www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 197

Autobusová linka 197 vyrazila do pražských ulic jako jedna z posledních nově zřízených diametrálních linek, avšak ve své pozdější, potažmo i dnešní podobě, ji lze charakterizovat jako tangenciální linku s několika vzájemně se překrývajícími místně-obslužnými relacemi. Zejména v posledních letech byl její význam uměle zveličován převáděním spojů z dalších souběžných linek, čímž se z nedávné role pouhé špičkové posily exponovaných úseků povlovným zabředáváním do sítě linkového vedení stala pro řadu cest nepostradatelnou.


Dožívající Karosa B 732 č. 5898 právě projíždí po lince 197 Braníkem (26. 2. 2012)

Jakkoli ironické se to může zdát, nová diametrální linka se objevila v souboru změn, uskutečněných při příležitosti uvedení do provozu prvního úseku trasy metra C (I.C Sokolovská – Kačerov), prostředku, mezi jehož primární úlohy patřilo právě zajištění co možná největšího podílu přepravních vztahů, vedených přes centrum města. Větší množství do té doby oblíbených radiálních a diametrálních autobusových spojů padlo prodloužení metra za oběť (městské autobusy například zcela opustily Václavské náměstí).


Nízkopodlažní autobusy nové generace, vozy řady SOR NB, obsluhují i linku 197, vůz č. 6659 nevyjímaje (16. 9. 2011)

Možná právě proto se zřízená linka 197 zprovozněné trase metra prozřetelně vyhýbala. Dne 10. května 1974 poprvé obsloužila trasu Liberecká – Vychovatelna – Dopravní podniky1) – Revoluční – Náměstí Krasnoarmějců2) – Národní divadlo – Palackého náměstí – Podolská vodárna – Ve Studeném – VÚ A. S. Popova3) – Novodvorská. Zatímco pro severní oblast představuje zbrusu nové spojení, ve vztahu ze sídliště Novodvorská k centru města lze spatřit zejména náhradu zrušené překryvné linky 144, respektive 244, jenž toto sídliště spojovala s Václavským náměstím, a přestože je trasa nové 197, která prakticky neopouštěla nábřeží Vltavy, jen slabou náhradou za toto zrušené spojení, jednalo se o jediný přímý spoj do centra města. Drobnou korekcí trasy prošla 10. ledna 1977, kdy z Liberecké pokračovala přes sídliště Prosek až do obratiště Průjezdní4).


Řepský vůz č. 5676 opouští Jižní Město a po Kunratické spojce míří do Libuše (27. 11. 2010)

Zatímco v oblasti sídliště Prosek zůstala linka 197 zachována i později, neboť v téže trase spojovala tento hustě zalidněný obytný celek se stanicí metra C Fučíkova linka 187 (kterou tak lze považovat za jejího nástupce), obyvatelé Hodkoviček o přímé spojení s centrem města záhy přišli. 15. prosince 1982 se náhle zřítila část opěrné zdi Smetanova nábřeží, které se tak následně dlouhodobě (téměř na jeden rok) pro veškerou dopravu zneprůjezdnilo. Dlouhá diametrální linka 197 se tak rozdělila na dvě spolu neincidující části, zatímco severní větev, operativně zkrácená ke stanici Staroměstská, téměř okamžitě získává vlastní označení 187, číslo 197 zůstává zachováno pro její jižní část. Od zmíněného termínu je tedy provozována v polookružní trase Novodvorská – … – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – … – Novodvorská s fiktivní konečnou v zastávce Jiráskovo náměstí.


Nízkopodlažní kloubový SOR NB 18 č. 6732 v nácestné zastávce Přírodní (12. 5. 2014)

Ani tato trasa nezůstává lince zachována nijak dlouho, zanedlouho její vedení ovlivní další úprava silniční infrastruktury v jejím okolí. Dne 15. prosince 1983 byl zprovozněn nový most Antonína Zápotockého5), spojující Braník a Zlíchov, čímž se otevřely zcela nové možnosti vedení autobusových linek v přilehlých částech. Autobusová linka 197 tak opouští svou osvědčenou trasu po vltavském nábřeží a je přesměrována do trasy Anděl – Ženské domovy – Konvářka – Lihovar – Ve Studeném – VÚ A. S. Popova – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Nové Dvory – Přírodní – Sídliště Libuš. Zatímco protažení z Novodvorské na Libuš se obešlo bez výraznějšího omezování dosud provozovaných souběžných linek, na druhém konci trasy zcela nahradila tehdejší autobusovou linku 211 (Anděl – Ženské domovy – Konvářka – Lihovar), která byla ke stejnému datu zrušena6).


V době ukončení na Hájích musely vozy linky 197 absolvovat nepříjemné levé odbočení o úhel cca 140° (25. 5. 2007)

Následující měsíce pak přinesly další prodlužování trasy ze svého východního konce – dne 2. června 1984 ze zastávky Pavlíkova neodbočila vpravo do obratiště Sídliště Libuš, nýbrž zamířila vlevo do staré Libuše, kde její trasa končila v zastávce Masokombinát Libuš7). 7. listopadu 1984 pak se smíchovskou křižovatkou Anděl spojila i nezanedbatelnou část Jižního Města – trasu linky obohatil úsek Anděl – … – Masokombinát Libuš – Na Proutcích – Na Jelenách – Budovatelů – Na Sádce – Litochlebské náměstí – Protivova8) – Kosmonautů. Dlužno podotknout, že v této době je již čtyři roky celé Jižní Město obslouženo metrem a staršími kapacitními autobusými linkami, kterým vyhlídková jízda přes Chodov, Libuš a Hodkovičky nemohla (a ani neměla v úmyslu) v hromadnější každodenní dojížďce konkurovat.


Vršovická Karosa B 731 č. 7205 odstavena v terminálu Na Knížecí (31. 8. 2005)

V této trase pak zůstala bez významnějších změn trasy téměř 25 let, pomineme–li postupné zřízení několika nových nácestných zastávek (např. U Staré pošty – 1. července 2004, Chýnovská – 1. června 1999, Pod Chodovem – 26. února 2006, Bachova – 1. srpna 1997). Další úprava vedení tak linku postihla až 1. září 2009, společně s drtivou většinou ostatních autobusových linek v oblasti. Nadále byla k vidění v trase Smíchovské nádraží – Lihovar – … – Pavlíkova – Libuš – U Tří svatých – Kunratice – Šeberák – Volha – Petýrkova – Chodov. Jednotlivé úpravy konkrétních úseků samozřejmě vyvolaly nutnost změny i ostatních linek, vztah Na Knížecí – Lihovar – Braník tak například nově zajišťovala linka 121, naopak přesměrování přes Kunratice umožnilo zkrátit tehdejší linku 114, a jelikož nová 197 také převzala úlohu posily exponovaného vztahu Chodov – vysokoškolské koleje Jižní Město, mohla se též z okolí zcela odklonit dosud provozovaná linka 122. Za pozornost stojí skutečnost, že úsek Chodov – Háje zůstal prozatím zcela bez náhrady, což se ale mělo záhy změnit.


Krátká etapa provozu linky 197 přes Kunratice – vůz č. 6332 v zastávce Šeberák (1. 9. 2009)

Příležitostí k dalším změnám se stala rekonstrukce kunratické ulice K Šeberáku, což vyvolalo nutnost odklonu linky 197 – ta od 16. února 2010 celé Kunratice objíždí, přesměrováním po původní trase přes Sídliště Písnice a Kunratickou spojku. Přestože se prozatím jednalo o pouhou dočasnou trasu s předpokladem zpětného navrácení po dokončení oprav, během března 2010 došlo ke zřízení nové linky 293, spojující Kunratice s Chodovem, a spoj 197 by tak v této relaci byl nadbytečný. Odklon linky 197 přes Kunratickou spojku byl za definitivní prohlášen k 10. květnu 2010, což bylo ještě potvrzeno opětovným zřízením původní zastávky U Studánky.


Zkrácený spoj, ukončený v obratišti Sídliště Lhotka, za mrazivého zimního podvečera (22. 1. 2011)

V této souvislosti je vhodné upozornit na poměrně zajímavou organizaci provozu na takto vedené lince 197. Bez nadsázky lze říci, že samotné číselné označení 197 pod sebe pouze sdružovalo až čtyři (!) varianty vzájemně spolu vůbec nekorespondujících provozních úseků – konkrétně šlo o tyto:

  • plná trasa Smíchovské nádraží – Chodov, provozované kloubovými autobusy pouze v pracovní dny cca 5 – 21 hod.

  • vložené spoje ve směru a úseku Nové Dvory – Smíchovské nádraží, provozované standardními vozy pouze v ranní špičce pracovních dnů.

  • "vysokoškolské spoje" Chodov – Volha, provozovaná standardními autobusy pouze v pracovní dny cca 5 – 23 hod.

  • víkendový provoz Smíchovské nádraží – Sídliště Lhotka, ve standardních autobusech, v sobotu cca 8 – 21 hod., v neděli 13 – 21 hod.

Všechny čtyři varianty pak na lince zůstaly zachovány až do jejího sloučení s linkou 198 (viz níže), nicméně vysoká míra variace pásmování spojů je lince vlastní dosud (v současnosti jsou provozovány tři různé verze zkrácených spojů).


Na své cestě na Smíchovské nádraží projíždí Braníkem letitá Karosa B 741 č. 6070 (3. 5. 2013)

Nedávné spuštění nové "metropolitní sítě", které proběhlo 1. září 2012, se sice obešlo bez dalších změn jejího vedení, její provoz však ovlivnilo zrušení souběžné linky 198, jejíž bývalé spoje se staly součástí linky 197. Větší úpravy ale linku postihly ve druhém kole celoplošných změn, prezentovaných jako doladění metropolitní sítě, ovlivňující linkové vedení především v jihovýchodní části města. Součástí těchto rozsáhlých úprav bylo i trvalé zrušení linky 154, kterou však v téměř celé trase nahradila prodloužená linka 197 – ta je tak od 29. června 2013 dodnes provozována v trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Ve Studeném – Jílovská – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Nové Dvory – Přírodní – Jirčanská – Sídliště Písnice – U Studánky – Na Jelenách – Chodov – Benkova – Donovalská – Brechtova – Háje.


Zastávka Sídliště Písnice je dnes pro značnou část spojů konečnou, vůz 5954 však pokračuje dále na Háje (3. 6. 2005)

1) – Prostor současného terminálu Vltavská.
2) – Náměstí Krasnoarmějců je dnešní Palachovo náměstí, avšak přilehlé zastávky nesou název Staroměstská.
3) – Zastávka VÚ A. S. Popova byla pojmenována po přilehlém výzkumném ústavu – dnes Výzkumný ústav železniční, a.s. (VÚZ), avšak zastávka se nyní jmenuje Jílovská.
4) – Přestože po celou dobu ukončování a obracení spojů v této zastávce, potažmo obratišti, nebyl název Průjezdní změněn, dnes mají přilehlé nácestné zastávky název Letňanská.
5) – Nyní Barrandovský most.
6) – Archivní materiály se v této oblasti poněkud rozchází – některé hovoří o pouhém přečíslování linky 197 na 187 v celé trase Novodvorská – Průjezdní již k 16. prosinci 1982 a zřízení "nové" linky 197 ke stejnému datu, avšak most Antonína Zápotockého tehdy ještě neexistoval, stejně jako je doložen provoz linky 211 až do 14. prosince 1983. Jiné prameny uvádí v blíže nespecifikovaném okamžiku provoz linky l. 197 pouze z Novodvorské na Jiráskovo náměstí a náhradu 187 jen v části Staroměstská – Průjezdní, v těchto přehledech se též od prosince 1982 objevuje linka X-197 Novodvorská – Nádraží Braník. Uvítám proto jakékoli upřesnění nebo doplnění.
7) – Nyní obratiště Sídliště Písnice.
8) – Nyní zastávka Hněvkovského.