www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 165

Těžko hledat zářnější příklad tangenciální linky, než právě pražskou autobusovou linku 165, kterou lze bezesporu označit za typického zástupce této skupiny. Ve své trase, v níž kolmě přetíná většinu základních radiálních tahů, projíždí hned několika okrajovými městskými částmi jihovýchodu a jihu města, jimž nabízí rychlé a přímé spojení s okolními atraktivními lokalitami. Neméně zajímavým faktem je, že tuto funkci plnila již těsně po svém zřízení, a nejedná se tedy o klasickou radiální či diametrální linku, kterou do této podoby přetvořil až nedávný vývoj.


Nízkopodlažní SOR BN 12 č. 1267 projíždí po Lahovickém mostě směrem ke Zbraslavskému náměstí (18. 1. 2011)

Jednoznačného předchůdce linky 165 najdeme v regionální lince státního podniku ČSAD č. 01113, která již v roce 1960 vyjíždí na trasu Vršovice, Moskevská – Spořilov, kon. st. el. dr. – Chodov, u lékárny – Šeberov, hostinec – Hrnčíře, hřbitov – Kunratice – Libuš – Modřany, Na samotě – Modřany, škola – Modřany, závod. Tvoří ji však jen velmi omezený počet spojů, vedených pouze v přepravních špičkách pracovních dnů v polohách, které nejvíce vyhovují návozu pracovníků modřanských strojíren do a z okolních obcí, do koncového úseku mezi konečnou stanici elektrické dráhy na Spořilově a garáže ČSAD ve Vršovicích pokračují jen některé z nich. V pozdějších letech je též doložen provoz vybraných spojů pouze mezi zastávkami Kunratice, škola a Spořilov, resp. Vršovice, které modřanskou část trasy neprojíždí. Po celou dobu své existence se ale žádné silnější role v systému nedočká, a v návaznosti na nadcházející události je v roce 1970 její provoz ukončen přetvořením na linku městské hromadné dopravy.


Karosa B 732 č. 1255, zachycená nedlouho po provedené generální opravě v zastávce Poliklinika Modřany (25. 7. 2006)

Od 1. června 1970 na zrušený regionální spoj navazuje nová městská autobusová linka č. 165, zavedená v trase Kunratice, Šeberák – Kunratice – U třech svatých – Libuš – Modřany, samota1) – Obecní domy2) – Modřany, Tylovo náměstí3). Ani převedení pod křídla městské dopravy však tomuto spojení prozatím nezajistilo intenzivnější provoz, neboť linka vyjíždí s pouhými třemi páry spojů, vedených jen během přepravních špiček pracovních dnů. Takový charakter je pro městské autobusové linky ve své době skutečně kuriózní, většina ostatních tehdy provozovaných linek se mohla pyšnit intervalovým provozem a vyšším počtem kmenových pořadí, které se na lince 165 po jejím zřízení neobjevilo žádné.


Ani importované ojeté Scanii č. 1248, mířící do Kunratic k rybníku Šeberák, nezbývá moc času (2. 7. 2013)

Drobného prodloužení se linka 165 dočká 7. ledna 1974, kdy je ze své dosavadní konečné v Modřanech prodloužena přes zastávku Cukrovar4) až do obratiště Komořany. Mnohem výrazněji podobu linky ovlivňuje úprava z 1. února 1978, která na ni jednak zásadně zvyšuje počet spojů (které jsou však stále koncentrovány výhradně do období ranní a odpolední přepravní špičky), zároveň je také dalším prodloužením do trasy Sídliště Jižní Město5) – Betonárka6) – Zupkova7) – Šeberov – Hrnčíře8) – Šeberák – … – Komořany položen další zárodek, ústící v pozdější významnou tangenciální spojnici. Realizovaným prodloužením až na sídliště Jižní Město též linka 165 nabízí doplňkové spojení pro dříve samostatné obce Šeberov a Hrnčíře, dosud závislé pouze na "dočasné" městské lince s netradičním označením "X".


Do obratiště Jižní Město právě přijíždí standardní Karosa B 932 č. 1284 linky 165 (7. 4. 2005)

K termínu celostátní změny jízdních řádů dne 28. května 1979 obohacuje linku 165 nově zavedený provoz v období dopoledního sedla pracovních dnů. Následující úprava trasování linky souvisí až s postupující výstavbou nových velkokapacitních bytových jednotek v oblasti Modřan, s níž je neodmyslitelně spjata i rozsáhlá přestavba sítě původních místních komunikací, přesto se ale nejedná o dočasný výlukový odklon, nýbrž o běžnou trvalou změnu jejího vedení. K 26. červenci 1979 tak přestává obsluhovat střed starých Modřan a je převedena do trasy Sídliště Jižní Město – … – Obecní domy2) – K Vystrkovu – Cukrovar4) – Komořany, kde se naopak přibližuje dřívější vilové zástavbě.


Nedaleko počáteční zastávky Cementárna Radotín je zachycen nízkopodlažní SOR BN 12 č. 1323 (27. 1. 2009)

Následující rok znamená výrazné zkvalitnění obsluhy hromadnou dopravou pro okolí druhé koncové části trasy linky 165, tedy sídliště Jižní Město, neboť dochází ke zprovoznění úseku metra II.C Kačerov – Kosmonautů, přivádějící nový kapacitní dopravní prostředek do nitra čerstvě dokončeného sídlištního celku. Souběžně s otevřením další části podzemní dráhy jsou dne 8. listopadu 1980 provedeny rozsáhlé změny mnoha navazujících autobusových linek, přičemž právě linka 165 je upravena převedením ze třídy Šmídkého (nyní ul. Opatovská) do souběžné ulice Klimentova (nyní Mírového hnutí). Po provedené změně je tedy linka nadále vedena v trase Jižní Město – K jezeru9) – Prašná – Protivova10) – Družby – Šeberov – … – Komořany. Netrvá však dlouho, a po zhodnocení realizované formy organizace dopravy v předmětné oblasti dochází 27. listopadu 1982 k jejímu částečnému přehodnocení, která se na lince 165 projevuje jejím převedením do trasy Jižní Město – Horčičkova – Kosmonautů – Protivova10) – … – Komořany.


Letní podvečer s Karosou B 932 č. 1322, obsluhující zkrácený spoj linky 165, nejedoucí dál, než do Komořan (25. 8. 2009)

Dvojice dalších trvalých úprav znovu souvisí s již zmíněnou reorganizací vedení místních komunikací v okolí právě budovaného modřanského sídliště. Od 30. srpna 1982 opouští oblast Baby I a vrací se do svého původního vedení přes zastávky … – Obecní domy2 – Na Havránce – Modřany3) – Cukrovar4) – Komořany. Hned následující rok, k 6. dubnu 1983, přestává užívat původní libušskou silnici, namísto které je převedena na nově zprovozněnou ulici Kolarovova, čímž její trasa získává novou podobu Jižní Město – … – Observatoř Libuš – U otočky11) – Jordana Jovkova12) – Poljanovova13) – Sídliště Modřany14) – Na Havránce – Modřany3) – Cukrovar4) – Komořany.


Litochlebské náměstí s okružní křižovatkou o téměř šedesátimetrovém vnějším poloměru hostí vůz 1252 (6. 9. 2011)

4. listopadu 1984 dochází na lince 165 k další významné trvalé úpravě, která spočívá v jejím prodloužení na levý vltavský břeh. Kromě nového vedení v dalším úseku, Jižní Město – … – Komořany – Závist – Nádraží Zbraslav – Zbraslavské náměstí – Lahovice – Prefa Radotín – Technometra – Nádraží Radotín (při jízdě ve směru z Radotína na Jižní Město až do 1. října 1986 užívá ulici Výpadovou, kde je zřízena nácestná zastávka Benátky, je též rozšířen rozsah jejího provozu do klasické podoby celodenního a celotýdenního provozu, pouze do koncové části trasy mezi Komořany a Radotínem pokračovala pouze část spojů v přepravních špičkách pracovních dnů. Základní celotýdenní spojení Modřan se Zbraslaví a Radotínem v této době zajišťovala zejména linka 245, námi sledovaná prodloužená linka 165 tak pouze v nejexponovanějších obdobích doplnila nabídku dalšími přepravními směry.


Zastávku Most Závodu míru právě opustila výjimečně vypravená kloubová Karosa C 943 č. 1243 linky 165 (20. 2. 2015)

Roku 1995 je přistoupeno k další trvalé úpravě vedení linky 165, které pramení hned ze dvou příčin. První z nich je dlouho očekávané zprovoznění nové tramvajové trati, vedené v úseku Nádraží Braník – Levského, které k 27. květnu 1995 vyvolalo rozsáhlé změny autobusových linek v celém širším okolí, ještě dříve však oblast Komořan ovlivnila rozsáhlá rekonstrukce Komořanské ulice v úseku mezi zastávkami Cukrovar Modřany a Komořany, která si od 10. května 1995 vynutila úplné přerušení silničního provozu. Právě v důsledku této uzavírky ukončily linky 117 a 245 svůj provoz o více jak dva týdny dříve, zatímco ostatní modřanské autobusové linky vyčkaly až otevření tramvajové trati. Během jmenované uzavírky byl provoz na lince 165 dočasně organizován jejím rozdělením na dvě spolu neincidující části (l. 165 v trase Jižní Město – Cukrovar Modřany, l. 465 v trase Komořany – Nádraží Radotín), mezi nimiž zajišťovala náhradní přepravu zvláštní železniční linka, užívající též část vlečky Modřanských strojíren.


Do kunratické zastávky U Tří svatých právě přijíždí Karosa B 732 č. 1324, stabilně obsluhující linku 165 (14. 9. 2007)

Až po opětovném zprovoznění jmenované komunikace dochází k 15. červenci 1995 k trvalému prodloužení linky 165 do trasy Jižní Město – Háje – Hněvkovského – Opatov – Šeberov – Hrnčířský hřbitov – Šeberák – Kunratice – U Tří svatých – Libuš – Sídliště Libuš – Levského – Sídliště Modřany – Poliklinika Modřany – Na Havránce – Nádraží Modřany – Cukrovar Modřany – Komořany – Závist – Nádraží Zbraslav – Zbraslavské náměstí – Lahovice – Vrážská – Nádraží Radotín – Cementárna Radotín. Ve všech provozních obdobích je v celé trase vedena alespoň část spojů, zároveň je však jejich značná část ukončena ve směru od Jižního Města již v obratišti Komořany, za konečnou Nádraží Radotín panuje velmi omezený provoz v řádu jednotek spojů denně.


Za nízkopodlažní Scaníí č. 1087 se otevírá panorama modřanských a lhoteckých panelových sídlišť (20. 2. 2015)

K 1. září 2012 postihlo velké množství pražských městských autobusových linek spuštění tzv. nové metropolitní sítě PID, které mělo za následek přesměrování, případně úplné zrušení jejich většího množství. Mezi jednu z úprav, spadajících do tohoto rozsáhlého souboru změn, patřilo odklonění tangenciální linky 165, která byla ve svém koncovém úseku mezi zbraslavským náměstím a Radotínem nahrazena nově zřízenou linkou 255 a zároveň odkloněna do nové trasy Jižní Město – … – Zbraslavské náměstí – Sídliště Zbraslav. Od uvedeného termínu jsou také všechny spoje provozovány v celé trase, oproti dřívějším dobám tak téměř zcela vymizely jejich nejrůznější zkrácené varianty.


Nízkopodlažní SOR BN 12 č. 1084 stoupá Žabovřeskou ulicí vstříc stejnojmenné nácestné zastávce (31. 7. 2013)

Prozatím poslední trvalá změna upravila vedení linky 165 dne 15. října 2016, přičemž se opět využilo příležitosti, dané nadcházejícím termínem celoplošných změn trasování linek. Oproti mnoha jiným se však námi sledované linky 165 dotýká pouze drobným zkrácením ve východním koncovém úseku trasy, které si klade za cíl zefektivnit oběhy vozidel na lince, potažmo snížit celkový počet vozidel na ni vypravovaných. Od zmíněného data je tak linka 165 provozována v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu ve své současné trase Háje – Hněvkovského – Opatov – Šeberov – Hrnčířský hřbitov – Šeberák – Kunratice – U Tří svatých – Libuš – Sídliště Libuš – Levského – Sídliště Modřany – Poliklinika Modřany – Na Havránce – Nádraží Modřany – Obchodní náměstí – Cukrovar Modřany – Komořany – Závist – Nádraží Zbraslav – Zbraslavské náměstí – Sídliště Zbraslav.


Nad Karosou B 932 E č. 1310 se sice mračna stahovat mohou, nad provozem linky 165 ale rozhodně nikoli (30. 8. 2011)

S linkou 165 je během celé doby její existence spjat provoz především standardních autobusů, z dávné i nedávné minulosti je však zaznamenán bezpočet případů vypravení kloubových vozů, mnohdy jen jako záložních či pohotovostních vozidel. Stejně tak v nedávné minulosti panoval stav, kdy na dva vybrané večerní páry spojů pravidelně přejížděl midibus, který krátce předtím ukončí výkon na své kmenové lince. Zatímco provoz zahajovala v režii majoritního městského dopravce, pražského Dopravního podniku, od 4. prosince 1989 ji provozoval společně s místními závody státního podniku ČSAD, přičemž nástupce závodu ČSAD Vršovice, později transformovaný v samostatnou akciovou společnost, ji od 14. března 1992 provozuje samostatně. Akciovou společnost ČSAD Praha Vršovice, a.s. však k 30. květnu 2003 přebírá nadnárodní korporace Connex, s čímž zároveň souvisí i její přejmenování na samostatnou společnost Connex Praha, s.r.o., která se znovu od 1. září 2008 přejmenovává na Veolia Transport Praha, s.r.o.. Celá skupina Veolia v prostoru střední Evropy se však v průběhu roku 2013 stává součástí skupiny Arriva a dopravce k 1. červenci 2013 mění název na Arriva Praha, s.r.o., která po další vnitřní reorganizaci od 1. června 2017, měnící název na Arriva City, s.r.o., obsluhoval linku až do 1. září 2018. K tomuto termínu dochází k přerozdělení výkonů mezi zmíněným dopravcem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., který provoz linky 165 přebírá.


Mercedes Conecto č. 1777 subdodavatelské společnosti Stenbus, zachycený na Zbraslavi (1. 8. 2016)

Dlouhodobé personální potíže stávajícího dopravce na lince 165, společnosti Arriva City, s.r.o., vyvolaly přibližně od poloviny roku 2015 nutnost soustavě zajišťovat provoz vybraných kurzů některých městských i příměstských linek s pomocí ostatních dopravců z blízkého okolí. V posledních měsících se tak na některých pořadích pravidelně objevují vozidla i personál dopravců Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jaroslav Štěpánek, Aranea, s.r.o. či Stenbus, s.r.o.. Prováděná výpomoc však vždy měla charakter subdodávky uskutečněných výkonů mateřskému dopravci, a v žádném případě tak uvedené společnosti nelze považovat za dopravce, kteří se na provozu linky přímo podíleli.


SORu BN 12 č. 1267 patří po prvním i poslední ilustrační obrázek, zde od zastávky U Tří svatých (5. 2. 2016)

1) – umístěna na původní komunikaci z Modřan do Libuše, odpovídá cca současné zastávce Levského
2) – Zastávka Obecní domy se nacházela přibližně v prostoru pomyslné křižovatky současných ulic Plevenská × Jordana Jovkova
3) – prostor nynějšího Obchodního náměstí
4) – současná zastávka Cukrovar Modřany
5) – nynější obratiště Jižní Město, ve stejné době je název Jižní Město použit pro dnešní zastávku Horčičkova
6) – nedaleko pozdějšího terminálu Kosmonautů, resp. Háje
7) – současná zastávka Ke Kateřinkám
8) – odpovídá dnešní zastávce Hrnčířský hřbitov, nezaměňovat se současnou zastávkou Hrnčíře
9) – zastávka nedaleko křižovatky ulic Výstavní a K jezeru
10) – nynější název Hněvkovského
11) – současná zastávka Modřanská rokle
12) – současná zastávka U libušského potoka
13) – současná zastávka Poliklinika Modřany v Kolarovově ulici
14) – nynější zastávka Poliklinika Modřany
15) – současná zastávka Přístav Radotín
16) – odpovídá dnešní zastávce Vrážská