www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 193

Radiální autobusová linka 193 zajišťuje již téměř čtyřicet let základní místní obsluhu vybraných částí krčských a pankráckých sídlišť, kterým jako jeden z mála přeživších reliktů sítě povrchové dopravy v alespoň minimální míře přibližuje pro pravidelnou pěší docházku příliš vzdálené stanice metra. Zejména nedávný vývoj jí však přiřazuje zcela nové role v systému pražské městské hromadné dopravy, a jejich účelnost, která je v současnosti vnímána jako velmi kontroverzní, tak bude možné vyhodnotit až s delším časovým odstupem.


Nízkopodlažní spoj linky 193 vyčkává na zelenou v ul. V Lískách, nedaleko zastávky IKEM (27. 8. 2010)

Roku 1974 obohatil hlavní město nový prostředek městské hromadné dopravy, metro, který se v nejbližších následujících letech rychle stal jeho páteří. Prvním zprovozněným úsekem metra se dne 9. května 1974 po sedmileté výstavbě stal úsek I.C Sokolovská – Kačerov. Zejména v oblasti Krče však dosud dopravu zajišťovaly především tramvajové linky, vedené po Budějovické ulici. Ty však pro novou trasu metra, vedoucí v téměř shodné ose, představovaly nežádoucí konkurenci, a zejména kvůli obavám o dostatečné využití metra tak docházelo k jejich postupnému rušení – již roku 1970 byly zrušeny koncové úseky Budějovické náměstí – Kačerov a Budějovické náměstí – Ryšánka, s prvním provozním dnem metra pak tramvaje dojezdily i na trase Pražského povstání – Budějovické náměstí.


Bohatou sněhovou nadílkou se nedaleko nuselské radnice prodírá vůz 4125 linky 193 (23. 2. 2013)

Další součástí sítě městské hromadné dopravy, obsluhující před metrem krčskou oblast, byly překryvné autobusové linky, které svou vysokou četností spojů tramvajovou trať vhodně doplňovaly. Se zprovozněním metra však některé z nich svůj provoz ukončily, případě došlo k jejich přesměrování do jiné části města (např. linka 255) a místní obyvatelé s nimi nadále počítat nemohli. Všechny tyto vlivy pak vyústily k nově zavedené autobusové lince 193, která svou trasou Pražského povstání – Sídliště Pankrác I1) – Na Strži – Budějovická – Nemocnice Krč – Krč, MBÚ2) jednak obsluhuje ty části sídliště Pankrác, které jsou od vystavěných stanic metra příliš vzdálené, a na svém jižním konci naopak vhodně nahrazuje odkloněné původní překryvné linky 255 a 271.


Kačerovský Citybus č. 3252 v zastávce Nemocnice Krč, připravený vyjet vstříc Mikrobiologickému ústavu (28. 5. 2003)

Drobná úprava trasy nastala hned 2. září 1974, od kdy upravila svou trasu v oblasti Pankráce a Nuslí do podoby Náměstí bratří Synků – Nuselská radnice – Pražského povstání – Mládežnická3) – Sídliště Pankrác I – ... Krč, MBÚ. V dalších letech je ale vedení linky překvapivě stabilní, jediná změna v následujících pětatřiceti letech proběhla k 11. květnu 1983 – od tohoto data je mezi zastávkami Na Strži a Budějovická vedena přes Ryšánku a zastávku Antala Staška.


Kvůli tramvajové výluce linka 193 výjimečně dojela až k vršovické křižovatce Koh-I-Noor (27. 11. 2011)

Zejména z důvodu pozvolného zabředávání železničních tratí do sítě vnitroměstské dopravy, probíhající od počátku 21. století, a zvyšování četnosti jízd osobních vlaků na trati Praha hl.n. – Praha-Vršovice – ... – Čerčany, se ukončení autobusové linky 193 pouhou zastávku před železniční stanicí Praha-Vršovice čím dál více jevilo jako mrháním potenciálu, který přímý návoz pankráckých a krčských obyvatel k železnici skýtá. Prodloužení linky 193 k nádraží Vršovice se ale mohlo uskutečnit až po rekonstrukci obslužné komunikace, vedoucí k nádraží, která se několikrát odložila, a v delší trase Nádraží Vršovice – Ústavy Akademie věd tak linka vyjela až k 1. září 2011.


Citybus č. 3303 právě opustil zastávku Lísek (13. 9. 2007)

V září 2012 postihlo autobusové linky v celém hlavním městě spuštění nové, tzv. metropolitní sítě PID. Hlavní motivací celé reorganizace sítě městské hromadné dopravy bylo razantní snížení počtu linek, realizované nejčastěji začleňováním kratších spojů do delších souběžných linek. Trnem v oku se organizátorovi systému integrované dopravy stal "souběh" linek 114 a 193, přičemž ze vzájemného souboje vyšla námi sledovaná linka 193 jako vítězná, a od 1. září 2012 se po trase původní linky 114 prodloužila o úsek Nádraží Vršovice – Náměstí bratří Synků – ... – Ústavy Akademie věd – Kunratice – Šeberák. Provoz linky 114 se redukoval do trasy Kačerov – Ústavy Akademie věd, a to pouze ve značně ořezané verzi vybraných spojů v pracovní dny.


Vršovický Citybus č. 3470 opouští nástupní zastávku Nádraží Vršovice (18. 5. 2012)

Následující, nikoli však nevýznamná, změna trasování této linky nastala v rámci tzv. doladění metropolitní sítě, proběhnuvšího k 29. červnu 2013. Tato opožděná etapa boje za svatou metropolitní síť, která měnila linkové vedení především v jihovýchodní části města, zahrnovala též přetrasování autobusových linek 197 (nově neobsluhuje vysokoškolské koleje na Jižním Městě) a 293 (nově neobsluhuje Kunratice). Aby však spojení Kunratic s Chodovem, dosud zajišťované též kontroverzní midibusovou linkou 293, zůstalo zachováno, došlo k prodloužení linky 193 do současné trasy Nádraží Vršovice … – Šeberák – Na Proutcích – Koleje Jižní Město – Volha – Chodov. Většina jejich spojů však zůstala nadále provozována pouze v části trasy Nádraží Vršovice – Šeberák, dále k Chodovu pokračovaly pouze vybrané spoje, které ještě v závěrečné části trasy mezi Volhou a Chodovem doplnily vložené "vysokoškolské" spoje.


Standardní vůz č. 4064 na nejnovějším úseku, obsluhovaném linkou 193, na Kunratické spojce (2. 7. 2013)

Celoplošné úpravy autobusové sítě, proběhlé k 15. říjnu 2016, vedly k opětovnému zpřehlednění organizace provozu na lince 193 a značnému snížení množství variantních vedení spojů. Po provedené úpravě, která lince prakticky navrátila její dřívější trasu ze září 2012, je zkrácena do současné trasy Nádraží Vršovice – Náměstí bratří Synků – Nuselská radnice – Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Ryšánka – Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč – IKEM – Zelené domky – U Tří svatých – Kunratice – Šeberák, zároveň z linky zmizely nejrůznější varianty zkrácených či vložených spojů a všechny jsou tedy vedeny v celé její trase.


Vlahý jarní podvečer s nízkopodlažním Citybusem č. 3415 na konečné Ústavy Akademie věd (29. 4. 2011)

Od zahájení provozu se na lince 193 objevovaly výhradně autobusy Dopravního podniku, není doloženo obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani porevolučními soukromými dopravci. Takřka po celou dobu existence linky na ni byly vypravovány standardní vozy, avšak od 8. července 2013 byl na lince veden smíšený provoz standardních (pouze zkrácené spoje Chodov – Volha) a kloubových autobusů. Od 7. ledna 2014 je článkovými autobusy obsluhována většina spojů v pracovní dny, naopak víkendy, celotýdenní večerní provoz a část vložených spojů na Volhu je nadále vypravována vozy standardními. Změna vedení linky z října 2016 zapříčinila pouze zrušení vysokoškolských spojů na Volhu, systém vypravování vozů na zbytek trasy však nijak neovlivnila. Jelikož linka obsluhuje větší množství zdravotnických zařízení, stala se jednou z prvních linek, na které se objevily nízkopodlažní autobusy, přičemž v jízdních řádech se vybrané spoje začaly garantovat od 30. března 1998.


Současností linky 193 jsou kloubové autobusy, například vůz 6267 u zastávky Kunratická škola (2. 8. 2013)

1) – roku 1991 přejmenována na Sídliště Pankrác
2) – později přejmenována na Mikrobiologický ústav, ještě později Ústavy Akademie věd
3) – stanice metra i přilehlé zastávky povrchové dopravy roku 1990 přejmenovány na Pankrác