www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 243

Jednou z autobusových linek městské hromadné dopravy, která dlouhodobě spojovala odlehlou pražskou městskou část Zbraslav s civilizovanějšími oblastmi města, byla též linka 243. Přestože je historie zavádění autobusových linek do této oblasti majoritním městským dopravcem bezesporu velice zajímavá, přímo tohoto spoje se příliš netýká, neboť ji lze v běhu času jednoznačně vysledovat až k prvnímu výjezdu jeho předchůdce, k čemuž nedošlo nijak výrazně dávno.


V manipulační zastávce Sídliště Zbraslav je odstaven vůz č. 7133 (10. 11. 2007)

Spojení Zbraslavi s osídlenějšími částmi Prahy po dlouhá léta zajišťovala především plavidla, užívající splavné části řeky Vltavy, ale až do poloviny 19. století se jednalo výhradně o dopravu nákladní. 26. srpna 1865 však vyplouvá pravidelná linka Praha – Štěchovice s celoročním (vyjma mimořádných událostí, např. nízký stav vody či zamrzlá řeka) provozem, která na své cestě též zastavovala v přístavišti na území Zbraslavi. Po prodloužení železniční tratě z Modřan do Dobříše mohli místní obyvatelé pro jízdu do města od 22. září 1897 využít také pravidelné železniční spoje, přestože se zbraslavská stanice nacházela (a dodnes nachází) až na druhém břehu Vltavy, v oblasti, lidově zvané "Závist".


Vůz 5882 právě ulicí U Národní galerie přijíždí na Zbraslavské náměstí (17. 8. 2011)

Počátky autobusové dopravy se nesly zejména ve znamení vzájemného konkurenčního boje mezi větším počtem drobnějších podnikatelů. Relaci Praha – Zbraslav totiž více společností považovalo za velmi výdělečnou, pražské Elektrické podniky nevyjímaje. Během 20. a 30. let se několikrát pokoušely získat koncesi pro tuto trasu, ale úspešnými se staly až roku 1936, kdy z trasy definitivně zmizely Československé dráhy. Autobusovou linku Z, od 1. července 1936 obsluhující zastávky Karlovo náměstí – Diezenhofferovy sady – Nádražní – Zlíchov – Malá Chuchle – Velká Chuchle – Lahovice – Zbraslav, jatky tak lze považovat za vůbec první spoj městské hromadné dopravy, který do Zbraslavi dorazil. Provoz této linky však přerušilo omezování provozu v období nacistické okupace, a tak je od 10. října 1939 trvale zrušena. Poválečného obnovení provozu se již nedočkala.


Během krátké éry kloubových autobusů se na linku podíval i vůz 6018 (11. 5. 2005)

Přes nejrůznější plány, hovořící o znovuzavedení městské autobusové dopravy, či dokonce o výstavbě nové trolejbusové trati, zůstávala reálně Zbraslav nadále závislá pouze na klasických regionálních linkách místních poboček ČSAD. V tomto ohledu dokonce nebyla nijak významnými mezníky ani data 1. října 1967 (povýšení Zbraslavi na město) nebo 1. července 1974 (připojení k hlavnímu městu Praze), žádná z těchto událostí stále "červené" autobusy nepřivedla. Až 29. prosince 1979 vyjíždí několik nových autobusových linek městské hromadné dopravy. Doposud obsluhu Zbraslavi zajišťují zejména linky ČSAD č. 11430 (dříve 3488, 01302, 01102), 11420 (dříve 01142) – obě lze ale považovat za předchůdkyně jiných linek, a proto se jimi v tomto článku zabývat nebudeme. S novým jízdním řádem roku 1979 ale vyjela i nová, posilová linka ČSAD č. 11432 v trase Praha, Smíchov, aut. nádr. – Zbraslav, sídliště, Paškova, která je na rozdíl od předchozích dvou přímo ve Zbraslavi ukončena.


Výlukově prodloužená linka 243 míří až k zastávce Peluněk (4. 5. 2012)

Právě tuto linku ČSAD, 11432, lze považovat za přímého předchůdce linky Dopravního podniku 243 – současně se zavedením linky městské hromadné dopravy ukončil spoj ČSAD svůj provoz. K již zmíněnému dni, 29. prosinci 1979, vyjíždí v trase Lihovar – Dostihová – Zbraslavské náměstí – Sídliště Zbraslav. Na rozdíl od své příměstské předchůdkyně je zpočátku provozována pouze ve špičkách pracovních dnů, ale již o dva roky později je její provoz rozšířen na celodenní a celotýdenní. Jediná trvalá změna trasy nastala v souvislosti se zprovozněním prvního úseku trasy metra B – od 3. listopadu 1985 cestující dovezla až k nově vystavěnému terminálu městské dopravy Smíchovské nádraží.


Výchozí bod linky 243 – terminál Smíchovské nádraží (17. 8. 2011)

Zejména v druhé polovině 80. let se pro linku 243 stalo typickým provozování místní odnoží ČSAD. Například v rozmezí let 1986 – 1989 byla všechna pořadí vypravována pouze ze závodu 104, teprve od 1. února 1989 se na provozu opět začal částečně podílet i Dopravní podnik. Ve stejném období též provoz linky zajišťovaly výhradně kloubové autobusy Ikarus 280, pocházející jak z ČSAD, tak z Dopravního podniku. Provoz ostatních, respektive soukromých dopravců, na této lince, byl prokazatelně ukončen až k 1. lednu 1993, kdy přestává své autobusy vypravovat ČSAD Ingsped, dočasně sdružující všechny provozovny pražské ČSAD.


Kloubový autobus č. 6233 opouští nácestnou zastávku Dostihová (9. 3. 2009)

Žádnou další trvalou změnou trasy linka už během svého života neprošla, a tak je, v souvislosti se spuštěním nové "metropolitní" sítě Pražské integrované dopravy, provoz linky k 1. září 2012 trvale ukončen. Podle oficiálních propagačních materiálů byly spoje zrušené linky 243 převedeny na, zatím stále existující, souběžné autobusové linky 129 a 241, bohužel ale lze konstatovat, že k jejich posílení došlo jen v naprosto zanedbatelné míře (pouze v okrajových provozních obdobích), a celkový počet spojů v relaci Smíchovské nádraží – Zbraslav se tak znatelně snížil.


Současností provozu linky 243 jsou midibusy dopravce Martin Uher, např. vůz 1102 (15. 11. 2017)

Zcela novou funkci v síti autobusových linek hromadné dopravy přejímá linka 243 od 20. června 2016, kdy je opětovně zřízena, nicméně její obnovená varianta nemá s žádnou z dřívějších podob skutečně nic společného. Smyslem provozu na nové trase, Kazín – Lipence – Dolní Černošice, je zejména zlepšení plošné obsluhy lokality, které dosud ležely stranou od ostatních, dlouhodobě existujících spojů hromadné dopravy. Cestující z takových míst mohou pomocí linky 243 dojet nejen ke konečné zastávce Lipence, kde lze přestoupit na zdejší stálici, linku 241, ale nově zřízenou linkou lze, za začlenění kratšího pěšího přesunu, využít i k přiblížení k železniční zastávce v Černošicích. Ve své nové podobě je linka provozována pouze v denním období pracovních dnů, zároveň je dopravcem na oživené lince společnost Martin Uher, s.r.o., pod jehož taktovkou jsou na všechny její spoje vypravovány midibusy.


Ze zastávky Malá Chuchle, umístěné na Strakonické ulici, vyjíždí Karosa B 931 č. 7400 (26. 4. 2011)