www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 215

Autobusový spoj 215 by mohl být charakterizován jako typický zástupce dříve velmi rozšířeného druhu linky, který je ale dnes v důsledku neustále probíhajících změn tras jednotlivých linek na ústupu. Linka 215 je totiž ukázkovým příkladem speciálního druhu radiální linky, tzv. napaječe, jehož úkol je dovézt cestující z hustě zalidněných obytných celků, obvykle panelových sídlišť, k nejbližší stanici metra, a to nejlépe co nejkratší trasou bez žádných zbytečných závleků či jiných umělých prodlužování doby jízdy.


Dosluhující Karosa B 741 opouští zastávku Zálesí (9. 6. 2011)

Výstavba nových obytných celků, tvořených zejména panelovými sídlišti, probíhající od sedmdesátých let 20. století, kladla v následujících letech stále větší a větší nároky na provoz městské hromadné dopravy v přilehlých oblastech. Zatímco v tehdy největším pražském sídlišti, tzv. Jižní Město, tuto zátěž výrazně odlehčilo prodloužení trasy metra C, ke kterému došlo 7. listopadu 1980, nedaleko ležícím oblastem sídlišť Krč a Libuš se metro dál nepřiblížílo a cestující byli nadále nuceni využívat autobusy, kterých se ale naštěstí prodloužením metra poměrně hodně uvolnilo a mohly tedy být použity pro posílení stávajících přepravních vztahů. Jedním z nich byla i nová linka 215, spojující od 13. listopadu 1980 jmenovaná sídliště se stanicí metra Kačerov, konkrétně v trase Kačerov – Nemocnice Krč – Tempo – Nové Dvory – Sídliště Libuš.


Víkendový provoz v obratišti Kačerov s vozem 6339 linky 215 v popředí (17. 5. 2008)

Skutečnost, že již tato prvotní verze trasování linky 215 do jisté míry připomíná i její současnou podobu, rozhodně není náhodná. Zanedbáme-li drobné úpravy komunikací, jichž využívá, dané zejména částečným překládání silnic v místě dnešního vyústění sjezdu z Jižní spojky, a sporadická zřízení či nevelká posunutí jednotlivých zastávek, tak lze říci, že nikdy neprošla žádnou trvalou změnou trasy. Zejména v dnešní době, kdy se celá pražská síť městské hromadné dopravy nachází ve stadiu permanentní revoluce, je tato skutečnost velice pozoruhodná.


Výluka přesunula zastávku Tempo do stejnojmenné prvorepublikové kolonie (28. 8. 2005)

Zatímco z hlediska vývoje vedení své trasy je linka 215 poměrně nezajímavá, závěrem devadesátých let na ni došlo k události, která naopak její atraktivitu v očích odborné veřejnosti nepochybně zvýšila. Dne 1. července 1999 se Dopravní podnik hl. m. Prahy definitivně rozloučil s legendárními kloubovými autobusy maďarské výroby, Ikarusy 280. Jejich provoz byl utlumován po celou druhou polovinu této dekády, avšak až koncem června byly naposled vypraveny do běžného provozu. Během ranní špičky prvního červencového dne pak na lince 215, za účasti zástupců podniku a tisku, proběhlo slavnostní ukončení provozu, kdy se na třech pořadích postupně vystřídaly vozy č. 4469, 4470, 4569 a 4577, přičemž poslední jmenovaný zároveň celou akci ukončil.


Poslední výjezd kloubového autobusu Ikarus, proběhnuvší na lince 215 (foto: archiv DP, 1. 7. 1999)

V období od 1. července 1996 až do 1. září 2012 byla linka 215 téměř ve své trase posilována souběžnou linkou 117, která dále ze zastávky Sídliště Libuš pokračovala až do Modřan. V určitých obdobích docházelo ke vzájemné koordinaci obou linek a jejich prokládání, zejména během prázdninových omezeních provozu. Po zrušení linky 117 ale zůstává linka 215 ve své trase osamocena, čímž se teoreticky otevírá prostor pro možnou úpravu jejich provozních parametrů přesně podle nároků, jež oblast sídliště Libuš klade, bohužel této možnosti v současnosti není využíváno, a od jejího začlenění do sítě tzv. metrobusů je provozována ve "standardním" metrobusovém intervalu.


Nová generace kloubových autobusů, Iveco Citybus 18M, projíždí sídlištěm Nové Dvory (3. 8. 2011)