www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 265

Kořeny městské autobusové linky 265, jejíž současná trasa je pouhým pahýlem ještě nedávno provozovaných variant, je záhodno hledat již v padesátých letech minulého století, kdy se do malých zemědělských osídlení nedaleko Uhříněvsi poprvé vydávají několika málo spoji autobusy státního podniku ČSAD. Teprve však plošné rozšíření hlavního města a pohlcení dřívějších samostatných obcí však umožňuje zřízení i několika zcela nových linek hromadné dopravy, které jsou rozsahem provozu a četností spojů se svými předchůdkyněmi takřka neporovnatelné.


Nepříliš častý výjezd linkové Karosy C 934 E č. 5973, zachycené v terminálu Depo Hostivař (24. 6. 2009)

Obyvatelé nepříliš rozlehlé vsi Benice dříve užívali k cestování zejména osobních vlaků železniční trati Dráhy císaře Františka Josefa, na které byla již 14. prosince 1871 zřízena stanice v nedaleké Uhříněvsi, kam bylo nutné dojít pěšky. Nepříliš výhodná poloha obce, která se nacházela stranou od všech významnějších tranzitních silničních tahů, však způsobila, že na první pravidelnou autobusovou linku hromadné dopravy si místní museli počkat až do roku 1957, kdy jsou na stávající lince ČSAD č. 01084 (Praha, Strašnice – Uhříněves – Čestlice – Koloděje) doloženy vybrané spoje, zajíždějící přímo do Benic. Od roku 1961 je tato linka přeznačena na nové číslo 01105, roku 1974 je rozdělena na dvě odlišné větve 11050 a 11051. Intenzivnější provoz nabízí až od 28. května 1978 linka 10831 (Petrovice, most – Uhříněves – Benice – Lipany), společně se zavedením městské dopravy v závěru roku 1981 je však trvale zrušena.


Hostivařská Karosa B 931 č. 7448 linky 265 na své cestě do Benic projíždí Dolními Měcholupy (28. 6. 2007)

Velmi podobná situace panovala také v nedalekých Lipanech, které již od poloviny osmnáctého století tvořily společně s vsí Kolovraty jednu obec. I zde zůstávali obyvatelé, toužící cestovat do větších sídel, odkázáni na železnici, s nejbližší stanicí zprvu v Uhříněvsi, od 20. října 1920 se nutná docházka výrazně zkracuje, neboť je zřízena zastávka v Kolovratech. Přímo do Lipan první spoj veřejné dopravy přijíždí až po jejich připojení k hlavnímu městu, výraz spoj je však v tomto kontextu plně na místě, neboť se jedná o pouhý závlek jednoho páru spojů linky ČSAD č. 11082 (Praha – Říčany – Klokočná). Kvalitnější spojení je tak do obce zavedeno až od 28. května 1978, kdy s pěti páry spojů v pracovní dny, vyjíždí, v předcházejícím odstavci představená, linka 10831 (Petrovice, most – Uhříněves – Benice – Lipany).


Klid ve večerních Lipanech, potažmo na místní návsi, nenarušuje ani odstavený SOR NB 12 č. 3532 (28. 12. 2009)

Přestože poslední plošné rozšiřování katastru Prahy proběhlo již k 1. lednu 1974, městské autobusové linky do okolí Uhříněvsi poprvé dojíždí až v jedné z posledních etap zapojování nových okrajových městských částí do systému městské hromadné dopravy. Zahájení provozu však rozhodně nelze označit za nijak skromné – od 16. listopadu 1981 se do Uhříněvsi vydává najednou hned šest(!) nových autobusových linek, konkrétně se jedná o linky 232 (Kosmonautů – Pitkovice – Nádraží Uhříněves), 264 (Černokostelecká – Uhříněves – Kralovice), 265 (Černokostelecká – Uhříněves, Picassova – Benice – Lipany), 266 (Černokostelecká – Uhříněves – Hájek), 267 (Kosmonautů – Petrovice – Uhříněves) a 268 (Černokostelecká – Uhříněves – Kolovraty – Nedvězí).


Poslední měsíce provozu hostivařské Karosy B 731 č. 7025, zachycené ve výstupní zastávce Skalka (26. 1. 2004)

Právě linka 265 svou trasou Černokostelecká – Malešická továrna – Průmyslová – Dolnoměcholupská1) – Picassova – Lidový dům2) – U Mlejna – Benice3) – Lipany zajišťuje obsluhu obou dvou jmenovaných katastrálních území, a to, v porovnání s dosud provozovanými linkami ČSAD, s výrazně vyšší četností spojů, kdy je v pracovní dny veden přibližně 70–90 minutový interval, o víkendu cca dvouhodinový, stejně jako rozsahem provozu, neboť obsahuje spoje v dlouhém rozmezí mezi pátou ranní a jedenáctou večerní hodinou. Je však nutné podotknout, že na Černokosteleckou zajížděla pouze ve špičkách pracovních dnů, ve všech ostatních provozních obdobích je ukončena již u Nádraží Uhříněves. Drobnou úpravu představovalo od 31. července 1982 zřízení zastávky MNV Benice, které ve svém důsledku znamenalo nové, obousměrné zajíždění přímo na benickou náves.


Před vykonáním zkráceného spoje linky 265 vyčkává u nádraží Uhříněves Karosa B 931 č. 7448 (3. 6. 2011)

Další úprava pak proběhla v souvislosti s prodloužením trasy metra A – dne 4. července 1990 vlaky metra linky A poprvé dojely až do stanice Skalka. Tato fráze je do jisté míry nepřesná, ve skutečnosti prostorem budoucí stanice projížděly už dříve během režijních nájezdů z/do depa v Hostivaři, a o dodatečném vestavění dalších stanic bylo rozhodnuto až později, ale až k tomuto datu se stanice uvedla do provozu. Od 5. července 1990 je tak, pro umožnění pohodlného přestupu na metro, linka 265 prodloužena do trasy Skalka – Černokostelecká – … – Lipany, zároveň se zcela opouští dřívější pásmová konečná Nádraží Uhříněves a všechny spoje jsou tak vedeny v nezkrácené podobě.


Nyní již muzejní Ikarus E-91 č. 2004, zachycený na prodlouženém spoji v Kolovratech (foto: Lukáš Vokřínek, 27. 9. 2013)

Od 15. prosince 2002 jsou pomocí linky 265 propojena obě katastrální území Kolovrat, neboť k tomuto termínu dochází k jejímu prodloužení do trasy Skalka – … – Lipany – Kolovraty – Tehovičky4). Novým úsek je však obsluhován pouze v pracovní dny přibližně mezi sedmou a devatenáctou hodinou, rozsah a počet prodloužených spojů byl i nadále poměrně často upravován. Výraznější změny však přináší rok 2006, kdy je nejprve od 28. května 2006 zkrácena do nového terminálu Depo Hostivař, vzápětí je však od 1. července 2006 zkrácena pouze do trasy Depo Hostivař – … – Benice a obsluhu Lipan, potažmo relace Lipany – Kolovraty, zcela přenechává prodloužené lince 267. Zpět do Lipan a Kolovrat se ale linka 265 znovu vrací od 14. prosince 2008, ve své nové trase, Depo Hostivař – Malešická továrna – Průmyslová – Dolní Měcholupy – Picassova – Nové náměstí – Lnářská – Benice – Lipany – Škola Kolovraty – Kolovraty, však nově opouští i dřívější vedení ulicí U Mlejna, kterou mění za průjezd nově vybudovanou komunikací, objíždějící východní část Uhříněvsi z jižní strany.


Na obsluze linky 265 se dodnes podílí i provozovna Vršovice, s vozem č. 7218 se již ale nesetkáme (22. 8. 2005)

V rámci snahy o výraznější využívání příměstské železnice i pro vnitroměstské přepravní vztahy je trendem posledních let zavádění stále většího množství městských autobusových linek k železničním stanicím a zastávkám, čímž jsou na tento dříve opomíjený kapacitní dopravní prostředek navázány i vzdálenější lokality. Tradičním místem, kde k tomuto propojování dříve docházelo, je i železniční stanice v Uhříněvsi, přičemž od 14. června 2009 jsou u zastávky Nádraží Uhříněves ukončeny všechny spoje linky 265 vyjma období přepravních špiček pracovních dnů, kdy nadále dojížděla až ke stanici metra Depo Hostivař. V rámci spuštění tzv. metropolitní sítě PID, jejímž průvodním efektem byla též minimalizace souběhů autobusových linek s ostatními druhy dopravy, je tak od 1. září 2012 provozována všemi spoji ve své současné trase Nádraží Uhříněves – Nové náměstí – Lnářská – Benice – Lipany – Škola Kolovraty – Kolovraty, přičemž mezi Lipany a Kolovraty je nadále vedena pouze část spojů během pracovních dnů.


Pronajatý nízkopodlažní SOR BN 12 č. 3110 v nástupní zastávce terminálu Depo Hostivař (20. 8. 2009)

Provoz linky 265 byl po dlouhá léta spjat s vozidly jiných dopravců, než Dopravního podniku, již se svým zřízením dne 16. listopadu 1981 vyráží s autobusy místních poboček národního podniku ČSAD, které linku nepřetržitě obsluhují až do 14. března 1992, kdy ji přebírá Dopravní podnik. Již od 1. března 1993 se však částečně dostává do privátních rukou, od tohoto data se na provozu linky během odpolední špíčky podílí též soukromý dopravce Dohnalík, kterého od 1. června 1994 střídá, tentokráte i v ranní špičce, živnostník Milan Koch. Teprve od 1. července 1995 provoz na lince, tentokrát už definitivně, přebírá Dopravní podnik. Stabilně se na lince po většinu doby její existence objevovaly autobusy běžné délky, od 12. února 2011 se však během víkendů objevují midibusy, které se změnou od 1. září 2012 vyráží i v pracovní dny.


Z ul. K Lipanům do Benic právě odbočuje prototypová Karosa B 931 č. 7299 (26. 6. 2005)

1) – nynější zastávka Dolní Měcholupy
2) – pozdější název Nové náměstí
3) – odpovídá současné zastávce K Lipanům
4) – současná zastávka Kolovraty