www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 144

Autobusová linka 144 působila v systému pražské městské hromadné dopravy postupně ve dvou různých variantách, které se sice navzájem odlišují zejména lokalitou svého působení, naopak z hlediska funkcí, k jejichž plnění byla zřízena, by se však rozdílné znaky hledaly o poznání náročněji. V obou podobách, v nichž se vyskytla, vyrážela na exponované spojnice panelových sídlišť se středem města, ale o necelé desetiletí později jí vždy učinilo přítrž zřízení, respektive prodloužení pražského metra, které vozbu zátěže na dané relaci z většiny převzalo.


Karosa B 941 č. 6185 zachycená v závěrečném úseku trasy, těsně před terminálem Kobylisy (22. 6. 2011)

Masivní propagace provázela slavnostní zahájení provozu nové linky 144, které se uskutečnilo 5. listopadu 1966. V pravidelném provozu, který se od 7. listopadu uskutečňoval každý všední den, obsluhovala trasu Novodvorská – Výzkumný ústav A. S. Popova1) – Výtoň – Václavské náměstí. Za zvláštní pozornost stojí, že se jedná o úplný výčet všech zastávek na lince se nacházejících. Nově zřízená linka, již lze bez nadsázky označit za rychlíkovou, tak nabízí čerstvě vybudovanému sídlišti Novodvorská, dosud závislému pouze na stávajících lokálních linkách 106 a 121, atraktivní spojení přímo do vnitřního města. Pro neustále se zvyšující zájem o tento autobusový spoj je již k 9. dubnu 1967 rozsah provozu rozšířen i na období víkendů.


Nízkopodlažní kloubový Citybus č. 6529 se právě přibližuje k zastávce Čimický háj (2. 5. 2014)

Jedním z nejzávažnějších problémů pražské hromadné dopravy z přelomu šedesátých a sedmdesátých let představovalo nežádoucím přetěžování linek překryvné sítě, mezi něž lze zařadit i námi sledovanou linku 144. Za účelem jejich částečného uvolnění je k 1. únoru 1971 přistoupeno ke zdražení jízdného na linkách tohoto druhu na dvojnásobek, zároveň u nich pro jasnější odlišení dochází k přeznačení do nové číselné řady 200 – 299, přičemž linka 144 samozřejmě nezůstává výjimkou a ke zmíněnému termínu je beze změny trasy přečíslována na svůj ekvivalent, číslo 244. S novým označením nastal stav, kdy první cifra číselného označení linky zároveň udávala jízdné v korunách, které u základních linek řady 100 činilo 1 Kčs, u překryvných linek 2xx dvě koruny a u nočních linek řady 300 rovné 3 Kčs.


Slavnostní zahájení provozu linky 144 na Václavském náměstí (repro z "Pražské autobusy 1925-2005", 5. 11. 1966)

Úplné tarifní odlišení překryvných linek, stejně tak jako vydržování vlasní číselné řady, určené výhradně pro tento druh spojů, však nemělo dlouhého trvání. V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Sokolovská – Kačerov, došlo jednak ke sjednocení tarifu, který byl změněn na nepřestupný s jednotnou sazbou 1 Kčs, a dále k výraznému omezení překryvné sítě autobusových linek – některé byly zcela zrušeny, jiné svou trasu značně změnily, a zbylé exempláře téhož druhu pouze změnily své číselné označení zpět do stovkové řady. Právě pro relaci, kterou dosud obsluhovala autobusová linka 244, však v novém systému již nezbývá místo, a tak je k 9. květnu 1974 zcela zrušena.


Závěr provozu linky 144 až na konečnou Nádraží Holešovice s vozem č. 6190 v zastávce Vychovatelna (23. 6. 2004)

Přestože již následujícího dne, 10. května 1974, znovu vyráží linka 144, svou trasou, Nádraží Braník – Vinutá2) – Novodvorská – Sídliště Krč – Tempo, v níž může jen teoreticky svážet několik málo místních obyvatel, kteří na své cestě před metrem upřednostňují přestup na tramvaje v Braníku, příliš vysokou popularitu nezíská, což se prakticky ihned projevuje na jejích provozních parametrech. Zatímco těsně po svém znovuzavedení poskytovala své služby v celodenním a celotýdenním režimu, již 1. července 1974 je její provoz omezen pouze na špičky pracovních dnů, a přesně o rok později, 1. července 1975, je bez náhrady (nedochází k žádné posile či přesměrování stávajících linek) trvale zrušena.


Obstarožní Karosa B 741 č. 6017, odstavená ve výstupní zastávce obratiště Poliklinika Mazurská (23. 7. 2010)

Hlavní město však o číslo 144 nezůstává ochuzeno příliš dlouho. K životu ho opět přivádí osidlování severopražského sídliště Bohnice, které se zatím nachází nepříjemně daleko od všech kapacitnějších kolejových prostředků hromadné dopravy, a je tak nejprve obsluhováno rychle zaváděnými linkami, směřujícími zprvu ke stanici metra Sokolovská, které ale vzápětí následuje spoj, jedoucí přímo do centra města, jemuž je přiděleno momentálně volné číslo 144. Od 5. dubna 1976 tak autobusy tohoto označení obsluhují trasu Náměstí Krasnoarmějců3) – Revoluční – Dopravní podniky4) – Dělnická – Podhajská pole – Sídliště Bohnice, jih5. Pozornost opět upoutává úsek mezi zastávkami Dělnická (odpovídající přibližně současné zastávce Argentinská) a Podhajská pole, který linka 144 projíždí bez zastavování v dalších nácestných zastávkách, čímž znovu nabízí místním obyvatelům výrazně rychlejší spojení ke středu Prahy.


Provoz autobusů standardní délky byl na lince 144 obnoven teprve nedávno, zatím pouze během víkendů (4. 8. 2012)

Výrazně blíže Severnímu městu přibližuje metro dokončení úseku III.C Sokolovská – Fučíkova, v jehož důsledku je k novému terminálu městské, příměstské i dálkové autobusové dopravy Fučíkova od 4. listopadu 1984 odkloněno či zkráceno větší množství okolních autobusových linek, námi sledovanou linku 144 samozřejmě nevyjímaje. Nadále je tak provozována v trase Fučíkova – Kuchyňka – Vychovatelna – Ke Stírce – Dunajecká – Bohnice, Nisa5). Kromě zřetelného zkrácení v centrální části města je vhodné poukázat i na zřízení nácestných zastávek mezi Holešovicemi a Bohnicemi, čímž linka zcela, a nyní již definitivně, ztrácí svůj zrychlený charakter, a přeložení trasy v oblasti sídliště Bohnice z dřívějšího vedení přes Lodžskou a Čimickou do ulice Na Pazderce.


Klíčovská Karosa B 941 E č. 6348 opouští zastávku Dunajecká a míří dále k terminálu Kobylisy (26. 7. 2010)

Koncem léta 2002 dochází v důsledku ničivých povodní, které postihly hlavní město, k dlouhodobému výraznému přerušení provozu metra v celé jeho centrální části, přičemž náhradní dopravu v maximální možné míře zajišťovaly zvláštní či odkloněné pravidelné spoje povrchové dopravy. Trasa metra C, vedená v nápadném souběhu s pražskou Severojižní magistrálou, se zdá být přímo určena pro snadnou náhradu prodlouženými autobusovými linkami, a tak je dočasně od 19. srpna 2002 až do 19. října 2002, společně s dalšími radiálními linkami ze Severního města (102, 152, 175, 187, 200) prodloužena až do trasy Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Argentinská – Jankovcova – … – Sídliště Bohnice, po obnovení provozu na dalším úseku trasy C je mezi 19. říjnem 2002 a 18. listopadem 2002 vedena "pouze" v úseku Florenc – Sídliště Bohnice.


Kloubový Citybus č. 6500 linky 144 dorazil výjimečně až na náměstí I. P. Pavlova (29. 11. 2003)

Během září téhož roku je též během víkendů 14. 9. + 15. 9. 2002 a 21. 9. + 22. 9. 2002 výjimečně trasa C provozována jen mezi stanicemi Roztyly a Háje, svazek náhradních autobusových linek, potažmo tedy linka 144, je tak veden v již skutečně pozoruhodné trase Roztyly – Kačerov – Budějovická – Pankrác – Pražského povstání – … – Sídliště Bohnice. K dalším krátkodobým výlukám trasy C, které si vynucují prodloužení této linky jižním směrem, je přistoupeno o víkendech 16. 8. + 17. 8. 2003, 23. 8. + 24. 8. 2003, 29. 11. + 30. 11. 2003 (linka 144 prodloužena až na I. P. Pavlova) a 15. 5. + 16. 5. 2004 (linka 144 prodloužena až na Florenc). Od května 2004 již nebylo při krátkodobých plánovaných výlukách trasy metra C přistupováno k prodlužování běžných autobusových linek, náhradní dopravu tak nyní zajišťují pouze zvláštní autobusové linky náhradní dopravy.


Karosa B 741 č. 6019 opouští sídliště Bohnice po Lodžské ulici (10. 4. 2009)

Přestože se ještě koncem 80. let uvažovalo o budoucím pokračování trasy C z Holešovic severním směrem táhlým pravým obloukem přes sídliště Bohnice, kde by samozřejmě došlo i k vestavění stanic, realizace se tento záměr nedočkal, a skutečné prodloužení v podobě úseku IV.C1 Nádraží Holešovice – Ládví se Bohnicím pouze přibližuje novou stanicí Kobylisy. Linka 144 je od 26. června 2004, obdobně jako ostatní bohnické autobusové linky, upravena do současné trasy Kobylisy – Pískovna5) – Dunajecká – Poliklinika Mazurská. Po tomto termínu docházelo pouze k drobnějším úpravám, spočívajícím pouze ve zřizování nácestných zastávek (Na Pazderce) či změnám provozních parametrů a intervalů v jednotlivých obdobích.


Klíčovské vozy Karosa B 961 v posledních letech ovládly všechna polonoční pořadí bohnických linek (17. 8. 2011)

Provoz linky 144 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Kloubové autobusy se na lince objevují od 1. června 1995, kdy obsazují všechna pořadí linky ve všech provozních obdobích, jejich úplná nadvláda ale končí 30. června 2012, kdy je do autobusů běžné délky převeden víkendový provoz, původně sice pouze na období letních prázdnin, ale ani nový školní rok už linku 144 standardních vozidel nezbavil.


Obratiště u terminálu Nádraží Holešovice s kloubovou Karosou B 741 č. 6098 linky 144 (prosinec 2003)

1) – dnes již zaniklý výzkumný ústav, nacházející se poblíž dnešní zastávky Jílovská
2) – zastávka až roku 1993 přejmenována na Psohlavců
3) – Náměstí Krasnoarmějců je dnešní Palachovo náměstí, avšak přilehlé zastávky nesou název Staroměstská.
4) – prostor současného terminálu Vltavská
5) – pozdější názvy Bohnice, Nisa; Nisa; Poliklinika Mazurská