www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 161

Autobusový spoj 161 je dalším zástupcem dříve nejrozšířenějšího speciálního druhu radiální linky, tzv. napaječe, jehož úkol je dovézt cestující z od centra vzdálenějších obydlených končin k nejbližší stanici metra, a to nejlépe co nejkratší trasou bez žádných zbytečných závleků či jiných umělých prodlužování doby jízdy. Neklade si tak za cíl nabízet žádný nový netradiční přepravní směr, a retrospektivním pohledem do její minulosti lze usoudit, že svou základní úlohu, zajistit základní obsluhu městských částí Nebušice a nově též Přední Kopanina, plní velmi spolehlivě.


Do zastávky Jenerálka právě přijíždí řepská Karosa B 951 E č. 4095 linky 161 (28. 5. 2006)

Přestože dnes do katastru městské části Nebušice spadá i oblast Jenerálky, urbanisticky s ní propojena není, a jelikož je vývoj dopravní obsluhy díky její výhodné poloze přímo na okresní silnici oproti samotným Nebušicím výrazně odlišný, zabývat se jím budeme až v některém následujícím článku o tudy projíždějících příměstských linkách. Ani Nebušičtí však nezůstávali o výhody veřejné dopravy ochuzeni dlouho – již roku 1926 vzniká autobusová linka soukromé Autodopravní společnosti, označená číslem 2000, obsluhující trasu Dejvice1) – Bořislavka – Jenerálka – Nebušice – Přední Kopanina, od roku 1928 prodloužena dále do Tuchoměřic a v r. 1932 (již pod označením 2015) až do Velkých Číčovic2). Po přeznačení na 4023 zůstávala bez dalších úprav v provozu až do válečných let.


V obratišti Nebušice jsou zachyceny zpředu autobusy č. 4102 linky 161 a vůz č. 7381 linky 116 (14. 2. 2009)

Další údaje o tomto spojení pochází z roku 1947, kdy je téměř shodná linka Československých státních drah č. 3107 vedena v trase Dejvice, Bořislavka – Jenerálka – Nebušice – Přední Kopanina – Tuchoměřice, Během roku 1949 přešla přeznačením na 3012, prodloužením vybraných spojů až na Florenc, zřízením dalších variant spojů přes ruzyňské letiště a Kněževes a od 1. května 1949 (se zpětnou platností k 1. lednu 1949) předáním národnímu podniku ČSAD. V následujících letech ji lze sledovat pod čísly 01318, 01018 a 10180, pozdější vývoj trasování linky nebo jejího označení však pro obsluhu Nebušic nemá nijak zásadní charakter, a tak její představení stručně zakončíme tak, že k jejímu zániku došlo až společně s rozvojem Pražské integrované dopravy a dnešní linka 312 je tak jejím nástupcem.


Autobusy linky 161 jsou na konečné Dejvická odstavovány přímo na Evropské třídě (26. 7. 2005)

Obsluha Nebušic je však v poválečném období neodmyslitelně spojena s další regionální linkou ČSAD č. 01036, jejíž autobusy obsluhovaly relaci Florenc – Bořislavka – Jenerálka – Nebušice, u kostela3). Podobnost s výše uvedenou linkou, v této době označenou 01318, není vůbec náhodná – od začátku platnosti JŘ 1950/51 došlo k vyčlenění spojů, vedených pouze do Nebušic, do samostatné linky, přičemž do koncového úseku Florenc – Bořislavka zajížděl pouze první a poslední spoj (ekvivalent "výjezdu" a "zátahu"). Těsně po svém zřízení je linka provozována pouze ve všední dny, ale roku 1952 se na ní (již s číslem 01019) objevují i nedělní spoje. Její provoz je ukončen společně s napojením Nebušic na síť městské hromadné dopravy roku 1969 a lze ji označit za přímého předchůdce současné linky 161.


Vůz č. 4047, těsně před cílovou zastávkou Přední Kopanina, umístěné ve stejnojmenné městské části (9. 11. 2013)

Když k 1. lednu 1968 došlo k prvnímu rozsáhlejšímu připojování okolních obcí k hlavnímu městu, motivovanému zejména získáním plochy pro zástavbu velkokapacitní vysokopodlažní zástavbou, nejmarkantněji ve východní a jižní oblasti města, samostatné Nebušice nezůstaly pohlcování ušetřeny. Stran zavedení městské dopravy si však bezpochyby polepšily, neboť již o rok později, dne 13. ledna 1969, zavádí Dopravní podniky novou autobusovou linku 161, spojující body Bořislavka5) – Horoměřická6) – Jenerálka – Nad Habrovkou – Nebušice, MNV4) – Nebušice. Oproti nahrazené lince ČSAD nabídla cestujícím výrazně vyšší množství spojů a jednotný nepřestupný tarif, nezávisející na projeté vzdálenosti.


Vítězné náměstí v nedělním odpoledni opouští tehdy ještě odpor nebudící Karosa B 732 č. 5675 (19. 3. 2006)

Další úpravu trasování linky rozhodně nelze prohlásit za neodůvodněnou, neboť proběhla až 13. srpna 1978. Znalému čtenáři je toto datum jistě povědomé, jedná se o termín trvalých změn, proběhnuvších při příležitosti zprovoznění prvního úseku trasy metra A (I.A Leninova – Náměstí Míru), jehož potenciálu prodloužená linka 161, jezdící nově v trase Leninova – Horoměřická6) – … – Nebušice, rozhodně nemohla nevyužít. Následující léta se nesla pouze ve znamení dočasných výlukových úprav, případně drobným změnám spojů, daným zejména zřízením souběžné linky č. 254 do Přední Kopaniny (od 19. prosince 1980) a regionální linky PID č. 312 (22. února 1997).


Karosa B 931 č. 7453 čerpá v obratišti Nebušice síly pro jízdu zpět ku Praze (26. 3. 2005)

Dále se tedy zastavíme až u data 1. září 2012, kdy organizátor systému Pražské integrované dopravy přistoupil ke spuštění kontroverzního projektu tzv. metropolitní sítě, jehož jedním z vedlejších efektů bylo též slučování souběžných linek dohromady. Právě tento krok postihl dvojici linek 161 + 254, přičemž přestože došlo prakticky k zachování původní linky 254, pro další provoz došlo ke zvolení nižšího z těchto čísel. Linka 161 je tak v novém systému vedena v trase Dejvická – … – Nebušice – U Václava – Přední Kopanina – K Tuchoměřicům, přičemž během těchto změn nedošlo k žádným úpravám počtu spojů, pouze k jejich převedení z původní linky 254.


Přestože reklamní polep vozu 4048 slibuje změnu, linka zůstane nadále stabilní více než dalších šest let (28. 5. 2006)

Prozatím poslední trvalá úprava její trasy vstoupila v účinnost 7. dubna 2015, kdy proběhl termín celoplošných změn vedení autobusových linek v západní oblasti města při příležitosti zprovoznění nového úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol). Mezi jeden z doprovodných efektů právě předané stavby patřilo částečné přesunutí stanoviště městských a příměstských autobusových linek z dřívějšího Vítězného náměstí dále podél trasy metra směrem na západ, přičemž právě námi sledovaná linka 161 se s novou trasou prvně stýká u její stanice Bořislavka. Nadále je tak provozována v současné trase Bořislavka – Jenerálka – Nad Habrovkou – K Noskovně – Nebušice – U Václava – Přední Kopanina – K Tuchoměřicům. Většina spojů však nadále obsluhuje pouze úsek mezi konečnými Bořislavka a Nebušice, dále na Přední Kopaninu jich pokračuje pouze omezený počet. Do koncové zastávky K Tuchoměřicům dojíždí pouze několik spojů, které vzápětí zatahují do domovské provozovny.


Osadou Jenerálka projíždí vytížený spoj linky 161, vedený Karosou B 951 E č. 4041 (19. 3. 2010)

K provozu linky 161 dlouhodobě patří autobusy standardní délky, vypravované Dopravním podnikem, prokazatelně z garáží Dejvice a Řepy, není tedy znám žádný případ výpomoci místními závody ČSAD, stejně tak zůstala ušetřena divoké liberalizace provozování autobusových městských linek zpočátku 90. let. V současnosti lze konstatovat, že kvalita provozu městské dopravy v Nebušicích zřejmě předběhla svou dobu – teprve s pádem totalitního režimu a následném zvyšování životní úrovně obyvatelstva v této lokalitě dochází k překotné výstavbě nových obytných domů, která je pro svou výhodnou polohu nedaleko živé části hlavního města velmi atraktivní zejména pro vyšší střední třídu, avšak současná dlouhodobá stagnace městské dopravy, potažmo linky 161, tento urbanistický vývoj obsluhované lokality (nepočítaje v to zřizování nácestných zastávek) téměř nereflektuje.


Řepská Karosa B 951 E č. 4097 stoupá po Evropské ulici vstříc zastávce Bořislavka (25. 1. 2014)

1) – konečná zastávka Dejvice umístěna u místní sokolovny, dnes odpovídá cca zastávce Hradčanská
2) – samostatné obce Malé Číčovice a Velké Číčovice jsou od r. 1950 spojeny pod názvem Číčovice
3) – odpovídá dnešní konečné zastávce Nebušice
4) – později zastávka MÚ Nebušice, nyní K Noskovně
5) – odpovídá současné zastávce Na Pískách
6) – nynější zastávka Bořislavka