www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 110
Podoba článku neodpovídá standardům tohoto webu, není proto přístupný z levé navigace a v nejbližší době bude upraven.

Městská linku 110 je vedena v trase z Hostavic přes Kyje, Hloubětín, Letňany a Čakovice do Třeboradic, přičemž zatímco některé spoje jedou jen v části trasy, několik málo pokračuje dále až k teplárně Třeboradice. Dopravcem na lince 110 je Jaroslav Štěpánek, který kromě linky 110 provozuje ještě linky 302 a 557. Provoz linky byl od roku 1990 v rukou soukromých dopravců, přičemž nastávala taková období, kdy v jednom dni na lince jezdily vozy od několika různých provozovatelů (nezřídka doplněné též jedním či více vozy Dopravního podniku). Štěpánek linku převzal v roce 1995.


Nízkopodlažní Tedom 123 D č. 1036 za zastávkou Vajgarská (22. 1. 2011)

Autobusová linka číslo 110 zahájila provoz v roce 1952 v trase od konečné tramvaje v Hloubětíně na Černý Most, což je prostor dnešního tramvajového obratiště Lehovec. Následně byla postupně prodlužována – roku 1955 z Černého Mostu do Kyjí, roku 1965 z Hloubětína do Kbel a z Kyjí do Hostavic a konečně v roce 1969 ze Kbel do Čakovic. Mezi lety 2000 – 2011 byl součástí linky i úsek z Hostavic do Dolních Počernic.


Ojetý vůz č. 1037 ve výstupní zastávce Dolní Počernice (foto: Zdeněk Liška, 10. 8. 2008)

Zajímavou kapitolou byly úpravy vedení v severní části trasy po roce 2008. Dlouhou dobu se stále nedařilo nalézt optimální řešení obsluhy sídliště Letňany, což ústilo v zajímavá provizorní řešení jako např. vložené špičkové spoje právě na lince 110. Těsně po uvedení do provozu nového úseku metra C do Letňan tak byla linka vedena po jedné nebo druhé straně letňanského sídliště právě tak, jak se v danou chvíli zdálo výhodné. Po roce 2009 též docházelo k častým změnám v Třeboradicích, kde se v průběhu jednoho roku vystřídaly linky 166, 269 a konečně 110.


Plzeň zachraňuje Prahu. Vůz 1048 nedaleko zastávky Kyjský hřbitov (27. 4. 2012)

K provozu linky 110, vyjma dalších kuriózností, dlouhá léta patřily starší vozy v nevalném technickém stavu. Ty jsou však v poslední době průběžně nahrazovány, ať už staršími ojetými, či zcela novými nízkopodlažními autobusy. I zbylá starší vozidla byla důkladně opravena a dnes plní zejména funkce dispozičních či záložních autobusů.


Poslední Karosa B 731.20 v systému PID, odstavená v ul. Mezi hřbitovy (22. 3. 2012)

U soukromého dopravce Jaroslav Štěpánek funguje netradiční systém přidělenosti autobusů, kdy má každý řidič přiděleno jedno konkrétní vozidlo. Toto není porušeno ani u "tůrových" služeb – v těchto případech se v čase střídání dopolední řidič odebere se svým autobusem do provozovny a zároveň ve stejnou chvíli z garáže vyjíždí odpolední řidič se svým přiděleným vozem. V současnosti již na lince žádná tůrová pořadí vedena nejsou, všechny směny, vyžadující dva řidiče, jsou oficiálně považována za "ranní" směny (pořadí 1 – 8) a "odpolední" směny (pořadí 21 – 28).


Karosa B 931 č. 1040 projíždí viaduktem pod železniční tratí u Hostavic (21. 2. 2013)