www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 146

Číselné označení 146 se v běhu času dočkalo postupného přiřazení až čtyřem různým autobusovým linkám, jejichž společné znaky lze sktutečně najít jen stěží. V každém období své existence plnila zcela odlišné přepravní funkce, stejně tak doznávala změn i samotná lokalita její působnosti. V žádné z epizod svého provozu se však nedočkala plnohodnotného rozsahu provozu, a za každých okolností existovalo alespoň jedno běžné provozní období, v němž své služby cestujícím zkrátka nenabízela.


Čerstvě zprovozněný terminál Depo Hostivař hostí hostivařský vůz 7179 linky 146 (2. 6. 2006)

Dřívější historická obec, později taktéž pražská městská část, Malešice, se prvních městských autobusů dočkala již za období meziválečné československé První republiky. Vysokopodlažní sídliště, vystavěné až počátkem šedesátých let, se ale obsluhy hromadnou dopravou dočkává logicky až o několik dekád později, první autobusové linky, spojující tuto novou zástavbu se zbytkem hlavního města, do ulic vyráží 3. ledna 1966. Základní přepravní směr k centru města zajišťuje čerstvě prodloužená linka 133, spadající do kategorie tzv. překryvných linek, druhá zdejší autobusová linka, 146, která je ke stejnému termínu zřízena v trase Hostýnská – Malešické náměstí – Spojovací – Harfa1) – Vysočanská radnice2) – Vysočany, Zákostelní3), ji doplňuje ve vztahu, jenž lze označit za tangenciální. Poměrně kuriózně jsou obě zmíněné linky v provozu pouze ve všední dny, nedělní přepravní potřeby sídliště tak musí nadále uspokojovat nedaleká tramvajová trať.


Zastávku Malešické náměstí právě opouští Karosa B 931 č. 7383 (2. 5. 2008)

Drobnější úprava rozsahu provozu linky 146 nastává 5. října 1968, kdy dochází k jeho spíše faktickému přeznačení na provoz pouze během pracovních dnů, čímž reaguje na plošné zkrácení pracovního týdne do pětidenních období a zrušení pravidelných tzv. pracovních sobot. Další trvalá změna z 16. března 1970 naopak ovlivňuje i trasování linky a prodlužuje ji hlouběji do vysočanské průmyslové zóny. K tomuto termínu je zprovozněno nové autobusového nádraží Nový Hloubětín, vůbec první taková stavba, určená především pro linky městské hromadné dopravy, nacházející se na rozhraní Vysočan a Hloubětína nedaleko tramvajové vozovny. V den uvedení stanoviště do provozu se k němu prodloužilo mnoho linek městské hromadné dopravy, povětšinou dosud ukončených v blokovém obratišti Vysočany, přičemž jednou z nich byla i linka 146, od tohoto dne dále provozována v trase Hostýnská – … – Vysočanská radnice2) – ČKD Trakce4) – Nový Hloubětín.


V současnosti je linka 146 v provozu ve formě lokálního midibusového spoje (5. 4. 2016)

V období od 17. dubna 1972 do 16. října 1972 je zkrácen rozsah období provozu této linky pouze na přepravní špičky pracovních dnů, přičemž se, nehledě na relativně krátkou dobu trvání tohoto omezení, skutečně jednalo o trvalou změnu. K opětovnému omezení do tohoto rozsahu dochází, taktéž trvale, k 1. září 1980. Konec letních prázdnin roku 1980 je obecně v síti pražské městské dopravy spjat s určitým plošným omezením provozu spojů povrchové dopravy, hned u několika autobusových linek na celém území hlavního města (120, 132, 134, 153, 175, 199, 201) je přistoupeno k obdobné úpravě, jiné dosud existující spoje (linka 157 nebo tramvajová linka 1) jsou k tomuto termínu zcela zrušeny.


Vůz linky 146, zatahující do garáže Vršovice (foto: J. Šour, repro z publikace [15])

Ani v této zkrácené trase však nezůstává provozována příliš dlouho, a již 1. září 1980 je její provoz trvale ukončen, přičemž nedochází k žádné formě okamžité náhrady zavedením či přesměrováním jiných autobusových linek v blízkém okolí. Konec letních prázdnin roku 1980 je obecně v síti pražské městské dopravy spjat s určitým plošným omezením provozu spojů povrchové dopravy, hned u několika autobusových linek na celém území hlavního města (120, 132, 134, 146, 153, 175, 199, 201) je přistoupeno k úpravě období provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů, určitá úsporná opatření nastávají i v tramvajové dopravě.


Do výstupní zastávky Depo Hostivař právě přijíždí jeden z odpoledních spojů linky 146 (2. 11. 2007)

Další rozsáhlé změny linkového vedení povrchových spojů městské hromadné dopravy v celé východní části města vyvolalo k 20. prosinci 1980 zprovoznění úseku II.A (Náměstí Míru – Želivského) pražského metra. Linka 146, doposud ukončená v nitru sídliště Malešice v zastávce Hostýnská, by v případě setrvání své trasy obracela takřka na dohled od nového přestupního terminálu Želivského, což by rozhodně nepředstavovalo optimální provozní stav, a je tedy dle očekávání k této stanici prodloužena. Od tohoto termínu je tedy, za zachování stejného rozsahu provozu, vedena v trase Želivského – Hostýnská – Sídliště Malešice – Malešické náměstí – Spojovací – Harfa1) – Náměstí Lidových Milicí2) – ČKD Trakce4) – Nový Hloubětín.


Vypravení nízkopodlažního autobusu do tohoto obsazení linky 146 patřilo spíše k výjimečným situacím (20. 3. 2008)

Pravděpodobně od roku 1991 nepřetržitě až do roku 1997 je s nástupem omezeného provozu o letních prázdninách každoročně provoz linky zcela přerušen. Jediná drobnější trvalá úprava trasy, kterou linka v této podobě prochází, ji ovlivňuje k 20. listopadu 1995. Většina autobusových linek, spojující stanici Želivského se sídlištěm Malešice, projíždí při jízdě k sídlišti ul. Nad Vodovodem5), kde obslouží zastávku Pod Třebešínem. Naopak při cestě v opačném směru pokračují z Malešic přímo Počernickou ulicí, čímž jmenovanou zastávku zcela míjí. Od tohoto termínu je ale linka 146 vedena přes jmenovanou zastávku Pod Třebešínem obousměrně. V této podobě pak zůstává linka provozována až do 4. října 1997, kdy je trvale zrušena a její přepravní zátěž v různých dílčích úsecích převzata dalšími autobusovými linkami, z nichž jmenujme zejména linky 145 a 177.


Rostoucí bytové domy v Ocelářské ulici se po svém dokončení s linkou 146 již nesetkají (2. 5. 2008)

Podruhé se s autobusovou linkou 146 setkáme taktéž v severovýchodním kvadrantu hlavního města. Od 29. července 2001 vyráží na trasu Černý Most – Rajská zahrada – Hutě – Satalice – Satalická obora – Kbely – Jilemnická6) – Letecké opravny – Letňany7) – Avia Letňany – Tupolevova – Nový Prosek – Prosek – Sídliště Prosek – Lovosická8). Rozsah provozu lze označit za vskutku kuriózní, linka obsahuje spoje pouze v přechodových špičkových obdobích, dopoledním sedle, večer a o víkendech. V podobné trase totiž doplňuje tudy již dříve vedenou linku 186, provozovanou pouze během přepravních špiček, která však na rozdíl od nově zřízené linky 146 neukončí svou jízdu na sídlišti Prosek, ale pokračuje dále až na sídliště Bohnice. Toto obsazení linky 146 nemá nijak dlouhého trvání, bez jakýchkoli dalších úprav trasy je při plošné reorganizaci linkového vedení v celé severní oblasti města, proběhlé při příležitosti zprovoznění úseku metra IV.C1 (Nádraží Holešovice – Ládví) k 26. červnu 2004 její provoz trvale ukončen. Nahrazuje ji posílená, již zmíněné souběžná linka 186, která je od tohoto data vedena přes zastávku Českolipská a rozšiřuje období svého aktivního působení na celodenní a celotýdenní provoz.


Záběr vozu 7212 v nástupní zastávce Černý Most dokládá druhé provozní období linky 146 (srpen 2003)

I potřetí promlouvá do obsazení čísla 146 zprovoznění dalšího úseku podzemní dráhy. Vestavění nové, koncové stanice trasy A, Depo Hostivař, do jejího již existujícího úseku, pojížděného manipulačně, taktéž vyvolalo úpravu navazující povrchové dopravy v širém okolí. Autobusové linky napaječových charakterů z východních pražských městských částí dříve dovezly cestující až ke stanici Skalka, kde ale kromě trasy A často volili taktéž přestup na kapacitní severojižní tangenciální linky (145, 177 a 195). S odsunutím místa jejich ukončení do terminálu Depo Hostivař se ale přestávají s těmito linkami stýkat, neboť možná úprava jejich trasy vložením časově náročného a nepříjemného závleku k terminálu Depo Hostivař by rozhodně jejich atraktivitě příliš neprospěla. Právě za účelem zkvalitnění a zjednodušení přesunu mezi touto stanicí a svazkem severojižních tangent je od 27. května 2006 v provozu nová autobusová linka 146, vedená v trase Depo Hostivař – Limuzská – Sídliště Malešice – Malešické náměstí – Spojovací – Nádraží Libeň – Českomoravská.


Poblíž zastávky Sídliště Malešice je zachycen vůz 7232 jednoho z ranních spojů linky (19. 2. 2008)

Za bezesporu zajímavou lze označit skutečnost, že zkrácení všech předmětných autobusových linek o úsek Skalka – Depo Hostivař umožnilo na jejich souboru snížit celkový počet vypravených pořadí o 4 vozy. Zřízením linky 146 je ale veškerá úspora vozidel vykompenzována, neboť její turnusová potřeba svého času taktéž vyžadovala nasazení čtyř pořadí. Ani tato linka, provozovaná pouze ve, znatelně zkrácených, špičkách pracovních dnů, nepřežívá další plošné úpravy sítě hromadné dopravy, a k 9. květnu 2008 je trvale zrušena. Nahrazena je výhradně ve svém počátečním úseku mezi zastávkami Sídliště Malešice a Depo Hostivař, a to prodlouženou linkou 133, která oproti ní nabízí výrazně vyšší počet spojů, a to ve všech provozních obdobích.


Cestující právě opouští zcela poslední spoj linky 146, který obsloužil vůz 7264 (7. 5. 2008)

Poslední, a zároveň stále aktuální angažmá linky 146, taktéž není od předcházejících obsazení tohoto čísla příliš vzdáleno. Oblast starých Hrdlořez, ležící stranou hlavních tahů, soustavně vyžadovala napojení na síť městské dopravy, které ji právě kvůli její nepříliš výhodné poloze nebylo dlouhodobě dopřáno. Dočkala se ho teprve v nedávné době, v rámci celoplošného rozšiřování midibusových linek a zahušťování sítě hromadné dopravy, ve formě nové polookružní linky 146, vedené v současné trase Spojovací – Hrdlořezská – Mezitraťová – Hrdlořezská – Spojovací. Ta jí od 2. listopadu 2015 během přepravních špiček a dopoledních sedel pracovních dnů právě prostřednictvím zastávky Spojovací, kde lze realizovat přestup na další významné tramvajové a autobusové linky, spojuje se zbytkem města.


V manipulační zastávce Spojovací vyčkává na svůj další spoj linky 146 vůz č. 1928 (14. 2. 2018)

S linkou 146 byly po většinu doby jejího provozu neodmyslitelně spjaty autobusy pražského majoritního dopravce, Dopravního podniku, nalezneme však i období, kdy se na lince stabilně objevovaly autobusy jiných subjektů. Konkrétně mezi 12. březnem 1991 a 14. březnem 1992 ji obsluhoval soukromý dopravce Fedos, po ukončení jeho ročního působení na této lince se sem ale navrací Dopravní podnik. Ten zůstává jejím dopravcem i ve druhém a třetím období jejího provozu, až současné obsazení linky 146, pod nímž zahájíla provoz 2. listopadu 2015, zajišťuje společnost About Me, s.r.o.. Po dlouhá léta provoz linky zajišťovaly autobusy běžné délky, přičemž vypravení článkových vozidel lze připustit snad jen jako formu záložních či pohotovostních vozidel, její současná hrdlořezská trasa, která zahájila provoz v listopadu 2015, se ale nese ve znamení midibusů.


Vlahé babí léto a novotou zářící linka 146 v taktéž novotou zářícím terminálu Depo Hostivař (15. 9. 2006)

1) – současný název zastávky je Nádraží Libeň
2) – nyní náměstí OSN, potažmo zastávka Vysočanská
3) – autobusy ukončeny objezdem bloků domů nedaleko současného náměstí OSN
4) – odpovídá současné zastávce Kolbenova
5) – nyní Izraelská ulice
6) – současná zastávka Bakovská
7) – dnešní název Staré Letňany
8) – nyní obratiště Poliklinika Prosek