www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 261

Autobusová linka čísla 261, spadající do systému pražské městské hromadné dopravy, spojuje nepřetržitě od svého zřízení jednu z nejvýchodnějších čtvrtí města s jeho osídlenějšími a zajímavějšími částmi. Po celou dobu existence však zůstává zastíněna kapacitnějším dopravním prostředkem, souběžnou železniční tratí, jejíž osobní vlaky dlouhodobě plní v úloze obsluze této oblasti nezastupitelnou roli, a ani vývoj posledních let, během nichž je role příměstské železnice na území celého hlavního města stále posilována, tento stav nijak nezvrací.


Hostivařská Karosa B 732 č. 5856 na své cestě do Klánovic projíždí skrze Klánovický les (10. 5. 2009)

Novodobá obec Klánovice, získávající samostatnost až roku 1920 (!), se dočkala kvalitního napojení na síť veřejné dopravy velmi záhy po svém založení – zatímco za vznik Klánovic lze považovat rok 1878, kdy se na dnešním katastru této městské části začaly stavět první domy, jíž roku 1883 je na železniční trati Praha – Úvaly – Kolín zřízena železniční zastávka Jirná1), dnes známá pod názvem Praha–Klánovice. Pravidelného silničního spojení se obec dočkává již během roku 1931, kdy vyráží hned dvě nové autobusové linky – jednak soukromá linka č. 2006a, obsluhující trasu Praha, Lützovova ul. (dnešní Opletalova) – Dolní Počernice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Klánovice – Jirny, která však hned následujícího roku dojezdila, a dále též linka Československých státních drah č. 932a, provozovaná ve zcela shodné trase.


Kloubová Karosa B 941 E č. 6289, zachycená na odklonové trase v Jeřické ulici (21. 8. 2004)

Druhá jmenovaná se naopak udržela v provozu výrazně déle, v roce 1933 je přečíslována na 1005, roku 1939 na č. 591, po válečném přerušení provozu mezi lety 1940 a 1947 se rozjíždí s novým označením 3001 již z nového autobusového stanoviště na Florenci, přičemž její vybrané spoje dojíždí až do Brandýsa nad Labem. Po předání provozu národnímu podniku ČSAD 1. května 1949 (se zpětnou platností k 1. lednu 1949) obdržela nové číslo 01219, o rok později č. 01014, až je konečně roku 1974 naposledy přečíslována na číslo 10140. Poslední významnou úpravou trasy tento regionální spoj prošel v roce 1978, kdy byl jeho provoz omezen pouze na úsek Praha, Hrdlořezy – Dolní Počernice – Běchovice – Klánovice – Jirny – Nové Jirny, přičemž právě v této podobě roku 1981, souběžně se zavedením linky městské hromadné dopravy, svůj provoz ukončuje.


Citybus č. 3410 právě projíždí úsekem Českobrodské ulice mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi (31. 5. 2014)

Pomineme-li existenci linky 251, která se sice na katastrálním území Klánovic objevuje o celé dva roky dříve, ale pro samotnou čtvrť nemá téměř žádný význam, pak lze prohlásit, že jsou Klánovice na síť městské autobusové dopravy napojeny až jako poslední ku Praze připojená obec. Až 28. prosince 1981 vyráží v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu nová autobusová linka 261, obsluhující trasu Spojovací – Pod Táborem – Za horou – Jahodnice – Dolní Počernice – Nádraží Běchovice – Běchovice – Blatov – Újezd nad Lesy – Smiřická – Klánovice2). Obsluha Klánovic je k témuž dni doplněna o další linku hromadné dopravy, č. 262, zajišťující přímé spojení k letňanské Avii, ta je však provozována pouze několika málo spoji. Naopak linka 261 nabízí v rozsahu mezi cca 5. a 23. hodinou klasický městský intervalový provoz, který během špiček pracovních dnů činí cca 30 minut, v dopoledních sedlech a o víkendech stoupá na přibližně 45-60 minut.


Karosa B 931 č. 7307 v nácestné zastávce Libošovická (2. 2. 2007)

Již 1. října 1982 dochází k první drobné změně trasy, spočívající v prodloužení z dosavadní konečné Klánovice, která zároveň získává nový název Přímské náměstí, do současného obratiště Klánovice, které se nachází na východním okraji zastavěné oblasti. Příčiny dalších proběhlých úprav, které vstoupily v účinnost 23. listopadu 1990, souvisí se dvěma novými dopravními stavbami, které jsou předány do provozování. Ve stejný den dochází ke otevření tramvajové trati Ohrada – Palmovka, tvořící významnou spojnici dvou odlehlých paprsků ve východní části sítě, zároveň je též zprovozněn nov úseku trasy metra B (II.B Florenc – Českomoravská), jehož součástí je nový přestupní terminál Palmovka, kde je nově ukončeno mnoho autobusových linek městské i příměstské dopravy. Jednou z nich je též linka 261, která je ke stejnému termínu prodloužena do trasy Palmovka – Balabenka – Spojovací – … – Klánovice.


Kloubový SOR NB 18 č. 6772 projíždí Božanovskou ulicí, nedaleko zastávky Xaverovský háj (3. 8. 2013)

I v následující úpravě trasování linky lze s úspěchem hledat příčinnou souvislost s dalším prodlužováním pražského metra. Počátkem listopadu 1998 je po mnoha letech zdlouhavé výstavby uveden do provozu zatím poslední úsek trasy B, IV.B Českomoravská – Černý Most, k jehož koncové stanici je do nově vzniklého terminálu zkrácena či přesměrována drtivá většina městských autobusových linek z širokého okolí. Výjimkou není ani linka 261, která Černého Mostu dosahuje 9. listopadu 1998 odkloněním do nové trasy Černý Most – Chvaly – Na Chvalce3) – Svépravice – Ke Xaverovu – Podnikatelská – Běchovice – … – Klánovice. Tato úprava zároveň umožňuje omezit rozsah provozu stávající linky 222, která dosud jako jediná obsluhovala oblast Svépravice, pouze na období přepravních špiček pracovních dnů.


Hostivařská Karosa B 731 č. 7236 přijíždí na klánovické Přímské náměstí (1. 4. 2004)

Koncem roku 2010 přistoupil organizátor systému integrované dopravy ve východní části Prahy k několika trvalým změnám, motivovaným zejména snahou o zpřehlednění sítě snížením počtu linek, přičemž právě výše zmíněný částečný souběh linek 222 a 261 k takové úpravě přímo sváděl. Ke 12. prosinci 2010 tak dochází k trvalému zrušení linky 222, všechny její spoje jsou však převedeny na linku 261. Ta tak začíná během pracovních dnů zajíždět do zastávky Výzkumné ústavy Běchovice, zároveň ji obohacují vložené špičkové spoje, provozované pouze v úseku Černý Most – VÚ Běchovice. Oproti původní lince 222 však není obsluhována zastávka Xaverov, zajíždění do tohoto obratiště je obnoveno až o rok později úpravou z 11. prosince 2011, od níž je linka 261 provozována v trase Černý Most – Chvaly – Libošovická – Svépravice – Ke Xaverovu – Xaverov – Podnikatelská – VÚ Běchovice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Nádraží Klánovice sever – Smiřická – Přímské náměstí – Klánovice.


Areál bývalých běchovických výzkumných ústavů linka 261 obsluhuje teprve krátce (1. 2. 2012)

Nikoli náhle změněné potřeby místních obyvatel a dalších pravidelných cestujících, nýbrž primárně snaha o dosažení vyrovnané dělby přepravních výkonů mezi jednotlivými dopravci, podílejícími se na provozu systému integrované dopravy, stála za zatím poslední provedenou trvalou změnu vedení linky 261. Po více než pěti letech, při příležitosti termínu celoplošných změn autobusové sítě, došlo 15. října 2016 k opětovnému vyčlenění špičkových spojů, zajíždějících do zastávky Xaverov a ukončených u výzkumných ústavů Běchovice, do samostatné linky 222. Oslabená linka 261 tak znovu obsahuje pouze plnohodnotné spoje, vedené v celé, a zároveň současné, trase Černý Most – Chvaly – Libošovická – Svépravice – Ke Xaverovu – Podnikatelská – Běchovice – Újezd nad Lesy – Nádraží Klánovice sever – Smiřická – Přímské náměstí – Klánovice.


Dosluhující Karosa B 732 č. 7096 provozovny Hostivař, zachycená nedaleko zastávky Smiřická (19. 6. 2014)

Obsluhu linky 261 dlouhodobě zajišťovala vozidla jiných subjektů, než městského majoritního dopravce, Dopravního podniku. Již těsně po jejím zřízení dne 28. prosince 1981 je obsluhována autobusy místních poboček státního podniku ČSAD. Ty však 14. března 1992 střídají vozidla Dopravního podniku, vzápětí však 17. října 1992 provoz přebírá soukromý dopravce FEDOS. Ani ten však linku neobhospodařuje nijak dlouho, a po 1. březnu 1993, kdy jsou s touto společností pro zoufale nízkou kvalitu poskytovaných služeb ukončeny všechny smluvní vztahy, je linka opět předána Dopravnímu podniku. Ten následně zajišťuje provoz linky až do 15. října 2016, kdy ji předává soukromému dopravci Stenbus, s.r.o., který je za její provoz odpovědný dodnes.


>Během generální stávky odboráře nahradili soukromníci, zde vozem č. 1774 dopravce Stenbus (16. 6. 2011)

Zajímavějším tématem je shrnutí provozovaných druhů vozidel. Se svým zřízením je linka zpočátku obsluhována výhradně autobusy standardní délky, od 30. srpna 1993 se však na všech pořadích linky objevují vozy kloubové. Ty se na lince drží až do 8. listopadu 1998, následující den je obsluha celé linky zajištěna opět vozy standardní délky. Od 28. ledna 2001 však nastává na pražské poměry kuriózní situace, kdy v pracovní dny nadále vyjíždí standardní vozy, zatímco během víkendů provoz zajišťují vozy článkové, což trvá až do 28. listopadu 2005, od kdy se znovu všechna pořadí celotýdenně obsazují vozy bězné délky. Počínaje 28. červnem 2008 jsou ale až dosud kloubové vozy nasazovány soustavně po období každých letních prázdnin.


Jarní Klánovice s hostivařským nízkopodlažním vozem SOR NB 12 č. 3562 (17. 3. 2015)

1) – železniční zastávka následně vystřídala názvy Jirny, Jirny–Koloděje, Jirny–Klánovice, Klánovice, a od platnosti GVD 1976/77 konečně získává dnešní název Praha–Klánovice
2) – označuje současnou zastávku Přímské náměstí
3) – nynější název Libošovická