www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 280

Dnes již neexistující linku 280 jsme mohli po většinu devadesátých let a začátek jednadvacátého století nalézt na posledním místě všech uváděných seznamů městských autobusových linek, provozovaných Dopravním podnikem, přesně v té části, kterou běžný cestující pohledem přelétl jen zběžně, nepatřil-li náhodou mezi její pravidelné uživatele. Jen pro nevýznamnou část obyvatel hlavního města tento spoj plnil jedinečnou a nenahraditelnou funkci, což ale neznamená, že její provoz postrádal smysl, o čemž svědčí i fakt, že nyní je provoz v relaci, jež obsluhovala, několikrát silnější.


Zastávku Sovenická právě opustil nízkopodlažní spoj linky 280 (9. 9. 2007)

Osada Ctěnice, čítající několik málo nízkopodlažních obytných domů, obklopujících barokní zámek, který tvoří dominantu celého osídlení, je dnes součástí městské části Praha-Vinoř. Zejména pro svou nepříliš šťastnou polohu mimo hlavní dopravní tepny, a zároveň pro přijatelnou docházkovou vzdálenost k obydlenějším lokalitám, se veškeré prostředky veřejné hromadné dopravy po dlouhá léta Ctěnicím vyhýbaly. Nic na tom nezměnilo ani rozšíření hlavního města Prahy k 1. lednu 1974, kdy se Vinoř, společně s Ctěnicemi, k hlavnímu městu připojily1).


Karosa B 931 č. 7464 ve výstupní zastávce Vinoř (30. 8. 2005)

Ctěnicemi totiž nikdy neprojížděla žádná regionální linka ČSAD, a tak se do sítě veřejné hromadné dopravy zapojily až 3. května 1993 novou autobusovou linkou Pražské integrované dopravy č. 280, zavedenou v trase Českomoravská – Prosek – Letecké muzeum – Kbely – Jilemnická2) – Ctěnice – Chaltická3) – Vinoř. Těsně po zřízení se provozovala pouze ve špičkách pracovních dnů, ale později (doloženo až roku 1997) zajišťovala dopravu i během sedla a víkendů.


Pro novou zástavbu u zastávky Zamašská představovala linka 280 jediné celotýdenní spojení (9. 9. 2007)

Mezi zajímavá období provozu tohoto spoje patří například léto roku 1999, kdy se kvůli rekonstrukci Mladoboleslavské ulice ve Kbelích všechny hlavní vinořské linky (259, 354, 375) ve směru do centra Prahy odklonily přes Ctěnice, což umožnilo provozovat 280 pouze ve směru z centra. Zatímco na klasických sídlištních napaječích není jednosměrný provoz příliš neobvyklý, na lince tohoto charakteru jistě působil velmi kuriózně. Jedinou další trvalou úpravou trasy představovalo zkrácení k nové stanici metra C Letňany, proběhnuvší k 9. květnu 2008, které linku přetvořilo do poslední provozní podoby Letňany – Letecké muzeum – Kbely – Jilemnická – Ctěnice – Vinořský hřbitov – Vinoř.


Zcela vpravo odstavený vůz č. 7459 linky 280 v prostoru terminálu Českomoravská (25. 6. 2004)

Ačkoli se jako datum zrušení linky 280 všeobecně uvádí 30. srpen 2008, ve skutečnosti dojezdila o několik týdnů dříve. V souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Toužimská x Semilská, nacházející se ve Kbelích, došlo k výlukovému přesměrování většiny autobusových linek v okolí. Tehdy provozovaná linka 202 kvůli této uzavírce nemohla z Miškovic dojet do Kbel, proto se ze své cestě do Vinoře odklonila přes Ctěnice. Jelikož primárním smyslem linky 280 byla právě obsluha Ctěnic, kterými jednak projížděla zmíněná linka 202, a trasu 280 tam po neuzavřených komunikacích stejně nebylo možné (bez velkých a zbytečných zajížděk) dovést, rozhodlo se o jejím dočasném, prozatím pouze výlukovém, neprovozování, s účinností od 28. června 2008. Tento stav však vydržel celé letní prázdniny, a s opětovným otevřením opravené křižovatky zároveň vstoupily v platnost další trvalé změny, během nichž převzala obsluhu Ctěnic příměstská linka 302, což umožnilo trvale zrušit linku 280.


Do původní polohy zastávky Jilemnická (dnes Bakovská) přijíždí spoj linky 280 (9. 8. 2004)

1) – Ctěnice byly až do roku 1965 součástí nedaleké obce Přezletice, poté se staly součástí obce Vinoř.
2) – až po zrušení linky 280 byla zastávka přejmenována na Bakovská
3) – současný název zastávky Vinořský hřbitov