www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 251

Číselné označení 251 patřila po dlouhá léta městské autobusové lince, jejíž smysl existence nikdy nespočíval v návozu obyvatel linkou obsluhované oblasti ke kapacitním linkám tramvaje nebo novým trasám metra, nýbrž pouze k nejbližší železniční zastávce. Zde tak lze pozorovat vůbec první pokus o vzájemné propojení městské autobusové dopravy s příměstskou železnicí v rámci vnitroměstských přepravních vztahů, přestože v prvních letech provozu neměli cestující, kteří se rozhodli volit tento způsob přepravy, vzhledem k nulové míře vzájemné integrace nikterak snadné cestování. Nedávné úpravy rozdělení číselných intervalů k různým kategoriím autobusových linek však toto číslo nově přiřadily jednomu z běžných školních spojů.


Karosa B 952 dopravce Arriva Praha, s.r.o. míjí zastávku Sudějovická (8. 11. 2013)

Novodobá obec Klánovice, získávající samostatnost až roku 1920 (!), se dočkala kvalitního napojení na síť veřejné dopravy velmi záhy po svém založení – zatímco za vznik Klánovic lze považovat rok 1878, kdy se na dnešním katastru této městské části začaly stavět první domy, jíž roku 1883 je na železniční trati Praha – Úvaly – Kolín zřízena železniční zastávka Jirná1), dnes známá pod názvem Praha–Klánovice. Obsluha dalších dvou obcí, které s provozem linky 251 souvisí, Újezda nad Lesy a Koloděj, je pak po celé dvacáté století závislá jednak na spojích, jedoucích přímo směrem ku Praze, ale spádovost k nedalekému klánovickému nádraží je pro místní přepravní vztahy alespoň stejně významná.


Víkendový provoz linky 251 u nádraží Klánovice se zachycenými vozy č. 1330 a 1320 (6. 5. 2012)

Zatímco podrobný popis vývoje silničního spojení do jednotlivých obcí přesahuje rámec zaměření tohoto článku, a jeho zpracování předpokládám postupně jako součásti článků o linkách 229, 250 a 261, pro účely našeho textu plně postačí, bude-li se věnovat výhradně přímým předchůdkyním pozdější linky 251. Vzhledem k pozdějším úpravám její trasy je nutné sledovat zároveň osy dvou spojení – jednak relaci Klánovice (železniční zastávka) – Újezd nad Lesy – Koloděje – …, a dále též relaci Klánovice – Újezd nad Lesy – Rohožník – Úvaly / Sibřina.


Ojetá Karosa B 732, obsluhující l. 251, projíždí za deštivého podzimního odpoledne Újezdem nad Lesy (16. 10. 2009)

Již v období První republiky se nakrátko Kolodějští dočkali přímého napojení na železniční síť. Roku 1930 vzniká autobusová linka Československé pošty č. 845, která třemi páry spojů denně obsluhovala trasu Klánovice, nádraží – Újezd nad Lesy – Koloděje, přičemž jeden pár spojů pokračoval dále přes Sibřinu a Sluštice do Říčan (a je tedy možné ho považovat za vůbec prvního předchůdce dnešní linky PID 303. Tento autobusový spoj však pravděpodobně již po pár měsících zanikl, a náhrady se dočkal až v poválečných letech, konkrétně roku 1950, kdy zavedením linky ČSAD č. 01028 v trase Klánovice, žel. zast. – Újezd nad Lesy – Koloděje – Říčany. Po úctyhodném množství přečíslování2) tato linka zůstávala v provozu i po zavedení městské dopravy a zanikla prakticky až v roce 2000, kdy se, již pod označením 282 030 společně s linkou 282 015 zaintegrovala a nadále dodnes existuje jako již zmíněná linka 303. Ještě během roku 1965 však došlo k vyčlenění spojů, jedoucích pouze mezi klánovickým nádražím a Koloději, do samostatné linky 01093 – ta se ještě stíhá roku 1974 přečíslovat na 10930 a v souvislosti se zřízením linky 251 roku 1979 zaniká.


Provoz autobusů pražského Dopravního podniku je pro linku 251 netypický a nikdy neměl dlouhého trvání (25. 7. 2005)

Naopak v dnes výrazně silnější relaci Klánovice, nádraží – Újezd nad Lesy – Rohožník zpočátku vůbec čilý provoz nepanoval. Až roku 1954 vyjíždí dvojice linek ČSAD, jednak linka č. 01075 (Újezd nad Lesy – Šibřina3), V ladech – Újezd nad Lesy, kino – Klánovice, žel. zast.), a dále linka č. 01083 (Sibřina – Újezd nad Lesy, kino – Klánovice, žel. zast.). Obě linky jsou od r. 1958 spojeny pod č. 01075, během následujících let se vybranými spoji prodlužují i do Koloděj (přes Sibřinu) a Květnice, od r. 1961 je lze sledovat pod číslem 01096 a od r. 1974 pod č. 10960. Linka zůstává v omezeném rozsahu provozní i po zřízení linek městské dopravy.


Výjimečný výjezd kloubového autobusu na linku 251 v podobě Karosy C 744 č. 1172 (foto: Tomáš Smetana, 31. 5. 2007)

Všechny tři zmíněné obce, Klánovice, Koloděje i Újezd nad Lesy, se v roce 1974 během poslední etapy plošného rozšiřování území hlavního města připojily k Praze, avšak na obsluhu městskou dopravou musely ještě několik let počkat. Zatímco Kolodějští mohli výhod červených autobusů linky 229 užívat již od května 1979, do zbylých východních městských částí dorazily autobusy MHD až 29. prosince 1979, kdy poprvé vyjely nové autobusové linky č. 250 (Spojovací – Újezd nad Lesy – Rohožnická), a konečně též linka 251 Nádraží Klánovice – Újezd nad Lesy – Druhanická – Koloděje. Zatímco těsně po zahájení provozu na ní bylo vedeno též několik málo sobotních spojů, hned od 30. května 1980 je provoz linky omezen pouze na všední dny.


Z důvodu výluky na trati SŽDC č. 011 je linka dočasně prodloužena až k nádraží Praha–Běchovice (22. 5. 2011)

V souvislosti s dokončováním výstavby sídliště Rohožník, umístěném na katastru městské části Újezd nad Lesy, které se tak stalo nejvýchodněji umístěným pražským panelovým vysokopodlažním obytným celkem, je pro jeho kvalitnější dopravní obsluhu upravena i trasa linky č. 251, která od 29. května 1983 obsluhuje relaci Nádraží Klánovice – … – Újezd nad Lesy – Sudějovická (T/Z) – Zbyslavská (T/Z) – Rohožnická (T/Z) – Zbyslavská (T/Z) – Sudějovická (T/Z) – Újezd nad Lesy – … – Koloděje. Závlek na Rohožnickou však pokaždé obsluhuje pouze v jednom směru – v ranní špičce při jízdě z Koloděj obslouží Rohožník, zatímco autobusy z Klánovic jedou přímo, v odpolední špičce jsou role přesně obrácené. Za pozornost ale stojí, že v rámci jednoho spoje vždy zastavuje ve všech nácestných zastávkách – jednou při jízdě k Rohožnické a vzápětí ihned poté, když se vrací zpět. Zajíždění na Rohožník zůstávalo v tomto smyslu zachováno až do roku 2000.


Od zastávky Rohožnická se právě vzdaluje nízkopodlažní SOR NB 12 č. 1258, mířící do Klánovic (14. 6. 2013)

Další dvě změny trasy lze bez nadsázky označit za kosmetické – od 19. listopadu 1984 se na lince objevuje navíc jeden ranní školní spoj v trase Smržovská – Nádraží Klánovice – Hulická, který byl prokazatelně během roku 1985 zrušen, resp. začleněn do přesměrované školní linky 417. Naopak v části Újezda nad Lesy dochází k dokončení výstavby obratiště Sídliště Rohožník, kam jsou od 11. června 1986 všechny linky dosud ukončené na Rohožnické, linku 251 z toho samozřejmě nevyjímaje, prodlouženy, a zde povětšinou ukončeny, v případě linky 251 pokračující zpět k centru.


Linková Karosa C 734 č. 1258 na začátku klánovického lesa, který ji dělí od konečné u železniční zastávky (18. 11. 2010)

Po celá devadesátá léta je linka provozována stabilně bez žádné trvalé změny trasy, což se ale hned s příchodem přelomu tisíciletí mění. K termínu celostátních změn JŘ v květnu 2000 se systém Pražské integrované dopravy poprvé rozšiřuje i jihovýchodním směrem od hlavního města, kde poprvé proniká do oblasti Říčanska. Součástí trvalých změn, při této příležitosti proběhnuvších, je též odklonění příměstské linky č. 303 (ta od 9. listopadu 1998 ve špičkách pracovních dnů souběžně s linkou 251 obsluhuje úsek Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník) z Újezda přes Koloděje, Sibřinu, Květnici a Březí do Říčan. Nahrazený úsek však právě linka 251 opouští, a od téhož data, 28. května 2000, zůstala provozována v trase Nádraží Klánovice – Hulická – Újezd nad Lesy – Zbyslavská – Sídliště Rohožník.


Karosa B 732 soukromého dopravce Milan Koch, zachycená v Kolodějích (repro z "Pražský dopravní zeměpis I", 1997)

Snaha organizátora integrovaného systému o uvolnění číselného intervalu 251 – 299 pro školní a náhradní linky vedla k ukončení provozu linky 251 a jejímu navazujícímu přečíslování na tehdy neobsazené číslo 211, ke kterému bylo přistoupeno v rámci celoplošné úpravy linkového vedení k 29. dubnu 2017. S počátkem následujícího školního roku, tedy 4. září 2017, je linka 251 znovu zřízena, tentokrát v podobe ranního školního spoje bývalé linky 551 ve směru a trase Sídliště Čimice – Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Šimůnkova.


Karosa B 732 č. 1065 na režijním nájezdu na linku 251 do Klánovic projíždí Šestajovicemi (20. 5. 2009)

K lince 251 po dlouhá léta neodmyslitelně patří provoz standardních autobusů ostatních dopravců, než Dopravního podniku – v 80. letech 20. století je známé pravidelné vypravování linky místními pobočkami ČSAD, trvající až do celoplošných trvalých změn MHD 23. listopadu 1990. V průběhu roku 1992 však byl opět vystřídán podnikem ČSAD Praha Vršovice, během roku 1993 se však provoz linky opět dostává do rukou Dopravnímu podniku. Od 1. července 1995 přebírá linku na základě získané licence dopravce Milan Koch, provozující dopravu na živnostenské oprávnění jako soukromá osoba, posledním dnem jeho provozu je však již 31. prosinec 1998, kdy s podnikáním v tomto oboru nadobro končí, a od 4. ledna 1999 (mezidobí obsazuje víkendový provoz a státní svátky, kdy 251 nejezdí) se na linku vrací Dopravní podnik.


SOR C 10.5 č. 1352, zachycený před zastávkou Rohožnická, ukrajuje poslední desítky metrů trasy (14. 6. 2013)

Soukromé ruce přebírají provoz ještě jednou – od 1. prosince 2005 je linka obsazována autobusy společnosti Hotliner, s.r.o.. Tato privátní firma je následně od 1. ledna 2007 pohlcena pobočkou nadnárodní korporace Connex Praha, s.r.o., od 1. září 2008 přejmenovaná na Veolia Transport Praha, s.r.o.. Celá skupina Veolia v prostoru střední Evropy se však v průběhu roku 2013 stává součástí skupiny Arriva a dopravce k 1. červenci 2013 mění název na Arriva Praha, s.r.o., jež na lince setrval až do jejího zrušení. Poté, co linka získala podobu pouhého školního spoje, tedy od 4. září 2017, ji znovu začal obsluhovat Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., který na něj pravidelně vypravuje standardní autobusy.


Městská Karosa B 932 E č. 1300 opustila klánovické přednádraží a míří k Újezdu nad Lesy (17. 3. 2015)

1) – železniční zastávka následně vystřídala názvy Jirny, Jirny–Koloděje, Jirny–Klánovice, Klánovice, a od platnosti GVD 1976/77 konečně získává dnešní název Praha–Klánovice
2) – následující přečíslování se vždy udála od celostátního termínu změn JŘ, tj. přibližně druhá polovina května zmíněného roku. Linka 01028 se tak v r. 1951 přečíslovala na 01251, r. 1953 na 01861, r. 1954 na 01072, r. 1961 na 01093 (nezaměňovat s níže uvedenou linkou stejného čísla!), r. 1965 na 01126 a, před zavedením linky 251 naposledy, r. 1974 na 11260.
3) – obec pravděpodobně roku 1960 přejmenována z názvu Šibřina na dnešní Sibřina