www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 223

Pražská autobusová linka čísla 223 je další ukázkou linky, která sice na počátku své existence dlouhodobě zajišťovala obsluhu pouze místních vztahů, což ale neznamená, že v důsledku několika nedávných změn nemohla rozšířit pole své působnosti na místa mnohem vzdálenější. Otázka, zda sdružování krátkých lokálně obslužných spojů s dlouhými, protínajícími hned několik čtvrtí, které lze v některých případech považovat až za samostatnou radiální linku ze zcela jiné oblasti, je pro provoz městské dopravy skutečně vhodné, však dosud zůstává v lepším případě velmi sporná.


Vůz č. 1072 právě opustil zastávku Kyje, zanechávaje za sebou panorama sídliště Černý Most (27. 4. 2012)

Vývoj obsluhy dříve samostatné obce, respektive městysu či na počátku sedmdesátých let dvacátého století dokonce města (!) Horní Počernice, je podrobněji představen společně s vývojem městské linky č. 221. Zárodek pozdější linky 223 se tedy zprvu rodí z hornopočernické "městské" linky ČSAD č. 01015, na níž je roku 1970 k již existujícím verzím na konečnou Na Kovárně a do Svépravic zřízena nová větev 01015/3, která v přepravních špičkách pracovních dnů obsluhovala trasu Hloubětín – Chvaly, nám.1) – Horní Počernice, Khodlova ul. – Horní Počernice, sídliště. Ve stále stejné trase se roku 1974 dočkává ještě přeznačení na č. 10150/3, v roce 1977 střídá hloubětínskou konečnou u tramvajové smyčky za autobusové stanoviště Nový Hloubětín.


Míjení protijedoucích autobusů linky 223 č. 1082 a 1072 v těsné blízkosti terminálu Černý Most (23. 5. 2011)

Provoz všech variant linky 10150 je ukončen k 29. květnu 1978, kdy ve stopách bývalých spojů ČSAD vyjíždí nové autobusové linky, navazující na síť vnitroměstské pražské hromadné dopravy. Její původní větev 10150/3, nořící se do nitra místní vilové zástavby, nahrazuje nová autobusová linka č. 223, obsluhující trasu Černý most2) – Rajská zahrada – Chvaly, hřbitov1) – Khodlova – Jeřická – Běluňská3) – Chodovická4) – Horní Počernice, Komárovská. Na rozdíl od své regionální předchůdkyně na ní panoval klasický režim celodenního a celotýdenního provozu, místní obyvatelé tak ve slabších provozních obdobích nebyli nadále odkázáni jen na spoje, projíždející čtvrtí pouze po Náchodské třídě.


Novodobý symbol městské linky 223 tvořilo patnáctimetrové Citaro L č. 1091, zachycené u zastávky Chvaly (2. 4. 2006)

V prvních měsících provozu užívaly autobusové linky č. 222 a 223 během jízdy mezi zastávkami Chvaly, hřbitov1) a následující zastávkou uvnitř Horních Počernic (v případě linky 222 zastávkou Na vyhlídce5), na lince 223 Khodlova) dnes již zaslepený úsek tehdejší Libošovické ulice. Počínaje 3. listopadem 1980 je jmenovaná komunikace městskou autobusovou dopravou opuštěna a linky 222 a 223 převedeny na zprovozněnou souběžnou Božanovskou ulici, kde též obslouží nově zřízenou zastávku Na Chvalce6). Provedená úprava zároveň navazuje na dokončenou výstavbu několika vysokopodlažních panelových domů ve východní části čtvrti, v následujících letech se tímto druhem zástavby ještě v určité míře zaplnil jihovýchodní okraj Horních Počernic, dále se však panelové budovy do řešené čtvrti nerozšiřovaly.


Iveco Crossway č. 1058 právě opouští počáteční zastávku linky 223, aktuálně nazvanou Ratibořická (3. 9. 2014)

Výrazným mezníkem pro linkové vedení povrchové dopravy v celé severovýchodní části Prahy je termín zprovoznění úseku metra II.B Florenc – Českomoravská, na jehož koncové stanici Českomravská byl vybudován rozsáhlý přestupní terminál mezi metrem a městskou autobusovou dopravou. Plošné úpravy sítě, vstupující v platnost 23. listopadu 1990, jsou tak zaměřeny především na napojení bližších i vzdálenějších lokalit k otevřenému úseku podzemní dráhy, čehož je docíleno zejména přesměrováním většího množství autobusových linek. Linka 223 je k tomuto termínu prodloužena do trasy Českomoravská – Harfa7) – Lehovec – Svatojánská8) – Chlumecká9) – Chvaly – … – Komárovská. Oproti další hornopočernické lince 221, která prošla podobnou úpravou, se mohla pyšnit částečně zrychleným charakterem, neboť vybranými nácestnými zastávkami na Poděbradské třídě pouze projížděla.


Prodloužený spoj linky 223, výjimečně zachycený při vjezdu do autobusového obratiště Lehovec (29. 2. 2008)

Trasování linky 223 je ale za necelý rok ovlivněno znovu, od 1. července 1991 opouští Poděbradskou třídu a v úseku mezi Hloubětínem a terminálem Českomoravská převedena na souběžnou Kolbenovu ulici. Naopak ve své hornopočernické části je v okolí zastávek Komárovská a Chodovická nahrazena nově zřízenou linkou 273, což přemisťuje její konečnou východním směrem. Po provedených úpravách je tedy nadále vedena v trase Českomoravská – Vysočanská radnice10) – ČKD11) – Nový Hloubětín – Svatojánská8) – Chlumecká9) – Chvaly – Vojická – Sekeřická12) – Jeřická. Zároveň je za účelem zrychlení a zefektivnění oběhů vozidel během ranní a odpolední špičky k tomuto termínu nově v odvratných špičkových směrech určitý podíl spojů veden manipulačně. Právě linka 223 byla v tehdejší podobě pro takové opatření skutečně vhodná, neboť v nejexponovanějších špičkových obdobích dosahovala intervalu až 2-3 minut, což v kontrastu s půlhodinovou mimošpičkovou četností spojů vyvolávalo značné nároky na počet vypravených vozů, které se však plně využily pouze v několika málo hodinách.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 1257 linky 223, zachycený v obratišti Depo Hostivař (12. 8. 2012)

Realizovaná změna vedení linky 223 v Horních Počernicích je k 1. červnu 1992 částečně anulována (některé prameny ji dokonce označují pouze jako změnu dočasnou) jejím navrácením do Božanovské ulice, kde ve své obnovené trase, Českomoravská – … – Chvaly – Na Chvalce6) – Khodlova – Jeřická – Běluňská3), znovu obsluhuje zastávky, kterých se nedávno náhle vzdala. Její, v pořadí již třetí, konečná v Horních Počernicích, je nově tvořena blokovým objezdem ulic Lipí, Ratibořická, Jívanská a Běluňská, který si pro své otáčení zachovává dodnes, do zbytku trasy dále ke Komárovské ulici, který o rok dříve taktéž opustila, se na rozdíl od jmenovaných zastávek již nevrací.


Setkání dvou velkokapacitních autobusů linky 223 v zastávce Černý Most (foto: Petr Blažek, 13. 4. 2007)

Další zásadnější zásah do podoby snad všech hornopočernických linek přináší další prodloužení trasy metra B východním směrem, jejíž nový úsek IV.B Českomoravská – Černý Most se po několika letech výstavby uvedl do provozu v listopadu 1998 (za zmínku stojí, že ještě po zahájení prací na tomto úseku se předpokládalo jeho finální předání během roku 1996). K jeho koncové stanici je do nově vzniklého terminálu zkrácena či přesměrována drtivá většina městských autobusových linek z širokého okolí. Výjimkou není ani linka 223, jejíž vedení až do vysočanského terminálu Českomoravská nyní pozbývá smyslu, a od 9. listopadu 1998 je provozována ve zkrácené trase Černý Most – Chvaly – Na Chvalce6) – Khodlova – Jeřická – Běluňská3).


Khodlovou ulicí právě projíždí nízkopodlažní Citybus č. 1242, mířící k terminálu Černý Most (18. 5. 2010)

Zatím poslední trvalá změna trasy linku 223 postihla 12. prosince 2010, kdy je v okolí Černého Mostu, Hloubětína a Kyjí přistoupeno k několika úpravám, sledující zejména záměr snížit celkový počet existujících autobusových linek, kterého mělo být dosaženo například slučováním souběžných linek pod jedno společné označení, případě spojování skupin linek, ukončených v jednom bodě z různých směrů. To se týká i dvojice dosud provozovaných linek 190 a 223, z nichž je provoz linky 190 ukončen, zatímco druhá jmenovaná je o úsek zrušené linky obohacena. Počínaje uvedeným termínem je tedy linka 223 vedena v současné trase Depo Hostivař – Tiskařská – Perlit – Za Horou – Pávovské náměstí – Vajgarská – Generála Janouška – Kapitána Stránského – Černý Most – Chvaly – Libošovická – Jeřická – Ratibořická, v níž je stále provozována v celodenním a celotýdenním režimu provozu. V ranní i odpolední špičce pracovních dnů se na lince vyskytují vložené spoje, obsluhující pouze úsek mezi konečnými Černý Most a Ratibořická.


K provozu linky 223 dříve neodmyslitelně patřily autobusy pražského Dopravního podniku (28. 10. 2003)

Po zahájení provozu linky dne 29. května 1978 zůstává v poli působnosti výhradně místních poboček státního podniku ČSAD, které se zde drží až do 4. listopadu 1984, kdy v přepravních špičkách pracovních dnů vybraná pořadí obsluhuje pražský Dopravní podnik. Částečný smíšený provoz trvá pouze do 1. září 1988, v následujícím období se zde znovu objevují pouze vozidla státního podniku ČSAD. Počínaje 23. listopadem 1990 linku obsluhuje Dopravní podnik společně se závody ČSAD, přičemž rozsah jejich vzájemné kooperace je rozšířen na všechna provozní obdboí. Od 14. března 1992 na ni své autobusy vypravuje výhradně Dopravní podnik, který zde setrval až do 1. prosince 2005, kdy je linka předána soukromému dopravci Hotliner. Tato privátní firma je následně od 1. ledna 2007 pohlcena pobočkou nadnárodní korporace Connex Praha, s.r.o., od 1. září 2008 přejmenovanou na Veolia Transport Praha, s.r.o.. Celá skupina Veolia v prostoru střední Evropy se však v průběhu roku 2013 stává součástí skupiny Arriva a dopravce k 1. červenci 2013 mění název na Arriva Praha, s.r.o., jež prozatím obsluhuje linku dodnes.


Karosa B 731 č. 1083, vyčkávající v prostoru terminálu Černý Most na další jízdu do Horních Počernic (2. 1. 2007)

Během celé doby existence linky 223 na ni byly plánovaně vypravovány pouze standardní autobusy, je však zaznamenáno několik případů dlouhodobého smíšeného provozu jednoho či dvou pořadí, obsloužených velkokapacitními vozidly, které ostatní běžné autobusy doplnily. S předáním linky dopravci Hotliner k 1. prosinci 2005 se na lince stabilně usadil patnáctimetrový vůz Mercedes Citaro L, obsluhující především garantovaná celodenní pořadí. Vůz zde setrval až do druhé poloviny roku 2010, kdy byl převeden do teplického závodu dopravce Veolia Transport. Počínaje 27. březnem 2006 tehdejší dopravce Hotliner poprvé na šejdrový kurz linky vypravil kloubový autobus Karosa C 744, který se zde průběžně objevoval až do února 2008, než jeho nástupnice, znovu společnost Veolia Transport, provoz vozidel tohoto typu ukončila. Poslední dlouhodobější angažmá článkových autobusů proběhlo v první polovině roku 2012, opět pouze v rozsahu jediného pořadí.


SOR NB 12 č. 1253 právě projíždí Broumarskou ulicí vstříc nácestné zastávce Kyje (27. 4. 2012)

1) – pozdější názvy Chvaly, hřbitov a Chvaly
2) – nynější obratiště Lehovec
3) – odpovídá současné zastávce Ratibořická, dříve nazvané Horní Počernice
4) – zastávka, umístěná v Běluňské ulici nedaleko jejího křížení s ulicí Chodovickou
5) – současný název Krahulčí
6) – nyní zastávka Libošovická
7) – současný název zastávky je Nádraží Libeň
8) – zastávka na Chlumecké ulici, polohou odpovídající současné zastávce Ronešova
9) – zastávka na Chlumecké ulici nedaleko současného terminálu Černý Most
10) – nyní náměstí OSN, potažmo zastávka Vysočanská
11) – přibližně poblíž současné zastávky Kolbenova
12) – polohou překvapivě odpovídá stejnojmenné novodobé zastávce pro linku 296