www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 249

Městská autobusová linka čísla 249 ve své poslední provozní podobě zcela naplňovala typické znaky klasického napaječe, který v pravidelném celodenním a celotýdenním provozu dováží obvyvatele okrajové městské části k nejbližší trase metra, jímž lze pokračovat v dalším cestování do zajímavějších lokalit. Toto číselné označení však již před jejím nedávným obsazením nesla naprosto jiná linka se zcela jinými funkcemi, a s poslední verzí linky 249 ji jen vzdáleně spojuje jihozápadní sektor hlavního města, v němž obě působily.


Ve voze č. 4093 navzdory označení na čelním skle neplatí středočeské bezplatné žákovské jízdné (23. 4. 2010)

Číslo 249 se s pražskými ulicemi poprvé stýká dne 1. února 1971. Tím není myšleno zřízení zcela nové linky v pravém slova smyslu, za touto změnou se ve skutečnosti skrývá pouze přečíslování a rekategorizace již existující linky 149. Svou atraktivní trasou, kterou obsluhovala pouze během přepravních špiček pracovních dnů, Dejvice, Náměstí říjnové revoluce1) - Vozovna Střešovice - Malovanka - Stadion Jih2) - Klamovka - Jinonice, Motorlet – Jinonice, ZPA3), splňovala podmínky, opravňující jí k zařazení do nově vyčleněné sítě tzv. překryvných linek. Ty se pro cestující navenek odlišovaly zejména zvláštním, zvýšeným tarifem – právě toto hledisko bylo jedním z hlavích důvodů pro přečíslování linek této skupiny. S novým označením nastal stav, kdy první cifra číselného označení linky zároveň udávala jízdné v korunách, které u základních linek řady 100 činilo 1 Kčs, u překryvných linek 2xx dvě koruny a u nočních linek řady 300 rovné 3 Kčs.


Nízkopodlažní Citelis č. 3501 vyčkává v obratišti Sídliště Stodůlky odjezdu dalšího spoje linky 249 (12. 8. 2008)

Úplné tarifní i číselné odlišení překryvných linek však nemělo dlouhého trvání. V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Sokolovská – Kačerov, došlo jednak ke sjednocení tarifu, který byl změněn na nepřestupný s jednotnou sazbou 1 Kčs, a dále k výraznému omezení překryvné sítě autobusových linek – některé byly zcela zrušeny, jiné se nadále vyskytovaly ve značně pozměněné trase, a zbylé exempláře téhož druhu pouze změnily své číselné označení zpět do stovkové řady. Do poslední jmenované skupiny spadá i linka 249, která od 10. května 1974 nadále opět vystupovala pod svým staronovým číslem 149.


Řepská Karosa B 731 č. 7251 se právě obrací na náměstí v Řeporyjích, kam linka 249 taktéž zajíždí (20. 4. 2012)

Okolnosti, které předcházely druhému zavedení autobusové linky 249, úzce souvisí se zajištěním dopravní obsluhy dříve samostatné obce Třebonice. Místní obyvatelé mohli těžit z poměrně výhodné polohy vsi, ležící nedaleko významné tranzitní komunikace, spojující Prahu s Plzní, kudy již od roku 1928 projížděly soukromé autobusové spoje, k nimž bylo možné dojít pěšky. Ti, kteří nejevili zájem o jízdu autobusem, mohli zvolit jiný pěší pochod, tentokráte směrem k Řeporyjím, kde se od roku 1873 nacházela železniční stanice Pražsko-duchcovské dráhy. Do samotných Třebonic však prostředky veřejné dopravy doráží až poměrně pozdě, teprve od 2. června 1957 je zavedena nová autobusová linka ČSAD č. 01121a4) (Praha, Nábřežní ul. – Jinonice – Malá Ohrada – Řeporyje – Třebonice – Nučice), jejíž dva páry spojů ve všedních dnech zajíždí přímo do obce. Od roku 1961 dále provoz doplňuje další linka č. 01172 (Praha, Nábřežní ul. – Bílý beránek – Stodůlky – Třebonice – Tachlovice) s výrazně silnějším provozem, opět však omezeným pouze na všední dny. Až roku 1974 jsou na lince, nyní již přeznačené na 11720 zaznamenány i vybrané spoje o víkendu. Společně se zřízením nové linky MHD č. 249 je však provoz dřívějšího regionálního spoje ČSAD zcela ukončen.


Na objízdné trase, vedoucí Jeremiášovou ulicí, je zachycen nízkopodlažní Citybus č. 3334 (23. 4. 2010)

Městská hromadná doprava dosahuje katastru bývalých Třebonic dne 22. prosince 1979, kdy je zavedena nová autobusová linka č. 249, která v celodenním a celotýdenním provozu obsluhuje trasu Košíře, Kotlářka – Motol – Bílý beránek – Zličín, MNV – Stodůlky, MNV – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Střední část trasy, vedenou přes Stodůlky, je poměrně těžké zrekonstruovat, neboť byla vedena územím, které současně s výstavbou sídliště Jihozápadní Město prošlo rozsáhlou přestavbou, a trasu tak tvořily dnes již povětšinou zaniklé místní komunikace. V následujících letech tak docházelo k poměrně častým trvalým úpravám, v jejichž rámci byla trasa překládána z původních letitých okresních silnic na nové široké ulice, nejdůležitější z nich pak proběhla 3. listopadu 1985, kdy začala užívat nově zprovozněnou ulici K Vidouli, čímž ve své nové podobě, Kotlářka – Vozovna Motol – K Vidouli – Konstruktiva – Šostakovičovo náměstí5) – Řeporyjské náměstí – Třebonice.


Pravá večerní třebonická idylka s dosluhující Karosou B 732 č. 5905 (13. 12. 2010)

Následující rozsáhlejší plošné úpravy linkového vedení povrchové dopravy se uskutečnily k 27. říjnu 1988, kdy dochází ke zprovoznění nového úseku metra III.B Moskevská – Dukelská, přibližující tento páteřní dopravní prostředek právě budovanému Jihozápadnímu městu. Z linky 249 se tak nově stává oboustranný napaječ prodloužené trasy podzemní dráhy, neboť svým novým vedením, Stodůlky – Nová kolonie – Bucharova – Dukelská – Malá Ohrada – Píškova – Náměstí U Lva – Řeporyjské náměstí – Třebonice, s přestupním terminálem Dukelská spojuje jak okrajové části Třebonice a Řeporyje, tak nový sídlištní komplex.


Na dnes již opuštěném úseku ulice K Třebonicům je zachycena Karosa B 951 E č. 4092 (30. 4. 2011)

Další prodloužení zmíněné trasy metra západním směrem na sebe nenechává dlouho čekat, a již 12. listopadu 1994 je zprovozněn úsek V.B Nové Butovice – Zličín, který dovádí tento kapacitní dopravní prostředek přímo do nitra vysokopodlažní panelové zástavby. Značná část obyvatel tak nově vůbec nepotřebuje k nejbližší stanici metra popojet návaznou autobusovou linkou, ale vystačí si pouze s pěší docházkou, což samozřejmě vyvolává nutnost provést další plošnou reorganizaci linkového vedení, ta kupodivu ponechává trasu linky 249 zcela beze změny. Úpravou však prochází hned v následujícím termínu lokálních úprav trasování linek, k 1. červenci 1995 se linka zkracuje pouze do úseku Nové Butovice – … – Třebonice. Poslední trvalá změna, která linku přetváří do podoby, v níž setrvala až do ukončení provozu, nastává 26. září 1999, od kdy je linka vedena v trase Sídliště Stodůlky – Luka – Amforová – Náměstí U Lva – Řeporyjské náměstí – Třebonice.


Během letní krátkodobé výluky trasy metra B se linka 249 opět podívala až do Nových Butovic (25. 7. 2013)

Pří příležitosti zprovoznění úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol) proběhly k 7. dubnu 2015 v celé západní oblasti hlavního města rozsáhlé trvalé úpravy vedení autobusových linek, přičemž mezi jedny z nejzásadnějších novinek patřilo nově vzniklé přímé spojení Řeporyj s Motolem, kde lze v čerstvě otevřené stanici metra uskutečnit přestup. Toto spojení je ale zajištěno trojicí upravených linek 179, 301 a 352, přičemž právě prvně jmenovaná linka 179 se ke stejnému termínu přesměrovává nejen do Řeporyj, ale i do Třebonic. Provedenou úpravou tedy přetrasovaná linka 179 zde dosud působící linku 249 zcela nahrazuje, a linka 249 je tak v tomto důsledku trvale zrušena.


Zastávku Řeporyjské náměstí právě opustila Karosa B 732 č. 5964, která se následně vydá do Třebonic (17. 3. 2004)

Po celou dobu provozu linky 249 byla obsluhována výhradně autobusy standardní délky, nelze však vyloučit sporadický výskyt článkových vozů, typicky vystavených jako záložní či pohotovostní vozidla. Stejně tak se povětšinou nacházela v držení pražského majoritního městského dopravce, Dopravního podniku, v období od 3. ledna 1987 do 4. prosince 1988 se zde však objevovaly autobusy místních poboček státního podniku ČSAD. Kupodivu není zaznamenán žádný případ provozováním žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodávek služeb Dopravnímu podniku.


Nízkopodlažní Citybus č. 3356, zachycený v závěrečném úseku trasy, v zastávce Amforová (21. 7. 2010)

1) – dnešní Vítězné náměstí
2) – označení pro dnešní zastávku Stadion Strahov
3) – zkratka ZPA označuje Závody průmyslové automatizace, jinonický závod se nacházel v místě dnešního obchodního centra Galerie Butovice.
4) – linka později nese čísla 01166 a 11660
5) – odpovídá cca současné zastávce Stodůlky
6) – nynější obratiště Sídliště Stodůlky