www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 138

V současnosi poměrně diskutabilní linka 138 během své dlouhé existence obsloužila značnou část jihovýchodní oblasti Prahy. Pražané ji mohli pozorovat a využívat již v celkem třech různých podobách, přičemž v každé z nich plnila linka jinou funkci na sobě vzájemně nepříliš podobných trasách, avšak ve své nynější podobě je opět pro nezanedbatelnou skupinu cestujících jediným spojením s vnějším světem.


Vůz 7021, nasazený na linku 138, projíždí křižovatkou Koh-I-Noor (28. 9. 2004)

Do pražských ulic číslo 138 přivedl postupný útlum trolejbusové sítě. Součástí postupného rušení tohoto druhu dopravy bylo též ukončení provozu na trati na Pankrác, kterou obsluhovaly linky 55 a 61. Hned druhý den po zrušení této tratě, 9. ledna 1967, vyjíždí náhradní autobusová linka 138, jezdící po trase Václavské náměstí – Štěpánská – Větrov – Botanická zahrada – Výtoň – Podolská vodárna – Klikovka – AN Pankrác – Pankác, závody 9. května, jejíž trasa je zcela shodná, jako původní linka 55. Současně se též zřídila nová linka 148, nahrazující souběžný trolejbus 61. Drobná korekce trasy v pankrácké části nastala již k 11. prosinci 1967, kdy přestala obsluhovat zastávky AN Pankrác a konečnou Pankrác, záv. 9. května, jež byla umístěna před bývalým podnikem JAWA v Budějovické ulici, a naopak začala přes Děkanku zajíždět až do zastávky1 Sídliště Pankrác.


Spoj prvotní verze linky 138 projíždí Vyšehradskou ulicí (foto: T. Dvořák, repro z Autobusy a trolejbusy pražské MHD)

Linkové vedení v celém širší okolí Prahy 4 ovlivnilo uvedení do provozu prvního úseku metra I.C Kačerov – Sokolovská, ke kterému došlo v dopoledních hodinách 9. května 1974. Součástí změn, proběhnuvších hned následující den, 10. května 1974 bylo též výrazné zkrácení linky 138, která zcela opustila centrum města a obyvatele Pankráce dovezla pouze na nábřeží Vltavy do dnešního obratiště Podolská vodárna, naopak provoz souběžné linky 148 dále do centra zůstal nadále zachován. I v této trase se spoj 138 udržel lehce přes deset let, až 31. července 1984 vyrazil naposledy.


Dnes již vyřazený nízkopodlažní Citybus č. 3346 u zastávky Centrum Zahradní Město (4. 5. 2008)

Hlavní město ale o číslo 138 nezůstávalo ochuzeno nijak dlouho. 2. září 1985 se opět vrací do centra města, tentokrát v trase Náměstí Míru – Kodaňská – Koh–I–Noor – Chodovská – Záběhlice – V Korytech – Záběhlická škola – Topolová. Podobnost tohoto vedení s poměrně známou podobou z přelomu tisícíletí je již více než zjevná, méně známou bude ale skutečnost, že v první polovině trasy posilovala souběžnou linku 139, jedoucí z Náměstí Míru na Spořilov. Další změny souvisely se zprovozňováním nových stanic na trase A – 12. července 1987 tak opouští centrum města a přesunuje svou západní konečnou do terminálu Želivského, zato 5. července 1990 se sice z Topolové prodlužuje až k nové stanici metra A Skalka, ale zároveň se zkracuje z Želivského do zastávky Kodaňská, kde je ukončena jednosměrným objezdem několika bloků domů.


Karosa B 732 č. 5751 stoupá vzhůru Slovinskou ulicí (30. 4. 2008)

Dne 18. ledna 1997 proběhly drobné úpravy tras autobusových linek městské hromadné dopravy v oblasti horních Vršovic, které se dotkly především linek 124, 135 a 138. Posledně jmenované se dotkly jen minimálně, po tomto datu zajíždí až do konečné zastávky Tolstého, umístěné na Ruské ulici. Právě Skalka – Tolstého je ale známá trasa, v níž vydržela bez dalších trvalých změn přes jedenáct let! Jakkoli nelogické se to může zdát, zabily ji až změny, vyvolané prodloužením trasy metra C do Letňan. Této příležitosti bylo využito též pro celkovou reorganizaci dlouhodobě zanedbávaných míst v celé východní oblasti města – jedním z nich je i nově vystavěné sídliště "Na Groši", které se nově též napojilo na systém městské dopravy. Přestože se "výsledná" linka mnohem spíše podobá do tohoto data existující lince 138, byla označena číslem 101 a pro účely tohoto článku postačí uvést, že sledovaná linka 138 byla k 9. květnu 2008 zrušena.


Vůz 7175 v místě křižovatky Slovinské a Kodaňské ulice (29. 7. 2004)

Třetí, a dosud aktivní verze této linky, se pro změnu nese ve znamení midibusů, provozovaných nejprve soukromou společností About Me, posléze (od 29. června 2013 majoritním městským dopravcem. V souvislosti se zřízením nové "metropolitní" sítě PID, ke kterému došlo 1. září 2012, jejíž hlavním efektem je zvýšení podílu midibusů a kloubových autobusů na úkor vozů standardní délky, došlo též k rozsáhlým změnám linkového vedení v oblasti Zahradního Města. Zejména jeho jižní část okolo zastávky Záběhlická škola od tohoto data postrádá svůj základní napaječ 224, spojující Záběhlice oběma směry s nejbližšími stanicemi metra. Nová linka 138 vyrazila v polookružní trase Sídliště Skalka – Skalka – Zahradní Město – Topolová – Záběhlická škola – Sídliště Spořilov – Spořilov – Záběhlická škola – ... – Sídliště Skalka, čímž v nejrůznejších částech trasy nahradila především autobusové linky 224 a 296.


Nedlouhou kapitolu života linky 138 představovalo její provozování soukromou společností About Me (14. 4. 2013)

Tuto úpravu linkového vedení lze charakterizovat jako velmi kontroverzní, neboť po několik následujících let, prakticky až do znovuzavedení linky 154, se z linky 138 stal prakticky jediný napaječem této části Záběhlic, a je nutné konstatovat, že stav, kdy je několikatisícové sídliště zcela závislé na napaječi, provozovaném výhradně v midibusech, je zcela jistě kuriózní. Za zamyšlení stojí otázka, zda je provozování nízkokapacitních autobusů ve velmi krátkém intervalu, který v ranní špičce činil 7,5 minuty, skutečně efektivní, a zda původní stav nenabízel za nižších nákladů vyšší přepravní kapacitu. Ironickou je též skutečnost, kdy je směr ze sídliště na metro provozován slaběji, než dříve nezajímavá relace, kterou nabízí dosud existující linka 101 – tu ve velmi podobných provozních parametrech obsluhovaly autobusy standardní délky, pouze na rozdíl od midibusové 138 cestující nedovezla přímo k žádné stanici metra.


Nový jednotný lak PID krásně ladí s barevným schématem supermarketů Tesco (14. 4. 2013)

Další úprava trasování, která linku postihla, spočívala ve změně charakteru linky z polookružní na klasickou linku s dvěma konečnými zastávkami s ukončením v zastávce Sídliště Spořilov. Od 1. prosince 2013 se tak linka provozovala v trase Sídliště Skalka – Skalka – Zahradní Město – Topolová – Záběhlická škola – Sídliště Spořilov, přičemž oproti předchozí verzi již neobjíždí spořilovské sídliště po jeho obvodu – tato část trasy byla úmyslně, na základě požadavku místních občanských sdružení, kterým nevyhovuje vysoká hluková zátěž, údajně pocházející z projíždějících autobusů MHD, trvale a bez náhrady zrušena.


Midibus Solaris Urbino 8.9 č. 2045 projíždí po výlukové trase na dočasnou konečnou Záběhlická škola (6. 8. 2013)

Příležitosti, které 15. října 2016 naskytl termín celoplošných trvalých změn autobusových linek, nezůstalo nevyužito ani pro určitou úpravu smyslu a vedení linky 138. Od zmíněného data je vedena v současné trase Zentiva – Kablo – Mokřanská – Skalka – Zahradní Město – Topolová – Záběhlická škola – Sídliště Spořilov – Roztylské náměstí – Depo Kačerov – Kačerov – Nemocnice Krč. Prodloužená linka zároveň v některých relacích nahradila linky jiné, které ke stejnému termínu postihly další úpravy, případně úplné zrušení. V úvodním úseku trasy mezi konečnými Zentiva a Skalka, ve kterém jsou vedeny pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů, přebírá funkci obsluhy průmyslové oblasti po odkloněné lince 101, naopak v nově zřízeném úseku na svém jihozápadním cípu vystřídala zrušenou linku 293.


Na vršovickém Čechově náměstí právě zastavila reklamní Karosa B 931 E č. 7485 (9. 4. 2008)

1) – nejednalo se o obratiště, autobusy se otáčely přejetím středního dělícího pásu