www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 216

Autobusová linka pražské městské dopravy čísla 216 během svého provozu v hlavním městě nikdy neplnila nijak závažné úlohy. Přestože po dobu její existence prošla hned několika trvalými úpravami svého vedení či dalších typických provozních parametrů, všechny její existující varianty navzájem spojuje nepříliš intenzivní provoz, v jehož rámci obsluhuje řídce osídlené lokality, nacházející se v rozumné vzdálenosti od dalších prostředků hromadné dopravy. Spoje této linky tak zajišťují pouze doplňkové lokální přepravní vztahy, projíždějícím autobusům linky 216 však též nelze upřít určitou městotvornou funkci, dlouhodobě dotvářející kolorit vilové oblasti Ořechovka.


Na severním okraji Vítězného náměstí vyčkává času svého pravidelného odjezdu vůz č. 5905 (12. 5. 2010)

Zprovoznění první části trasy metra A, úseku I.A Leninova – Náměstí Míru, značnou měrou zkvalitnilo obsluhu zejména levobřežní části Prahy. Nový dopravní prostředek však okamžitě převzal přepravní zátěž v radiálním směru, tvořenou cestujícími, jedoucími z periferií k centru Prahy, kterou dosud významnou měrou zajišťovaly autobusové linky bývalé překryvné sítě. Ty tak byly v návaznosti na předávání dalších úseků pražské podzemní dráhy často zkracovány, odkláněny, případně zcela rušeny. Mezi jedny z dříve velmi exponovaných linek, jejichž provoz nová trasa metra omezila, patřila též autobusová linka 135, jež řešenou západní část hlavního města vzápětí zcela opustila. Tím však vyvstala potřeba zajistit alespoň minimální dopravní obsluhu v té části její trasy, kterou dosud žádný další spoj hromadné dopravy neobsluhoval.


SOR BN 8.5 č. 3146 právě odbočil do Sibeliovy ul., kde zanedlouho obslouží stejnojmennou zastávku (20. 11. 2011)

Nejen tento problém je k 13. srpnu 1978 vyřešen, neboť právě tohoto dne poprvé vyráží nová autobusová linka č. 216, obsluhující v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu trasu Hradčanská – Vozovna Střešovice – Náměstí Na Ořechovce1) – Starodejvická – Horoměřická – Nádraží Veleslavín – Vokovice, Aritma2). Z dnešního pohledu se může jevit zajímavou skutečností, že těsně po zahájení provozu byly všechny její spoje ve všech provozních obdobích vedeny v celé trase. Uvedený stav však na lince 216 nezůstává zachován nijak dlouho, první drobnější úprava jejího vedení vstoupila v účinnost již 19. března 1979, kdy došlo k prodloužení všech autobusových linek, dosud ukončených v zastávce Hradčanská (108, 174, 216), až do nedalekého obratiště Špejchar.


Zkušební elektrobus Siemens Rampini, zachycený na vloženém spoj linky 216 (foto: Petr Blažek, 23. 1. 2014)

Počínaje 8. listopadem 1980 je do její trasy zařazena též zastávka Bořislavka, současně s jejím zřízením je však na lince 216 přistoupeno k novému režimu provozu. Zatímco během pracovních dnů zůstává její dosavadní vedení nezměněno, její spoje tedy i nadále z nácestné zastávky Starodejvická pokračují bez zajíždění do obratiště Bořislavka dále směrem k Aritmě Vokovice, o víkendech naopak po obsloužení Starodejvické autobusy této linky odbočují na Bořislavku, kde svou jízdu končí. Od 30. června 1986 pak dochází k určitému zpřehlednění organizace zdejšího provozu sjednocením trasy všech spojů do podoby Špejchar – … – Bořislavka – … – Aritma Vokovice, přičemž část Bořislavka – Aritma Vokovice se nadále obsluhuje pouze v pracovní dny.


V obratišti Špejchar je zachycena řepská Karosa B 731 č. 7252 linky 216 (18. 3. 2005)

Zcela stejná situace však znovu nastává dne 17. prosince 1986, od kdy opět prodloužené spoje v pracovních dnech trvale přestávají zajíždět do obratiště Bořislavka. Dlouhé spoje ale začínají soustavně Bořislavku obsluhovat v období omezeného provozu během hlavních letních prázdnin, jejich dočasné zajíždění do této zastávky je doloženo v každém z roků 1987 – 1994. Teprve k 3. dubnu 1995 je znovu Bořislavka obsluhována všemi spoji ve všech provozních obdobích, nezávisle na cílové stanici spoje. V následujících letech pak linka procházela pozvolným omezováním provozu, spočívajícím ve snižování počtu spojů, případně ve zkracování rozsahu obsluhy závěrečného úseku, kam později zajížděly spoje pouze během přepravních špiček a dopoledního sedla.


Druhý zkušební elektrobus, SOR EBN8 č. 8312, zachycený na konečné Poliklinika Petřiny (foto: Petr Blažek, 10. 2. 2014)

1. září 2011 vstupuje v účinnost změna, která zásadně přetváří charakter dosud provozované linky 216. Ve své nové trase, Poliklinika Petřiny – Vojenská nemocnice – Náměstí Před Bateriemi – Norbertov – Vozovna Střešovice – … – Bořislavka – … – Nové Vokovice, zajišťuje obsluhu hned několika nových zastávek, do nichž dosud žádný spoj hromadné dopravy nikdy nezajel. Stále je však zachován rozdílný režim provozu v okrajových provozních obdobích (víkendy a večery pracovních dnů), kdy autobusy linky 216 nepokračují do závěrečného úseku mezi Bořislavkou a Novými Vokovicemi.


Karosa B 931 č. 7317, obsluhující noční pořadí linky 216, zachycená nedaleko střešoviceké vozovny (8. 7. 2008)

Teprve soubor změn, uskutečněný při spuštění tzv. metropolitní sítě PID k 1. září 2012, zahrnoval sjednocení trasy všech spojů pouze do poslední provozní podoby Poliklinika Petřiny – Vojenská nemocnice – Náměstí Před Bateriemi – Norbertov – Vozovna Střešovice – Macharovo náměstí – Bořislavka. Obsluhu okolí konečné Nové Vokovice zprvu převzala odkloněná linka 218, záhy ale došlo k dalším rozsáhlým trvalým úpravám linkového vedení v přilehlé oblasti, která ji zaměnila za nyní sem vedenou linku 108. Avšak ani jedno z nově poskytnutých spojení, na rozdíl od dřívější linky 216, nenabízí možnost přímo pokračovat v přirozeném radiálním směru k centru města, zmíněné spoje se naopak vzápětí odklání k pražským periferiím.


Odstavený autobus SOR BN 8.5 linky 216 v blízkosti zastávky Sparta (13. 12. 2010)

Rozsáhlé úpravy většiny autobusových linek v západní oblasti hlavního města vyvolalo zprovoznění úseku metra V.A, v jehož důsledku se uskutečnil k 7. dubnu 2015 soubor trvalých změn. Mezi jednu z motivací prováděných úprav patřila snaha o snížení celkového počtu existujících autobusových linek, čehož mohlo být dosaženo taktéž spojováním více dosud samostatně provozovaných linek dohromady. Právě takový osud ke zmíněnému datu potkal i linku 216, která je od tohoto termínu trvale zrušena a v celé trase nahrazena prodlouženou linkou 168. Ani linka 168 zde však nezůstává provozována příliš dlouho, ještě v říjnu téhož roku je v předmětné relaci, kterou převzala po lince 216, vystřídána taktéž prodlouženou linkou 108.


Obratištěm Bořislavka právě projíždí řepská Karosa C 734 č. 3035, obsluhující ranní zatahovák linky 216 (24. 6. 2008)

Po většinu existence autobusové linky 216 byla obsluhována autobusy pražského Dopravního podniku, pouze v období od 1. července 1991 do 30. srpna 1993 je doloženo společné vypravování linky Dopravní podnikem a místními závody státního podniku ČSAD, zejména vozidly ČSAD Slaný. Stejně tak na ni byly donedávna nasazovány výhradně autobusy standardní délky, počínaje 12. prosincem 2010, těsně poté, co pražský Dopravní podnik obdržel první hromadnou dodávku nízkokapacitních vozů SOR BN 8.5, však obsluhu linky převzaly midibusy, které se na lince udržely až do jejího zániku.


Macharovo náměstí s řepským midibusem SOR BN 8.5 č. 2026 (26. 1. 2014)

1) – současný název Macharovo náměstí
2) – nynější konečná Nové Vokovice