www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 118

Ve své současné podobě představuje autobusová linka č. 118 atraktivní rychlé spojení obou břehů Vltavy v jižní části města, čímž nemalou měrou pomáhá rozvíjet přepravní vztahy v této oblasti širšího centra, přičemž zároveň napomáhá odvádět touto cestou nežádoucí tranzitní dopravu, která by se jinak pravděpodobně uskutečňovala přetíženými spojnicemi v samotném středu města. Její historie ale není spjata výhradně s okolím Podolí a přilehlých lokalit, během svého života, trvajícího přes šedesát let, se vyskytla i tam, kde by dnes spoje, označené číslem 118, působily velmi kuriózně.


Spoj linky 118 právě opouští Spořilov a míří do zastávky Depo Kačerov (23. 4. 2010)

První měsíce, následující po ukončení druhé světové války, znamenaly pro pražský autobusový provoz pozvolné obnovování provozu a jeho následnou stabilizaci. Mezi jedny z projevů těchto opatření patřilo i zavedení nové autobusové linky M, která od 9. září 1946 v trase Zahradní Město – Husovo náměstí – Nádraží Hostivař – U Továren posílila spojení nejen do samotné Hostivaře, ale také i do nově se rodící malešicko-hostivařské průmyslové zóny. Hned 1. listopadu 1946 však došlo k jejímu zkrácení k hostivařskému nádraží, nedaleké továrny tak zůstaly závislé pouze na autobusové lince G.


Ve sněhové nadílce se ztrácející bílý vůz 7362 na konečné Dvorce (9. 1. 2010)

Při příležitosti plošného přeznačení městských autobusových linek, které proběhlo k 31. prosinci 1951, obdržela dosavadní linka M nové číslené označení 118 za zachování stávající trasy. Přestože se autobusové linky primárně označovaly tak, aby jejich číselné označení bylo co nejpodobnější návazné tramvajové lince, v případě tramvajových linek 2, 6, 18 a 20 o nikterak jednoduchý úkol nešlo, neboť právě tyto spoje prakticky neopouštěly širší centrum města, a žádné přípojné autobusové linky k nim vedeny nebyly. Proto se tak stalo nutností některé linky, mezi něž též patřila i linka 118, očíslovat v rozporu s tímto klíčem.


Poklidný víkendový provoz u zastávky Spořilov s vozem č. 4067 (15. 10. 2011)

Nedlouho po svém očíslování ukončila v této trase linka 118 svůj provoz zcela. Nejednalo se ale o plošné či lokální omezení dopravy – dne 3. ledna 1954 se v úseku Zahradní Město – Hostivař na nové tramvajové trati poprvé objevily vozy linky 24. Jelikož se stále nacházíme v době, kdy má autobusová "síť" výrazně převažující charakter napájecích linek, uvedením trati do provozu linka zcela ztratila svůj primární účel, a zároveň stále neexistovala žádná motivace použít uvolněná vozidla na zkvalitnění obsluhy dané lokality například zavedením nové autobusové linky v jiném než radiálním směru.


Ukázka jízdního řádu autobusové linky 118 (1962)

Výrazně perspektivnější se stala až druhá verze linky 118. 1. října 1956 městská autobusová doprava poprvé obsluhuje podolskou Jeremenkovu ulici, neboť v tento den do ulic vyráží oboustranný napaječ tramvajových linek, autobusový spoj 118, vedený přes zastávky Dvorecké náměstí – Kolonie Na Strži – Zelená liška. Nutno podotknout, že v původních plánech na výstavbu trolejbusové sítě z přelomu 40. a 50. let se vyskytoval i projekt trati, vedoucí právě Jeremenkovou ulicí, avšak nakonec z něj definitivně sešlo a tato lokalita zůstala závislá pouze na autobusech. V následujících letech je pak tato linka postupně prodlužována – od 3. října 1960 pokračuje dále přes Hadovitou na Michelské náměstí, o necelý rok později, 2. května 1961, přijíždí až do zastávky Kloboučnická.


Karosa B 732 č. 5774 opouští nácestné zastávky Budějovická (30. 8. 2004)

Rozsáhlé změny linkového vedení v blízkém i širším okolí proběhly v souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská. Pro zkvalitnění a zrychlení přepravy cestujících se k této trase návaznými autobusovými linkami sváželi obyvatelé města ze všech přilehlých částí. Kromě nepřeberného množství dalších linek svůj díl práce převzala i přesměrovaná linka 118, která od 9. května 1974 obsluhovala trasu Dvorce – Nové Podolí – Na Strži – Budějovická – Na Rolích – Starý Spořilov – Sídliště Spořilov. V následujících letech, zejména s dokončováním výstavby jednotlivých etap sídlištního komplexu Jižní Město, stejně jako se zprovozněním vysokoškolských kolejí Volha, došlo k jejímu postupnému prodloužení – od 12. července 1987 do již existujícího autobusového terminálu Primátora Vacka a dále ve špičkách pracovních dnů od 3. dubna 1989 až do obratiště Koleje Jižní Město.


Kloubová Karosa B 941 č. 6270 je právě sevřena mosty přes železniční trať a mostem Jižní Spojky (3. 2. 2014)

Další příležitostí k lokální linkové revoluci v okolí Chodova se na podzim 2005 stalo otevření nového nákupního centra v těsné blízkosti stanice metra Chodov, které vyvolalo značné úpravy vedení místní autobusové sítě. Pro linku 118 to znamenalo opětovné zkrácení ke stanici metra Roztyly, do podoby takřka shodné z let 1987 – 1989. Výraznější změnu však představoval soubor úprav linkového vedení při spuštění tzv. metropolitní sítě autobusů, které se uskutečnilo 1. září 2012. Po tomto datu je linka provozována v trase Smíchovské nádraží – Přístaviště – Dvorce – Nové Podolí – Na Strži – Budějovická – Na Rolích – Severozápadní – Sídliště Spořilov. Oproti předchozí verzi je na první pohled patrné prodloužení až ke Smíchovskému nádraží na jedné straně, zkrácení do obratiště Sídliště Spořilov na straně druhé a odklonění přes zastávku Severozápadní, kde linka nově neobsluhuje nízkopodlažně zastavěnou oblast starého Spořilova.


Nízkopodlažní Citybus č. 3382 přijíždí do výstupní zastávky Koleje Jižní Město (8. 5. 2005)

S odstupem několika měsíců je nutné uznat, že nová trasa, která efektně spojuje terminál Smíchovské nádraží, jenž tvoří prvotní záchytný bod pro cesty z/na Jihozápadní Město, případně k dynamicky se rozvíjející oblasti okolo křižovatky Anděl, se stále se rozrůstajícím administrativním komplexem Brumlovka, se na pražské poměry neuvěřitelně rychle a silně zaběhla, a ještě během roku 2012 vyvstala nutnost linku několikrát posílit o další vložené spoje. Situaci vyřešilo až vypravení velkokapacitních kloubových autobusů, obsluhujících od 1. července 2013 všechny spoje v pracovní dny do cca 20 hodin, které nárazové nápory cestujících zvládají výrazně lépe.


Dříve výjimečný výjezd kloubového autobusu na linku 118 – zde v zastávce Nad Pahorkem (31. 1. 2011)