www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 260

Autobusová linka pražské městské dopravy čísla 260 sloužila cestujícím hlavního města hned ve čtyřech různých podobách, které se od sebe navzájem odlišovaly jak primárními funkcemi, které v síti hromadné dopravy plnila, tak i lokalitami, v nichž působila. Pod jedním číselným označením se tak v běhu času vystřídaly rychlíkové spoje, svážející obyvatele nových sídlišť co nejrychleji k nejbližší stanici metra, s linkou, meandrující výhradně ve spoře osídlené vilové zástavbě v okolí železniční zastávky na pražské periferii.


Do nácestné zastávky Slavia přijíždí vůz č. 7164 dočasně odkloněné linky 260 (22. 4. 2005)

Poprvé se linka 260 do pražských ulic vydává 28. března 1983, kde v trase Sokolovská – Dopravní podniky1) – Písečná2) – Podhajská pole – Čimice zajišťuje ve špičkách pracovních dnů přímé spojení čerstvě osídlovaného čimického sídliště s centrem města, případě s nejbližší stanicí trasy metra C. Jmenovanou linku lze označit nejen jako jeden z napaječů pražského metra, ale též jako klasickou radiální linku, svážející obyvatele okrajové čtvrti města přímo do jeho centra, kterým okolí stanice Sokolovská bezesporu bylo. Ve své době se ale nejednalo o jedinou linku tohoto druhu, počátkem osmdesátých let byla prakticky zastavěna celá plocha tzv. Severního města, z jehož mnoha sídlišť vedlo více autobusových linek k dosud vzdáleným stanicím metra, které v jeho počátcích zatím nedoputovalo dále, než za hranice centra města. Podobnými spoji tak kromě Čimic disponovaly například Bohnice (linky 144 a 200), Prosek (156, 197, 210) a Letňany (233).


Na přestupující cestující z vlaku vyčkává midibus Peugeot Jonckheere č. 1783 (foto: Petr Blažek, 13. 12. 2011)

V návaznosti na zprovozňování dalších úseků pražského metra, jimiž se postupně přibližovalo okrajovým sídlištím, však následně pomíjely důvody existence takových linek, které pak byly zkracovány, odkláněny, případně zcela rušeny. Do poslední jmenované skupiny spadá i námi sledovaná linka 260, která k termínu trvalých změn 4. listopadu 1984, navazujícím na otevření úseku metra III.C (Sokolovská – Fučíkova), svůj provoz trvale ukončuje a v relaci mezi Čimicemi a nejbližší stanicí metra C je nahrazena prodlouženou linkou 152, která obsluhu tohoto přepravního vztahu zcela přebírá.


Vršovická Karosa B 931 E č. 7263, zachycená těsně před zastávkou Lešanská (2. 3. 2009)

Druhé obsazení čísla 260 na sebe nenechává dlouho čekat, tentokrát je však použito pro linku, vycházející z již několik let provozovaného účelového spoje. Již 1. června 1983 vyjíždí nová autobusová linka s netradičním označením X700, která na trase Hradčanská – Vypich – MNV Řepy3) – Stavební stroje4) zajišťuje zejména přímé spojení tohoto podniku s páteřním dopravním prostředkem. Jejímu zvláštnímu charakteru ale též odpovídal silně omezený rozsah provozu, linku tvořilo pouze několik jednosměrných spojů v ranní přepravní špičce směrem ke Stavebním strojům4) a obdobná organizace provozu panovala i v odpolední špičce ve směru opačném. K 4. listopadu 1984 je přeznačením na 456 zařazena do číselné řady mezi ostatní účelové linky, její ostatní parametry ale zůstávají nezměněny.


Nejnověji provozovaná varianta linky 260 s vozem č. 1765 nedaleko zastávky Pilovská (1. 2. 2012)

Účelová linka č. 456 prošla během své následující existence pouze drobnou změnou trasy, spočívající v jejím prodloužení ze zastávky Hradčanská do nedalekého obratiště Špejchar, které se uskutečnilo 3. listopadu 1985. Mnohem většího významu jmenovaná linka však nabývá až k 1. září 1986, kdy se stává předmětem hned několika trvalých úprav. Kromě opětovného přečíslování, tentokrát na tehdy volné číslo 260, a dalšího prodloužení trasy, která je nadále vymezena významnými zastávkami Špejchar – Hradčanská – Vypich – MNV Řepy3) – Stavební stroje4) – Zličín5) – Sídliště Zličín, je též rozšířen rozsah jejího provozu. Nově je provozována v obou přepravních špičkách pracovních dnů v obou směrech, přičemž obsahuje větší množství spojů, které jsou vedeny v pravidelných intervalech (cca 20-30 minut).


Na Litochlebském náměstí se setkaly autobusy č. 5756 a 7356, vypravené na linku 260 (10. 10. 2008)

Ani toto významné rozšíření provozu, kterým se linka 260 opět zařadila do skupiny běžných špičkových autobusových linek, ji kupodivu nezajistilo dlouhou a bezstarostnou budoucnost. Osudným se jí stalo prodloužení tramvajové trati od motolské vozovny do nedaleko vystavěného obytného celku Sídliště Řepy, jejíž zprovoznění vyvolalo v širém okolí rozsáhlé změny vedení autobusových linek. Realizovanými úpravami autobusové linky logicky opouštěly hlavní radiální vztahy směrem k centru města a naopak sledovaly zejména záměr v této lokalitě vhodně plošně doplnit nově zřízenou tramvajovou trať. Ani pro radiální linku 260 v nové síti linek už prostor nezbyl, je tedy k 27. říjnu 1988 znovu trvale zrušena.


Konečná Netušilská je jen prostou zastávkou na běžné místní komunikaci (foto: Petr Blažek, 7. 5. 2012)

Od chvíle dalšího návratu linky 260 zpět do systému pražské hromadné dopravy ji však nedělí ani rok. 2. června 1989 se tentokrát autobusy tohoto čísla objevují v jihovýchodním sektoru hlavního města, neboť každou ranní špičku pracovních dnů vyráží na trasu Horčičkova – Kosmonautů – Zupkova6) – Družby – Litochlebské náměstí – Chodovec – Spořilov – Bohdalec – Koh-I-Noor, v níž zejména částečně vypomáhá dlouhodobě přetížené souběžné lince 213. Na lince je ale aplikováno oblíbené úsporné organizační opatření závěru 80. let, kdy jsou cestující přepravováni pouze v uvedeném směru. V odvratném špičkovém směru autobusy přejíždí režijně, čímž je docíleno rychlejších a efektivnějších oběhů s nižším počtem potřebných vypravených vozidel.


Pětiramenná křižovatka ulic Kodaňská, Dvacátéhoosmého pluku a Tolstého s vozem č. 7481 (18. 8. 2009)

Drobnější úpravu trasování linky představovalo její prodloužení z dosavadní konečné Koh-I-Noor do zastávky Slavia z 2. září 1991, které umožnilo lépe využít další část manipulačních přejezdů vozů, na jejichž trase se nacházela. Mnohem zásadněji do jejího provozu však zasáhla reorganizace autobusové sítě na celém východě Prahy v listopadu 1995, která svou formou, kdy došlo ke zrušení několika výhradně špičkových posilových linek částečně předznamenala podobné časté úpravy, ke kterým bylo následně přistupováno v nadcházejícím desetiletí. Přestože k termínu těchto změn, 18. listopadu 1995, několik linek obdobného charakteru svůj provoz trvale ukončilo (206, 237, 252, 270), linku 260 takový osud nepotkal, naopak na svém významu výrazně nabyla.


Jarní odpoledne s kačerovskou Karosou B 731 č. 7200 za tehdejší zastávkou Na Pahorku (22. 4. 2005)

Svou novou trasu, Jižní Město – Horčičkova – … – Koh-I-Noor – Kavkazská, nyní pojížděla v ranní i odpolední špičce pracovních dnů, a to obousměrně, čímž zejména nahradila dosud zde provozovanou linku 270, která její severní polovinu trasy do provedení zmíněných úprav obsluhovala taktéž ve shodném režimu. Ani v tomto případě však netrvá dlouho, než linku opět postihne značné omezení provozu, tentokrát v souvislosti s úpravami tras autobusových linek v oblasti horních Vršovic z 18. ledna 1997. V jejich důsledku je linka 260 znovu zkrácena do trasy Jižní Město – … – Koh-I-Noor, přičemž opět obsahuje pouze jednosměrné spoje výhradně v období ranní špičky pracovních dnů.


Neosídlenou částí Moskevské ulice projíždí Karosa B 931 č. 7348, obsluhující linku 260 (25. 8. 2009)

V takto ořezané podobě, v níž opětovně plní funkci pouhé špičkové posily souběžné linky 213 během tří nejexponovanějších ranních špičkových hodin, přežívala až do 19. dubna 20057). Linka 213 od tohoto dne nadále nezajížděla do nitra Vršovic, ale naopak se jich pouze dotýkala v zastávce Slavia, určité náhradní spojení této vršovické části ale zajistila upravená linka 260, která ve své nové poloookružní trase Jižní Město – … Bohdalec – Koh-I-Noor – Slavia – Bohdalec – … – Jižní Město, v níž byla provozována v ranní i odpolední špičce pracovních dnů. S ohledem na její polookružní charakter je též zjevné, že uvedený vztah zajišťovala obousměrně, zejména na začátcích a koncích špiček ale též obsahovala několik spojů, které začínaly nebo končily jízdu v "nácestné" zastávce Koh-I-Noor.


Nástupní zastávka linky 260, Jižní Město, s přistaveným kačerovským autobusem Karosa B 731 č. 7144 (4. 7. 2005)

Další drobnější úpravou trasy linka prochází v návaznosti na dokončení výstavby tzv. Justičního paláce v areálu bývalých kasáren nedaleko zastávky Na Míčánkách, tedy objektu, sdružujícího na jednom místě obvodní soudy a obvodní státní zastupitelství hned pěti pražských městských obvodů najednou, kde se očekávala výrazně zvýšená poptávka. Počínaje 2. zářím 2006 je prodloužena do trasy Jižní Město – Háje – Ke Kateřinkám – Opatov – Litochlebské náměstí – Chodovec – Spořilov – Bohdalec – Koh-I-Noor – Na Míčánkách – Slavia – Bohdalec – … – Jižní Město. Zanedlouho je též význam této linky ještě více zdůrazněn rozšířením rozsahu jejího provozu, neboť od 30. října 2006 obsahovala spoje také v dopoledním a podvečerním období pracovních dnů (poslední spoje vyjížděly z Jižního Města cca ve 2100 hod.).


Do zastávky Bohdalec přijíždí vršovická Karosa B 732 č. 5847 linky 260 (5. 3. 2008)

Osudným se lince 260 stal další termín rozsáhlých úprav autobusové sítě na celém jihovýchodě hlavního města, který se stal skutečností 1. září 2009. Provedené změny tradičně sledovaly zejména záměr zpřehlednit linkové vedení, a to především snížením celkového počtu autobusových linek, kterého může být snadno dosaženo právě sloučením souběžných skupin několika linek pod jedno společné označení. Linka 260 je tedy k této příležitosti trvale zrušena a přepravní vztah, jehož obsluhu zajišťovala, byl nahrazen odkloněním a prodloužením stávající radiální linky 135.


Mezi zastávkami Litochlebské náměstí a Chodovská tvrz je zachycen vůz č. 7401 (10. 10. 2008)

Počínaje 11. prosincem 2011 se lze s linkou 260 setkávat v jejím dalším obsazením, celkově v pořadí již čtvrtém. Od zmíněného termínu vyráží v denním celotýdenním provozu na trasu Nádraží Klánovice – Hulická – Polešovická – Netušilská, v níž tedy plní roli krátkého spoje lokální obsluhy s převládající funkcí svážení obyvatel místní řídké zástavby k nedaleké železniční zastávce. Jedinou trvalou úpravou linka prošla 30. června 2012, kdy došlo k omezení rozsahu jejího provozu pouze na denní období pracovních dnů, neboť víkendové spoje si svou klientelu ani za více než půlrok své existence ospravedlnitelné množství cestujících najít nedokázaly. Od tohoto data slouží cestujícím ve stále stejné podobě.


Do nácestné zastávky Opatov přijíždí Karosa B 931 č. 7302, pocházející z ověřovací série těchto vozů (13. 7. 2006)

Aktuálně provozovanou verzi linky 260 kupodivu k životu nepřivedla nijak výrazná přepravní poptávka v této dříve neobsluhované oblasti oblasti, vždyť podobných lokalit se srovnatelnou docházkovou vzdáleností k nejbližším zastávkám hromadné dopravy lze na území hlavního města najít nespočet. Naopak, výměnou za zřízení této v jistém smyslu "nadstandardní" linky zastupitelstvo městské části Újezd nad Lesy odsouhlasilo organizátorovi systému integrované dopravy realizaci ostatních relevantních úprav, které vyvolávaly mezi místními obyvateli znepokojení, mezi něž patřilo např. nahrazení linky 109 linkou 163 nebo omezení linky 250.


Přes most v Moskevské ulici, křížící hned dvě železniční tratě najednou, přejíždí spoj linky 260 (25. 8. 2009)

S provozem linky 260 se po většinu doby její existence neodmyslitelně pojil městský majoritní dopravce, pražský Dopravní podnik, ale po svém posledním zřízení z 11. prosince 2011 vyráží v režii soukromého dopravce Stenbus, s.r.o., který její obsluhu dodnes. Stejně tak byla linka dříve neodmyslitelně spjata s vypravováním klasických standardních autobusů, výjimku, potvrzující pravidlo, tvořilo období mezi 2. zářím 1989 a 18. listopadem 1995, kdy její sporadický provoz zajišťovaly pouze kloubové vozy. Naopak na její aktuální podobu jsou počínaje 11. prosincem 2011 vypravovány výhradně midibusy, nelze však vyloučit možnost výjezdu kapacitnějších druhů vozidel, zejména v případech neschopnosti stabilně vypravovaných nízkokapacitních vozů.


Linka 260, zachycena výjimečně u žst. Praha-Běchovice, kam autobusy obvykle nezajíždí (foto: Petr Blažek, 18. 3. 2014)

1) – odpovídá nynějšímu terminálu Vltavská
2) – současný název zastávky Čimický háj
3) – pozdější názvy Místní úřad Řepy a Řepský hřbitov
4) – od 22. ledna 2000 nese zastávka název Strojírenská
5) – současná zastávka Halenkovská, nezaměňovat s nynějším terminálem u stejnojmenné stanice metra
6) – současná zastávka Ke Kateřinkám
7) – s ohledem na probíhající dlouhodobou výluku mostu v Moskevské ulici byla až do 1. září 2005 vedena po objízdné trase s průjezdnou konečnou zastávkou Kavkazská