobusové sítě na sebe taktéž nenechává dlouho čekat, a od 1. července 2017 se dostává do současné trasy Na Knížecí – Santoška – Malvazinky – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Stará Stodůlecká – Nové Butovice – Bucharova – Nová kolonie – Kovářova – Luka – Píškova – Malá Ohrada. Poslední jmenovaná úprava trasy je organizátorem systému integrované dopravy obhajována nutností uvolnit kapacitu obratiště Velká Ohrada, ve kterém byla linka 137 dosud ukončena, uváží-li se však velmi nízká intenzita spojů linky 137 v tomto úseku, vyvstává otázka, zda se nejedná o důvod zástupný. Většina spojů však nadále zůstává provozována pouze v počátečním úseku trasy, mezi konečnými Na Knížecí a U Waltrovky.


Křižovatkou ulic Pod Kulturním domem x Armády projíždí kačerovský Citybus č. 3462 (25. 3. 2015)

Od zahájení provozu se na lince 137 objevovaly výhradně autobusy Dopravního podniku provozoven Dejvice, Řepy, Vršovice a Kačerov, naopak není zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným z krátkodobě v síti pražské městské dopravy působícím porevolučním soukromým dopravcem. Stejně tak je linka provázena výhradně autobusy standardní délky, přestože by zejména v dnešní době v souladu s trendem, který lze pozorovat na dalších linkách PID obdobné intenzity provozu, mohl její krátký interval svádět k vypravení kloubových autobusů, komunikační síť v oblasti Malvazinek není pro plánovaný provoz takto velkých vozidel uzpůsobena.


Zastávku K Fialce linka 137 po necelém roce provozu znovu opustila (31. 8. 2015)

1) – prostor křižovatky současných ulic Benešovská a Ruská
2) – oproti současným zastávkám Bělocerkevská umístěna o poznání jižněji
3) – v současnosti obratiště U Waltrovky
4) – označení pro blokovou smyčku, vedenou dnešními ulicemi Radlická, Plzeňská, Nádražní a Ostrovského
5) – známou kapitolu jarních měsíců roku 1969, kdy se ještě "dočasně" na trať k Motorletu vrátily trolejbusy, zmíníme u článku o lince 153
6) – nyní zastávka Korytná
7) – nyní obratiště Jesenická
8) – obratiště Jinonice je nyní autobusovou dopravou opuštěno, nachází se mezi dnešními zastávkami Karlštejnská a Butovická