www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 180

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy č. 180 ve své současné podobě kombinuje hned několik různých úloh – zatímco pro některé městské části plní základní lokálně-obslužnou funkci, dále po své trase je vedena ve více či méně zřetelném souběhu s kapacitnějšími dopravními prostředky, což v brzké budoucnosti ještě více zvýrazní očekávané prodloužení trasy metra A. Nebylo tomu tak však odjakživa, nynější linka 180 vzešla z již třetího obsazení tohoto čísla, obvykle stavěného na základech jiné, již nějakou dobu provozované, původní linky.


Ulice Na Chobotě, kterou projíždí vůz č. 6663, ústí do řepského sídliště na jeho západním konci (5. 3. 2012)

Okolnosti, které přivedly vůbec poprvé k životu linku č. 180, úzce souvisí s postupným útlumem trolejbusové dopravy ve druhé polovině šedesátých let. V krátkém časovém rozmezí došlo, krom jiných úseků, ke zrušení trolejbusových tratí Zdravotní ústav1) – Průběžná (3. září 1968) a Smíchov2) – Jinonice (31. března 1969), které v různých relacích nahradily nové autobusové linky 128, 137 a 153. Sledujme dále linku 128, která je od roku 1970 provozována v trase Jinonice – Knížecí – Karlovo náměstí – Náměstí Míru – Orionka – Průběžná – Sídliště Rybníčky, přičemž od 2. května 1972 jsou na ni zřízeny ve špičkách pracovních dnů zřízeny vložené posilové spoje, vedené v trase Karlovo náměstí – Štěpánská – Náměstí Míru – Šumavská – Orionka – Zdravotní ústav – Kremelská3) – Průběžná – Štěchovická – Sídliště Rybníčky4), označené jako linka X–128.


Víkendový provoz linky 180 je zajišťován standardními vozy, např. řepskou Karosou B 731 č. 7232 (18. 12. 2011)

Na tomto místě je vhodné podotknout, že na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se různé špičkové či dočasné varianty spojů delších linek označovaly předponou X–… poměrně běžně – okolo roku 1970 existovaly v různých obdobích a trasách např. linky X–121, X–125, X–155, X–157, X–168 nebo X–176. Málokdy však dosáhly delší doby existence, která v žádném případě nepřekročila dva roky – buď záhy došlo k jejich trvalému zrušení (eventuálně začlenění zpět do kmenové linky), případně k přeznačení do klasické řady městských linek. Poslední jmenované opatření se týká i linky X–128, která je již k 16. říjnu 1972 přečíslována na č. 180 za zachování stálé trasy i rozsahu provozu (pouze špičky pracovních dnů).


Kloubová Karosa B 941 E č. 6301 opouští prostor zřizované mimoúrovňové křižovatky Na Petynce (21. 4. 2009)

Během tohoto desetiletí dochází na lince k několika dalším změnám odlišného významu – od 9. května 1974 je v centrální části města přeložena ze Žitné do Ječné ulice, kde též obslouží novou zastávku I. P. Pavlova, dne 30. srpnu 1976 je na svém východním konci vystřídána jiným souběžným spojem – k tomuto datu je zkrácena pouze do úseku Karlovo náměstí – … – Pod Rapidem, zatímco o úsek Pod Rapidem – Štěchovická – Sídliště Rybníčky je prodloužena již v článku jednou zmíněná linka 176, na které je na rozdíl od linky 180 veden pravidelný celodenní a celotýdenní provoz. Poslední, tentokráte významnější úpravu, představuje odklonění do trasy Karlovo náměstí – … – Orionka – Flora – Hollarovo náměstí5) – Na Palouku – Sídliště Malešice, vstupující v účinnost 1. prosince 1977. Následovalo již jen trvalé zrušení bez náhrady jakoukoli jinou linkou, proběhnuvší k 1. červenci 1978.


Kolem stanice metra Zličín vyrostla během bezmála 15 let významná obchodní a administrativní zóna (23. 11. 2013)

Za necelý rok později však číslo 180 obohacuje systém pražské městské hromadné dopravy znovu, tentokrát však ve zcela jiné oblasti města. Od 28. května 1979 vyráží v pracovní dny na trasu Špejchar – Hradčanská – Břevnovská – Vypich – Bílá Hora – MNV Řepy6) – Sídliště Řepy7). Jedná se tak o vůbec první autobusovou linku, spojující rodící se řepské sídliště se stále na významu nabývajícím metrem – dosud byla celá oblast závislá pouze na lince 164, jejíž vozy zdlouhavě meandrovaly po původních komunikacích starých Řep a Zličína. Nová linka 180, ve většině své trasy výrazně zrychlená (projíždí většinu zastávek na Bělohorské třídě), si poměrně rychle získává stálou klientelu, a již k 31. červenci 1982 je její provoz rozšířen i do večerního období a víkendů.


Vítězné náměstí užívá k obratu řepská Karosa B 741 č. 6143 linky 180 (21. 5. 2007)

Výrazným mezníkem stran zajištění hromadné dopravní obslužnosti Řep je datum 27. října 1988, kdy ke stejnému dni zahájila provoz nová tramvajová trať Vozovna Motol – Sídliště Řepy, procházející přímo nitrem nové vysokopodlažní zástavby, a dále, pro tuto oblast západu Prahy již méně významná událost, dochází ke zprovoznění úseku metra III.B Moskevská – Dukelská. Autobusové linky v oblasti Řep na přivedený kolejový prostředek hromadné dopravy reagují buď přesměrováním přes nové sídlištní komunikace, některé dosud exponované linky (219, 225) jsou dokonce trvale zrušeny. Námi sledovaná linka 180 však prochází pouze úpravou trasy – nově již sice nedováží místní obyvatele přímo na metro, svou novou trasou Bílá Hora – Řepy, MNV – Nevanova – Slánská – Sídliště Řepy však kromě umožnění přestupu na tramvajové linky na obou svých koncích též zlepšuje plošnou obsluhu řepského sídliště.


SOR NB 18 č. 6639 právě opouští Vypich a míří k čerstvě zřízené zastávce Šafránecká (1. 3. 2011)

Řepští však o přímé autobusové spojení k trase metra A ochuzeni nejsou – současně se zkrácením linky 180 je zřízena nová účelová linka 463, obsluhující ve špičkách pracovních dnů trasu Kafkova – Vypich – Dětská nemocnice8) – Slánská – Sídliště Řepy. V následujících měsících je na lince 180 postupně omezován provoz, od 14. ledna 1989 jsou dokonce zcela zrušeny všechny víkendové spoje, až 14. května 1989 vyjíždí na trasu Bílá Hora – Sídliště Řepy naposledy. Hned následující den, 15. května 1989, je však číslo 180 použito na zmíněnou účelovou linku 463, která je tudíž na 180 přečíslována, zároveň dochází k drobnému přesměrování v oblasti Řep do výsledné trasy Kafkova – Vozovna Střešovice – Kajetánka – Vypich – Dětská nemocnice – Motol – Slánská – Nevanova – Bazovského – Blatiny – Sídliště Řepy, na které je nově provozována i v sedlech pracovních dnů.


Standardních Karos řady 700 není nikdy dost, zopakujme si ji proto z jiného úhlu pohledu (foto: Petr Blažek, 18. 12. 2011)

Poněkud nelogicky, již k 1. listopadu 1994, je linka 180 opět uvnitř sídliště Řepy odkloněna do trasy Kafkova – … – Hlušičkova – Slánská – Blatiny – Sídliště Řepy. Ostatní autobusové linky v okolí však procházely většími či menšími úpravami až o dvanáct dnů později, kdy v oblasti proběhly plošné změny při příležitosti zprovoznění úseku metra V.B Nové Butovice – Zličín. Významná změna rozsahu provozu nastává dne 30. srpna 2008, kdy je na lince zaveden také víkendový provoz v celé délce své trasy.


Nízkopodlažní Citybus č. 3318 opouští zastávku Kafkova, v době pořízení snímku již pouhou nácestnou (10. 10. 2010)

Již od zavedení linky 463 v roce 1988 panoval nedaleko dejvického Vítězného náměstí kuriózní stav, kdy autobusy linky 463, respektive záhy linky 180, končily svou jízdu v zastávce Kafkova, kde následně k obratu využily objezd okružní křižovatky, aniž by zároveň zastavily poblíž stanice metra Dejvická, přestože projížděly v její těsné blízkosti. Tuto situaci se podařilo zvrátit až trvalou úpravou trasy z 1. října 2010, v jejímž důsledku došlo k prodloužení linky do podoby Dejvická – Kafkova – … – Sídliště Řepy, přičemž se v terminálu Dejvická od tohoto data dosud odstavuje v manipulačních zastávkách v Šolínově ulici. Závěrem téhož roku je napravena ještě jedna nelogičnost, od 12. prosince 2010 se na lince zřizuje nácestná zastávka Šafránecká, kterou, jako jediná z tudy vedených linek, bez zastavení projížděla.


Ve zličínské zastávce Halenkovská právě stanicuje Karosa B 741 č. 6114 (29. 1. 2014)

Téměř o rok později, k 11. prosinci 2011, přistoupil organizátor systému Pražské integrované dopravy k plošné reorganizaci vedení linek povrchové hromadné dopravy, zaměřené zejména na jihozápadní část města. Vůbec poprvé ale trvalé změny provázela oficiální propagační kampaň, která do jisté míry ironizovala probíhající úpravy pomocí stylových obrázků a snadno zapamatovatelných sloganů. Mezi jednu z nevyřčených, avšak do celkového kontextu skvěle zapadajích frází, lze zařadit volně se šířící heslo "Ze Zličína přímou linkou do špitálu za maminkou", v jehož duchu byla k tomuto termínu linka 180 prodloužena do trasy Dejvická – … – Sídliště Řepy – Halenkovská – Sídliště Zličín – Zličín.


Výstavba tunelu Blanka si vyžádala hned několik různých přeložek komunikací v oblasti Hládkova (22. 8. 2011)

Od 1. února 2014 je linka 180 ze Zličína dále prodloužena do současné trasy Dejvická – Kafkova – Vozovna Střešovice – Kajetánka – Vypich – Nemocnice Motol – Motol – Hlušičkova – Slánská – Blatiny – Sídliště Řepy – Halenkovská – Sídliště Zličín – Zličín – Obchodní centrum Zličín. V závěrečném úseku trasy tak nahrazuje původní licencované linky, nezařazené v systému PID, svážející zákazníky obchodních center IKEA a Avion pouze ke stanici metra Zličín. Současný provoz linky 180 v této relaci již sice není veden v režimu bezplatné dopravy, kvůli přeťatí původní polookružní trasy je též prodloužena docházková vzdálenost k zastávkám, umístěným u obchodních center, a oproti původním soukromým linkám je provozována v delších intervalech s rizikem sjíždění spojů kvůli nepravidelnostem, které může získat v důsledku své dlouhé trasy, pozitivem je však možnost přímého spojení k tomuto komplexu z rozsáhlejší oblasti právě s použitím linky 180. Počínaje 7. dubnem 2015 zcela mizí dřívější pásmové ukončení poloviny špičkových spojů v obratišti Sídliště Řepy, nově jsou tedy téměř všechny její spoje vedeny v celé trase. Výjimku tvoří pouze vybrané spoje v ranní špičce pracovních dnů a celotýdenně během pozdního večera, kdy se objevuje zkrácená varianta, neobsluhující konečnou Obchodní centrum Zličín.


Řepská kloubová Karosa B 741 č. 6144 přijíždí do zastávky Vypich (1. 2. 2010)

Autobusovou linku 180 ve všech jejích podobách vždy provozoval městský majoritní dopravce, pražský Dopravní podnik. Mnohem zajímavější je však problematika plánovaně vypravovaného druhu vozidel – zpočátku se na lince objevovaly autobusy standardní délky, od 1. září 1983 je ale vystřídaly kloubové Ikarusy 280. Od 3. ledna 1988 zde panuje smíšený provoz standardních a kloubových autobusů, k 27. listopadu 1988 článkové vozy z linky zcela mizí. Zpět se velkokapacitní Ikarusy na všechna pořadí linky vrací nejprve na období 4. prosince 19895. července 1990, dále se kloubové autobusy vypravují v rozmezí od 2. října 1991 do 29. srpna 1992 a jejich stálejší angažmá počíná 30. srpnem 1993, které trvá až do 24. ledna 2000. Zjevně definitivně se článkové autobusy na linku vrací od 8. listopadu 2004 – od tohoto data se provoz kloubových vozidel udržel dosud. Ten se však zprvu netýkal víkendového provozu, zavedeného 30. srpna 20089) – provoz mimo pracovní dny byl nadále zajišťován autobusy standardní délky. S úpravou trasy z 1. února 2014 se na lince nově objevily vložené spoje, jedoucí pouze mezi konečnými Zličín a Obchodní centrum Zličín, na které byly povětšinou také nasazovány pouze standardní autobusy. Po 7. dubnu 2015 však došlo k úplnému nahrazení standardních vozů kloubovými, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o zkrácený či dlouhý spoj nebo na aktuální provozní období.


Po východní rampě mimoúrovňové křižovatky Plzeňská x Kukulova sjíždí vůz č. 6173 (7. 2. 2011)

1) – prostor křižovatky současných ulic Benešovská a Ruská
2) – označení pro blokovou smyčku, vedenou dnešními ulicemi Radlická, Plzeňská, Nádražní a Ostrovského
3) – pozdější zastávka Murmaňská, resp. Murmanská
4) – blokové obratiště, vedené dnešními ulicemi Slapská a Dobročovická
5) – zastávka, umístěná v těsné blízkosti tehdejší tramvajové zastávky Vinohradská nemocnice, na východním nároží dnešní křižovatky Pod židovskými hřbitovy x Vinohradská
6) – odpovídá současné zastávce Řepský hřbitov
7) – přibližně nynější zastávka Nevanova, okolí však mezitím prošlo rozsáhlou komunikační přestavbou
8) – nyní zastávka Nemocnice Motol
9) – během víkendu 30. + 31. srpna 2008, zjevně v důsledku vnitropodnikového organizačního selhání, byl provoz zajištěn kloubovými autobusy