www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 204

Dnes již neprovozní pražská autobusová linka č. 204 zajišťovala v běhu času postupně dva základní přepravní vztahy, jednak v posledním čtvrtletí 20. století plnila funkci špičkové spojnice oblasti sídliště Jižní Město s budovaným hostivařským průmyslovým areálem, a dále se v síti městské hromadné dopravy objevila ještě jednou zkraje nového tisíciletí, kde v relaci Smíchov – Chuchle – Radotín doplňovala letité železniční a další autobusové spoje. Zejména její první podoba se však velmi často stávala obětí přeměny sítě komunikací, kvůli níž měnila svou trvalou trasu až nezvykle často.


Těsně před obratištěm Smíchovské nádraží se právě míjí přijíždějící a odjíždějící linky 244 a 204 (27. 4. 2006)

Rovinatá oblast severně od železniční stanice Praha–Hostivař se svou výhodnou polohou nedaleko hlavního města a kapacitní železniční tratě zdála být přímo předurčena pro zastavění rozlehlými výrobními halami a skladovými prostory, k čemuž docházelo postupně již od 20. let 20. století, a není divu, že se tato lokalita postupně stávala cílovou destinací mnoha Pražanů i dalších obyvatel širokého okolí. I z Chodova a dalších příměstských vesnic existovaly autobusové spoje k těmto účelům sloužící, vyjma klasických regionálních linek ČSAD tuto relaci dlouhá léta obsluhovala i městská autobusová linka Dopravního podniku č. 122. Od 4. května 1975 doplňuje toto spojení i nová linka 204, provozovaná pouze ve špičkách pracovních dnů v trase Chodov1) – Bartůňkova2) – Brechtova – Betonárka3) – Jižní Město4) – Petrovice, most5) – Horní Měcholupy6) – Hornoměcholupská7) – Náměstí J. Marata8) – Sklářská – Hostivař, Léčiva. Dlužno podotknout, že zejména v oblasti Chodova, Petrovic a Horních Měcholup v této době ještě neexistovala současná zástavba a k provozu se užívaly dnes již povětšinou zaniklé komunikace, a proto lze současné ekvivalenty bývalých zastávek určovat jen velmi přibližně.


Nízkopodlažní Citybus č. 3014, zachycený v terminálu Smíchovské nádraží (3. 2. 2006)

Drobná úprava trasy v oblasti nedaleko hostivařské železniční stanice, konkrétně mezi zastávkami Náměstí J. Marata a Kablo nastala k 17. červenci 1976, kdy došlo ke zprovoznění první části tzv. Pražského průmyslového polookruhu, přičemž autobusové linky vedené do průmyslové oblasti dále nepřekonávaly železniční trať úrovňovým přejezdem v Hostivařské ulici a byly převedeny do nově vystavěných ulic Podjezdová a Příjezdová, v současnosti tvořící jižní cíp nynější Průmyslové ulice. Tato změna však neměla v případě linky 204 žádný vliv na obsluhované zastávky, případně na jejich polohu. Téhož roku, 6. prosince 1976, je pak mezi Sklářskou a Kablem přesměrována přes zastávku V Chotejně.


Kačerovská Karosa B 731 č. 3910 opouští zastávku Nádraží Hostivař (foto: Jan Ryšánek, červen 1993)

V souvislosti se zlepšením obsluhy stále intenzivněji osidlovaného sídliště Jižní Město od 1. prosince 1977 opouští původní vedení přes starou vilovou zástavbu této čtvrti, přičemž její nová trasa Chodov – Zupkova9) – Betonárka – … – Léčiva zahrnuje průjezd celé délky nové třídy Šmídkého (nyní Opatovská). Při příležitosti rozsáhlých trvalých změn autobusové sítě v jihovýchodní části města, proběhnuvších u příležitosti zprovoznění dalšího úseku metra II.C Kačerov – Kosmonautů dne 8. listopadu 1980 se pak svou novou trasou Primátora Vacka10) – MNV Chodov11) – Brechtova – Kosmonautů12) – … – Léčiva částečně do starší podoby navrací.


Vůz 7361 užívající jižní odstavnou plochu terminálu Smíchovské nádraží (13. 12. 2007)

Následující úpravy postihovaly většinou petrovickou a hornoměcholupskou část linky. Od 20. prosince 1980 při jízdě ve směru k Léčivě jednosměrně projíždí přes zastávku Sídliště Hornoměcholupská13), k 7. září 1982 je takto vedena obousměrně, přičemž je přibližně v dnešních polohách zřízena i nová zastávka Nádraží Hostivař, kam o měsíc později poprvé dorazily i tramvaje. Velmi podobně pojmenovaná zastávka ovlivňuje vedení linky i v blízké budoucnosti, dne 6. ledna 1984 je autobusovou dopravou opuštěna jižní část Hornoměcholupské ulice (nyní ul. Lochotínská) a průjezdné linky dále užívají nově vystavěnou ul. Edisonovu, na které je zřízena zastávka Sídliště Horní Měcholupy14) (nezaměňovat se zastávkami Hornoměcholupská ani Sídliště Hornoměcholupská).


Vůz č. 3005 opouští ul. Plukovníka Mráze (foto: Jan Arazim, 1997, repro z Autobusy a trolejbusy pražské MHD)

Zřizování nových komunikací v oblasti budovaného sídliště Petrovice pokračuje dále i ve druhé polovině 80. let a jejím dalším projevem, ovlivňujícím trasu linky 204, je od 10. června 1986 zprovoznění další části hlavní sběrné petrovické komunikace, dnešní Hornoměcholupské ulice. Autobusové spoje, linku 204 nevyjímaje, k tomuto datu opouští Edisonovu ulici a jsou na tuto spojnici převedeny, přičemž dočasně projíždí i Mikojanovou (dnešní Janovskou) ulicí s nově zřízenou zastávku Mikojanova. Od 5. července 1990 již neobsluhuje staré jádro Petrovic a je převedena do Výstavní ulice s upravením trasy do podoby Roztyly – Chodovec – Na sádce – Mokrá – Brechtova – Háje – Jakobiho – Sídliště Petrovice – Na Vartě – Sídliště Horní Měcholupy – Taškent – Nádraží Hostivař – Sklářská – V Chotejně – Kablo – Léčiva. Poslední otevřenou komunikací ve východní části trasy byla k 23. dubnu 1991 jižní část Milánské a navazující Archimédovy ulice, které linka 204 od tohoto dne užívá ke svému průjezdu.


Karosa B 731 č. 7227 vyčkává na čas odjezdu jednosměrného spoje do Radotína (foto: Petr Blažek, 16. 2. 2007)

Lince 204 nelze upřít jedno poměrně zajímavé prvenství – dne 1. září 1994 se stává vůbec prvním spojem veřejné hromadné dopravy, který obsluhuje zastávku Hotel Košík, kam obousměrně mezi zastávkami Roztyly a Chodovec zajíždí (nezastavuje v zastávce Blažimská, která vznikla až roku 1997). Nezůstává zde však nijak dlouho, při příležitosti rozsáhlých změn linkového vedení v jižní oblasti města k 18. listopadu 1995 přenechává tuto lokalitu přesměrované lince 115 a v oblasti Chodova a Jižního Města je nově vedena v trase Chodov – Brodského – Donovalská – Opatov – Ke Kateřinkám – Háje – … – Léčiva. Od 14. února 1998 je však provoz linky 204 výrazně omezen – jednak je zkrácena pouze do trasy Opatov – Léčiva, mnohem zásadnější úprava spočívá však v omezení rozsahu jejího provozu, který před tímto datem spočíval v plnohodnotném obousměrném provozu ve špičkách pracovních dnů, po úpravě ji však tvořily pouze dva spoje v ranní špičce k Léčivě a dva na začátku odpolední špičky ve směru opačném. V takto nedůstojné podobě pak zůstávala v provozu až do 27. února 2002, kdy byla bez jakékoli náhrady zrušena.


Během krátké éry víkendového provozu byl nedaleko zastávky Lihovar zachycen Citelis č. 3501 (14. 6. 2008)

Číslo 204 však ještě neřeklo síti pražské městské dopravy své poslední sbohem. Kvůli požadavku na přímé propojení Velké Chuchle a Radotína dochází od 1. září 2004 k vyčlenění vybraných spojů stávající linky 244 do nové, samostatné linky 204, provozované pouze během pracovních dnů jednosměrně v trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Dostihová – Závodiště Chuchle – Vrážská – Nádraží Radotín – Sídliště Radotín. Znovu však do provozu linky promlouvá změna komunikační sítě – na podzim 2007 je otevřena ul. Mezichuchelská, spojující Velkou a Malou Chuchli, včetně nové mimoúrovňové křižovatky se Strakonickou ulicí, což umožňuje od 1. září 2007 linku 204 na tuto komunikaci s novou zastávkou Starolázeňská převést a posílit ji do podoby celodenního a celotýdenního obousměrného provozu.


Ze závěrečného období provozu pochází snímek vozu č. 5820 (3. 10. 2008)

Ani levobřežní angažmá autobusové linky 204 nezůstávalo ušetřeno pokusů o plošnou optimalizaci provozu. Již dlouhodobě docházelo k postupnému zvyšování intenzity provozu osobních vlaků na trati SŽDC č. 171, v jehož důsledku se částečně zvyšovalo i její využití obyvateli Radotína právě na úkor souběžných autobusových spojů. K termínu celostátních změn JŘ dne 14. prosince 2008 se organizátor systému Pražské integrované dopravy pokusil autobusové linky mezi Smíchovským nádražím a Radotínem výrazně omezit prodloužením intervalů v pracovní dny a kompletním zrušením večerního a víkendového provozu, což se týkalo též linky 204. Relativně záhy, k 8. březnu 2009 však bylo pro silný odpor obyvatelstva i samotné městské části nutno přistoupit k přehodnocení tohoto záměru a částečnému obnovení provozu i v okrajových obdobích, ke kterému však došlo poměrně zásadním přetrasováním autobusových linek 172 a 244 a současnému trvalému zrušení linky 204.


V manipulační zastávce Sídliště Radotín je zachycen Citybus č. 3041 (foto: Petr Blažek, 31. 10. 2008)

Linka 204 zůstává po celou svou aktivní historii neodmyslitelně spojena s autobusy pražského Dopravního podniku, přičemž není doložena žádná výpomoc místními provozovnami ČSAD, ani krátkodobé provozování soukromými smluvními dopravci, známými z devadesátých let. Vypravována byla zejména vozy standardními délky, výjimku tvoří pouze období mezi 14. únorem 1998 a 25. únorem 2002, kdy zbylé čtyři spoje obsluhovaly zpočátku výhradně kloubové autobusy, ke konci provozu na lince však panoval smíšený provoz standardních i článkových vozů.


Do vozu č. 7195, obsluhujícího linku 204, právě na Smíchovském nádraží nastupují radotínští cestující (12. 5. 2005)

1) – konečná zastávka, umístěna přibližně uprostřed dnešní ul. Starochodovská
2) – dnes již neexistující zastávka umístěná ve vilové zástavbě Chodova, polohou odpovídající cca Litochlebskému náměstí
3) – nyní zastávka Háje
4) – nyní zastávka Horčičkova; dnešní obratiště Jižní Město ve stejné době nazýváno Sídliště Jižní Město
5) – odpovídá dnešní zastávce Newtonova
6) – odpovídá dnešní zastávce Na vartě
7) – nyní zastávka K Lesoparku
8) – dlouhodobá konečná tramvajových linek v prostoru dnešních zastávek Hostivařská
9) – historický název zastávky Ke Kateřinkám
10) – původní název stanice metra a přilehlého autobusového stanoviště Roztyly
11) – nyní zastávka Mokrá
12) – původní název stanice metra a přilehlých zastávek povrchové dopravy Háje
13) – název Sídliště Hornoměcholupská přísluší jak autobusovému obratišti, umístěnému severně od zastávky Řepčická, tak pozdějším zastávkám Taškent
14) – zastávka až v relativně nedávné minulosti obdržela název Boloňská