www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 271

V nedávné minulosti trvale zrušená linka 271 představovala na přelomu 20. a 21. století základní spoj, obsluhující rozsáhlou petrovickou a měcholupskou sídlištní zástavbu. Tato důvěrně známá podoba zmíněného spoje, která se v síti pražských autobusových linek objevila až po dokončení celého sídliště, budovaného jako poslední součást Jižního Města, však není jedinou. Nezanedbatelný díl práce vykonala již během sedmdesátých let, v exponované době těsně před zprovozněním prvních úseků nového velkokapacitního dopravního prostředku, pražského metra, kdy byly na síť městské dopravy kladeny vysoké nároky.


Klíčovský autobus č. 6184 právě opouští terminál Háje a vyráží vstříc sídlišti Petrovice (12. 8. 2010)

Číslo 271 se s pražskými ulicemi poprvé stýká v roce 1971. Jak již číselné označení, začínající cifrou 2 napovídá, šlo o linku tzv. překryvnou, skupinu autobusových linek, charakterizovanou především dlouhou trasou, vedenou přes centrum města, provozem pouze během všedních dnů, projížděním některých nácestných zastávek a zvláštním, zvýšeným tarifem. Na rozdíl od většiny ostatních linek tohoto druhu, námi sledovaná linka 271 nevznikla přečíslováním z jiné, spadající do stovkové řady, ale vznikla jako zcela nová, zejména za účelem posily existující linky 255. Od 5. dubna 1971 je tak provozována v trase Mikrobiologický ústav – Nemocnice Krč – Budějovické nám. – Autobusové nádraží Pankrác - Náměstí hrdinů – Botanická zahrada – Náměstí Míru.


Kloubová Karosa B 941 E č. 6298 nedaleko měcholupské zastávky Na Vartě (18. 8. 2011)

Jediná změna trasy, kterou linka 271 v této verzi podstoupila, proběhla 16. října 1972. Z hlediska pražské městské hromadné dopravy jde o historický mezník – v tento den dojezdila poslední trolejbusová linka, čímž tento druh dopravního prostředku z hlavního města zcela zmizel. Úprava vedení linky 271 však s touto událostí přímo nesouvisí, změna spočívala v odklonění linky v oblasti Krče z Vídeňské ulice do Štúrovy, kde se po obsloužení nové nácestné zastávky Zálesí ukončí v obratišti Tempo.


Kritické místo vždy představoval podjezd železniční trati u zastávky Plošná (7. 6. 2011)

V souvislosti se zahájením provozu prvního úseku pražského metra bylo současně s jeho spuštěním dne 9. května 1974 přistoupeno k opětovnému sjednocení tarifu v pražské městské hromadné dopravě. Ke stejnému dochází k opětovnému přečíslování překryvných autobusových linek zpět do standardní stovkové řady. Linka 271 se však přečíslování na 171 již nedočkala – v rámci rozsáhlých trvalých změn v autobusové síti byla zcela zrušena, a přestože od 10. května 1974 vyráží do ulic nová linka 171 v trase Sídliště Spořilov – Kačerov – Výzkumný ústav A. S. Popova, v žádném případě ji nelze považovat za nástupce původní linky 271, neboť spolu sdílí pouze zanedbatelnou část trasy.


Karosa B 941 E č. 6299 projíždí Výstavní ulicí, spojující Háje a Petrovice (27. 10. 2010)

Okolnosti, které linku 271 přivedly k životu, opět souvisí s pražským metrem, potažmo s trasou C. Během 70. a 80. let se metro stávalo stále exponovanějším dopravním prostředkem, čím dál hlouběji zabředávajícím do systému městské hromadné dopravy, přičemž zejména trasa C, spojující s centrem sídlištní komplex Jižní Město, se v určitých provozních obdobích pomalu dostávala až na samotnou hranici svého výkonu. Některá nová sídliště v přilehlých oblastech tak pro zamezení úplného přetížení této trasy nebyly napojeny autobusovými linkami k nejbližší stanici metra této trasy, jak dosud bylo zvykem, ale kromě klasických napaječů vznikaly i linky, mající za účel dovézt cestující ke vzdálenějším zastávkám dalších druhů dopravy – jedná se např. o linky 153, 210 a 253 v oblasti Modřan, linku 145 na sídlišti Košík, a konečně linky 154 a 271, obsluhující sídliště Petrovice.


Z provozovny Dejvice čerstvě přeřazený vůz č. 6142, odstavený v obratišti Háje (15. 11. 2004)

Dne 11. července 1987 vlaky metra linky A poprvé dojely až do stanice Strašnická, umístěné výstižně ve Strašnicích. Tato fráze je do jisté míry nepřesná, ve skutečnosti prostorem budoucí stanice projížděly už dříve během režijních nájezdů z/do depa v Hostivaři, a o dodatečném vestavění dalších stanic bylo rozhodnuto až později, ale až k tomuto datu se stanice uvedla do provozu. Přiblížení jiné trasy metra petrovickému sídlišti je však vhodnou chvílí pro jejich vzájemné spojení, a tak je dne 12. července 1987 zavedena nová autobusová linka 271 v trase Strašnická – Zahradní Město – Nádraží Hostivař – Taškent1) – Sídliště Horní Měcholupy – Na Vartě – Sídliště Petrovice.


Kloubový autobus linky 271 opouští Průmyslovou ulici v závěrečné části své trasy (24. 6. 2009)

Od 5. července 1990 je v dosud manipulačním úseku trasy A zprovozněna další vestavěná stanice, Skalka, a autobusové linky v okolí jsou k tomuto novému terminálu hromadně odkláněny. Linka 271 tak opouští dlouhý souběh s tramvajovou tratí v Hostivaři, a přes Průmyslovou a Rabakovskou ulici je upravena do podoby Skalka – Myšlínská – Nádraží Hostivař – Taškent – Sídliště Horní Měcholupy – Na Vartě – Sídliště Petrovice. Stále se však jedná o pouhý jednostranný napaječ trasy metra A, což se ale za necelé tři roky má změnit. Od 30. srpna 1993 se prodlužuje do trasy Skalka – … – Sídliště Petrovice – Háje, přičemž v relaci Petrovice – Háje nahrazuje dosud zde provozovanou linku 203.


Výjimečné vypravení standardního vozu, zachycené v odbočení do terminálu Nádraží Hostivař (1. 9. 2011)

Stran trasování a vedení linky se jednalo o poslední trvalou změnu, nepočítaje v to rozšiřování rozsahu provozu (mezi Petrovicemi a Hájemi byla provozována zpočátku pouze během špiček pracovních dnů), zřizování či přejmenovávání některých nácestných zastávek2). V této stabilní trase tak zůstávala dalších bezmála dvacet let – její provoz byl ukončen až k 1. září 2012 v souvislosti se spuštěním nové, tzv. "metropolitní" sítě Pražské integrované dopravy. Jako jedna z mála linek, postihnutých touto pražskou linkovou revolucí, se však dočkala své plnohodnotné náhrady, neboť do celé její trasy byla z Hájů prodloužena linka 125, která celý její zrušený úsek plně pokryla.


Místní sídlištní nákupní středisko, ležící u zastávky Gercenova, se spojem linky 271 (13. 8. 2007)

K lince 271, respektive k druhému obsazení tohoto číselného označení, vždy neodmyslitelně patřil provoz kloubových autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy. Již od jejího znovuzavedení 12. července 1987 obsloužily všechny spoje článkové vozy Ikarus 280, přičemž s postupující obnovou vozového parku majoritního městského dopravce docházelo i k obměně typů nasazovaných vozů, a během své pětadvacetileté historie se na lince objevily všechny druhy článkových autobusů, které Dopravní podnik do provozu nasazoval. Autobusy standardní délky se vypravovaly pouze výjimečně jako záložní či náhradní vozy, pouze v rozmezí od 27. listopadu 1988 do 4. července 1990 je doložen smíšený provoz standardních i kloubových vozů.


Dvojice vršovických kloubových autobusů Karosa B 741 č. 6075 a 6127, odstavených na Skalce (26. 1. 2004)

1) – nyní zastávka Gercenova
2) – např. od 14. února 1998 zřízeny zastávky Plošná a Mokřanská