www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 185

Do kategorie stabilních linek pražské městské hromadné dopravy rozhodně spadá i autobusová linka čísla 185, která dlouhodobě obsluhuje zejména oblast Kbel. Zachovává si svůj charakter klasického radiálního napaječe ostatních druhů dopravy, což příliš nemění ani proces postupného rozvoje jejího nejbližšího okolí, který mnohdy dovede linkové vedení zásadně ovlivnit. Zejména poslední léta však přeci jen znamenala určité omezení jejího provozu, a to zejména v návaznosti na posilování dalších, částečně souběžných příměstských spojů integrovaného systému.


Autobusové stanoviště Palmovka opouští vůz č. 7335, zařazený do klíčovského nočního diagramu (17. 8. 2011)

Za určitého prvního nepřímého předchůdce linky 185 lze považovat autobusovou linku F (později 119), která zajišťovala spojení Kbel a okrajové části Hloubětína již během první republiky. Ta je ale 20. září 1965 trvale zrušena sloučením s navazující linkou 110, která dovezla kbelské cestující nejen ke končené tramvaje v Novém Hloubětíně, ale umožnila jim pokračovat dále směrem k Hloubětínu a Kyjím. Na lince 110 docházelo během následujících let k různým úpravám, spočívajícím v dalším prodlužování trasy na obou svých koncích, zřizování vložených spojů a ukončování části spojů v okrajových provozních obdobích v nácestných obratištích, až se zdejší organizace provozu stala silně nepřehlednou.


V době pořízení fotografie ulicí Bakovská v tomto směru pravidelně žádné autobusy neprojížděly (26. 7. 2006)

Zejména za účelem zpřehlednění a zvýšení nabídky spojů na předmětné ose je k 4. červnu 1973 přistoupeno k vyčlenění vložených spojů z původní linky 110 do nových, samostatných linek 184 a 185. Zatímco linka 110 žádnou úpravou trasy neprošla a nadále obsluhovala "celý" úsek Čakovice – Letňany – Kbely – Nový Hloubětín – Kyje – Hostavice1) a nová linka 184 celotýdenně posilovala část trasy mezi Kyjemi a Kbelami, ve špičkách pracovních dnů pokračovala až do Čakovic, třetí uvedená linka se spokojila se značně střídmějším provozem. Linka 185 totiž vyráží pouze v přepravních špičkách pracovních dnů na trasu Kbely, Letecké opravny – Kbely, kulturní dům2) – Kbely – Čakovická – Nový Hloubětín – Hloubětín – Sídliště Hloubětín.


Klíčovská Karosa B 732 č. 5702 právě opustila nácestnou zastávku U Kříže (30. 4. 2008)

Po necelém roce od jejího zavedení, 1. dubna 1974 dochází k rozšíření rozsahu provozu linky 185 do klasického celodenního a celotýdenního režimu, čímž je během dopoledních sedel, večerů a víkendů nahrazena upravená linka 184, která je ke stejnému termínu naopak o tato okrajová období ochuzena. Zanedlouho též opouští oblast Hloubětína, neboť od 1. prosince 1976 je zkrácena pouze do úseku Letecké opravny – … – Nový Hloubětín, čímž ale též získává v jistém smyslu určité privilegium. Provedenou úpravou se totiž nakrátko stává jednou z mála linek, ukončených v tomto městském autobusovém stanovišti, které z něho nevyráží směrem k centru města, ale naopak se od něj vzdaluje.


Nízkopodlažní Citybus č. 3273, zachycený v Žacléřské ulici nedaleko zastávky Kbely (26. 7. 2010)

Za několik dalších týdnů je ale provedena další trvalá úprava vedení, v jejímž důsledku linka 185 zcela opouští katastr Hloubětína. K 22. březnu 1977 je přesměrována do trasy Libeň, U kříže – Prosek – Čakovická — … – Letecké opravny, spojení Kbel a stanoviště Nový Hloubětín, které dosud zajišťovala, zároveň přebírá prodloužená linka 201. Následující změnou trasování z 23. ledna 1978 se však na několik měsíců do této lokality navrací, neboť je ke zmíněnému termínu upravena do podoby Vysočany, ÚNZ3) – Náměstí Lidových milicí4) – Vysočany5) – ČKD Trakce6) – Nový Hloubětín – Čakovická – … – Letecké opravny. Ještě téhož roku, 23. května 1978, začíná k jízdě užívat Vysočanskou estakádu a ve své nové trase, Vysočany, ÚNZ3) – Náměstí Lidových milicí4) – Prosek – Čakovická – … – Letecké opravny, zůstává provozována bez dalších trvalých úprav tras po výrazně delší období.


Od nástupní zastávky v obratišti Letecké opravny právě odjíždí Karosa B 732 č. 5852 (9. 9. 2007)

Zatímco dosud nabízela linka 185 na všech svých pražských konečných zastávkách, které v běhu času vystřídala, pouze přestup na kapacitní tramvajové linky, případně pro vnitroměstské relace takřka nepoužívané železniční spoje z Vysočan, začátkem devadesátých let tuto tramvajovou hegemonii výrazně narušil nový páteřní prostředek pražské městské hromadné dopravy. Když se v listopadu 1990 uvedl do provozu úsek metra II.B (Florenc – Českomoravská), stáhl k nově vybudovaným terminálům mnoho linek povrchové dopravy, svážejících k metru cestující z blízkého i vzdáleného okolí. Přímo linky 185 se ale soubor trvalých změn dotkl jen minimálně – její novou konečnou zastávkou se 23. listopadu 1990 stal terminál Českomoravská, a v následujících letech se bez dalších změn provozovala ve stálé trase Českomoravská – Vysočanská radnice4) – … – Letecké opravny.


Na odstavných místech obratiště Palmovka je zachycena hostivařská Karosa B 931 E č. 7472 (17. 1. 2004)

Na počátku jedenadvacátého století se linka 185 ze dvou spolu nijak nesouvisejících příčin dočasně dostala až do autobusového terminálu Palmovka. Zatímco poprvé jí jízdu k Českomoravské znemožnila totální rekonstrukce Vysočanské estakády, která probíhala od 8. ledna 2002 do září téhož roku, bez přerušení na ni navázaly popovodňové odklony pravidelné linek, v jejichž rámci byly odkláněny od běžných přestupních terminálů, které neumožňovaly přestup na metro, k nejbližším rozumným náhradním konečným s možností přestupu na náhradní povrchovou dopravu. Po obnovení provozu na celé trase metra B je 17. února 2003 opět navrácena do bezvýlukové trasy s ukončením v terminálu Českomoravská.


Vysočanské náměstí OSN zdolává klíčovský nízkopodlažní Citybus č. 3231 linky 185 (12. 9. 2014)

Přímé spojení na Palmovku se ale po dlouhodobém výlukovém stavu velmi zalíbilo jednak obyvatelům, v druhé řadé též tehdejším zastupitelům městské části Praha 19 (Kbely), kteří začali vzápětí o její trvalé přesměrování do tohoto terminálu, nacházejícího se v mnohem atraktivnější lokalitě s rozmanitějším výběrem návazných tramvajových spojů, projevovat silný zájem. Tento požadavek je vzápětí skutečně k 28. červnu 2003 zrealizován trvalým převedením linky 185 do trasy Palmovka – U kříže – Prosek – Čakovická – Kbely – Jilemnická2) – Letecké opravny, stále s celodenním a celotýdenním provozem všech spojů v úplné, nezkrácené trase.


Přes železniční přejezd v Semilské ulici přejíždí Karosa B 731 č. 7246, mířící z Vinoře na Palmovku (17. 9. 2013)

Síť autobusových linek v celé severovýchodní oblasti hlavního města značně ovlivnilo zprovoznění úseku metra IV.C2 (Ládví – Letňany), které k 9. květnu 2008 vyvolalo rozsáhlé úpravy linkového vedení v širokém okolí. Konkrétně linky 185 se ale paradoxně příliš nedotýkají, jejich jedinými projevy jsou zařazení zajíždění do terminálu Letňany, která tak získává podobu Palmovka – … – Prosek – Nový Prosek – Letňany – U vodojemu – … – Letecké opravny a zřízení vložených spojů v ranní špičce pracovních dnů, projíždějících pouze úsek mezi Letňany a Leteckými opravnami. Na tomto místě ale znovu do trasování linky zasahují zastupitelé městské části Praha 19, kteří tentokrát vyjadřují svůj nesouhlas s nezanedbatelným prodloužením jízdní doby mezi Kbely a Palmovkou, které závlek k novému terminálu způsobuje. Od 28. června 2008 tak dochází k opětovnému prodloužení všech spojů do celé trasy, zároveň při jízdě ve směru Palmovka linka zcela míjí terminál Letňany vedením přes zastávky Čakovická a Na Klíčově.


Havárie v Prosecké ulici zavedla linku 185 na odklonovou trasu do ul. Na Vyhlídce (27. 8. 2012)

K opětovnému obousměrnému převedením linky 185 do trasy přes terminál Letňany je přistoupeno až 1. září 2012, provedená úprava však pouze předznamenává brzké nadcházející změny, které její trasování a provozní parametry ovlivní mnohem zásadněji. Od 3. března 2013 je linka 185 provozována v současné trase Palmovka – U kříže – Prosek – Nový Prosek – Letňany – U vodojemu – Kbely – Bakovská – Kbelský hřbitov – Ctěnice – Vinořský hřbitov, v níž je zároveň v maximální možné míře koordinována se souběžnou příměstskou linkou 302, což umožnilo část spojů původní městské linky bez náhrady zcela zrušit. V okrajovém úseku Palmovka – Letňany je ale provozována pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, do protějšího koncového úseku Bakovská – Vinořský hřbitov taktéž pokračují jen vybrané spoje, rozložené do celotýdenního provozního období.


Nedaleko zastávky Bakovská je zachycena dosluhující klíčovská Karosa B 732 č. 5896 (15. 7. 2011)

Linka 185 se povětšinou nacházela v držení pražského majoritního městského dopravce, Dopravního podniku, v období od 1. března 1980 do 30. srpna 1982 se zde však objevovaly autobusy místních poboček státního podniku ČSAD. Kupodivu není zaznamenán žádný případ provozování žádným ze soukromých dopravců, kteří působili na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodávek služeb Dopravnímu podniku. Stejně tak se na ní donedávna objevovaly výhradně standardní autobusy, pomineme-li sporadická vypravení kapacitnějších vozů například v důsledku konání kulturně-společenských akcí v blízkosti trasy linky nebo jako záložních vozidel, počínaje 3. březnem 2013 se zde ale o víkendech stabilně objevují též midibusy.


Jeden z nejstarších pražských Citybusů č. 3007 právě stoupá od zastávky Kelerka k Proseku (30. 4. 2008)

1) – pro zjednodušení neuváděny názvy zastávek, pouze významné body na trase
2) – pozdější názvy Jilemnická, Bakovská
3) – zkratka ÚNZ, případně OÚNZ, označuje (okresní) ústav národního zdraví; stejnojmenná konečná zastávka se nacházela v ul. K Moravině nedaleko pozdějšího terminálu Českomoravská
4) – nyní náměstí OSN, potažmo zastávka Vysočanská
5) – odpovídá současné zastávce Špitálská
6) – nynější zastávka Kolbenova