www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 154

Autobusová linka 154, která se nedávno po kratší přestávce znovu vrátila do ulic hlavního města, zajišťovala po nezanedbatelnou část dvacátého století základní dopravní obslužnosti jihopražských čtvrtí Petrovice, Horní Měcholupy, Háje a Chodov. S postupující výstavbou hustě osídlených sídlištěních celků pak její význam v průběhu času stále vzrůstal, na čemž téměř nic nezměnilo ani přivedení nového páteřního prostředku městské hromadné dopravy, metra, do těsné blízkosti jmenovaných lokalit.


Vršovický Citybus č. 3216 v nácestné zastávce Sídliště Petrovice (29. 5. 2010)

Dříve, než si detailněji přiblížíme nejrůznější verze dlouhodobé podoby linky 154, je nutné zmínit její dřívější angažmá v severní části města. Po přerušení provozu na trolejbusové trati do Čakovic v červenci 1965 převzaly předčasně obsluhu této příměstské průmyslové zóny autobusy Dopravního podniku, a tak 29. listopadu 1965 v oblasti vzniká nové linkové vedení, které se původním trasováním trolejbusové tratě již neřídí. Vznikají tak nové autobusové linky 141, 151 a 152 (Vysočany, ÚNZ – Čakovice), k lince 152 od 21. února 1966 přibývá ještě její zrychlená varianta 153. Dvojice linek 152 + 153 je od 15. dubna 1967 doplněna o jejich kombinaci v trase Vysočany, ÚNZ – Vysočanská radnice - Letňany – Závod Jiřího Dimitrova – Čakovice – Čakovice, ZPA, provozovanou v těch obdobích, kdy zbylé linky 152 a 153 nejezdily.


Spoj linky 154 nedaleko zastávky Hostivařská, na prostoru, dříve nazvaném "Náměstí J. Marata" (12. 9. 2011)

Po dostavbě nové komunikační sítě na sídlišti Prosek došlo ke zrušení obou dočasných linek 152 a 153, zatímco se zbývající přeživší linka 154 dočkala posílení o převedené spoje ze zrušených linek. Od 28. října 1967 se dokonce v okrajových provozních obdobích1) prodloužila z Vysočan až na Florenc, další změna linku postihla v souvislosti s dokončením Vysočanské estakády, na kterou byla od 24. ledna 1968 převedena. Definitivní podoba obsluhy Letňan a Čakovic spatřila světlo světa 26. srpna 1968, kdy došlo k zavedení nových autobusových linek 158 a 159, což zapříčinilo zánik doposud jezdící linky 154.


Nedaleko obratiště Jižní Město projíždí bez zastavení Karosa B 732 č. 5463 (5. 4. 2004)

Čerstvě k hlavnímu městu připojení Pražané mohli autobus městské hromadné dopravy, označený jako linka 154, poprvé spatřit 30. září 1968, kdy obsloužil trasu Spořilov – Chodov – Háje, MNV – Petrovice, MNV – Horní Měcholupy – Náměstí J. Marata. Již před zřízením linky 154 měly tyto obce poměrně kvalitní obsluhu klasickými regionálními linkami ČSAD (linky č. 01083, 01123), které se charakterem svého provozu městské dopravě značně podobaly. Nový autobusový spoj 154 pak spojení ještě více zkvalitnil, neboť na obou dvou konečných zároveň umožňoval přestup na různé tramvajové linky, tvořící návaznou dopravu dále do centra města.


Dnes již městskou autobusovou dopravou téměř opuštěné obratiště Koleje Jižní Město (8. 5. 2005)

Rozsáhlé změny linkového vedení v blízkém i širším okolí proběhly v souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská. Nový dopravní prostředek vyžadoval návozné linky i ze vzdálenějších městských částí, a tak, společně s nepřeberným množstvím dalších změněných linek, se od 9. května 1974 linka 154 prodloužila do trasy Budějovická – Severozápadní – Spořilov – Chodov – Háje, MNV – Petrovice, MNV – Horní Měcholupy – Náměstí J. Marata. Krátkou etapu představuje provoz linky až na Ryšánku, kam se sice s účinností od 3. ledna 1977 prodlužuje, avšak již o necelé dva roky později se její trasa upravuje do podoby Budějovická – … – Náměstí J. Marata – Léčiva.


Odstavené autobusy linek 154 a 122 nedaleko zastávky Brechtova (repro z "Pražský dopravní zeměpis II", 8. 1. 1975)

Při příležitosti rozsáhlých trvalých změn autobusové sítě v jihovýchodní části města, proběhnuvších u příležitosti zprovoznění dalšího úseku metra II.C Kačerov – Kosmonautů, již pozbývá smyslu vést návazné autobusové linky z tohoto sídliště až na Budějovickou, a tak se 8. listopadu 1980 linka 154 zkracuje do trasy Budovatelů – Benkova – Prašná – Kosmonautů – … – Náměstí J. Marata – Nádraží Hostivař. Záhy poté, v návaznosti na dokončování výstavby jednotlivých etap sídlištního komplexu Jižní Město, stejně jako se zprovozněním vysokoškolských kolejí Volha, došlo od 6. července 1980 nejprve pouze ke špičkovému, později k celotýdennímu prodloužení až do obratiště Koleje Jižní Město.


Autobus linky 154 na objízdné trase ve Výstavní ulici v dočasně zřízené zastávce (27. 10. 2010)

V souvislosti s postupnou výstavbou komunikační sítě v oblasti sídlišť Jižní Město, Petrovice a Horní Měcholupy pak během 80. let došlo k většímu počtu drobnějších úprav trasy, vesměs spočívájících pouze v přeložení linky na souběžnou, čerstvě zhotovenou komunikaci, případně ve zřízení nové zastávky. Z těch výraznějších jmenujme např. 7. září 1982, od kdy nově projíždí zastávkou Sídliště Hornoměcholupská2) a v obratišti Nádraží Hostivař je nadále ukončena z opačné strany. Mezi další zajímavější data pak patří 23. únor 1983 a 7. květen 1984 – k prvně jmenovenému dni jede z Kolejí Jižní Město přes zastávku Volha, ale zpět přes zastávky Jarníkova a Na Jelenách se záhy vrací.


Vůz 7395 projíždí starými Petrovicemi nedaleko zastávky Morseova (19. 5. 2011)

Na dlouhou dobu poslední změna trasy pak proběhla v souvislosti s prodloužením trasy metra A – dne 4. července 1990 vlaky metra linky A poprvé dojely až do stanice Skalka. Tato fráze je do jisté míry nepřesná, ve skutečnosti prostorem budoucí stanice projížděly už dříve během režijních nájezdů z/do depa v Hostivaři, a o dodatečném vestavění dalších stanic bylo rozhodnuto až později, ale až k tomuto datu se stanice uvedla do provozu. Od 5. července 1990 je tak, pro umožnění pohodlného přestupu na metro, linka 154 prodloužena do trasy Koleje Jižní Město – Chodov – Donovalská – Háje – Sídliště Petrovice – Sídliště Horní Měcholupy – Nádraží Hostivař – Zahradní Město – Skalka.


Režijní nájezd autobusu č. 7218 do terminálu Skalka, odkud odjede již jako řádný spoj (22. 5. 2006)

V této variantě pak linka dosáhla kilometricky nejdelší trasu v celé své historii, ze které už pak v budoucnu bude pouze zkracována. Drobnou předzvěst věcí přístích představovalo od 3. října 2008 zkrácení o úsek Chodov – Koleje Jižní Město, který poté obsluhovala pouze nespolehlivá linka 136. Po důrazných protestech jak městské části Praha 11, tak místních obyvatel, se ale 1. září 2009 ve vybraných obdobích pracovních dnů opět do obratiště Koleje Jižní Město vrátila.


Poklidný víkendový provoz linky 154 s vozem č. 7401 nedaleko zastávky Donovalská (3. 9. 2011)

O tři roky později, dne 1. září 2012, postihlo systém pražské městské hromadné dopravy spuštění nové, tzv. metropolitní sítě PID, mezi jehož hlavní doprovodné efekty patřila zejména snaha rušení či razantní omezení linek, mající delší souběžnou trasu s tramvajemi. Mezi ně patřila i linka 154, která organizátora svým úsekem Skalka – Nádraží Hostivař vysloveně provokovala. Proto bylo přistoupeno k jejímu výraznému zkrácení pouze do trasy Chodov – Jižní Město, přičemž v dosavadním měcholupském a petrovickém úseku trasy došlo jen k částečné náhradě upravenými linkami 183 a 240, z nichž ale žádná cestující nedovezla k jakékoli stanici metra A.


Západ slunce osvětluje autobus Karosa B 732 č. 5952, právě opouštějící zastávku Šperlova (1. 8. 2010)

V této poslední verzi linka viditelně živořila, a proto budoucí vývoj zasvěcenou veřejnost příliš nepřekvapil. Osudným se lince stalo druhé kolo celoplošných změn, prezentované jako doladění metropolitní sítě, a tak 28. června 2013 vyrazila do ulic naposledy. Téměř v celé své trase byla nahrazena prodlouženou linkou 197, v oblasti zastávek Benkova a Brodského i přesměrovanou linkou 170, nicméně myšlenka přenechávat lokální plošnou obsluhu hustě zalidněných sídlišť pouze na dlouhých průjezdných linkách přes celé město (obě jmenované linky, 170 i 197, jsou vedeny přes Barrandovský most a Jižní spojku), které nepravidelnost a výpadky v jednom bodě své trasy bezdůvodně přenáší do vzdálenějších lokalit, je považována za vysoce kontroverzní.


Prototyp autobusu Karosa B 931 č. 7299 u obratiště Nádraží Hostivař (1. 9. 2011)

Zrovna linka 154 ale představovala pro obyvatele některých pražských čtvrtí jejich tradiční dlouholetý spoj, s jehož trvalým zrušením se smiřovali jen skutečně stěží. Není proto ani příliš překvapivé, že se v rámci celoplošných úprav vedení autobusových linek, které proběhly 15. října 2016, na základě dlouhodobých apelů příslušných městských částí, provoz linky 154 obnovuje. K tomuto termínu vyráží v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu v mírně odlišné trase Koleje Jižní Město – Chodov – Donovalská – Háje – Sídliště Petrovice – Sídliště Horní Měcholupy – Nádraží Hostivař – Obchodní centrum Hostivař – Záběhlická škola – Jesenická – Nádraží Strašnice – Strašnická. K žádné další trvalé změně trasy od tohoto termínu nedošlo, výše uvedená trasa linky je tak prozatím trasou aktuální.


Na stejném místě, jako předcházející snímek, je zachycen i vršovický Citybus č. 3474 (10. 5. 2008)

1) – sobota večer, neděle celodenně
2) – pozdější název Taškent, resp. Gercenova